Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -11

Reggio Emilia Yaklaşımında Fiziksel Ortam, Eğitimciler Ve Değerlendirme
Bölüm Soruları
1) Reggio Emilia okullarında tüm sınıfların açıldığı geniş bir meydan bulunmaktadır.
Bu alan, öncelikle hangi amaç için kullanılmaktadır?

A) Tüm okulu ilgilendiren duyuruların yapılması için
B) Yıl sonu gösterileri için
C) Çocukların buluşup, konuşmaları ve oyun oynamaları için
D) Havanın soğuk olduğu günlerde bahçe yerine içeride spor yapılabilmesi için
E) Drama ve müzik gibi kalabalık etkinlikler için

Cevap : C) Çocukların buluşup, konuşmaları ve oyun oynamaları için
2) Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyon hazırlamanın zorluklarından değildir?

A) Zaman içinde biriken dokümantasyon panolarının depolanmasının zor olması
B) Ailelerin dokümantasyona karşı çıkması
C) Çok çaba gerektirmesi
D) Süreç içinde biriken görsel ve yazılı materyalleri daha sonra eşleştirmenin zor
olması
E) Çok zaman gerektirmesi

Cevap : B) Ailelerin dokümantasyona karşı çıkması
3) Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia yaklaşımına göre eğitim koordinatörlerinin
görevlerindendir?

A) Çocuklar hakkında gelişim raporları hazırlamak
B) Dokümantasyon panolarını sergiye hazırlamak
C) Okuldaki materyal ve ekipman eksiğini gidermek
D) Eğitim sürecinin paydaşları arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamak
E) Gelişim geriliği gösteren çocukları rehberlik hizmetlerine yönlendirmek

Cevap : D) Eğitim sürecinin paydaşları arasında etkili iletişim kurulmasını sağlamak
4) Reggio okullarında, İtalyan kültürüne özgü pek çok materyal ve mobilya bulmak
mümkündür. Bu, durum, Reggio Emilia ortamlarını düzenleme ilkelerinden hangisiyle
açıklanabilir?

A) Esneklik
B) Şeffaflık
C) Dış dünyayı yansıtma
D) Estetiklik
E) İlişkili olma

Cevap : C) Dış dünyayı yansıtma
5) Reggio Emilia okulunu ziyaret eden bir kişinin aşağıdakilerden hangisini görmesi
beklenemez?

A) Dokümantasyon panoları
B) Parlak renkli mobilyalar
C) Sanat atölyeleri
D) Farklı boyut ve şekillerde aynalar
E) Canlı bitkiler

Cevap : B) Parlak renkli mobilyalar
6) Aşağıdakilerden hangisi Reggio Emilia yaklaşımının fiziksel ortam tasarlama
ilkelerindendir?

A) Esneklik
B) Ritim ve rutini yansıtma
C) Canlılık
D) Gerçekçilik
E) Oyun-temellilik

Cevap : A) Esneklik
7) Dokümantasyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Dokümantasyon proje tamamen bitince hazırlanır
B) Dokümantasyon sonuç-odaklı bir değerlendirme aracıdır
C) Dokümantasyon başarılı ve başarısız çocukları görmeyi kolaylaştırır
D) Bir dokümantasyon başka bir projeye ilham kaynağı olabilir
E) Her çocuk için ayrı bir dokümantasyon hazırlanır

Cevap : D) Bir dokümantasyon başka bir projeye ilham kaynağı olabilir
8) Reggio Emilia öğretmenlerinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Çocuklara hazır planlar ile eğitim vermek
B) Çocukların araştırmalarına katılmak
C) Çocuklarının nasıl öğrendiklerini araştırmak
D) Çocukları gözlemlemek
E) Çocuklarla birlikte dokümantasyon hazırlamak

Cevap : A) Çocuklara hazır planlar ile eğitim vermek
9) Aşağıdakilerden hangisi dokümantasyonun hazırlanmasında yararlanılacak
kaynaklardan değildir?

A) Çocukların birbirleriyle sohbetleri
B) Çocukların çalışma fotoğrafları
C) Çocuklarla ilgili alınan gözlem notları
D) Çocuklarla ilgili öğretmenler tarafından doldurulan anketler
E) Çocukların yaptığı ürünler

Cevap : D) Çocuklarla ilgili öğretmenler tarafından doldurulan anketler
10) Reggio Emilia yaklaşımının fiziki ortam düzenlemesine verdiği önemi gösteren
ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Destekleyici olarak çevre
B) Partner olarak çevre
C) Araştırma odaklı çevre
D) Çocuk merkezli çevre
E) Üçüncü öğretmen olarak çevre

Cevap : E) Üçüncü öğretmen olarak çevre

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 11

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 11


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 11

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: