Makro İktisat Ünite -8

Makro İktisat Ünite -8 Konjonktürel Dalgalanmalar - IS - LM Analizi

Makro İktisat Ünite -8

Konjonktürel Dalgalanmalar – IS – LM Analizi

START QUIZ
Keynesyen Konjonktür Teorisi
Monetarist ( Parasalcı ) Konjonktür Teorisi
Yeni Klasik Konjonktür Teorisi
Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisi
Politik Konjonktür Teorisi
Is- Mal Piyasasında Denge
Lm- Para Piyasasında Denge
Mal Ve Para Piyasalarinda Eşanlı Denge
Konjonktürel Dalgalanmalar
IS Mal Piyasaları
LM Para Piyasaları
Kapalı Ekonomi
Tahvil
Homojen Ürün

Konjonktürel Dalgalanmalar – IS – LM Analizi

Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yaşanan arz şokundan kaynaklanmamaktadır?

a) Doğal afet
b) Enflasyon
c) Teknolojik gelişmeler
d) Ücretlerde artış
e) Temel ürün fiyatlarında artış

Cevap : b) Enflasyon

2) Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide yaşanan arz şokundan kaynaklanmamaktadır?

a) Doğal afet
b) Teknolojik gelişmeler
c) Ücretlerde artış
d) Temel ürün fiyatlarında artış
e) Maliyetlerde artış

Cevap : e) Maliyetlerde artış

3) Konjonktür dalgalanmalarının para stoğundaki değişmelerden kaynaklandığını ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Keynesyen Konjonktür Teorisi
b) Monetarist ( Parasalcı ) Konjonktür Teorisi
c) Yeni Klasik Konjonktür Teorisi
d) Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisi
e) Politik Konjonktür Teorisi

Cevap : b) Monetarist ( Parasalcı ) Konjonktür Teorisi

4) Konjonktür dalgalanmalarının para stoğundaki değişmelerden kaynaklandığını ifade eden iktisatçı kimdir?

a) Smith
b) Marshall
c) Keynes
d) Fisher
e) Friedman

Cevap : e) Friedman

5) Konjonktür hareketlerinin temel nedeni olarak talepteki şokları gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Keynesyen Konjonktür Teorisi
b) Monetarist (Parasalcı) Konjonktür Teorisi
c) Yeni Klasik Konjonktür Teorisi
d) Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisi
e) Politik Konjonktür Teorisi

Cevap : d) Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisi

6) Yeni Keynesyen Konjonktür Teorisini hangi piyasa varsayımına dayandırmışlardır?

a) Monopollü rekabet
b) Monopol
c) Tam rekabet
d) Oligopol
e) Duopol

Cevap : a) Monopollü rekabet

7) Aşağıdakilerden hangisi mal piyasaları tanımına dahil değildir?

a) Tüketim malları
b) Düşük mallar
c) Yatırım malları
d) Devlet hizmetleri
e) İkame mallar

Cevap : b) Düşük mallar

8) Aşağıdakilerden hangisi para piyasaları tanımına dahil değildir?

a) Para
b) Tahvil
c) Hisse Senedi
d) Faiz oranı
e) Hiçbiri

Cevap : d) Faiz oranı

9) Aşağıdakilerden hangisi IS-LM modelinin varsayımlarından biri değildir?

a) Fiyat düzeyi sabittir
b) Ürünler homojendir
c) Paranın getirisi çok
d) Kapalı bir ekonomi
e) Para arzı dışsal bir büyüklük

Cevap : c) Paranın getirisi çok

10) Mal ve Para Piyasalarında denge hangi koşulda gerçekleşmektedir?

a) Gelir-Faiz eşitliği
b) Tasarruf-Yatırım eşitliği
c) Toplam arz-Toplam talep eşitliği
d) Fiyatlar genel düzeyi-Gelir eşitliği
e) Para arzı-Para Talebi eşitliği

Cevap : a) Gelir-Faiz eşitliği

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Konjonktürel Dalgalanmalar - IS - LM Analizi
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook