Tüketici Davranışları 2020 Final Soruları

Tüketici Davranışları 2020 Final

#1. Bir bireyin farklı ihtiyaçlarını tatmin etmeye yarayacak, nispeten eşit düzeyde arzulanan iki alternatif arasında seçim yapması gerektiği durumlarda söz konusu olan güdü çatışması aşağıdakilerden hangisidir?

#2. Uzun dönemli hafızadan bilgileri iyileştirme/geri alma sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

#3. - “............. , bireyin kendi imajını ifade ediş biçimidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi tutumların dört temel işlevlerinden biri değildir?

#5. “............... , tüketicilerin karar süreçlerinde seçimlerin statü, ait olma hissi, gurur, korku, haz ya da duygusal yakınlık gibi kişisel ya da subjektif ölçütlere göre yapılmasını ifade etmektedir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#6. Tüketiciler, kendileri herhangi bir fedakarlıkta bulunmadan bir şeyi alırlarsa daha mutlu olurlar. Anket cevaplamaya karşı olumsuz tutuma sahip bir katılımcı, motivasyon aracı para olduğunda tutumunda değişikliğe gidebilmektedir. Yukarıda belirtilen açıklamalar, tutumların değiştirilmesinde etkili olan ve pazarlamacıların da başvurduğu hangi ilkeyi açıklamaktadır?

#7. “Bir ürünün satın alınması ile belirli bir ............ tatmin edilir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

SONRAKİ SAYFA İÇİN TIKLAYIN

#8. Tüketicilerin zihninde olumlu tutumlar geliştirmek isteyen pazarlamacıların kendi ürünlerinin onlar için alternatiflerle kıyaslandığında ne gibi faydalar sağlayacağını ön plana çıkarmaları, tutumların hangi işlevini yönlendirmeye yöneliktir?

#9. Arkadaşlık, paylaşma ve diğerleri tarafından kabul edilme Maslow’un motivasyon kuramında yer alan hangi ihtiyaçlar kapsamında yer almaktadır?

#10. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma aşağıdaki hangi öğrenme türüne aittir?

#11. Tüketicilerin eşit düzeyde arzulamadığı iki alternatif arasında seçim yapması gerektiği durumlarda söz konusu olan güdü çatışması türü aşağıdakilerden hangisidir?

#12. “.......... kişinin kendisini nasıl gördüğü iken ......... kendisini nasıl görmek istediği ile ilgilidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#13. Kendimize dair algılarımızı ya da diğer bireylerin bizi nasıl algıladığına dair düşüncelerimizi etkileyebilen ihtiyaçlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

#14. Duyusal hafızaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#15. “............. , tüketicilerin bir ürün ya da hizmet hakkındaki genel değerlendirmeleridir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#16. “............ , kişinin bir amaca yönelik olarak kendini belirli bir davranışa yönlendirmesi ve bu davranışı sürdürmesini içeren psikolojik süreçleri kapsayan bir kavramdır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#17. Yapılan bir çalışmada, tüketicilere tattırılan bir çikolatayı değerlendirmeleri istenmiştir. Sonuç olarak katılımcılardan sadece bir adet çikolata tadanlar, birden fazla tadanlara oranla ürünü daha çok beğenmişler. Yukarıda belirtilen örnek, tutumların değiştirilmesinde etkili olan ve pazarlamacıların da başvurduğu hangi ilkeyi açıklar?

#18. Hafıza süreci, aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

#19. “............ , duyular aracılığıyla elde edilen bilgileri depolar ve büyük ölçüde algılanan objenin fiziksel niteliklerine (boyu, rengi, hacmi gibi) dayanmaktadır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#20. Güdüler, farklı yazarlar tarafından çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmış olmakla birlikte en sıklıkla tercih edilen sınıflamaların olduğu bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangileri bu sınıflandırmalar arasında yer almaz?

#21. “................, dış kaynaklara ve olaylara yönelik sergilenen yanıtların bir sonucu olarak öğrenmenin gerçekleştiğini varsaymaktadır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#22. Bir kimseye niçin ünlü bir tasarımcı tarafından hazırlanmış bir kot pantolon giymeyi tercih ettiği sorulduğunda o kişi genellikle, modaya uygun olduğu, kendisine çok yakıştığı ya da arkadaşlarının da aynı tasarımcıyı beğendiği ve tercih ettiğini söyleyecektir. Söz konusu güdü aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

#23. “Faydanın daha önce çıktığı rasyonel ürünlerde ............. daha yoğun olarak kullanılabilir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#24. - “................ , bireyleri arzulanan hedeflere yönlendiren, ............. ise tam tersi istenmeyen durumlardan uzak durulması yönünde bireyleri yönlendiren güdülerdir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#25. Bireylerin daha çok keyif ya da haz almaya yönelik duyduğu sübjektif ihtiyaçlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

#26. - 1. Harici girdiler 2. Bulup getirme 3. Arama 4. Unutma Yukarıdakilerden hangileri hafıza sürecinde yer almaz?

#27. “................. , çalışma hafızası olarak da bilinen gelen bilgilerin kodlandığı veya yorumlandığı hafıza bölümüdür.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#28. Kan bağışı yapan birisinin Özel A hastanesinden ücretsiz check-up kazanması ile hastanenin müşterisi olmasının sağlanması, tutumların özellikle hangi bileşenine yönelik bir mesajdır?

#29. 1. Duyusal hafıza 2. Kısa süreli hafıza 3. Uzun süreli hafıza Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hafıza sistemleri arasında yer almaktadır?

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

İşletme 2022

LOLONOLO

İşletme 2022

LOLONOLO

HD Quiz powered by harmonic design

Auzef HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMAT 2022
Auzef PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ 2022
Auzef Sağlık Yönetimi 2022
Auzef Tüketici Davranışları 2022
Auzef İşletme
LOLONOLO 2022

Tüketici Davranışları 2020 Final

Tüketici Davranışları 2020 Final

Tüketici Davranışları 2020 Final

1- Hafıza süreci, aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde sıralanmıştır?

A) Harici girdiler – kodlama – depolama – bulup getirme
B) Kodlama – arama –harici girdiler – depolama
C) Depolama – arama – harici girdiler –unutma
D) Harici girdiler – depolama – kodlama – bulup getirme
E) Bulup getirme – harici girdiler – kodlama – tutma

Cevap : A) Harici girdiler – kodlama – depolama – bulup getirme

2- 1. Harici girdiler
2. Bulup getirme
3. Arama
4. Unutma
Yukarıdakilerden hangileri hafıza sürecinde yer almaz?

A) 1, 2
B) 3,4
C) 2,3
D) 1,4
E) 1,2,4

Cevap : B) 3,4

3- Bir kimseye niçin ünlü bir tasarımcı tarafından hazırlanmış bir kot pantolon giymeyi tercih ettiği sorulduğunda o kişi genellikle, modaya uygun olduğu, kendisine çok yakıştığı ya da arkadaşlarının da aynı tasarımcıyı beğendiği ve tercih ettiğini söyleyecektir. Söz konusu güdü aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Dönemsel güdü
B) Olumsuz güdü
C) Sürekli güdü
D) Açık güdü
E) Yüksek öncelikli güdü

Cevap : D) Açık güdü

4- Yapılan bir çalışmada, tüketicilere tattırılan bir çikolatayı değerlendirmeleri istenmiştir. Sonuç olarak katılımcılardan sadece bir adet çikolata tadanlar, birden fazla tadanlara oranla ürünü daha çok beğenmişler.
Yukarıda belirtilen örnek, tutumların değiştirilmesinde etkili olan ve pazarlamacıların da başvurduğu hangi ilkeyi açıklar?

A) Fikir birliği
B) Uzmanlık
C) Rakiple kıyas yapma
D) Az bulunma
E) Karşıtlık

Cevap : D) Az bulunma

5- Kan bağışı yapan birisinin Özel A hastanesinden ücretsiz check-up kazanması ile hastanenin müşterisi olmasının sağlanması, tutumların özellikle hangi bileşenine yönelik bir mesajdır?

A) Bilişsel bileşen
B) Davranışsal bileşen
C) Duygusal bileşen
D) İlgilenim
E) Motivasyon

Cevap : B) Davranışsal bileşen

6- “……………. , bireyleri arzulanan hedeflere yönlendiren, …………. ise tam tersi istenmeyen durumlardan uzak durulması yönünde bireyleri yönlendiren güdülerdir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Açık güdüler – Gizli güdüler
B) Olumlu güdüler – Olumsuz güdüler
C) Yüksek öncelikli güdüler – Düşük öncelikli güdüler
D) Gizli güdüler – Açık güdüler
E) Akılcı güdüler – Duygusal güdüler

Cevap : B) Olumlu güdüler – Olumsuz güdüler

7- “…………… , tüketicilerin karar süreçlerinde seçimlerin statü, ait olma hissi, gurur, korku, haz ya da duygusal yakınlık gibi kişisel ya da subjektif ölçütlere göre yapılmasını ifade etmektedir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Akılcı güdüler
B) Duygusal güdüler
C) Yüksek öncelikli güdüler
D) Olumsuz güdüler
E) Olumlu güdüler

Cevap : B) Duygusal güdüler

8- “………. kişinin kendisini nasıl gördüğü iken ……… kendisini nasıl görmek istediği ile ilgilidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İdeal benlik – Olası benlik
B) Gerçek benlik – Uzatılmış benlik
C) Gerçek benlik – İdeal benlik
D) İdeal benlik – Referans grup benliği
E) İdeal benlik – Gerçek benlik

Cevap : C) Gerçek benlik – İdeal benlik

9- Tüketiciler, kendileri herhangi bir fedakarlıkta bulunmadan bir şeyi alırlarsa daha mutlu olurlar. Anket cevaplamaya karşı olumsuz tutuma sahip bir katılımcı, motivasyon aracı para olduğunda tutumunda değişikliğe gidebilmektedir.
Yukarıda belirtilen açıklamalar, tutumların değiştirilmesinde etkili olan ve pazarlamacıların da başvurduğu hangi ilkeyi açıklamaktadır?

A) Karşıtlık
B) Uzmanlık
C) Az bulunma
D) Rakiple kıyas yapma
E) Fikir birliği

Cevap : A) Karşıtlık

10- “Faydanın daha önce çıktığı rasyonel ürünlerde …………. daha yoğun olarak kullanılabilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İlgilenim
B) Bilişsel bileşen
C) Duygusal bileşen
D) Ego koruma işlevi
E) Davranışsal bileşen

Cevap : B) Bilişsel bileşen

11- Arkadaşlık, paylaşma ve diğerleri tarafından kabul edilme Maslow’un motivasyon kuramında yer alan hangi ihtiyaçlar kapsamında yer almaktadır?

A) Ait olma ve sevgi ihtiyacı
B) Fizyolojik ihtiyaçlar
C) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı
D) Güvenlik ihtiyacı
E) Saygınlık ihtiyacı

Cevap : A) Ait olma ve sevgi ihtiyacı

12- “…………….. , çalışma hafızası olarak da bilinen gelen bilgilerin kodlandığı veya yorumlandığı hafıza bölümüdür.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kısa süreli hafıza
B) Duyusal hafıza
C) Uzun süreli hafıza
D) Biliş
E) Öğrenme

Cevap : A) Kısa süreli hafıza

13- Bireylerin daha çok keyif ya da haz almaya yönelik duyduğu sübjektif ihtiyaçlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hedonik ihtiyaçlar
B) Sosyal ihtiyaçlar
C) Sosyal olmayan ihtiyaçlar
D) Sembolik ihtiyaçlar
E) Fonksiyonel ihtiyaçlar

Cevap : A) Hedonik ihtiyaçlar

14- Tüketicilerin zihninde olumlu tutumlar geliştirmek isteyen pazarlamacıların kendi ürünlerinin onlar için alternatiflerle kıyaslandığında ne gibi faydalar sağlayacağını ön plana çıkarmaları, tutumların hangi işlevini yönlendirmeye yöneliktir?

A) Değer ifade etme işlevi
B) Soyutlama işlevi
C) Ego koruma işlevi
D) Faydacı olma işlevi
E) Bilgi işlevi

Cevap : D) Faydacı olma işlevi

15- Güdüler, farklı yazarlar tarafından çeşitli başlıklar altında sınıflandırılmış olmakla birlikte en sıklıkla tercih edilen sınıflamaların olduğu bilinmektedir.
Aşağıdakilerden hangileri bu sınıflandırmalar arasında yer almaz?

A) Olumlu – olumsuz güdü
B) Yüksek – düşük öncelikli güdü
C) Akılcı – duygusal güdü
D) Açık – gizli güdü
E) Dönemsel güdü – sürekli güdü

Cevap : E) Dönemsel güdü – sürekli güdü

16- “………… , duyular aracılığıyla elde edilen bilgileri depolar ve büyük ölçüde algılanan objenin fiziksel niteliklerine (boyu, rengi, hacmi gibi) dayanmaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Öğrenme
B) Duyusal hafıza
C) Uzun süreli hafıza
D) Kısa süreli hafıza
E) Biliş

Cevap : B) Duyusal hafıza

17- Uzun dönemli hafızadan bilgileri iyileştirme/geri alma sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Depolama
B) Bulup geri getirme
C) Kodlama
D) Unutma
E) Harici girdiler

Cevap : B) Bulup geri getirme

18- “…………. , tüketicilerin bir ürün ya da hizmet hakkındaki genel değerlendirmeleridir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Motivasyon
B) İhtiyaç
C) Performans
D) İlgilenim
E) Tutum

Cevap : E) Tutum

19- “…………. , bireyin kendi imajını ifade ediş biçimidir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Tutum
B) Bellek
C) Benlik
D) Algı
E) Kişilik

Cevap : C) Benlik

20- 1. Duyusal hafıza
2. Kısa süreli hafıza
3. Uzun süreli hafıza
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri hafıza sistemleri arasında yer almaktadır?

A) 2,3
B) 1,2,3
C) 1,2
D) 2
E) 1

Cevap : B) 1,2,3

21- Duyusal hafızaya yönelik aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eğer kişi dikkatini duyusal depoya yönlendirirse duyulardan elde ettiği/edeceği bilgilere
yorumlamalar dahil olabilmektedir.
B) Duyular aracılığıyla elde edilen bilgileri depolamaktadır.
C) Çalışma hafızası olarak da bilinmektedir.
D) Duyulardan elde edilen deneyimler geçici olarak yer almaktadır.
E) Otomatik olarak çalışmaktadır.

Cevap : C) Çalışma hafızası olarak da bilinmektedir.

22- Tüketicilerin eşit düzeyde arzulamadığı iki alternatif arasında seçim yapması gerektiği durumlarda söz konusu olan güdü çatışması türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaklaşma – yaklaşma çatışması
B) Yaklaşma – kaçınma çatışması
C) Kaçınma – yaklaşma çatışması
D) Kaçınma – kaçınma çatışması
E) Yüksek – düşük ilgilenim

Cevap : D) Kaçınma – kaçınma çatışması

23- Bir bireyin farklı ihtiyaçlarını tatmin etmeye yarayacak, nispeten eşit düzeyde arzulanan iki alternatif arasında seçim yapması gerektiği durumlarda söz konusu olan güdü çatışması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaklaşma – yaklaşma çatışması
B) Yüksek – düşük ilgilenim
C) Yaklaşma – kaçınma çatışması
D) Kaçınma – kaçınma çatışması
E) Kaçınma – yaklaşma çatışması

Cevap : A) Yaklaşma – yaklaşma çatışması

24- “………… , kişinin bir amaca yönelik olarak kendini belirli bir davranışa yönlendirmesi ve bu davranışı sürdürmesini içeren psikolojik süreçleri kapsayan bir kavramdır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Algı
B) Tutum
C) Motivasyon
D) Davranış
E) Beklenti

Cevap : C) Motivasyon

25- “Bir ürünün satın alınması ile belirli bir ………… tatmin edilir.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Motivasyon
B) İstek
C) Davranış
D) Güdü
E) İhtiyaç

Cevap : E) İhtiyaç

26- Kendimize dair algılarımızı ya da diğer bireylerin bizi nasıl algıladığına dair düşüncelerimizi etkileyebilen ihtiyaçlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolik ihtiyaçlar
B) Sosyal olmayan ihtiyaçlar
C) Duygusal ihtiyaçlar
D) Fiziksel ihtiyaçlar
E) Fonksiyonel ihtiyaçlar

Cevap : A) Sembolik ihtiyaçlar

27- Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma aşağıdaki hangi öğrenme türüne aittir?

A) Taklit yoluyla öğrenme
B) Bilinçaltı öğrenme
C) Bilişsel öğrenme
D) Model alarak öğrenme
E) Davranışsal öğrenme

Cevap : E) Davranışsal öğrenme

28- Aşağıdakilerden hangisi tutumların dört temel işlevlerinden biri değildir?

A) Değer ifade etme işlevi
B) Faydacı olma işlevi
C) Bilgi işlevi
D) Soyutlama işlevi
E) Ego koruma işlevi

Cevap : D) Soyutlama işlevi

29- “……………., dış kaynaklara ve olaylara yönelik sergilenen yanıtların bir sonucu olarak öğrenmenin gerçekleştiğini varsaymaktadır.”
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bilinçaltı öğrenme
B) Bilişsel öğrenme
C) Model alarak öğrenme
D) Davranışsal öğrenme
E) Taklit yoluyla öğrenme

Cevap : D) Davranışsal öğrenme

Tüketici Davranışları 2020 Final

Auzef HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM LİSANS TAMAMLAMAT 2022
Auzef PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZA YÖNETİMİ 2022
Auzef Sağlık Yönetimi 2022
Auzef Tüketici Davranışları 2022
Auzef İşletme
LOLONOLO 2022

 

Auzef İşletme telegram işletme

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: