Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 8

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 8

Erken Çocukluk Döneminde Matematik Eğitiminde Temeller, İlke Ve Standartlar

Bölüm Soruları

1 ) Bir okul öncesi öğretmeni çocukları bir problem durumla karşı karşıya bırakmıştır. Daha sonra çocuklara “Nasıl çözdüğünüzü sınıftakilere anlatın. Problem hakkında farklı fikirleri olanlar oldu mu? Şeklinde soru sorması öğretmenin hangi matematik standardını ele aldığına örnektir?

A. Temsil etme
B. Bağlantı
C. Akıl yürütme ve ispat
D. İletişim
E. Problem Çözme

Cevap : D. İletişim

2 ) Aşağıdakilerden hangisi NCTM ve NAEYC’nin “Okul Öncesi Matematik: İyi Başlangıçları Desteklemek” isimli ortak bildirisinde yer alan ilkelerden değildir?

A. Çocukların matematiğe olan ilgileri desteklenmelidir.
B. Matematik başka etkinlikler ile başka etkinlikler da matematik ile karıştırılmamalıdır.
C. Müfredatın matematiksel düşüncelerin sıraları ve birbiriyle ilişkileri tutarlı olmalıdır.
D. Çocuklar matematiksel düşünceler ile ayrıntılı bir etkileşim içinde olmalıdır.
E. Matematik dili, kavram ve yöntemleri tanıtılmalıdır.

Cevap : B. Matematik başka etkinlikler ile başka etkinlikler da matematik ile karıştırılmamalıdır.

3 ) Aşağıdakilerin hangisi matematiğin süreç standartlarındandır?

A. Sayılar ve işlemler
B. Problem çözme
C. Veri analizi ve olasılık
D. Ölçme
E. Cebir

Cevap : B. Problem çözme

4 ) Matematiksel fikirler arasındaki bağlantıları fark etmeyi ve matematik dışındaki alanlara matematiği uygulayabilmeyi içeren matematik standardı aşağıdakilerden hangisidir?

A. İlişkilendirme

B. Akıl yürütme ve ispat
C. Cebir
D. İletişim
E. Temsil etme

Cevap : A. İlişkilendirme

alanlara matematiği uygulayabilmeyi içeren matematik standardı aşağıdakilerden hangisidir?

5 ) Aşağıdakilerden hangisi erken çocuklukta matematik eğitiminin çocuğa katkılarından değildir?

A. Problem çözme
B. İlişki kurma
C. Rekabetçi tutum
D. Akıl yürütme
E. Çıkarımlarda bulunma

Cevap : C. Rekabetçi tutum

6 ) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir okul öncesi öğretmeninin matematik eğitimi sırasında yapmaması gerekenlerden birisidir?

A. Matematik etkinliklerinde farklı problemleri kendisi çözüm bulmalıdır.
B. Matematikle ilgili kavramları doğru kullanmalıdır.
C. Çocuklara oynayarak keşfetme fırsatı vermelidir.
D. Çocuğun gelişim özelliklerini dikkate almalıdır.
E. Zengin uyarıcıların olduğu bi ortam hazırlamalıdır.

Cevap : A. Matematik etkinliklerinde farklı problemleri kendisi çözüm bulmalıdır.

7 ) NCTM’nin 2000 yılında erken çocukluktan başlayarak tüm sınıf düzeyleri için geçerli olan Okul matematiği ilkelerinden değildir?

A. Eşitlik ilkesi
B. Müfredat ilkesi
C. Öğretme ilkesi
D. Değerlendirme ilkesi
E. Materyal ilkesi

Cevap : E. Materyal ilkesi

8 ) Aşağıdaki içerik standartlarından hangisi matematiğin, şekil, uzay, yön / konum ve hareket içeren alanlarını kapsamaktadır?

A. Sayı ve işlem
B. Geometri
C. Cebir
D. Ölçme
E. Veri analizi ve olasılık

Cevap : B. Geometri

9 ) Çocuklar matematiksel düşünce sistemini kaç yaşından itibaren geliştirmeye başlarlar?

A. 2 Yaş
B. 3 Yaş
C. 4 Yaş
D. 5 Yaş
E. 6 Yaş

Cevap : B. 3 Yaş

10 ) Evde ve / veya okulda yapılan mutfak etkinlikleri matematiğin içerik standartlarından en çok hangisini desteklemeye yöneliktir?

A. Sayı ve işlem
B. Geometri
C. Cebir
D. Ölçme
E. Veri analizi ve olasılık

Cevap :  D. Ölçme

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 8


Çocuk Gelişimi - facebook

Ünite Soruları

Vize Final
Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

AUZEF Çocuk Gelişimi

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: