Resimli Çocuk Kitapları 2021 Final Soruları

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Final Soruları

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar için resimleri yetişkinler yorumlamalıdır
B) Metin içerisinde verilemeyen detaylar resimle verilmelidir
C) Resimler konuyu belirginleştirir çocukların kurguyu anlamasına sağlar
D) Resimler yazıyı güçlendiren bir paylaştır
E) Kitaplarda verilmek istenen olaylar resimler sayesinde de verilebilir

Cevap : A) Çocuklar için resimleri yetişkinler yorumlamalıdır

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Masallar varlıkların başından geçen olağanüstü olaylardır
B) Masallar tamamen hayal ürünü değildir
C) Masallar olan üstü varlıklara da konu alabilirler
D) Masallara genelde halk yaratır
E) Masallar bizim kültürümüzde tekerleme ile başlamaz

Cevap : E) Masallar bizim kültürümüzde tekerleme ile başlamaz

3. Aşağıdakilerden hangisi resimli öykü kitaplarının içerik özellikleri ile ilgili yanlıştır?

A) Metinde kullanılan dil akıcı olmalıdır
B) Kitaplar çocukların anlayabileceği kelimeleri içermelidir
C) Her kitapta yeni en az 5 kelime öğretilmelidir
D) Resimli çocuk kitaplarının içeriği çocukların gelişim ve yaş grubuna uygun olabilir
E) Metinde kullanılan cümle yapıları basit ve anlaşılır olmalıdır

Cevap : C) Her kitapta yeni en az 5 kelime öğretilmelidir

4. Resimli öykü kitapları genellikle kaç forma olmalıdır?

A) 1-2
B) 16-32
C) 5-6
D) 24-32
E) 3-4

Cevap : B) 16-32

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bebeklerin kitaplarının konusu genellikle etrafındaki nesneleri tanımak üzerinedir
B) Konular genellikle çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri türden olmalıdır
C) Çocukların karşılaşabilecekleri problemler ve çözümleri konu alarak kitaplarda işlenebilir
D) Kitapların konusu her yaş grubu için bellidir
E) Yetişkinler çocukların ilgi ve alakalarının farkında olup kitap seçiminde çocuklarına yardımcı olmalıdır

Cevap : C) Çocukların karşılaşabilecekleri problemler ve çözümleri konu alarak kitaplarda işlenebilir

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Bir çok kültürde beş tür halk masalı vardır
B) Peri masallarında ahenkli bir dil vardır
C) Destanlarda büyük fikirler basit bir dille anlatılır
D) Komik tuhaf masalın en iyi örneği külkedisidir
E) Halk masallarına sihir heyecan katar

Cevap : D) Komik tuhaf masalın en iyi örneği külkedisidir

7. Aşağıdaki kitap türlerinden hangisi 0-2 yaş grubu çocuklarına en az uygundur?

A) ABC kitabı
B) Banyo Kitabı
C) Resimli öykü kitabı
D) Oyuncak kitap
E) Bez kitap

Cevap : C) Resimli öykü kitabı

8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Çizgi romanlar her yaşta okunabilir
B) Çizgi romanlar sadece gerilim yaratır
C) Çizgi roman ortaokul ve lisede okunmalıdır
D) Çizgi roman okumamalı çünkü zararlıdır
E) Çizgi romanlar ilkokulda okunmalıdır

Cevap : A) Çizgi romanlar her yaşta okunabilir

9. “Çocuklar……….. yazı bilgisini çeşitli boyutlarda kazanırlar.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?

A) Alışverişte
B) Evde
C) Okul öncesinde
D) İlk okulda
E) Kütüphanede

Cevap : C) Okul öncesinde

10.” Tekerlemeler………… başlangıcında kullanılabilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Epik şiir
B) Masal
C) Hikaye
D) Çizgi roman
E) Biyografik eser

Cevap : B) Masal

11. Aşağıdaki sorulardan hangisi resimli öykü kitaplarında temayı değerlendirmek için sorulabilecek sorulardan bir tanesi
değildir?

A) Temalar açık ve canlı olarak verilmiş mi?
B) Temalar yetişkinler için uygun mu?
C) Temalar orijinal mi?
D) Fikirler resimlerle süslenmiş mi?
E) Temaların çocukların deneyimlerini genişletecek gücü var mı?

Cevap : B) Temalar yetişkinler için uygun mu?

NOT: Resimli öykü kitaplarında temayı değerlendirmek için sorulabilecek sorular:
● Temalar orijinal mi?
● Temalar açık ve canlı olarak verilmiş mi?
● Temalar çocukların deneyimleri ile ilgili mi?
● Temaların çocukların deneyimlerini genişletecek gücü var mı?
● Fikirler, çocuklar tarafından hemen algılanabiliyor mu?
● Fikirler resimlerle süslenmiş mi?
● İçerik cazip ve çocuğa uygun mu?

12. Aşağıdakilerden hangisi resimli çocuk kitaplarının fiziksel özellikleri unsurlardan biri değildir?

A) Ciltleme
B) Kağıt ve kapak
C) Biçim ve boyut
D) Sayfa düzeni
E) Kurgu

Cevap : E) Kurgu

13. Aşağıdaki kitap okuma ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Resimleri çocukların görebilmesi önemlidir
B) Kitabı tüm sınıfın görebileceği şekilde yüzü çocuklara dönük okumalıdır
C) Küçük kitapları kalabalık mevcuda okurken çocuklar daha yakına oturmalıdır
D) Öğretmen öykü kitapları ile anlatım yaparken sınıf büyüklüğüne dikkate almalıdır
E) Mümkünse sınıfı yarım ay şeklinde oturtmalıdır

Cevap : C) Küçük kitapları kalabalık mevcuda okurken çocuklar daha yakına oturmalıdır

14. Aşağıdakilerden hangisi çocuk kitaplarında genellikle olması gereken ciltleme tekniğidir?

A) Sıkıştırma
B) Baskı
C) Tel zımba
D) İplik dikiş
E) Yapıştırma

Cevap : D) İplik dikiş

15. Dil yoluyla iletişim sağlanırken aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Semboller
B) Ayak hareketleri
C) Vücut hareketleri
D) Sesler
E) Mimikler

Cevap : B) Ayak hareketleri

16. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

A) Çocuk kitapları sanatsal nitelik taşımaktadır
B) Çocuk kitapları edebi bir nitelik taşımamaktadır
C) Çocuk kitapları gerçek ahlaki değerlere sahip değildir
D) Çocuk kitaplarının konuları yetişkinlerin kitapları ile aynıdır
E) Çocuk kitapları yetişkin kitaplarının kısaltılmış halidir

Cevap : A) Çocuk kitapları sanatsal nitelik taşımaktadır

17. Aşağıdakilerden hangisi temel ruhsal ihtiyaçlardan değildir?

A) Beslenme ihtiyacı
B) Sevme ve sevilme ihtiyacı
C) Başarma ihtiyacı
D) Estetik ihtiyacı
E) Değişiklik ihtiyacı

Cevap : A) Beslenme ihtiyacı
NOT: Temel ruhsal ihtiyaçlar 7 tanedir:
1. Güven ihtiyacı
2. Sevme ve sevilme ihtiyacı
3. Bir grubun üyesi olma ihtiyacı
4. Başarma ihtiyacı
5. Değişiklik ihtiyacı
6. Öğrenme ihtiyacı
7. Estetik ihtiyacı

18. Aşağıdakilerden hangisi çocukların sevme ve sevilme ihtiyacı hakkında doğru bir bilgi değildir?

A) Çocukluk çağına özgü bir ihtiyaçtır
B) Davranışları etkiler
C) Seni ve senin ihtiyacın karşılandığı ilk ortam ailedir
D) Sevme ve sevilme ihtiyacı karşılanmaz ise ilerde ruhsal bozukluğuna neden olabilir

Cevap : A) Çocukluk çağına özgü bir ihtiyaçtır

19. Aşağıdakilerden hangisi 20. yy çocuk edebiyatı eserlerinden önde gelendir?

A) Sermin
B) Kaşağı
C) Billur köşk
D) Yamalı kazak
E) Dede korkut

Cevap : A) Şermin
NOT: 20. Yüzyılda ise çocuklar için, şiir ve öykü türünde yazılan çocuk edebiyatı ürünlerinin sayısı artmıştır. Tevfik Fikret’in yazdığı “Ağustos Böceği ve Karınca” ve “Şermin” dönemin önde gelen örneklerinden olmuştur.

20. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Biyografi kişi ünlü yönleri ile tanıtmalıdır
B) Biografi kişi güçlü yönleri ile tanıtmalıdır
C) Biografi kişiye zayıf yönleriyle tanıtmalıdır
D) Biyografi kişinin güçlü ve zayıf yönlerini tanıtmalıdır

Cevap : D) Biyografi kişinin güçlü ve zayıf yönlerini tanıtmalıdır

21.” Tekerlemeler de……. tekrarı ile……. gelişimi desteklenir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Ses /dil
B) Ses /duyusal
C) Söz /fiziksel
D) Söz /duyusal

Cevap : A) Ses /dil

22. ”Tekerlemeler…….. başlangıcında kullanılabilir.”
Yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Masal
B) Hikaye
C) Epik şiir
D) Biyografik eser
E) Çizgi resim

Cevap : A) Masal

23. “Zaman genellikle sınırsızdır “ifadesi aşağıdakilerden hangisindedir?

A) Çizgi romanlar
C) Gazetelerdeki öyküler
B) Tekerlemeler
D) Peri masalları
E) Halk masallar

Cevap : A) Çizgi romanlar

24. Aşağıdaki küçük boyutlu kitaplarla alakalı bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Çocuklar yetişkin desteği olmadan kullanabilirler
B) Küçük çocuklar sayılarını kolaylıkla çevirebilirler
C) Kolay taşınabilirler
D) Çocuklar kolay kavrayabilirler
E) Küçük oldukları için çocuklar çabuk sıkılır

Cevap : E) Küçük oldukları için çocuklar çabuk sıkılır

25. Aşağıdakilerden hangisi çizgi romanların özelliklerinden biri değildir?

A) Çizgi romanların konuları çeşitlidir
B) Çizgi romanda resimler çoktur
C) Çizgi romanlarda toplumun tabu saydığı konular işlenebilir
D) Çizgi romanların konusu çeşitlidir.
E) Çizgi roman eski bir öyküdür.

Cevap : C) Çizgi romanlarda toplumun tabu saydığı konular işlenebilir

26. ”Edebi masalların konuları genellikle gerçek…….. olaylar……. dışı yerlerde geçer.”
Yukarıdaki boşluklara uygun olan seçenek aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) yaşamdır – olağan
B) yaşam olayıdır – yurt
C) dışıdır – gerçek
D) dışıdır – yurt
E) temalıdır – gerçek

Cevap : C) dışıdır – gerçek
NOT: Edebi masalları ise; yazarların hayal güçlerine dayanarak yazdıkları ve halk masallarına göre daha çok edebi değerler taşıyan masallardır. Genellikle edebi masalların konuları gerçek dışıdır ve olaylar gerçek dışı yerlerde gerçekleşir.

27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yeren şiir küçük yaş grupları için uygundur
B) Tekerleme de ses tekrarı çoktur
C) Şiir duygulara hitap etmez
D) Tekerlemeler anlamlı olmalıdır
E) Şiirde yaş önemsizdir

Cevap : B) Tekerleme de ses tekrarı çoktur

28. Aşağıda karakter ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kitaplarda canlılar dışında karakterler olmamalıdır
B) Karakterlerin özelliklerini detaylıca metin içinde verilmesi şart değildir resimlendirmelidir
C) Öykü de ana karakter durağan olmalıdır
D) Her öyküde en az sekiz ana karakter bulunmalıdır

Cevap : B) Karakterlerin özelliklerini detaylıca metin içinde verilmesi şart değildir resimlendirmelidir

29. I. Irkçılık
II. Cinsiyetçilik
III. Arkadaşlık
IV. Zorbalık
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri resimli çocuk kitaplarında işlenebilecek zor konulardan biridir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II ve IV
D) II ve III

Cevap : C) I, II ve IV

30. I. Vücudumuz
II. Hayvanlar
III. Arabalar
IV. Ünlü kişiler
Yukarıdakilerden hangisi küçük yaş grubuna ait kitapların konusu olabilir?

A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) I ve IV
D) Yalnız II

Cevap : B) I, II ve III

31. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Halk masalında mantık düzeni yoktur
B) Halk masalı fazla olay içerebilir
C) Halk masallarının teması zıtlık unsuru taşır
D) Halk masalı ilgi bütünlüğü taşımaz
E) Halk masalları üç temel üstüne kurulmuştur

Cevap : E) Halk masalları üç temel üstüne kurulmuştur

32. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Aliterasyon tasvir tekrarıdır
B) Şiirde iç ve dış kafiye vardır
C) Lirik şiir öğreticidir
D) Dramatik şiir yeren şiirdir
E) Çocuklar serbest bir biçimde yazılmış şiirleri daha iyi anlar

Cevap : B) Şiirde iç ve dış kafiye vardır

33. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Çocukların kitapları ilgi göstermeleri için konuşmaya başlamaları gerekir
B) Okul öncesi dönemde dil gelişiminin en hızlı olduğu yaş aralığı 2-3 yaştır
C) Kitaplarla erken tanışma çocukların ilerki yaşlarda dil becerilerinin yüksek olmasına sebep olabilir
D) Çocuklar kitapları elleriyle kavramaya başladıklarında yetişkine daha az ihtiyaç duyarlar
E) Çocuklar doğdukları andan itibaren kitaplarla etkileşime geçirilebilir.

Cevap : A) Çocukların kitapları ilgi göstermeleri için konuşmaya başlamaları gerekir

34. Aşağıdakilerden hangisi çocukları kitap okumaya dahil etmek için sorulan soru çeşidinden biri değildir?

A) Tamamlama sorusu
B) Açık uçlu sorular
C) Neden niçin sorusu
D) Evet hayır sorusu
E) Yorum soruları

Cevap : D) Evet hayır sorusu
NOT: Çocukları kitap okumaya teşvik etmek için de bu modelde kullanılan soru türleri mevcuttur.
Bu sorular da CROWD ile kodlanmaktadır.
● Tamamlama soruları (completion)
● Bellek (hatırlama) soruları (recall)
● Açık uçlu sorular (open ended)
● Neden-niçin soruları (Wh soruları)
● Yorum soruları (distancing)

35. Aşağıdakilerden hangisi resimli öykü kitaplarının içerik özellikleri ile ilgili yanlıştır?

A) Her çocuğun aynı yaşta ilgi gösterdiği konular aynıdır
B) Resimli çocuk kitaplarının konuları çocukların günlük hayatta karşılaşabilecekleri konular olmalıdır
C) Yetişkinler çocukların ilgilerinin farkında olmalıdır
D) Yetişkinlerin doğru kitap seçimi için çocukları iyi gözlemlemesi gerekmektedir
E) Seçilen konular çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır

Cevap : A) Her çocuğun aynı yaşta ilgi gösterdiği konular aynıdır

36. Aşağıdaki pazen tahta kartı ve figürler kullanarak kitap okuma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğretmen kitaba önceden hazırlanmalıdır
B) Pazen tahta sınıfta çocukların görebileceği yerde olmalıdır
C) Çocuklar pazen tahta ile kendi hikayelerinde oluşturabilmelidir
D) Kullanılacak figürler çocuklarla beraber kitap okunurken hazırlanmalıdır
E) Pazen tahta belli bir süre sınıfta kalmalıdır

Cevap : D) Kullanılacak figürler çocuklarla beraber kitap okunurken hazırlanmalıdır

37. Aşağıdaki resimli öykü kitaplarının sahip olması gereken fiziksel özelliklerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Bebek kitapları en ağır resimli çocuk kitaplarındandır
B) Kitaplar yalama ısırma fırlatma gibi tehlikelere dayanıklı olmalıdır
C) Resimli öykü kitaplarının ebatları yaş gruplarına göre farklılık göstermemektedir
D) Bebekler kitapları yaladıkları için kullanılan boyaların tadının iyi olması gerekmektedir
E) Kitapların sayfa kalınlıkları yaş grubuna bakmaksızın her kitapta ağır gramajlı kağıt olmalıdır

Cevap : B) Kitaplar yalama ısırma fırlatma gibi tehlikelere dayanıklı olmalıdır

Auzef Resimli Çocuk Kitapları
telegram çocuk gelişimi

Resimli Çocuk Kitapları 2021 Final Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: