Halk Sağlığı Final Deneme Sınavı-1

Halk Sağlığı Final Deneme Sınavı

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi vektör tanımı içinde yer alır?

#2. Toplumun yerel riski değerlendirildikten sonra gerekli ise kaç aylık çocukların tamamına kan kurşun düzeyine bakılması önerilir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi çevresel öyküde ev koşulları ile ilgilidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi anne-baba aracılığıyla eve etkenlerin eve taşınmasını sağlayabilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi mesleksel etkilenim ile ilgili sorulardan biridir?

#6. Etkenin bulunduğu ortamda egzersiz ve………….iş yükü solunan hava miktarını artırarak vücuda daha fazla toksik etmenin girmesine yol açar.

#7. Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliklerden biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi Sıtma hastalığını bulaştıran vektör kaynağıdır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi kullanılan bir pestisitin taşıması gereken bir özelliktir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi mesleksel etkilenim ile ilgili sorulardan değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran vektör kaynağıdır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin kullanım alanlarından biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi biyolojik vektör tanımı içinde yer alır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı kimyasallardan biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi yaşanılan çevre ile ilgili akla ilk gelmesi gereken sorulardandır?

#16. Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken konulardan biridir?

#17. Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde ve preparatlara……………………… denir.

#18. Eğer etkilenim sırasında…………… içilirse sinerjistik etki ortaya çıkmaktadır.

#19. İlaçlama sonrası el, yüz gibi özellikle açıkta bulunan vücut kısımları bol ………………….. ile yıkanmalıdır.

#20. Aşağıdakilerden hangisi mekanik vektör tanımı içinde yer almaz?

TESTi BiTiR

Halk Sağlığı

Final Deneme Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı kimyasallardan biri değildir?

a) Asitler
b) Alkaliler
c) Gürültü
d) Klor
e) Amonyak

Cevap : c) Gürültü

Aşağıdakilerden hangisi fiziki özelliklerden biri değildir?

a) Ağırlık kaldırma, termel stres ve vibrasyon IMF
b) Gürültü
c) Termal stres
d) Vibrasyon
e) Klor

Cevap : e) Klor

Aşağıdakilerden hangisi çevresel öyküde ev koşulları ile ilgilidir?

a) Havalandırma etkinliği nasıl?
b) Evin genel durumu nasıl?
c) Evde kaç kişi yaşamakta?
d) Kaç odalı?
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi yaşanılan çevre ile ilgili akla ilk gelmesi gereken sorulardandır?

a) Yaşanılan yer endüstri kuruluşlarına, tarım alanlarına kirlenmiş akarsulara ne kadar yakın?
b) Su kaynağı ( kuyu, arıtılmış su borulu su vb ) nedir?
c) Çöp arıtımı var mı?
d) Atık su arıtımı var mı?
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi mesleksel etkilenim ile ilgili sorulardan değildir?

a) İşinizde imalat sürecinde değişme oldu mu? Yeni kimyasallar kullanılmakta mıdır?
b) Çalışma yerinizde değişme oldu mu?
c) İleri derecede sigara içilen bir bölgeye geçtiniz mi
d) Havalandırmada bir değişiklik oldu mu? Sizce havalandırma yeterli mi
e) Ev kaç odalı.

Cevap : e) Ev kaç odalı.

Eğer etkilenim sırasında…………… içilirse sinerjistik etki ortaya çıkmaktadır.

Cevap : sigara

Etkenin bulunduğu ortamda egzersiz ve………….iş yükü solunan hava miktarını artırarak vücuda daha fazla toksik etmenin girmesine yol açar.

Cevap : ağır

Aşağıdakilerden hangisi mesleksel etkilenim ile ilgili sorulardan biridir?

a) Kimyasalların etkisinde kalmanıza yol açan herhangi bir kaza veya durum oldu mu?
b) Gün veya hafta boyunca belirtilerinizle işiniz arasında zamansal bir ilişki var mı? Semptomlarınızda geçici azalma veya artma oluyor mu?
c) Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızda hasta mı? Yada aynı tip yakınmalar var mı? Onlar daha önce bu nedenlerle herhangi bir sağlık muayenesinden geçtiler mi?
d) İleri derecede sigara içilen bir bölgeye geçtiniz mi
e) Hepsi.

Cevap : e) Hepsi.

Aşağıdakilerden hangisi anne-baba aracılığıyla eve etkenlerin eve taşınmasını sağlayabilir?

a) Deri
b) Arabalar
c) Ayakkabı
d) Giyecekler,
e) Hepsi.

Cevap : e) Hepsi.

Toplumun yerel riski değerlendirildikten sonra gerekli ise kaç aylık çocukların tamamına kan kurşun düzeyine bakılması önerilir?

a) 6-9
b) 12-24
c) 36-48
d) 3-6
e) Hiçbiri

Cevap : b) 12-24

Aşağıdakilerden hangisi vektör tanımı içinde yer alır?

a) Hastalık etkenlerini ısırarak bulaştırır
b) Deri veya mukoza içine hastalık etkenini bırakır
c) omurgasız eklem bacaklı hayvanlardır.
d) Kemiricilerdir.
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi mekanik vektör tanımı içinde yer almaz?

a) Hastalık etkeni vektör zararlının vücudundan herhangi bir çoğalma yapmaz.
b) Etken gelişme göstermez
c) Etken değişme göstermez.
d) Vektör hastalık etkenini hiç taşımaz
e) Hiçbiri

Cevap : d) Vektör hastalık etkenini hiç taşımaz

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik vektör tanımı içinde yer alır?

a) Hastalık etkeni vektör zararlının vücudundan herhangi bir çoğalma yapmaz.
b) Hastalık etkeni vektör vücudunda bir çoğalma ve gelişme evresi geçirdikten sonra asıl konağa nakledilir
c) Etken değişme göstermez.
d) Vektör hastalık etkenini hiç taşımaz
e) Hiçbiri

Cevap : b) Hastalık etkeni vektör vücudunda bir çoğalma ve gelişme evresi geçirdikten sonra asıl konağa nakledilir

Aşağıdakilerden hangisi Sıtma hastalığını bulaştıran vektör kaynağıdır?

a) Karasinekler
b) Sivrisinekler
c) Mite (akar)
d) Pire
e) Bit

Cevap : b) Sivrisinekler

Aşağıdakilerden hangisi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran vektör kaynağıdır?

a) Karasinekler
b) Sivrisinekler
c) Mite (akar)
d) Kene
e) Bit

Cevap : d) Kene

Zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde ve preparatlara……………………… denir.

Cevap : pestisit

Aşağıdakilerden hangisi kullanılan bir pestisitin taşıması gereken bir özelliktir?

a) Güvenilir
b) Yeteri kadar kararlı (stabil)
c) Kolay uygulanabilen
d) Kullanıcılar, tüketiciler ve besi hayvanları açısından güvenilir
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin kullanım alanlarından biri değildir?

a) Deniz böcek kontrolü
b) Sucul böcek kontrolü
c) Gıda saklanması
d) Ev ve bahçeler
e) Hepsi

Cevap : e) Heps

Aşağıdakilerden hangisi pestisitlerin kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken konulardan biridir?

a) İlaç hazırlamada kullanılan kaplar ayrı olmalıdır.
b) İlaç orijinal ambalajında olmalı, ambalaj bozuk olmamalıdır
c) İlaç hazırlama ve ilaçlama sırasında sigara içilmemeli ve yiyecek yenmemelidir
d) İlaç hazırlama ve kullanımı sırasında hayvanlar uzaklaştırılmalıdır
e) Hepsi

Cevap : e) Hepsi

İlaçlama sonrası el, yüz gibi özellikle açıkta bulunan vücut kısımları bol ………………….. ile yıkanmalıdır.

Cevap : sabunlu su

Halk Sağlığı Final Deneme Sınavı-1

Tıbbi Dokumantasyon ve Sekreterlik Telegram Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: