Anatomi 2021 Final Soruları -1

Anatomi 2021 Final Soruları -1

Results

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Beyinde temporal lobun iç kısmında bulunan ve özellikle hafıza ile ilgili yapı aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi basamaklarından değildir ?

#3. Böbrekler aynı zamanda bir endokrin organdır. Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrekler tarafından salgılanır?

#4. Aşağıdaki yapılardan hangisi periferik sistem yapılarından biridir?

#5. Denge ve motor hareketlerin koordinasyonu ile ilgili merkezi sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#6. Üst ekstremiteyi besleyen arter aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Dudaklar ile dişler arasında kalan boşluğa ne isim verilir?

#8. Böbreklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

#9. Kolun ekstansör kaslarını uyaran n. radialis hangi plexus’un dalıdır?

#10. Böbrekleri besleyen renal arter hangi arterden çıkmaktadır?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#11. Beyinden çıkıp iç organlarımıza kadar giden ve serseri sinir olarak da bilinen kranyal sinir aşağıdakilerden hangisidir?

#12. Sol kalpten temiz kanın tüm vücuda gönderildikten sonra, kirli kanın toplanarak sağ kalbe geri gelmesine ne ad verilir?

#13. Kalbi saran zara ne ad verilmektedir?

#14. Vücudumuzda kaç çift kranyal sinir bulunmaktadır?

#15. Diaphragman’nın innervasyonunu sağlayan n. phrenicus hangi plexus’un motor dalıdır?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#16. Aşağıdaki damarlardan hangisi sağ kulakçığa (atrium) açılmaktadır?

#17. Sinir sisteminin işlevsel en küçük yapı birimi nedir?

#18. Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere ne ad verilir?

#19. Böbreklerin venöz kanı renal ven aracılığıyla hangi vene drene olmaktadır?

#20. Duysal uyarıların beyinde en son gittiği kortikal parça hangi lobdadır?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.
TESTi BiTiR
Anatomi 2021 Final Soruları -2

Anatomi 2021 Final Soruları -1

Sinir sisteminin işlevsel en küçük yapı birimi nedir?

A) Akson
B) Myelin
C) Astrosit
D) Mikroglia
E) Nöron

Cevap : E) Nöron

Kalbi saran zara ne ad verilmektedir?

A) Dura mater
B) Pia mater
C) Perikard
D) Plevra
E) Periton

Cevap : C) Perikard

Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi basamaklarından değildir ?

A) Besinin sindirilmesi
B) Besinin alınması
C) Besinin taşınması
D) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi
E) Besinin dışarı atılması (dışkılama)

Cevap : D) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi
NOT: sindirim sistemi basamakları; gıdanın alınması, taşınması, sindirilmesi, emilmesi ve dışkılama

Beyinde temporal lobun iç kısmında bulunan ve özellikle hafıza ile ilgili yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talamus
B) Hipokampüs
C) Hipotalamus
D) Epifiz
E) Hipofiz

Cevap : B) Hipokampüs

Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere ne ad verilir?

A) Havalı kemikler
B) Sesamoid (susamsı) kemikler
C) Kısa kemikler
D) Uzun kemikler
E) Yassı kemikler

Cevap : B) Sesamoid (susamsı) kemikler

Böbrekleri besleyen renal arter hangi arterden çıkmaktadır?

A) Splenik arter
B) Mesenterik arter
C) Hepatik arter
D) Aorta
E) Çölyak arter

Cevap : D) Aorta

Aşağıdaki damarlardan hangisi sağ kulakçığa (atrium) açılmaktadır?

A) Vertebral arter
B) Vena cava superior
C) Aorta
D) Akciğer toplardamarı (pulmoner ven)
E) Akciğer atardamarı (pulmoner arter)

Cevap : B) Vena cava superior
NOT: Sağ kulakçığa baş-boyun gibi üst tarafın kirli kanını taşıyan vena cava superior ve alt tarafın kirli kanını taşıyan vena cava inferior açılmaktadır.

Beyinden çıkıp iç organlarımıza kadar giden ve serseri sinir olarak da bilinen kranyal sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. glossopharyngeus (IX)
B) N. fascialis (VII)
C) N. opticus (II)
D) N. phrenicus
E) N. vagus (X)

Cevap : E) N. vagus (X)
NOT: Onuncu sinir n. vagus; serseri sinir olarak da bilinen bu sinir iç organlara kadar uzanıp, özellikle parasempatik aktivasyon ile ilgilidir.

Aşağıdaki yapılardan hangisi periferik sistem yapılarından biridir?

A) Hipokampüs
B) Spinal sinirler
C) Cerebellum
D) Talamus
E) Beyin sapı

Cevap : B) Spinal sinirler
NOT: Beyinden çıkan 12 çift kafa çifti siniri ve omurilik’ten çıkan 31 çift spinal sinir periferik sinir sistemini oluşturmaktadır.

Kolun ekstansör kaslarını uyaran n. radialis hangi plexus’un dalıdır?

A) Plexus brachialis
B) Plexus lumbalis
C) Plexus lumbosacralis
D) Plexus cervicalis
E) Plexus sacralis

Cevap : A) Plexus brachialis
NOT: N. radialis (C5-T1); plexus brachialis’in en kalın dalıdır.

Vücudumuzda kaç çift kranyal sinir bulunmaktadır?

A) 15
B) 12
C) 6
D) 3
E) 9

Cevap : B) 12

Üst ekstremiteyi besleyen arter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arteria renalis
B) Arteria iliaca communis
C) Arteria subclavia
D) Arteria carotis communis
E) Arteria femoralis

Cevap : C) Arteria subclavia
NOT: Üst ekstemitenin beslenmesini a. subclavia ve dalları sağlarken, baş ve boynun beslenmesini a. carotis communis sağlar.

Böbreklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Böbrekler idrarın oluştuğu organlardır.
B) Sol böbrek sağa göre daha aşağıdadır.
C) Böbrekler peritonun arkasında yer almaktadır.
D) Vücudumuzda 2 adet böbrek bulunmaktadır.
E) Böbrekler aynı zamanda hormon salgılayan endokrin organlardır.

Cevap : B) Sol böbrek sağa göre daha aşağıdadır.
NOT: Sağ böbrek; karaciğer ile olan komşuluğundan dolayı daha aşağıda T12 ile L3 seviyeleri arasında sol böbrek ise T11 ile L3 aralığında uzanır.

Böbreklerin venöz kanı renal ven aracılığıyla hangi vene drene olmaktadır?

A) Vena porta hepatis
B) Vena iliaca communis
C) Vena cava inferior
D) Vena cava superior
E) Vena hepatica

Cevap : C) Vena cava inferior

Sol kalpten temiz kanın tüm vücuda gönderildikten sonra, kirli kanın toplanarak sağ kalbe geri gelmesine ne ad verilir?

A) Portal dolaşım
B) Hücresel dolaşım
C) Küçük dolaşım
D) Büyük dolaşım
E) Lenfatik dolaşım

Cevap : D) Büyük dolaşım
NOT: Sağ kalpten çıkan kanın temizlenerek sol kalbe geri dönmesine küçük dolaşım veya pulmoner dolaşım denirken, sol kalpten bütün dokulara temiz kanın gidip, büyük venler ile kirli kanın tekrar sağ kalbe geri dönmesine ise büyük dolaşım veya sistemik dolaşım denmektedir.

Denge ve motor hareketlerin koordinasyonu ile ilgili merkezi sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talamus
B) Bulbus
C) Temporal lob
D) Frontal lob
E) Cerebellum

Cevap : E) Cerebellum

Dudaklar ile dişler arasında kalan boşluğa ne isim verilir?

A) Oropharynx
B) Laryngopharynx
C) Yalancı ağız boşluğu
D) Gerçek ağız boşluğu
E) Nazopharynx

Cevap : C) Yalancı ağız boşluğu

Duysal uyarıların beyinde en son gittiği kortikal parça hangi lobdadır?

A) Occipitotemporal lob
B) Frontal lob
C) Temporal lob
D) Parietal lob
E) Occipital lob

Cevap : D) Parietal lob
NOT: Parietal lob: Vücutla ilgili tüm duyular için son istasyondur. İnsan vücudunun primer somatik duyu alanındaki temsiliyeti, duyu homonkulus olarak bilinir.

Diaphragman’nın innervasyonunu sağlayan n. phrenicus hangi plexus’un motor dalıdır?

A) Plexus cervicalis
B) Plexus sacralis
C) Plexus lumbosacralis
D) Plexus lumbalis
E) Plexus brachialis

Cevap : A) Plexus cervicalis
NOT: En önemli musküler dal n. phrenicus’tur. N. phrenicus, diyafragmanın motor siniridir. Plexus cervicalis’in en uzun dalıdır.

Böbrekler aynı zamanda bir endokrin organdır. Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrekler tarafından salgılanır?

A) Aldosteron
B) Östrojen
C) Eritropoetin
D) Progesteron
E) Testosteron

Cevap : C) Eritropoetin

Anatomi 2021 Final Soruları -1

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook
Auzef Anatomi, Anatomi 2021 Final Soruları -1

Editor

Editör

One thought on “Anatomi 2021 Final Soruları -1

Yorumlar kapatıldı.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: