Sosyal Psikoloji Vize Online Deneme -1

Sosyal Psikoloji Vize Online Deneme -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası etkileşim sürecinde rollerin, kimliklerin ve ilişki kurallarının nasıl oluşturulduğuna odaklanmış sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

#2. “Meditasyonun şehirli kadınların ruh hallerine etkisi” konulu bir araştırmada bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi artık klasikleşmiş “grup normu oluşturma” deneyini gerçekleştirmiş kişidir?

#4. Bir kuramın geçerli bir kuram sayılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

#5. Sosyal Psikoloji alanının bir çok küçük ve birbiriyle temas etmeyen kuramlar içermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji alanında ortaya çıkan ve toplumsal yapının kişi üzerindeki etkisini araştıran sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi “otokinetik etki” için söylenebilir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın amaçları arasında değildir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi kişiyi, kişilik ve tutumlarını merkezine alırken, kültürel ve toplumsal etkiyi göz ardı etme eğiliminde psikoloji alanı içerisinde ortaya çıkmış sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

#10. Doğal deneyle, alan deneyi arasındaki fark nedir?

#11. Yeni tanıştığınız birisini izlemeniz, onun hareket ve tavırlarından onun belirli kişilik özelliklerini anlamaya çalışmanızı aşağıdakilerden hangisi daha doğru tanımlar?

#12. Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin gelişmesinde rol oynayan faktörlerdendir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel ipuçlarındandır?

#14. M. Sherif’in deneyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#15. Yapılan bir araştırmada, araştırmacı okul öğretmenlerine ders yılı başında bazı öğrencilerin ders yılı içinde ‘parlayacaklarını’, söylemiştir. Bu deneyde parlayacak öğrenciler rastlantısal olarak seçilmesine rağmen ders yılı sonunda parlaması beklenen öğrencilerin diğer öğrencilere kıyasla daha fazla kazanım elde ettikleri görüldü. Bu çalışma deneysel çalışmalarda karşılaştığımız sorunlardan hangisine işaret etmektedir?

#16. “Kaygı düzeyinin direksiyon sınavı başarısına etkisi” konulu bir araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

C ) direksiyon sınavı başarısı

#17. Aşağıdaki araştırma tekniklerinin hangisiyle neden sonuç ilişkisi kurulabilir?

#18. Aşağıdaki araştırma tekniklerinin hangisiyle neden sonuç ilişkisi kurulabilir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir gerçeğin farklı zamanlarda ve toplumsal kesimler tarafından hangi amaçlarla ve nasıl inşa edildiğini inceleyen sosyal psikoloji yaklaşımıdır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi sosyal biliş kuramlarına göre doğrudur?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Psikoloji Vize Online Deneme -1

sosyal hizmetler Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook
%d blogcu bunu beğendi: