Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 9

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 9

Erken Çocukluk Döneminde Matematiksel Kavramların Gelişimi
Bölüm Soruları
1) Çocukların matematik öğrenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Çocuklar eğlenerek matematiği daha iyi öğrenirler.
B. Çocuklar oyun ile matematiği daha iyi öğrenirler.
C. Çocuklar sözel anlatım ile matematiği daha iyi öğrenirler.
D. Çocuklar keşif ile matematiği daha iyi öğrenirler.
E. Çocuklar somut nesneler ile matematiği daha iyi öğrenirler.

Cevap : C. Çocuklar sözel anlatım ile matematiği daha iyi öğrenirler.
2) “Çocukların kavram kazanımlarında etkili olan öğrenme deneyimlerinden olan bu
deneyimler günlük etkinlikler ile ilgilidir ve çocuklar tarafından başlatılan etkinliklerdir.
Eylem ve seçeneklerin kontrolü çocuktadır” şeklinde ifade edilen deneyim türü
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Doğal Deneyimler
B. İnformal Deneyimler
C. Biçimsel Olmayan Deneyimler
D. Yapılandırılmış Deneyimler
E. Soyut Deneyimler

Cevap : A. Doğal Deneyimler
3) “Bir okul öncesi öğretmeninin çocuklardan, 3 sayı sembolü ile üzerinde üç tane
elma olan resmin eşit sayıda olmasını bilmelerini istemesi” aşağıdaki kavram gelişimi
aşamalarından hangisine vurgu yaptığını gösterir?

A. Tanıma
B. Adlandırma
C. Eşleştirme
D. Gruplama
E. Ayırt Etme

Cevap : C. Eşleştirme
4) Çocukların matematiksel kavram gelişimleri dikkate alındığında 5-6 yaşla iligli
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Önce, sonra, ikinci olarak ve en son gibi kavramlar gelişir.
B. Standart olmayan ölçme birimlerini kullanamazlar.
C. 1-20 arasındaki sayıları anlamlarını bilerek sayarlar.
D. Yarım ve bütünü bilirler.
E. Nesneleri ikişerli üçerli gruplara ayırabilirler.

Cevap : B. Standart olmayan ölçme birimlerini kullanamazlar.
5) Çocukların matematiksel kavram gelişimleri incelendiğinde; önceki dönemlerden
farklı olarak veri toplama, analiz etme ve sunmada grafikler kullanılabildiği yaş dönemi
aşağıdakilerden hangisidir?

A. 1-2 yaş
B. 2-3 yaş
C. 3-4 yaş
D. 4-5 yaş
E. 5-6 yaş

Cevap : E. 5-6 yaş
6) Çocukların önceki yıllara göre örüntüde daha fazla öğe kullandığı örüntü türü
aşağıdakilerden hangisidir?

A. Tekrarlı örüntü
B. Artarak büyüyen örüntü
C. Bağıntı örüntüsü
D. Sabit örüntü
E. İlişkili örüntü

Cevap : A. Tekrarlı örüntü
7) Çocukların yaşlara göre matematiksel kavram gelişimleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?

A. Kavramların gelişmesi bebeklik döneminde başlar.
B. Dört yaş civarında neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenirler.
C. Dört yaşın sonuna doğru anlamını bilmeden sayıları kullanmaya başlarlar.
D. Altı yaşlarında temsili düşünme oluşmaya başlar.
E. Üç yaşında veri toplama, analiz etme ve sunmada grafikleri kullanırlar.

Cevap : A. Kavramların gelişmesi bebeklik döneminde başlar.
8) Aşağıdakilerden hangisi matematiksel kavram gelişimi aşamalarından değildir?

A. Sıraya Dizme
B. Ayırt Etme
C. Tanıma
D. Ölçme
E. Gruplama

Cevap : D. Ölçme
9) Çocukların yaşlara göre matematiksel kavram gelişimleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?

A. Uyku, yemek ve dinlenme saatleri süreklilik gösterdiğinde zaman algısı oluşmaya
başlar.
B. 6 yaşında sayı saydığında en son saydığı sayının kendisinden önceki sayıları
kapsadığını fark edemez.
C. İki yaşın sonuna doğru birebir eşleme yapmaya başlarlar.
D. 2-3 yaşlarında düşüncelerini anlatmak için dil, resim ve nesneleri kullanabileceğini
fark ederler.
E. Üç-dört yaşlarında veri toplama ve düzenleme ile ilgili temel kavramları da
kullanmaya başlarlar.

Cevap : B. 6 yaşında sayı saydığında en son saydığı sayının kendisinden önceki sayıları
kapsadığını fark edemez.
10) Çocukların matematiği nasıl öğrendiklerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?

A. Matematik, karmaşık bilgi yığınıdır.
B. Çocuklar matematiği soyuttan somuta doğru öğrenir.
C. Çocuklar, matematik ve dili çok farklı şekilde öğrenirler.
D. Çocuklar günlük rutinlerinde erken matematik becerilerini kullanmazlar.
E. Çocukların matematik ile ilgili bu deneyimlerini bebeklikten edinirler.

Cevap : E. Çocukların matematik ile ilgili bu deneyimlerini bebeklikten edinirler.

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite - 9


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite – 5 Ünite – 12
Ünite – 6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi Ünite – 9

 

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

Erken Çocuklukta Fen ve Matematik Eğitimi

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: