Sosyal Psikoloji Vize Online Deneme -2

Sosyal Psikoloji Vize Online Deneme -2

#1. Aşağıdakilerden hangisi sosyal biliş kuramlarına göre doğrudur?

#2. Yeni tanıştığınız birisini izlemeniz, onun hareket ve tavırlarından onun belirli kişilik özelliklerini anlamaya çalışmanızı aşağıdakilerden hangisi daha doğru tanımlar?

#3. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmanın amaçları arasında değildir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel olmayan ipuçlarındandır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel ipuçlarındandır?

#6. Aşağıdakilerden hangisi “otokinetik etki” için söylenebilir?

#7. Jones ve Davis’e göre bir şirketin insan kaynakları departmanında işe alım görüşmesi yapan bir kişinin, işe başvuran kişinin iş değiştirme nedenlerini düşünürken, eski şirkette kalma ve yeni şirkete geçme tercihleri arasında kişi açısından farklılık taşıyan sonuçları düşünmesi aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanır?

#8. “Kaygı düzeyinin direksiyon sınavı başarısına etkisi” konulu bir araştırmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?

C ) direksiyon sınavı başarısı

#9. Heider’in insanın bilincinde olduğu insanlar, nesneler, ilişkiler, olaylardan oluştuğunu söylediği kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Sosyal Psikoloji alanının bir çok küçük ve birbiriyle temas etmeyen kuramlar içermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel olmayan ipuçlarındandır?

#12. Heider’e göre güdüyü ( motivasyonu ) gösteren ve neden ile ilişkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Heider’e göre toplumsal değer ve normlarla ilgili olan ve bireyin dışındaki toplumsal bir gerçeği belirten kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi başkaları hakkında izlenim oluştururken kullandığımız sözel ipuçlarındandır?

#15. Jones ve Davis’e göre “uygun çıkarsama” ne demektir?

#16. Kelley’e göre örneğin, belli bir dersin sınavından aynı notu alan iki öğrenciden birisinin çalıştığını, diğerinin ise çalışamadığını biliyorsak....?

#17. Aşağıdakilerden hangisi artık klasikleşmiş “grup normu oluşturma” deneyini gerçekleştirmiş kişidir?

#18. Heider’in yaşam alanıyla dolaysız ilişki ile oluşan; nesnel olguların yaşam alanına girmesinin bir yolu olarak gördüğü eylem aşağıdakilerden hangisidir?

#19. M. Sherif’in deneyi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

#20. Doğal deneyle, alan deneyi arasındaki fark nedir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Sosyal Psikoloji Vize Online Deneme -2

sosyal hizmetler Sosyal Psikoloji Çıkmış Sorular Sosyal Psikoloji Vize Online Deneme
Telegram Sosyal Hizmetler sosyal hizmetler facebook

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: