Adli Sosyal Hizmet Ünite -1

Suçluluk Tanımları ve Genel Kavramlar

Results

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Yürürlükteki ceza yasalarınca suç sayılan bir eylemi yapan on sekiz yaşından küçük kimse nasıl tanımlanır?

#2. Toplumda yazılı ve yazısız varolan kurallara uymama durumunu aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

#3. Kaynağı toplum olan, yoğunluğunu artarak büyüyen ve tutkulu bir tepkinin suç olduğnu bildiren yazar kimdir?

#4. Birinci defa (adalet nazarında) suç işleyen kimseyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

#5. Hukum kurallarına göre verilen hapis cezasını çekmek üzere hükümlülerin yatırıldıkları bina nasıl tanımlanır?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.

#6. İşlenen fiilin bir kötülüğü içerdiğinin bilincinde olmayı sonrada fiili işlemeye kadar verebilme serbestliğini gerektiren eylem nasıl tanımlanır?

#7. Birçok Arap ülkesinde yasak olmayan madde aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bildirilmiştir?

#8. Bir toplumda varolan yerleşik kurallara toplumsal normlara uymayan davranış nasıl tanımlanır?

#9. Yürürlükteki yasalara uygun davranmayanlara gene yasalarda yer alan biçim ve ölçüde hukuk yoluyla getirilen yaptırımı aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

#10. Bir suçu işlerken bireyin yakalanıp tutuklanmasını aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

Google Play'da "lolonolo.com" yazıp uygulamamızı bulup indirin.
TESTi BiTiR

Bölüm Soruları

1. Bir toplumda varolan yerleşik kurallara toplumsal normlara uymayan davranış nasıl tanımlanır?

a. Suçluluk
b. Suç
c. Hükümlü
d. Ceza
e. Cezaevi

Cevap : b. Suç

2. İşlenen fiilin bir kötülüğü içerdiğinin bilincinde olmayı sonrada fiili işlemeye kadar verebilme serbestliğini gerektiren eylem nasıl tanımlanır?

a. Hükümlük
b. Cezaevi şartları
c. Suç ve ceza
d. Gerçek suçluluk sorumluluğu
e. Hiçbiri

Cevap : d. Gerçek suçluluk sorumluluğu

3. Birinci defa (adalet nazarında) suç işleyen kimseyi aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. İlk suçlu
b. Son suçlu
c. Ceza
d. Suçlu
e. Tutukevi

Cevap : a. İlk suçlu

4. Yürürlükteki yasalara uygun davranmayanlara gene yasalarda yer alan biçim ve ölçüde hukuk yoluyla getirilen  yaptırımı aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. Cezaevi
b. Norm
c. Ceza
d. Tutukevi
e. Hüküm

Cevap : c. Ceza

5. Hukum kurallarına göre verilen hapis cezasını çekmek üzere hükümlülerin yatırıldıkları bina nasıl tanımlanır?

a. Ceza
b. Suç
c. Suçluluk
d. Tepkisel suçluluk
e. Cezaevi

Cevap : e. Cezaevi

Suçluluk Tanımları ve Genel Kavramlar

6. Toplumda yazılı ve yazısız var olan kurallara uymama durumunu aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. Cezalar
b. Son suçlu
c. Suçluluk
d. Cezaevi
e. Hiçbiri

Cevap : c. Suçluluk

7. Yürürlükteki ceza yasalarınca suç sayılan bir eylemi yapan onsekiz yaşından küçük kimse nasıl tanımlanır?

a. Suçlu çocuk
b. Suç çetesi
c. Suç
d. Ceza
e. Cezaevi

Cevap : a. Suçlu çocuk

8. Bir suçu işlerken bireyin yakalanıp tutuklanmasını aşağıdaki seçeneklerden hangisi tanımlar?

a. Ceza
b. Cezaevi
c. Suç
d. Suçüstü
e. Suç çetesi

Cevap : d. Suçüstü

9. Kaynağı toplum olan, yoğunluğunu artarak büyüyen ve tutkulu bir tepkinin suç olduğunu bildiren yazar kimdir?

a. V. Satir
b. Durkheim
c. Abdülhak
d. Zastrow
e. Barker

Cevap : b. Durkheim

10. Birçok Arap ülkesinde yasak olmayan madde aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bildirilmiştir?

a. Esrar
b. Eroin
c. Marihuana
d. Bonzai
e. Hiçbiri

Cevap : c. Marihuana

lolonolo YOUTUBE
lolonolo play google uygulaması
sosyal hizmetler facebook
Telegram Sosyal Hizmetler
Auzef Sosyal Hizmetler, Suçluluk Tanımları ve Genel Kavramlar
Adli Sosyal Hizmet, Suçluluk Tanımları ve Genel Kavramlar

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: