Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar -12

Orman Okulu Yaklaşımı
Bölüm Soruları
1) Coombes yaklaşımı aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A) Orman Okulu Yaklaşımı
B) Waldorf Yaklaşımı
C) Reggio Emilia Yaklaşımı
D) Proje Yaklaşımı
E) Piramit Yaklaşımı

Cevap : A) Orman Okulu Yaklaşımı
2) Orman Okulu Yaklaşımı ilk kez hangi ülkelerde ortaya çıkmıştır?

A) Danimarka ve İsveç
B) Fransa ve İngiltere
C) Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri
D) Avustralya ve Yeni Zelanda
E) İtalya ve Almanya

Cevap : A) Danimarka ve İsveç
3) Coombes Yaklaşımıyla ilgili hangisi yanlıştır?

A) Orman okullarından etkilenmiştir
B) Çocuk-dostu bir program uygulamıştır
C) Çocukların doğa içinde öğrenmeleri gerektiğine inanmıştır
D) Çocuklara doğal yaşam ve dünya hakkında bir şeyler öğretmeyi amaçlar
E) İngiltere’de doğmuştur

Cevap : D) Çocuklara doğal yaşam ve dünya hakkında bir şeyler öğretmeyi amaçlar
4) Merak dolabı aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine ait bir uygulamadır?

A) Waldorf Yaklaşımı
B) Orman Okulu Yaklaşımı
C) Reggio Emilia Yaklaşımı
D) Proje Yaklaşımı
E) Piramit Yaklaşımı

Cevap :  B) Orman Okulu Yaklaşımı
5) Orman Okulu yaklaşımının ilgiyle karşılanmasında aşağıdakilerden hangisi etkili
değildir?

A) Çocukların giderek daha çok evde vakit geçirmeleri
B) Sokakların geçmişteki gibi güvenli olmaması
C) Orman Okulu yaklaşımının katı müfredatlara karşı olması
D) Dışarıda vakit geçiren çocuklarla ilgili olumlu araştırma bulguları
E) Çocukların yaşam becerileri ve bağımsızlık kazanabilmelerine fırsat sunması

Cevap : C) Orman Okulu yaklaşımının katı müfredatlara karşı olması
6) Aşağıdakilerden hangisi orman okulu yaklaşımının amaçları arasında yer almaz?

A) Çocukları bağımsız ve özgür bireyler olarak yetiştirmek
B) Çocukların risk alma ve yaşam becerilerini geliştirmek
C) Çocukların sanatsal yönünü ortaya çıkarmak
D) Çocukların doğa ile birlikte öğrenmelerini sağlamak
E) Çocuklara yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunmak

Cevap : C) Çocukların sanatsal yönünü ortaya çıkarmak
7) Orman Yaklaşımına göre, aşağıdakilerden hangisi öğretmenlerin esas görevlerinden
değildir?

A) Gözlem yapmak
B) Güvende kalmak
C) Bağlantı kurmak
D) Birlikte öğrenmek
E) Bakım sağlamak

Cevap : E) Bakım sağlamak
8) Orman okullarında eğitimcilerin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?

A) Çocukların araştırmalarına katılmak
B) Çocukların riskli tüm davranışlarına mani olmak
C) Çocuklarla oyun oynamak
D) Doğal ortamı gezerek risk değerlendirmesi yapmak
E) Çocukları gözlemlemek

Cevap : B) Çocukların riskli tüm davranışlarına mani olmak
9) Orman okulu yaklaşımının uygulandığı okullarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?

A) Proje-tabanlı öğrenme faaliyetleri sunarlar
B) Dış mekana ek olarak iç mekanları da bulunabilir
C) Farklı müfredatları kullanabilirler
D) Çocukların doğa içinde öğrenmelerini desteklerler
E) Orman okulu eğitimi almış kişilerle çalışırlar

Cevap : A) Proje-tabanlı öğrenme faaliyetleri sunarlar
10) “Anaokullarının çocukların serpilip büyüyecekleri bahçeler olduğu” fikri Orman
Okulu yaklaşımına ilham vermiştir. Bu fikri ilk kez öne süren isim aşağıdakilerden
hangisidir?

A) John Dewey
B) Maria Montessori
C) Friedrich Froebel
D) Rudolf Steiner
E) Jean Piaget

Cevap : C) Friedrich Froebel

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar - 12

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 12


Çocuk Gelişimi - facebook

 

Ünite Soruları

Vize

Final

Ünite – 1 Ünite – 8
Ünite – 2 Ünite – 9
Ünite – 3 Ünite – 10
Ünite – 4 Ünite – 11
Ünite -5 Ünite – 12
Ünite -6 Ünite – 13
Ünite – 7 Ünite – 14

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar – 12

 

Erken Çocukluk Eğitiminde Yaklaşımlar ve Programlar

AUZEF Çocuk Gelişimi

 

 

 

 

 

Drama ,  Erken Çocukluk Eğitiminde Eğitici Drama ,  Çocuk Gelişimi Final

vize soruları , final soruları , bütünleme soruları , Çocuk Gelişimi Soruları

Auzef Çocuk Gelişimi Online Deneme Sınavları, çıkmış sorular.

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: