Anatomi 2021 Bütünleme (TDS)

Anatomi 2021 Bütünleme (TDS)

anatomi- tds 2021 bütünleme soruları

1- Hem solunum hem de sindirim sistemi organı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Burun
B) Ağız
C) Yutak
D) Gırtlak
E) Yemek borusu

Cevap : C) Yutak

2- “Yaprak kıkırdak” hangi organda yer alır?

A) Mide
B) Akciğer
C) Gırtlak
D) Kalp
E) Yutak

Cevap : C) Gırtlak

3- Aşağıdakilerden hangisi parasempatik sistemin organlar üzerine etkilerinden biri değildir?

A) Tükürük ve bağırsak salgıları ile bağırsak hareketlerini artırır.
B) Kalp damarlarını genişletir.
C) Kalp hızını yavaşlatır.
D) Sfinkterler gevşetir, idrar ve dışkı üzerindeki kontrolü kaybolur.
E) Solunum yolu ve göz bebeklerini daraltır.

Cevap : B) Kalp damarlarını genişletir.

4- “Ventilation” ne anlama gelir?

A) Nefes verme
B) Sindirim
C) Nefes alma
D) Üst nabız
E) Havalanma

Cevap : E) Havalanma

5- Pankreas salgılarını nereye boşaltır?

A) Mide
B) Rektum
C) Özofagus
D) Duedonum
E) Kalınbağırsak

Cevap : D) Duedonum

6- Aşağıdakilerden hangisi endokrin bezlerden biri değildir?

A) Hipofiz bezi
B) Adrenal bez
C) Tükürük bezi
D) Tiroid bezi
E) Paratiroid bezi

Cevap : C) Tükürük bezi

7- “Triküspit kapak” hangi organda yer alır?

A) Mide
B) Beyin
C) Kalp
D) Karaciğer
E) Akciğer

Cevap : C) Kalp

8- İşitme duyusunun alınması ve düzenlenmesi ile ilgili temel işitme merkezleri beynin hangi lobunda yer alır?

A) Lobus parietalis
B) Lobus sfenoidalis
C) Lobus temporalis
D) Lobus frontalis
E) Lobus occipitalis

Cevap : C) Lobus temporalis

9- 1. boyun omuruna ne ad verilir?

A) Atlas
B) Axis
C) Femur
D) Humerus
E) Sternum

Cevap : A) Atlas

10- Aşağıdakilerden hangisi beyin yarım kürelerinde yer alan önemli oluklardan biridir?

A) Sulcus talamicus
B) Sulcus metathamicus
C) Sulcus epifis
D) Sulcus centralis
E) Sulcus frontalis

Cevap : D) Sulcus centralis

11- 12 çift kranial sinirin kaç tanesi gözle ilgilidir?

A) 6
B) 2
C) 8
D) 9
E) 7

Cevap : A) 6

12- Gözü dışa döndüren kranial sinir aşağıdakilerden hangisidir?

A) N. abducens
B) N. Vagus
C) N. Trochlearis
D) N. Mandibularis
E) N. Oculomotorius

Cevap : A) N. abducens

13- Sindirim sisteminde, çekumdan başlayıp anüse kadar uzanan bölüme ne ad verilir?

A) Kalın bağırsak
B) İnce bağırsak
C) Karaciğer
D) Pankreas
E) Safra kesesi

Cevap : A) Kalın bağırsak

14- A. coronaria dextra, hangi organı besler?

A) Beyin
B) Akciğer
C) Kalp
D) Karaciğer
E) Mide

Cevap : C) Kalp

15- “Calcaneus” insan vücudunun hangi bölümünde yer alır?

Cevap : Alt ekstremite

16- Kalbin kasılması sırasında oluşan kan basıncına ne ad verilir?

Cevap : Büyük tansiyon

17- Aşağıdakilerden hangisi fallop tüplerinin kısımlarından biri değildir?

Cevap : Pubes

18- Erkek genital sisteminin en büyük eklenti organı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Prostat bezi

19- Çeşitli hayvanlar ve hayvanlarla insanlar arasındaki benzer organları karşılaştırarak inceleyen anatomi türü aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Komparatif Anatomi

20- Aşağıdakilerden hangisi karaciğerin loblarından biri değildir?

Cevap : Lobus triketrus

21- Aşağıdakilerden hangisi derinin tabakalarından biridir?

Cevap : Epidermis

22- Kalbin gevşemesi sırasında oluşan kan basıncına ne denir?

Cevap : Küçük tansiyon

23- Beyin yarım küreleri arasında ara beynin tavanında yer alan bezelye büyüklüğünde beze ne ad verilir?

Cevap : Epifiz bezi

24- Üretra kadında kaç cm’dir?

Cevap : 4

25- Oksijen ve karbondioksit gazlarının değişimi hangi organda gerçekleşir?

Cevap : Akciğer

26- Aşağıdakilerden hangisi BOS üretir?

Cevap : Plexus choroideus

27- “Os occipitale” terimi aşağıdakilerden hangisini karşılamaktadır?

Cevap : Art kafa kemiği

28- Sindirim sisteminde, 12 parmak bağırsağı olarak adlandırılan bağırsağa ne ad verilir?

Cevap : Duedonum

29- Protein sentezinde, anabolik faaliyetlerde ve kas-kemik-tendonligament gelişiminde görevli olan hormon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Büyüme hormonu

30- Aşağıdakilerden hangisi gözle ilgili değildir?

Cevap : Papilla fibrosa

31- “Meatus acusticus externa” teriminin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Dış kulak yolu

32- Meme dokusunu süt yapımı için uyaran hormon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Prolaktin

Anatomi 2021 Bütünleme (TDS)

lolonolo play google uygulaması
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Anatomi 2021 Bütünleme
Çocuk Gelişimi - facebook
Lolonolo-youtube

Anatomi 2021 Bütünleme (TDS)

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: