Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -10

Reggio Emilia Yaklaşımına Giriş: İlkeler Ve Uygulamalar
Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi John Dewey’in Reggio Emilia yaklaşımına etkileri
arasında gösterilemez?

A. Çocukların öğrenme sürecinde aktif olması
B. Çocukların bilgiyi ezberlemeyip üretmesi
C. Çocukların bilgiyi sosyal etkileşim içinde yapılandırması
D. Çocukların öğrenme sürecinde pasif kalmayıp, katılım göstermesi
E. Çocukların kendi deneyimleriyle öğrenmesi

Cevap : A. Çocukların öğrenme sürecinde aktif olması
2. Reggio Emilia yaklaşımında uygulanan projelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?

A. Öğretmenlerin araştırma çabaları sonucu ortaya çıkar
B. Projeler plansızdır ve doğaçlama yoluyla şekillenir
C. Eğitim programının amaç ve hedeflerine uygun konularda yapılan araştırmalardır
D. Öğretmenlerin öğretmek istediği konuları merkeze alan araştırmalardır
E. Öğretmenlerin sunduğu öğrenme davetleri ile başlayabilir

Cevap : E. Öğretmenlerin sunduğu öğrenme davetleri ile başlayabilir
3. Reggio Emilia yaklaşımına göre, çocukların farklı araçlar ve yöntemlerle
kendilerini ifade etmelerine ne ad verilir?

A. Çocuğun yüz dili
B. Sembolik yaklaşım
C. Çocuk zenginliği
D. Çocuk yetkinliği
E. Çocuğun iletişim potansiyeli

Cevap : A. Çocuğun yüz dili
4. Reggio Emilia yaklaşımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Çocuklara açık uçlu materyaller sunar
B. İtalyan kültüründen ve tarihinden etkilenmiştir
C. Dünyanın pek çok ülkesinde ilgiyle karşılanmaktadır
D. Çocukların yetkin ve güçlü olduğunu savunur
E. Eğitim sürecine öğretmenin liderlik etmesini bekler

Cevap : E. Eğitim sürecine öğretmenin liderlik etmesini bekler
5. Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia yaklaşımının olumlu çocuk algısıyla
ilişkilendirilemez?

A. Çocuklar kendilerini pek çok farklı şekilde ifade edebilecek kapasiteye sahiptir
B. Çocuklar neyi nasıl öğreneceklerine karar verebilirler
C. Çocukların ruhsal varlıklardır ve ruhani yönleri önemlidir
D. Çocuklar iyi iletişimci ve işbirlikçilerdir
E. Çocuklar kendine güvenen ve becerikli bireylerdir

Cevap : C. Çocukların ruhsal varlıklardır ve ruhani yönleri önemlidir
6. Reggio Emilia yaklaşımının doğmasına öncülük eden isim kimdir?

A. Loris Malaguzzi
B. Rudolf Steiner
C. Lillian Katz
D. Lev Vygotsky
E. John Dewey

Cevap : A. Loris Malaguzzi
7. “Üçüncü öğretmen olarak çevre” ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Waldorf yaklaşımına ait bir söylemdir
B. Fiziksel çevrenin önemine dikkat çeker
C. Fiziksel çevreye öğretmen sorumluluğu yükler
D. Fiziksel çevrenin çocuklarla iletişim kurduğuna dikkat çeker
E. Fiziksel çevreyi aktif ve canlı bir varlık olarak kabul eder
I. Reggio Emilia yaklaşımını uygulamak için özel bir eğitimden geçilmesi gerekir
II. Reggio Emilia yaklaşımı çocukların merakını ve ilgilerini temel alır
III. Reggio Emilia Yaklaşımı’nda değerlendirme dokümantasyon ile yapılır

Cevap : A. Waldorf yaklaşımına ait bir söylemdir
8. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A. Yalnız I
B. Yalnız II
C. I ve III
D. II ve III
E. I, II ve III

Cevap : D. II ve III
9. Reggio Emilia yaklaşımında öğretmenlerin “besleyici olma” rolü vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu rol ile doğrudan ilişkilidir?

A. Çocukların araştırmalarına ortaklık etmek
B. Proje sürecinde çocukları gözlemlemek
C. Çocukların deneyimlerini analiz etmek
D. Çocukların eksiklerini tamamlamak
E. Projelerde çocuklara yeni fikir ve öğrenme davetleri sunmak

Cevap : E. Projelerde çocuklara yeni fikir ve öğrenme davetleri sunmak
10. Reggio Emilia yaklaşımında projeler çocukların ilgisi ve merakıyla doğar, ancak
süreç içinde projenin ne yöne gideceği belli değildir. Çocuklar araştırmalarını yaptıkça proje
gelişir, zenginleşir ve rotası belirginleşir. Aşağıdakilerden hangisi projelerin bu doğasını
açıklamaya yönelik bir kavramdır?

A. Belirsiz müfredat / program
B. Kendiliğinden gelişen müfredat / program
C. Yaratıcı müfredat / program
D. Üretken müfredat / program
E. Doğal müfredat / program

Cevap : B. Kendiliğinden gelişen müfredat / program

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 10

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 10


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 10

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: