Sosyal Duygusal Gelişim 2020 Vize Soruları-1

Sosyal Duygusal Gelişim 2020 Vize Soruları

Sosyal Duygusal Gelişim 2020 Vize Sorularının ilk 20 tanesini aşağıdaki online test olarak yapıp sonuçlarınızı görebilirsiniz.

Aşağıdaki testi bitirdikten sonra, sonraki 20 tane soru için bu linki tıklayın. Sayfa 2

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dönemin karakteristik becerilerinden biridir?

#2. Çocuğun kendi benliğini denetleyerek çevresinde başka insanların varlığını onların da bazı haklarının ve isteklerinin olduğunu öğrenmesidir. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi kolay mizaç özellikleri gösteren bebeklerle ilgili bir açıklamadır?

#4. Aşağıdakilerden hangisi zor mizaç özellikleri gösteren bebeklerle ilgili bir açıklamadır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Bandura’ya göre kendini cezalandırmanın sonuçlarından biri olan kaçış ile ilgili göstergelerden biridir?

#6. Duyguların hedeflere ulaşmak ve çevreye uyum sağlamak için yardımcı olduğunu vurgulayan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Freud’un psikoseksüel gelişim evrelerinden biri değildir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi somut işlemler dönemin karakteristik becerilerinden biridir?

#9. Bireyin verilen bir durumda ne kadar başarılı olacağına olan inancıdır. Verilen tam Bandura’nın hangi kavramına aittir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi izin verici/ hoşgörülü ebeveynlik stiliyle ilgili değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi yetkeli / demokratik ebeveynlik stiliyle ilgilidir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi Bandura’nın gözlemsel öğrenme süreçlerinden biri değildir?

#13. Yavaş ısınan mizaç özellikleri gösteren bebeklerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

#14. Aşağıdakilerden hangisi Freud’a göre çatışmaların veya psikolojik bozulmaların kaynaklarından biri değildir?

#15. .......çocuğun duyguları tanıma, ifade etme ve yönetme ve başkalarının duygularını anlama ve bunlara cevap verme yeteneğini içerir. Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#16. Duygu uyandırma kapasitesine sahip bir dizi koşulsuz uyaran tarafından ortaya çıkarılan üç temel duygunun (korku, öfke ve sevgi) olduğuna inanan teorisyen ve teorisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#17. Yavaş ısınan mizaç özellikleri gösteren bebeklerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

#18. Kişinin sürüş becerilerinde ustalaştığında, ehliyet sınavını geçeceğini bekleyip ehliyet alacağını umut etmesi Bandura’nın gözlemsel öğrenme süreçlerinden hangisi ile ilgilidir?

#19. İyi giyimli bir insanın kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçtiğini gören yayaların kırmızı ışığa rağmen karşıdan karşıya geçme olasılıkları daha fazladır. Bu açıklama Bandura’nın kuramında yer alan modelin özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

#20. Aşağıdakilerden hangisi duyu motor dönemin karakteristik becerilerinden biri değildir?

TESTi BiTiR
Deneme Sınavı -1
Deneme Sınavı -2

Sosyal Duygusal Gelişim 2020 Vize Soruları

Aşağıdakilerden hangisi Freud’un psikoseksüel gelişim evrelerinden biri değildir?

A) Güvensizlik evresi
B) Anal evre
C) Latent evre
D) Oral evre
E) Faillik evre

Cevap : A) Güvensizlik evresi

Aşağıdakilerden hangisi kolay mizaç özellikleri gösteren bebeklerle ilgili bir açıklamadır?

A) Diğer bebeklerden daha az pozitif veya negatif duygusal aşırılıkları vardır.
B) Tekrar tekrar yeni deneyimlere maruz kaldığında ilgi ve katılım göstermeye başlarlar.
C) Yeni durumlara olumsuz tepki gösterir.
D) Düzenli beslenme ve uyku programlarına sahiptirler.
E) Aktivite düzeyi oldukça düşüktür.

Cevap : D) Düzenli beslenme ve uyku programlarına sahiptirler.

Yavaş ısınan mizaç özellikleri gösteren bebeklerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Aktivite düzeyi oldukça düşüktür.
B) Yeni durumlara olumsuz tepki gösterir.
C) Diğer bebeklerden daha az pozitif veya duygusal aşırılıkları vardır.
D) Düzenli beslenme ve uyku programlarına sahiptirler.
E) Tekrar tekrar yeni deneyimlere maruz kaldığında ilgi ve katılım göstermeye başlarlar.

Cevap : D) Düzenli beslenme ve uyku programlarına sahiptirler.

İyi giyimli bir insanın kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçtiğini gören yayaların kırmızı ışığa rağmen
karşıdan karşıya geçme olasılıkları daha fazladır. Bu açıklama Bandura’nın kuramında yer alan modelin
özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Davranışın türü ve zorluk derecesi
B) Statü ve prestij
C) Yaş
D) Cinsiyet
E) Benzerlik

Cevap : B) Statü ve prestij

Bireyin verilen bir durumda ne kadar başarılı olacağına olan inancıdır. Verilen tam Bandura’nın hangi
kavramına aittir?

A) Benlik
B) Kendini cezalandırma
C) Benlik saygısı
D) Öz yeterlik
E) Öz düzenleme

Cevap : D) Öz yeterlik

Duyguların hedeflere ulaşmak ve çevreye uyum sağlamak için yardımcı olduğunu vurgulayan görüş
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fonksiyonalist (işlevselci) görüş
B) Genetik – olgunlaşma teorisi
C) Bilişsel teori
D) Psikanalitik teori
E) Öğrenme teorisi

Cevap : A) Fonksiyonalist (işlevselci) görüş

Aşağıdakilerden hangisi Bandura’ya göre kendini cezalandırmanın sonuçlarından biri olan kaçış ile
ilgili göstergelerden biridir?

A) İlgisiz hissetme
B) Yön eksikliği
C) Sıkılma
D) Depresyon
E) Uyuşturucu bağımlılığı

Cevap : E) Uyuşturucu bağımlılığı

Aşağıdakilerden hangisi Bandura’nın gözlemsel öğrenme süreçlerinden biri değildir?

A) Dil
B) Hatırda tutma
C) Dikkat
D) Taklit
E) Güdülenme

Cevap : E) Güdülenme

Aşağıdakilerden hangisi duyu motor dönemin karakteristik becerilerinden biri değildir?

A) Varsayımsal düşünme
B) Temel nedensellik anlayışı ile gelişir.
C) Taklit etmeye ve yaratıcı oyuna katılmaya başlar.
D) Kendini nesnelerden ve diğer insanlardan ayırır.
E) Nesne sürekliliğini kazanır.

Cevap : A) Varsayımsal düşünme

Çocuğun kendi benliğini denetleyerek çevresinde başka insanların varlığını onların da bazı haklarının ve isteklerinin olduğunu öğrenmesidir. Verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Benlik
B) Sosyal gelişim
C) Sosyal olgunluk
D) Sosyalleşme
E) Kişilik

Cevap : D) Sosyalleşme

 

Aşağıdakilerden hangisi somut işlemler dönemin karakteristik becerilerinden biridir?

A) Nesne sürekliliğini kazanır.
B) Temel nedensellik anlayışı gelişir.
C) Taklit etmeye ve yaratıcı oyuna katılmaya başlar
D) Somut nesneleri içeren problemlere bilişsel işlemler uygulayabilir.
E) Kendini nesnelerden ve diğer insanlardan ayırır.

Cevap : D) Somut nesneleri içeren problemlere bilişsel işlemler uygulayabilir.

Aşağıdakilerden hangisi Freud’a göre çatışmaların veya psikolojik bozulmaların kaynaklarından biri değildir?

A) Fiziksel olgunlaşma
B) İçsel çatışmalar
C) Kişisel yetersizlikler
D) Model alma
E) Dışsal zorlanmalar

Cevap : D) Model alma

Aşağıdakilerden hangisi izin verici/ hoşgörülü ebeveynlik stiliyle ilgili değildir?

A) Duygusal olarak çocuklarından uzaklaşır veya uzaktırlar.
B) Çocuklarının davranışları üzerinde çok az sınır koyar veya hiç kontrol etmezler.
C) Çocuklarına yönelik düşük beklenti içindedirler ve çok az disiplin uygularlar.
D) Gerçekçi olmayan taleplerini yapmasına karışmaz ve belirlenen standartlara uygun davranma
konusunda çocuklarına ısrar etmezler.
E) Genellikle, sıcak davranırlar ve çocuğun yapacağı etkinlikleri kendisinin düzenlemesine izin verirler.

Cevap : A) Duygusal olarak çocuklarından uzaklaşır veya uzaktırlar.

Duygu uyandırma kapasitesine sahip bir dizi koşulsuz uyaran tarafından ortaya çıkarılan üç temel
duygunun (korku, öfke ve sevgi) olduğuna inanan teorisyen ve teorisi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Bilişsel teori – Piaget
B) Öğrenme teorisi – Watson
C) Genetik – olgunlaşma teorisi – Ekman
D) Psikanalitik teori – Lewis
E) Fonsiyonalist (işlevselci) görüş – Izard

Cevap : B) Öğrenme teorisi – Watson

Yavaş ısınan mizaç özellikleri gösteren bebeklerle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Aktivite düzeyi oldukça düşüktür.
B) Yeni durumlara olumsuz tepki gösterir.
C) Diğer bebeklerden daha az pozitif veya negatif duygusal aşırılıkları vardır.
D) Düzenli beslenme ve uyku programlarına sahiptirler.
E) Tekrar tekrar yeni deneyimlere maruz kaldığında ilgi ve katılım göstermeye başlarlar.

Cevap : D) Düzenli beslenme ve uyku programlarına sahiptirler.

 …….çocuğun duyguları tanıma, ifade etme ve yönetme ve başkalarının duygularını anlama ve bunlara cevap verme yeteneğini içerir.
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Duygusal ifade
B) Duygu
C) Duygu kontrol
D) Duygusal gelişim
E) Duygu düzenleme

Cevap : D) Duygusal gelişim

Aşağıdakilerden hangisi zor mizaç özellikleri gösteren bebeklerle ilgili bir açıklamadır?

A) Aktivite düzeyi oldukça düşüktür.
B) Diğer bebeklerden daha az pozitif veya negatif duygusal aşırılıkları vardır.
C) Tekrar tekrar yeni deneyimlere maruz kaldığında ilgi ve katılım göstermeye başlarlar.
D) Düzenli beslenme ve uyku programına sahiptirler.
E) Beklenmedik bir programda uyur, beslenir, yüksek sesle ağlar ve yeni rutinlere uyum sağlamada sorun yaşar.

Cevap : E) Beklenmedik bir programda uyur, beslenir, yüksek sesle ağlar ve yeni rutinlere uyum sağlamada sorun yaşar.

Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dönemin karakteristik becerilerinden biridir?

A) Nesne sürekliliğini kazanır.
B) Taklit etmeye ve yaratıcı oyuna katılmaya başlar.
C) Temel nedensellik anlayışı gelişir.
D) Kendini nesnelerden ve diğer insanlardan ayırır.
E) Dili kullanmaya başlar.

Cevap : E) Dili kullanmaya başlar.

Aşağıdakilerden hangisi yetkeli / demokratik ebeveynlik stiliyle ilgilidir?

A) Tartışmasız itaat etmeye değer verirler.
B) Kontrolcü, cezalandırıcı, katı ve soğuktur.
C) Çocuklarına her konuda rehberlik ve eşlik ederler.
D) Anlaşmazlık ifadelerini hoş görmezler.
E) Sözleri hukuktur.

Cevap : C) Çocuklarına her konuda rehberlik ve eşlik ederler.

Kişinin sürüş becerilerinde ustalaştığında, ehliyet sınavını geçeceğini bekleyip ehliyet alacağını umut etmesi Bandura’nın gözlemsel öğrenme süreçlerinden hangisi ile ilgilidir?

A) Güdülenme
B) Taklit
C) Hatırda tutma
D) Hafıza
E) Dikkat

Cevap : A) Güdülenme

Auzef Çocuk Gelişimi
Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: