Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi Giddens’e göre yurttaşların sivil haklarından biridir?

#2. Çalışmaya ilişkin “İnsan tembel bir hayvandır.” sözü aşağıdakilerden hangisine aittir?

#3. Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılmasına ......................denir.

#4. Fonksiyonalistlere göre ekonomi ve siyasal kurumlar arasında yakın ilişki, toplumun kaynaklarının yönlendirilmesini nasıl etkiler?

#5. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeye neo-liberal gelenek içinden gelenlerin bakışını yansıtmaktadır?

#6. Kapitalizmin kendisinin bir çelişki olduğunu iddia ederek uzun vadede kendi kendisini yok edeceğini iddia eden kuram aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Sosyolojik hayal gücü bize ne kazandırır?

#8. İktidarın (veya hükümetin) yönetmeye hakkı olduğuna ilişkin yurttaşların inancı nasıl adlandırılır?

#9. Geleceğin toplumunda eğitim konusunda aşağıdakilerden hangisi Masuda’nın öngörüleri arasında yer almamaktadır?

#10. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonalist kurama göre okulların kültürün aktarılması noktasındaki fonksiyonlarından biridir?

#11. Hayatın sıradan, faydacı, kutsal olandan ayrı tutulması gereken yönlerini gösteren kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Sosyolojinin isim babası ................................... dur.

#13. Ortak kültürü paylaşan, belirli bir toprak parçasında yerleşik, kendilerini birleşik ve özgün varlık olarak gören insanlardan oluşan bir gruba ne ad verilir?

#14. Küreselleşmeyi “parolaya dönüşmüş moda bir deyim” olarak değerlendiren aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdaki dinlerden hangisinin bir tanrısı yoktur?

#16. Sosyolojinin odak noktasında toplumun birey üzerindeki etkisini ortaya koyma çabası vardır. Bu durum özellikle ..................... geleneğin temsilcileri için geçerlidir.

#17. Yaşadığımız dünyada hiçbir şeyin yeni olmadığını kimler iddia etmektedir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin özelliklerinden biridir?

#19. Toplumsal yaşam üzerinde dinin kontrolünün kaldırılması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir?

#20. Günümüzde eğitimin yaygınlaşması ve kalabalıklaşması aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

#21. Demokrasi ile yönetilen ülkelerin otoriter ve totaliter rejimlerden en önemli farkı aşağıdakilerden hangisidir?

#22. “Değişmeyen tek şey değişimdir.” sözü kime aittir?

TESTi BiTiR

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Auzef Sosyolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1
telegram çocuk gelişimi
Telegram İş sağlığı Ve güvenliği
Telegram Sosyoloji
Telegram Sosyal Hizmetler

Sosyolojiye Giriş Final Deneme Sınavı -1

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: