Anatomi 2021 Final Soruları -2

Anatomi 2021 Final Soruları -2

#1. Aşağıdaki yapılardan hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır?

#2. Modern Anatomi’nin kurucusu olarak bilinen ve bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanı kimdir?

#3. Alın bölgesinde yer alan, alın kemiği olarak da bilinen, kaşların üzerinde yer aldığı kemik aşağıdakilerden hangisidir?

#4. Duyuların kortekse uğramadan önce işlendikleri merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Aşağıdaki yapılardan hangisi solunum sistemine ait bir yapı değildir?

#6. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi göz kaslarını uyaran bir kranyal sinirdir?

#7. Kolun ekstansör kaslarını uyaran n. radialis hangi plexus’un dalıdır?

#8. Uyluk ön grup kaslarını uyaran n. femoralis hangi plexus’un dalıdır?

#9. Yutulan besinlerin soluk borusuna kaçmasını önleyen kıkırdak yapıya ne ad verilmektedir?

#10. Spinal sinirler hangi tip sinirlerdir?

#11. Ülkemizde anatominin kurucusu olarak da bilinen bilim insanı kimdir?

#12. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi dil kaslarını uyarmaktadır?

#13. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi sadece motor özelliktedir?

#14. N. vestibulocochlearis’in (VIII. kranyal sinir) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi görme siniridir?

#16. Omurilik’ten (medulla spinalis) çıkan sinirlere ne ad verilmektedir?

#17. Cildimizden gelen duysal uyarıların omuriliğe girdiği yere ne ad verilir?

#18. Plexus cervicalis yapısına hangi spinal sinirler katılmaktadır?

#19. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi sadece duysal özelliktedir?

#20. Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi karma (miks) sinirdir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Anatomi 2021 Final Soruları -1

Anatomi 2021 Final Soruları -2

21- Cildimizden gelen duysal uyarıların omuriliğe girdiği yere ne ad verilir?

A) Arka kolon
B) Ön kolon
C) Orta kolon
D) Arka kök
E) Ön kök

Cevap : D) Arka kök
* ön kök=motor kök
* arka kök=duysal kök

22- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi dil kaslarını uyarmaktadır?

A) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
B) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
C) N. fascialis (VII. kranyal sinir)
D) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
E) N. hypoglossus (XII. kranyal sinir)

Cevap : E) N. hypoglossus (XII. kranyal sinir)

23- Alın bölgesinde yer alan, alın kemiği olarak da bilinen, kaşların üzerinde yer aldığı kemik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parietal kemik
B) Frontal kemik
C) Occipital kemik
D) Temporal kemik
E) Mandibula

Cevap : B) Frontal kemik

24- Modern Anatomi’nin kurucusu olarak bilinen ve bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanı kimdir?

A) Maxim
B) Einstein
C) Paracelsus
D) Edison
E) Vesalius

Cevap : E) Vesalius

25- Plexus cervicalis yapısına hangi spinal sinirler katılmaktadır?

A) C3-C6
B) C1-C4
C) C2-C5
D) C4-C7
E) C5-T1

Cevap : B) C1-C4
NOT: İlk dört servikal spinal sinirin (C1-4) ramus anterior’larının birleşmesiyle oluşur.

26- Kolun ekstansör kaslarını uyaran n. radialis hangi plexus’un dalıdır?

A) Plexus brachialis
B) Plexus cervicalis
C) Plexus lumbalis
D) Plexus sacralis
E) Plexus lumbosacralis

Cevap : A) Plexus brachialis
NOT: N. radialis (C5-T1); plexus brachialis’in en kalın dalıdır.

27- Ülkemizde anatominin kurucusu olarak da bilinen bilim insanı kimdir?

A) Şerafeddin Sabuncuoğlu
B) Zeki Zeren
C) Hulusi Behçet
D) Mazhar Paşa
E) Sami Zan

Cevap : D) Mazhar Paşa

28- Spinal sinirler hangi tip sinirlerdir?

A) Mikst (karma) sinir
B) Duysal sinir
C) Motor sinir
D) Çoğunlukla motor sinir
E) Çoğunlukla duysal sinir

Cevap : A) Mikst (karma) sinir
NOT: Spinal sinirler motor ve duysal liflerin birleşmesiyle oluştuğu için karma yani mixttir.

29- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi göz kaslarını uyaran bir kranyal sinirdir?

A) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
B) N. fascialis (VII. kranyal sinir)
C) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
D) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
E) N. olfactorius (I. kranyal sinir)

Cevap : A) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
NOT: Göz kaslarını uyaran 3 tane kranyal sinir vardır bunlar;
-N. Oculomotorius (CN III)
-N. Trochlearis (CN IV)
-N. Abducens (CN VI)

30- Duyuların kortekse uğramadan önce işlendikleri merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipofiz
B) Hipotalamus
C) Bulbus
D) Epifiz
E) Talamus

Cevap : E) Talamus

31- Uyluk ön grup kaslarını uyaran n. femoralis hangi plexus’un dalıdır?

A) Plexus sacralis
B) Plexus brachialis
C) Plexus cervicalis
D) Plexus pterygoideus
E) Plexus lumbalis

Cevap : E) Plexus lumbalis
NOT: N. femoralis (L2-4); plexus lumbalis’in en kalın dalıdır. Uyluk ön yüzdeki m. iliacus, m. quadriceps femoris, m. sartorius ve m. pectineus’u uyarır.

32- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi sadece motor özelliktedir?

A) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
B) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
C) N. glossopharyngeus (IX. kranyal sinir)
D) N. abducens (VI. kranyal sinir)
E) N. fascialis (VII. kranyal sinir)

Cevap : D) N. abducens (VI. kranyal sinir)
NOT: Kafa çiftlerinin üç tanesi sadece saf duysal sinirlerdir, bunlar:
-N. olfactorius (CN I)
-N. opticus (CN II)
-N. vestibulocochlearis (CN VIII)
Kafa çiftlerinin beş tanesi sadece saf motor sinirlerdir, bunlar:
-N. oculomotorius (CN III)
-N. Trochlearis (CN IV)
-N. Abducens (CN VI)
-N. accessorius (CN XI)
-N. hypoglossus (CN XII)
Kafa çiftlerinin dört tanesi motor ve duyusal görevleri olan yani mikst sinirler:
-N. Trigeminus (CN V)
-N. Facialis (CN VII)
-N. Glossopharyngeus (CN IX)
-N. Vagus (CN X)

33- Aşağıdaki yapılardan hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır?

A) Burun
B) Ağız
C) Nazofarenks
D) Paranasal sinüsler
E) Trachea (soluk borusu)

Cevap : E) Trachea (soluk borusu)
NOT: Burun ve gırtlak üst solunum yollarını oluştururken soluk borusu, bronşlar ve akciğer içi hava yolları ise alt solunum yolları olarak isimlendirilir.

34- N. vestibulocochlearis’in (VIII. kranyal sinir) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görme duyusu
B) Baş ve yüzün ağrı ve ısı duyusu
C) İşitme ve denge duyusu
D) Mimik kaslarına motor uyarı
E) Koku duyusu

Cevap : C) İşitme ve denge duyusu
NOT: İşitme ve dengeyle ilgili sinirdir. Özel somatik afferent (ÖSA) tipte lifler içerir. Saf duysal bir sinirdir. N. vestibulocochlearis, cranium’u terk etmeyen tek kranyal sinirdir.

35- Omurilik’ten (medulla spinalis) çıkan sinirlere ne ad verilmektedir?

A) Kranyal sinirler
B) Duysal sinirler
C) Motor sinirler
D) Spinal sinirler
E) Sempatik sinirler

Cevap : D) Spinal sinirler

36- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi görme siniridir?

A) N. Opticus (II kranyal sinir)
B) N. oculomotorius (III kranyal sinir)
C) N. Abducens (VI kranyal sinir)
D) N. vestibulocochlearis (VIII kranyal sinir)
E) N. facialis (VII kranyal sinir)

Cevap : A) N. Opticus (II kranyal sinir)

37- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi karma (miks) sinirdir?

A) N. oculomotorius (III kranyal sinir)
B) N. Abducens (VI kranyal sinir)
C) N. Trochlearis (IV kranyal sinir)
D) N. vestibulocochlearis (VIII kranyal sinir)
E) N. trigeminus (V kranyal sinir)

Cevap : E) N. trigeminus (V kranyal sinir)
NOT: Kafa çiftlerinin dört tanesi motor ve duyusal görevleri olan yani mikst sinirler:
-N. Trigeminus (CN V)
-N. Facialis (CN VII)
-N. Glossopharyngeus (CN IX)
-N. Vagus (CN X)

38- Aşağıdaki yapılardan hangisi solunum sistemine ait bir yapı değildir?

A) Bronş
B) Akciğerler
C) Ağız
D) Yutak
E) Burun

Cevap : C) Ağız

39- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi sadece duysal özelliktedir?

A) N. trigeminus (V kranyal sinir)
B) N. Abducens (VI kranyal sinir)
C) N. vestibulocochlearis (VIII kranyal sinir)
D) N. oculomotorius (III kranyal sinir)
E) N. Facialis (VII kranyal sinir)

Cevap : C) N. vestibulocochlearis (VIII kranyal sinir)

40- Koroner arterler aşağıdaki damarların hangisinden çıkar?

A) Pars ascendens (aorta)
B) Aorta descendens
C) Arcus aorta
D) V. cava superior
E) Aorta abdominalis

Cevap :

41- Yutulan besinlerin soluk borusuna kaçmasını önleyen kıkırdak yapıya ne ad verilmektedir?

A) Menisküs
B) Epiglottis
C) Plica
D) Bursa
E) Farenks

Cevap : B) Epiglottis

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook
Auzef Anatomi, Anatomi 2021 Final Soruları -1

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: