Anatomi Final 2021 Soruları

Anatomi Final 2021 Soruları

1- Sinir sisteminin işlevsel en küçük yapı birimi nedir?

A) Akson
B) Myelin
C) Astrosit
D) Mikroglia
E) Nöron

Cevap : E) Nöron

2- Kalbi saran zara ne ad verilmektedir?

A) Dura mater
B) Pia mater
C) Perikard
D) Plevra
E) Periton

Cevap : C) Perikard

3- Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi basamaklarından değildir ?

A) Besinin sindirilmesi
B) Besinin alınması
C) Besinin taşınması
D) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi
E) Besinin dışarı atılması (dışkılama)

Cevap : D) Besinin yakılması ve enerjiye dönüştürülmesi
NOT: sindirim sistemi basamakları; gıdanın alınması, taşınması, sindirilmesi, emilmesi ve dışkılama

4- Beyinde temporal lobun iç kısmında bulunan ve özellikle hafıza ile ilgili yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talamus
B) Hipokampüs
C) Hipotalamus
D) Epifiz
E) Hipofiz

Cevap : B) Hipokampüs

Anatomi Final 2021 Soruları

5- Kasların tendon ve kirişlerine oturarak o kasın işlevselliğini artıran kemiklere ne ad verilir?

A) Havalı kemikler
B) Sesamoid (susamsı) kemikler
C) Kısa kemikler
D) Uzun kemikler
E) Yassı kemikler

Cevap : B) Sesamoid (susamsı) kemikler

6- Böbrekleri besleyen renal arter hangi arterden çıkmaktadır?

A) Splenik arter
B) Mesenterik arter
C) Hepatik arter
D) Aorta
E) Çölyak arter

Cevap : D) Aorta

7- Aşağıdaki damarlardan hangisi sağ kulakçığa (atrium) açılmaktadır?

A) Vertebral arter
B) Vena cava superior
C) Aorta
D) Akciğer toplardamarı (pulmoner ven)
E) Akciğer atardamarı (pulmoner arter)

Cevap : B) Vena cava superior
NOT: Sağ kulakçığa baş-boyun gibi üst tarafın kirli kanını taşıyan vena cava superior ve alt tarafın kirli kanını taşıyan vena cava inferior açılmaktadır.

8- Beyinden çıkıp iç organlarımıza kadar giden ve serseri sinir olarak da bilinen kranyal sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. glossopharyngeus (IX)
B) N. fascialis (VII)
C) N. opticus (II)
D) N. phrenicus
E) N. vagus (X)

Cevap : E) N. vagus (X)
NOT: Onuncu sinir n. vagus; serseri sinir olarak da bilinen bu sinir iç organlara kadar uzanıp, özellikle parasempatik aktivasyon ile ilgilidir.

9- Aşağıdaki yapılardan hangisi periferik sistem yapılarından biridir?

A) Hipokampüs
B) Spinal sinirler
C) Cerebellum
D) Talamus
E) Beyin sapı

Cevap : B) Spinal sinirler
NOT: Beyinden çıkan 12 çift kafa çifti siniri ve omurilik’ten çıkan 31 çift spinal sinir periferik sinir sistemini oluşturmaktadır.

10- Kolun ekstansör kaslarını uyaran n. radialis hangi plexus’un dalıdır?

A) Plexus brachialis
B) Plexus lumbalis
C) Plexus lumbosacralis
D) Plexus cervicalis
E) Plexus sacralis

Cevap : A) Plexus brachialis
NOT: N. radialis (C5-T1); plexus brachialis’in en kalın dalıdır.

Anatomi Final 2021 Soruları

11- Vücudumuzda kaç çift kranyal sinir bulunmaktadır?

A) 15
B) 12
C) 6
D) 3
E) 9

Cevap : B) 12

12- Üst ekstremiteyi besleyen arter aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arteria renalis
B) Arteria iliaca communis
C) Arteria subclavia
D) Arteria carotis communis
E) Arteria femoralis

Cevap : C) Arteria subclavia
NOT: Üst ekstemitenin beslenmesini a. subclavia ve dalları sağlarken, baş ve boynun beslenmesini a. carotis communis sağlar.

13- Böbreklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

A) Böbrekler idrarın oluştuğu organlardır.
B) Sol böbrek sağa göre daha aşağıdadır.
C) Böbrekler peritonun arkasında yer almaktadır.
D) Vücudumuzda 2 adet böbrek bulunmaktadır.
E) Böbrekler aynı zamanda hormon salgılayan endokrin organlardır.

Cevap : B) Sol böbrek sağa göre daha aşağıdadır.
NOT: Sağ böbrek; karaciğer ile olan komşuluğundan dolayı daha aşağıda T12 ile L3 seviyeleri arasında sol böbrek ise T11 ile L3 aralığında uzanır.

14- Böbreklerin venöz kanı renal ven aracılığıyla hangi vene drene olmaktadır?

A) Vena porta hepatis
B) Vena iliaca communis
C) Vena cava inferior
D) Vena cava superior
E) Vena hepatica

Cevap : C) Vena cava inferior

15- Sol kalpten temiz kanın tüm vücuda gönderildikten sonra, kirli kanın toplanarak sağ kalbe geri gelmesine ne ad verilir?

A) Portal dolaşım
B) Hücresel dolaşım
C) Küçük dolaşım
D) Büyük dolaşım
E) Lenfatik dolaşım

Cevap : D) Büyük dolaşım
NOT: Sağ kalpten çıkan kanın temizlenerek sol kalbe geri dönmesine küçük dolaşım veya pulmoner dolaşım denirken, sol kalpten bütün dokulara temiz kanın gidip, büyük venler ile kirli kanın tekrar sağ kalbe geri dönmesine ise büyük dolaşım veya sistemik dolaşım denmektedir.

Anatomi Final 2021 Soruları

16- Denge ve motor hareketlerin koordinasyonu ile ilgili merkezi sinir sistemi yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Talamus
B) Bulbus
C) Temporal lob
D) Frontal lob
E) Cerebellum

Cevap : E) Cerebellum

17- Dudaklar ile dişler arasında kalan boşluğa ne isim verilir?

A) Oropharynx
B) Laryngopharynx
C) Yalancı ağız boşluğu
D) Gerçek ağız boşluğu
E) Nazopharynx

Cevap : C) Yalancı ağız boşluğu

18- Duysal uyarıların beyinde en son gittiği kortikal parça hangi lobdadır?

A) Occipitotemporal lob
B) Frontal lob
C) Temporal lob
D) Parietal lob
E) Occipital lob

Cevap : D) Parietal lob

NOT: Parietal lob: Vücutla ilgili tüm duyular için son istasyondur. İnsan vücudunun primer somatik duyu alanındaki temsiliyeti, duyu homonkulus olarak bilinir.

19- Diaphragman’nın innervasyonunu sağlayan n. phrenicus hangi plexus’un motor dalıdır?

A) Plexus cervicalis
B) Plexus sacralis
C) Plexus lumbosacralis
D) Plexus lumbalis
E) Plexus brachialis

Cevap : A) Plexus cervicalis
NOT: En önemli musküler dal n. phrenicus’tur. N. phrenicus, diyafragmanın motor siniridir. Plexus cervicalis’in en uzun dalıdır.

20- Böbrekler aynı zamanda bir endokrin organdır. Aşağıdaki hormonlardan hangisi böbrekler tarafından salgılanır?

A) Aldosteron
B) Östrojen
C) Eritropoetin
D) Progesteron
E) Testosteron

Cevap : C) Eritropoetin

Anatomi Final 2021 Soruları

21- Cildimizden gelen duysal uyarıların omuriliğe girdiği yere ne ad verilir?

A) Arka kolon
B) Ön kolon
C) Orta kolon
D) Arka kök
E) Ön kök

Cevap : D) Arka kök
* ön kök=motor kök
* arka kök=duysal kök

22- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi dil kaslarını uyarmaktadır?

A) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
B) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
C) N. fascialis (VII. kranyal sinir)
D) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
E) N. hypoglossus (XII. kranyal sinir)

Cevap : E) N. hypoglossus (XII. kranyal sinir)

23- Alın bölgesinde yer alan, alın kemiği olarak da bilinen, kaşların üzerinde yer aldığı kemik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Parietal kemik
B) Frontal kemik
C) Occipital kemik
D) Temporal kemik
E) Mandibula

Cevap : B) Frontal kemik

24- Modern Anatomi’nin kurucusu olarak bilinen ve bu alanda çalışmalar yapmış bilim insanı kimdir?

A) Maxim
B) Einstein
C) Paracelsus
D) Edison
E) Vesalius

Cevap : E) Vesalius

25- Plexus cervicalis yapısına hangi spinal sinirler katılmaktadır?

A) C3-C6
B) C1-C4
C) C2-C5
D) C4-C7
E) C5-T1

Cevap : B) C1-C4
NOT: İlk dört servikal spinal sinirin (C1-4) ramus anterior’larının birleşmesiyle oluşur.

Anatomi Final 2021 Soruları

26- Kolun ekstansör kaslarını uyaran n. radialis hangi plexus’un dalıdır?

A) Plexus brachialis
B) Plexus cervicalis
C) Plexus lumbalis
D) Plexus sacralis
E) Plexus lumbosacralis

Cevap : A) Plexus brachialis
NOT: N. radialis (C5-T1); plexus brachialis’in en kalın dalıdır.

27- Ülkemizde anatominin kurucusu olarak da bilinen bilim insanı kimdir?

A) Şerafeddin Sabuncuoğlu
B) Zeki Zeren
C) Hulusi Behçet
D) Mazhar Paşa
E) Sami Zan

Cevap : D) Mazhar Paşa

28- Spinal sinirler hangi tip sinirlerdir?

A) Mikst (karma) sinir
B) Duysal sinir
C) Motor sinir
D) Çoğunlukla motor sinir
E) Çoğunlukla duysal sinir

Cevap : A) Mikst (karma) sinir
NOT: Spinal sinirler motor ve duysal liflerin birleşmesiyle oluştuğu için karma yani mixttir.

29- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi göz kaslarını uyaran bir kranyal sinirdir?

A) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
B) N. fascialis (VII. kranyal sinir)
C) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
D) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
E) N. olfactorius (I. kranyal sinir)

Cevap : A) N. oculomotorius (III. kranyal sinir)
NOT: Göz kaslarını uyaran 3 tane kranyal sinir vardır bunlar;
-N. Oculomotorius (CN III)
-N. Trochlearis (CN IV)
-N. Abducens (CN VI)

30- Duyuların kortekse uğramadan önce işlendikleri merkezi sinir sistemi bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hipofiz
B) Hipotalamus
C) Bulbus
D) Epifiz
E) Talamus

Cevap : E) Talamus

Anatomi Final 2021

31- Uyluk ön grup kaslarını uyaran n. femoralis hangi plexus’un dalıdır?

A) Plexus sacralis
B) Plexus brachialis
C) Plexus cervicalis
D) Plexus pterygoideus
E) Plexus lumbalis

Cevap : E) Plexus lumbalis
NOT: N. femoralis (L2-4); plexus lumbalis’in en kalın dalıdır. Uyluk ön yüzdeki m. iliacus, m. quadriceps femoris, m. sartorius ve m. pectineus’u uyarır.

32- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi sadece motor özelliktedir?

A) N. vestibulocochlearis (VIII. kranyal sinir)
B) N. trigeminus (V. kranyal sinir)
C) N. glossopharyngeus (IX. kranyal sinir)
D) N. abducens (VI. kranyal sinir)
E) N. fascialis (VII. kranyal sinir)

Cevap : D) N. abducens (VI. kranyal sinir)
NOT: Kafa çiftlerinin üç tanesi sadece saf duysal sinirlerdir, bunlar:
-N. olfactorius (CN I)
-N. opticus (CN II)
-N. vestibulocochlearis (CN VIII)
Kafa çiftlerinin beş tanesi sadece saf motor sinirlerdir, bunlar:
-N. oculomotorius (CN III)
-N. Trochlearis (CN IV)
-N. Abducens (CN VI)
-N. accessorius (CN XI)
-N. hypoglossus (CN XII)
Kafa çiftlerinin dört tanesi motor ve duyusal görevleri olan yani mikst sinirler:
-N. Trigeminus (CN V)
-N. Facialis (CN VII)
-N. Glossopharyngeus (CN IX)
-N. Vagus (CN X)

33- Aşağıdaki yapılardan hangisi alt solunum yollarına ait bir yapıdır?

A) Burun
B) Ağız
C) Nazofarenks
D) Paranasal sinüsler
E) Trachea (soluk borusu)

Cevap : E) Trachea (soluk borusu)
NOT: Burun ve gırtlak üst solunum yollarını oluştururken soluk borusu, bronşlar ve akciğer içi hava yolları ise alt solunum yolları olarak isimlendirilir.

34- N. vestibulocochlearis’in (VIII. kranyal sinir) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Görme duyusu
B) Baş ve yüzün ağrı ve ısı duyusu
C) İşitme ve denge duyusu
D) Mimik kaslarına motor uyarı
E) Koku duyusu

Cevap : C) İşitme ve denge duyusu
NOT: İşitme ve dengeyle ilgili sinirdir. Özel somatik afferent (ÖSA) tipte lifler içerir. Saf duysal bir sinirdir. N. vestibulocochlearis, cranium’u terk etmeyen tek kranyal sinirdir.

35- Omurilik’ten (medulla spinalis) çıkan sinirlere ne ad verilmektedir?

A) Kranyal sinirler
B) Duysal sinirler
C) Motor sinirler
D) Spinal sinirler
E) Sempatik sinirler

Cevap : D) Spinal sinirler

Anatomi Final 2021 Soruları

36- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi görme siniridir?

A) N. Opticus (II kranyal sinir)
B) N. oculomotorius (III kranyal sinir)
C) N. Abducens (VI kranyal sinir)
D) N. vestibulocochlearis (VIII kranyal sinir)
E) N. facialis (VII kranyal sinir)

Cevap : A) N. Opticus (II kranyal sinir)

37- Aşağıdaki kranyal sinirlerden hangisi karma (miks) sinirdir?

A) N. oculomotorius (III kranyal sinir)
B) N. Abducens (VI kranyal sinir)
C) N. Trochlearis (IV kranyal sinir)
D) N. vestibulocochlearis (VIII kranyal sinir)
E) N. trigeminus (V kranyal sinir)

Cevap : E) N. trigeminus (V kranyal sinir)
NOT: Kafa çiftlerinin dört tanesi motor ve duyusal görevleri olan yani mikst sinirler:
-N. Trigeminus (CN V)
-N. Facialis (CN VII)
-N. Glossopharyngeus (CN IX)
-N. Vagus (CN X)

38- Aşağıdaki yapılardan hangisi solunum sistemine ait bir yapı değildir?

A) Bronş
B) Akciğerler
C) Ağız
D) Yutak
E) Burun

Cevap : C) Ağız

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi
Çocuk Gelişimi - facebook
Auzef Anatomi, Anatomi 2021 Final Soruları -1

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: