SEGEMSigorta Teknik Personel

Segem Konuları : Cezai Hükümler

Cezai Hükümler

Segem - Cezai Hükümler

Segem Konuları : Cezai Hükümler

– Kanuna aykırı ticarei faaliyette bulunanlar, 100 günden az olmamak üzere adli para cezası

– Kanuna aykırı olarak acentelik yetkilerini başka kişilere kullandıranlar/kullananlar 500 günden az olmamak üzere adli para cezası
– Acentelik yaptığı izlenimini uyandıranlar 100 günden az olmamak üzere adli para cezası
– Hazine müsteşarlığına yanlış ya da gerçeğe aykırı bilgi veya belge verenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 300 günden az olmamak üzere adli para cezası
– İtibar zedeleyecek davranışta bulunanlar ile bu yolda asılsız haber yayanlar 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ve 200 günden az olmamak üzere adli para cezası
– Bu fiilin yazılı araçlarla ya da radyo, televizyon, video, internet, kablolu yayın veya elektronik bilgi iletişim araçları ve benzer yayın araçlarından biri ile işlenmesi halinde hapis cezası iki yıldan dört yıla kadar uygulanır.
– İsimleri belirtilmese dahi bu kanuna tabi kuruluşların güvenilirliği konusunda kamuoyunda tereddüte yol açarak bu kuruluşların mali bünyelerinin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek nitelikte asılsız haberleri yukarıda belirtilen araçlarla yayanlar dörtyüz günden az olmamak üzere bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
– Sigorta acenteliği için levha kaydı bulunmayan kişilerle acentelik sözleşmesi yapan sigorta şirketi yetkililerine en az 500 gün adli para cezası
– Hazine müsteşarlığından uygunluk belgesi almadan sigorta acenteliği yapanlar 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 400 günden az olmamak üzere adli para cezası
– İyi niyet kuralına aykırı biçimde sigorta tazminatı ödemesini geciktiren sigorta şirketinin sorumlularına en az 300 gün adli para cezası uygulanır.
– Müsteşarlıkça yapılan izleme, inceleme veya denetim sonucunda, Kanunun 32 nci maddesi hükümlerine uygun hareket etmediği tespit edilen acentelerin faaliyetleri Müsteşarlıkça yapılacak uyarıya rağmen durumlarını düzeltmemeleri halinde altı aya kadar geçici olarak durdurulabilir

Segem Konuları : Cezai Hükümler

Segem ÇIKMIŞ SORULAR telegram SEGEM
Segem Play Google Uygulama SEGEM FACEBOOK

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: