Makro İktisat Ünite -11

Makro İktisat Ünite -11 Dış Ticaret Politikası - Ödemeler Bilançosu

Makro İktisat Ünite -11

Dış Ticaret Politikası – Ödemeler Bilançosu

Results

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Antlaşması (GATT) hangi tarihte imzalanmıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi ticarete getirilen kısıtlamalardan değildir?

#3. Enflasyon hedeflemesi Türkiye’de hangi yıldan beri uygulanmaktadır?

#4. Kâr transferleri ve faiz ödemeleri ödemeler bilançosunda hangi hesap içinde yer almaktadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının araçlarından birisi değildir?

#6. Günümüzde tarifenin başlıca amacı nedir?

#7. Temel amacı fiyat istikrarının sağlanması olan para politikası kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Bir ülkenin diğer ülkelerle olan her türlü uluslararası işlemlerinin muhasebe kayıtlarına ne denir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından birisi değildir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun cari işlemler dengesi içinde yer almaz?

TESTi BiTiR

Dış Ticaret Politikası – Ödemeler Bilançosu

Para Politikası Kuralları
Dış Ticaret Politikası
Dış Ticaret Politikasının Amaçları
Dış Ticaret Politikasının Araçları
Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi
Ödemeler Bilançosu
Ödemeler Bilançosundaki Ana Hesaplar
Dış Ticaret
Gümrük Tarifeleri
Miktar Kısıtlamaları
Kotalar
Evrensel Yaklaşım
Bölgesel Yaklaşım
GATT
Ödemeler Bilançosu

Bölüm Soruları

1) Temel amacı fiyat istikrarının sağlanması olan para politikası kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Döviz hedeflemesi
b) Para talebi hedeflemesi
c) Enflasyon hedeflemesi
d) GSYH hedeflemesi
e) Para arzı hedeflemesi

Cevap : c) Enflasyon hedeflemesi

2) Enflasyon hedeflemesi Türkiye’de hangi yıldan beri uygulanmaktadır?

a) 2004
b) 2006
c) 2003
d) 2005
e) 2007

Cevap : d) 2005

3) Günümüzde tarifenin başlıca amacı nedir?

a) Devlete gelir sağlamak
b) Yerli sanayiyi rekabetten korumak
c) Yerli sanayiyi rekabete açmak
d) İthal mallarının fiyatlarını ucuzlatmak
e) İthalata kesin sınırlama getirmek

Cevap : d) İthal mallarının fiyatlarını ucuzlatmak

4) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının amaçlarından birisi değildir?

a) Döviz kazandırıcı işlemlerin özendirilmesi
b) Yerli sanayiyi özendirme
c) Liberal bir dış ticaret politikası
d) Hazineye gelir sağlamak
e) Monopol gücü oluşturmama

Cevap : e) Monopol gücü oluşturmama

5) Aşağıdakilerden hangisi ticarete getirilen kısıtlamalardan değildir?

a) Tarifeler
b) Kotalar
c) İhracat ambargosu
d) Tarife dışı engeller
e) Devalüasyon

Cevap : e) Devalüasyon

6) Aşağıdakilerden hangisi dış ticaret politikasının araçlarından birisi değildir?

a) Konvertibilite
b) Gümrük Tarifeleri
c) Miktar Kısıtlamaları
d) Global kotalar
e) Kambiyo denetimi

Cevap : a) Konvertibilite

7) Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Antlaşması (GATT) hangi tarihte imzalanmıştır?

a) 1946
b) 1947
c) 1948
d) 1949
e) 1945

Cevap : b) 1947

8) Bir ülkenin diğer ülkelerle olan her türlü uluslararası işlemlerinin muhasebe kayıtlarına ne denir?

a) Ödemeler dengesi bilançosu
b) Döviz tevdiat hesapları
c) Merkez bankası bilançosu
d) Merkez bankası gelir tablosu
e) Kesin mizan

Cevap : a) Ödemeler dengesi bilançosu

9) Kâr transferleri ve faiz ödemeleri ödemeler bilançosunda hangi hesap içinde yer almaktadır?

a) Hizmet hesabı
b) Cari işlemler hesabı
c) Rezerv hesabı
d) Sermaye hesabı
e) Karşılıklı transferler

Cevap : a) Hizmet hesabı

10) Aşağıdakilerden hangisi ödemeler bilançosunun cari işlemler dengesi içinde yer almaz?

a) İthalat
b) Transit ticaret
c) Dış borç faiz ödemeleri
d) Dış borç ana para geri ödemeleri
e) İsçi gelirleri

Cevap : d) Dış borç ana para geri ödemeleri

Dış Ticaret Politikası - Ödemeler Bilançosu
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook