Coğrafya : Geçmiş Kavramlar – Coğrafyacılar 2021 Bütünleme

Geçmiş – Kavramlar – Coğrafyacılar 2021 Bütünleme

Coğrafya Geçmiş Kavramlar - Coğrafyacılar 2021 Bütünleme

1. İbn batuta’nın kuzey Afrikadan Çine, Arabistandan kırıma kadar olan sahaların beşeri, ekonomik ve sosyo-kültürel özellikleri hakkında bilgi verdiği eserinin adı nedir ?

Cevap : RIHLE

2. Alexsander Georg Supan 1926 yılında dünya üzerindeki buzulların dağılışını gösteren bir harita yapmıştır? Buna göre Supan’ın haritasının aşağıdaki bilimlerden hangisi ile doğrudan ilgili olduğu söylenebilir?

Cevap : klimatoloji

3. Aşağıdakilerden hangisi Türk Coğrafya Geleneğini inşa eden bilim insanları arasında gösterilmez?

Cevap : Oğuz Atay

4. 20. Yüzyılın çeyreğinden sonra hangi akımın etkisinin azalmasıyla birlikte o akıma karşı tavır almış olan geniş perspektifli insan- mekan ilişkileri geleneği etkisini arttırmıştır?

Cevap : Çevresel determinizm

5. CBS teknolojilerinin hızla gelişmedi aşağıdaki paradigmalardan hangisinin başlangıçta etki alanını genişletmesine yol açmıştır?

Cevap : pozitivizm

6. Tüm dünyayı etkileyen süreçlerin anlaşılmasının gerekliliğine vurgu yapmakla birlikte alanın genişliği sebebiyle böylesi bir çalışmanın güçlüğüne atıf yapmakta ve bölgelere ayırmak suretiyle araştırmaların gerçekleştirilmesini yöntem kabul etmektedir . Yukarıda sözü edilen yaklaşım hangisidir?

Cevap : Bölgesel coğrafya

7. Royal Geogrphical Society (with IBG) kitaplardan atlaslara , görsel sunumlardan araştırma raporları ve dergilere kadar birçok yayın ve çıktı üretmektedir. Bu durum royal geography society nin icra faaliyetlerine ait hangi özelliğine fazla vurgulamıştır?

Cevap : eğitim

8. Dünyanın en eski coğrafya kurumu olan societe de geographie’nin 1821 yılında devrin inde gelen 217 bilim adamının katılımıyla Paris ”te gerçekleştirilen kuruluş toplantısında Pierre simon laplace ilk başkan olarak seçilmiştir. ……. dayanılarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine varılmaz ?

Cevap : bir sonraki başkan olarak Emmanuel de Maetonne seçilmiştir.

9. Aşağıdakilerden hangisinde 20. Yüzyılın ilk yarısında Türk Coğrafya biliminin gelişip modernleşmesi icin Avrupa’dan getirilen bilim adamları bir arada verilmiştir?

Cevap : Helbert Louis – Emmanuel de Martonne

10. Aşağıdakilerden hangisi 1950-1970 arasında yayın hayatına katılan coğrafya dergilerindendir ?

Cevap : Rewiew of the Geographical Institute of the Universty of istanbul

11. Darwinist felsefeden etkilenerek doğal koşulların belirleyici, insanın ise bu koşullar karşısında tamamen edilgen olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : Çevreci determinizm

12. Birçok insanın coğrafya ile haritayı otomatik olarak ilişkilendiriyor olduğunu söyleyen bir kişi coğrafyanın hangi geleneğini desteklenir olur?

Cevap : Mekânsal gelenek

13. Sputnik I uydusu için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Yörüngeye yerleştirilen ilk uydudur.

14. Klasik coğrafi bilimsel düşüncenin oluşmaya başladığı 1453 öncesi dönem Türkçeye çevrilen eserlerin ekseriyetle Arapça veya bazen de Farsça yazılmış olan kitaplardan ibaret olduğu bir devre karşılık gelmektedir . Bu durumun temel nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : bu dönemde bilime yön verenin İslam bilim dünyası olması

15. Savaş koşullarında aşağıdaki alanlardan hangisinde hızlı bir gelişme sürecinin yaranması
beklenmez ?

Cevap : ekonomik iyileşme

16. Cebir ilminin babası olarak bilinen Orta Çağ İslam bilgini , güneşin ayın ve o dönemde bilinen ver gezegenin hareketlerini incelemiş. ” yerin biçimi üzerine ” isimli çalışmayı kaleme almıştır. Ayrıca bir
meridyen ……….

Cevap : Harezmi

17. Doğal olay ve olguları bağımsız değil birbiriyle bağlantılı olarak incelemenin önemine vurgu yapan Humboldt’un bu görüşü coğrafyanın hangi prensibine karşılık gelmektedir ?

Cevap : sebep – sonuç

18. Falkland Adaları’nı bulduğu düşünülen kaşif aşağıdakilerden hangisidir ?

Cevap : John Davis

19. ” Quantitative revolution ” denilen coğrafyada sayısal devrimin coğrafyanın modern bilimler arasındaki yetini sağlamlaştırmasına imkan sağlayan en temel getirisi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Diğer bilim dalları ile etkileşimin artması 20. Çatalhöyük ‘te MÖ 6200 ve Kerkük – Yorgantepe ‘de
MÖ 3800 olarak tarihlendirilen haritaların bulunması

aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

Cevap : ilk cağda Anadolu ve Mezopotamya da haritacılığın varlığını

21. Gerardus Mercator’un 1569 yılında çizdiği dünya haritasını çağdaşlarından ayıran özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : silindirik projeksiyon sisteminin kullanılması

22. Carl Ritter’in hangi tezi Beşeri coğrafyanın konumsal çerçevesinin ana hatlarının belirlenmesini sağlamıştır?

Cevap : beşeri coğrafya insan ile çevre arasındaki ilişkileri inceler .

23. Kaşif john davisin aşağıdaki özelliklerinden hangisi onun aynı zamanda bir bilim adamı ve mucit olarak anılmasının sebebidir ?

Cevap : Davis Kadranı’nı ( İngiliz kadranı) geliştirip kullanıma sunması

24. Aşağıdakilerden hangisi haritalama işlemleri sırasında projeksiyon sistemlerine gerek duyulmasının temel sebebidir ?

Cevap : dünyanın küresel şekli

25. Aşağıdakilerden hangisi Royal Geographical Society nin çalışmalarını organize eden komiteler
arasında yer almaz ?

Cevap : yayın komitesi

26. Aşağıdaki yazar – eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

Cevap : hoca ahmed yesevi – kitab-i muhit

27. Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Türk coğrafyacılar arasında gösterilebilir?

Cevap : Besim Darkot

Coğrafya : Geçmiş Kavramlar – Coğrafyacılar 2021 Bütünleme

Auzef Coğrafya >Telegram Coğrafya

Editor

Editör

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: