Makro İktisat Ünite -9

Makro İktisat Ünite -9 , Para Sistemi

Makro İktisat Ünite -9

Para Sistemi

Results

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Fiyat hareketlerine ve gelecekteki tahminlere göre talep edilen para aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Banka parasının diğer adı nedir?

#3. Paranın hangi özelliği insanların alışverişlerde ödedikleri ve aldıkları bedeller konusundaki şüpheyi ortadan kaldırmaktadır?

#4. Hem mal olarak kullanıldığında bir değere sahip olan hem de değişim aracı olarak kullanılan paralara ne ad verilir?

#5. İlk madeni paralar Lidyalılar ve Eski Yunanlılar tarafından hangi yüzyılda basılmıştır?

#6. Keynes’in para teorisi aşağıdakilerden hangisini içerir?

#7. Paranın mal ve hizmetlerin değerini ölçmede kullanılan bir ölçü birimi olması paranın hangi fonksiyonudur?

#8. Paranın bir biriminin neye bağlı olduğunu belirten düzenlemeye ne denilmektedir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi altın ve gümüş sertifikaları gibi %100 karşılığı olmayan resmi ve özel kredi kuruluşları tarafından çıkarılan paralardır?

#10. Paranın hangi fonksiyonu, mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştıran ve hızlandıran bir işlev kazandırmaktadır?

TESTi BiTiR
Paranın Tanımı
Paranın Temel Özellikleri
Paranın Fonksiyonları
Para Çeşitleri
Para Sisteminin Tarihi Gelişimi
Para Talebi
Para Talebinin Nedenleri
Mal Para
Altın ve Gümüş Sertifikalar
Banknot
Kağıt Para
Kaydi Para
Gresham Kanunu
İhtiyat
Spekülasyon
Likidite Tercihi
Likidite Tuzağı

Bölüm Soruları

1) İlk madeni paralar Lidyalılar ve Eski Yunanlılar tarafından hangi yüzyılda basılmıştır?

a) 6-7.yy
b) 5-7.yy
c) 7-8.yy
d) 5-6.yy
e) 5-8.yy

Cevap : a) 6-7.yy

2) Paranın mal ve hizmetlerin değerini ölçmede kullanılan bir ölçü birimi olması paranın hangi fonksiyonudur?

a) Değişim aracı olması
b) Değer saklama aracı olması
c) Hesap birimi olması
d) Kabul gören olması
e) Taklidinin zor olması

Cevap : c) Hesap birimi olması

3) Paranın hangi özelliği insanların alışverişlerde ödedikleri ve aldıkları bedeller konusundaki şüpheyi ortadan kaldırmaktadır?

a) Taşınabilir olması
b) Dayanıklı olması
c) Homojen olması
d) Bölünebilir olması
e) Taklit edilememesi

Cevap : c) Homojen olması

4) Paranın hangi fonksiyonu, mal ve hizmetlerin el değiştirmesi sürecini kolaylaştıran ve hızlandıran bir işlev kazandırmaktadır?

a) Mübadele Aracı Olma
b) Hesap Birimi Olma
c) Değer Olarak Saklanması
d) Değer Ölçüsü Olma
e) Trampa

Cevap : a) Mübadele Aracı Olma

5) Aşağıdakilerden hangisi altın ve gümüş sertifikaları gibi %100 karşılığı olmayan resmi ve özel kredi kuruluşları tarafından çıkarılan paralardır?

a) Mal Para
b) Temsilî Para
c) Kağıt Para
d) Banknot
e) Kaydi Para

Cevap : d) Banknot

6) Hem mal olarak kullanıldığında bir değere sahip olan hem de değişim aracı olarak kullanılan paralara ne ad verilir?

a) Asli para
b) Mal para
c) Kaydi para
d) İtibari para
e) Madeni para

Cevap : b) Mal para

7) Banka parasının diğer adı nedir?

a) Mevduat
b) Kredi
c) Kaydi para
d) Nakdi olmayan para
e) Banknot

Cevap : c) Kaydi para

8) Paranın bir biriminin neye bağlı olduğunu belirten düzenlemeye ne denilmektedir?

a) Para sistemi
b) Gümüş para sistemi
c) Altın para sistemi
d) Çift metal sistemi
e) Kağıt para sistemi

Cevap : a) Para sistemi

9) Keynes’in para teorisi aşağıdakilerden hangisini içerir?

a) Muamele güdüsü ile
b) İhtiyat güdüsü ile
c) Spekülasyon güdüsü ile
d) Yatırım güdüsü ile
e) Tasarruf güdüsü ile

Cevap : c) Spekülasyon güdüsü ile

10) Fiyat hareketlerine ve gelecekteki tahminlere göre talep edilen para aşağıdakilerden hangisidir?

a) İhtiyat güdüsü ile
b) Muamele güdüsü ile
c) Değer etme güdüsü ile
d) Taşınabilme güdüsü ile
e) Spekülasyon güdüsü ile

Cevap : e) Spekülasyon güdüsü ile

Para Sistemi

Para Sistemi
siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler
Telegram Siyaset Bİlimi ve Kamu Yönetimi siyaset bilimi ve kamu yönetimi facebook