SEGEMSigorta Teknik Personel

Hasar Yönetimi Deneme Sınavı-1

Hasar Yönetimi Deneme Sınavı-1

#1. Sigorta tarafından teminat altına alınması istenen olayın sigortalıya zarar verme ihtimali nedir?

A) Risk

 

Soru Risk/Riziko nedir şeklinde de sorulabilir.

– Zarara yol açan / zarar erme kapasitesi olan kişi, nesne, olay
Ya da
– Bir tehtidin bir kıymette zarar oluşturma olasılı
şeklinde şıklarda geçen seçeneği seçebilirsiniz

 

 

#2. Hangisi rizikonun özelliğinden değildir?

#3. Sigorta hasarların alınmasına yönelik bir …………. sağlar?

#4. ……….bir tehlikeden dolayı ortaya çıkabilecek kayıp oluşturabilecek durumdur.

#5. Sigorta şirketinde hasar dosya sürecini hangi departman takip eder?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdakilerden hangisi Hasar Departmanının özelliklerinden değildir?

#7. Sigortalı ile ilişkilerde hizmet kalitesinin öne çıktığı en önemli departman?

#8. Sigorta şirketlerinin en önemli gider kalemini yöneten departman hangisi?

#9. Aşağıdakilerden hangisi riskin özelliği değildir?

#10. Aşağıdakileden hangisi riskin özellikleri arasında yer almaz?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Hasar ihbarı kaç günde verilmelidir?

#12. Sigorta değerin; hasar durumundaki değerinin sigorta bedelinden eksik olma durumuna nedir?

#13. Poliçelerde belirtilen ve hasarda ödenmeyen kısımı nedir?

#14. Hazine tarafından belirlenmiş ve değiştirilmeyen şartlara ne denir?

#15. Poliçede belirtilen ve sigortalı aleyhine olmayan şartlar nelerdir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Sigorta şirketinin ödeme yaptıktan sonra tazminatı geri almasına ne denir?

#17. Sigortalının beyan ettiği poliçe değerine ne denir?

#18. Hasar yönetim sisteminde ne tür kontroller yapılamaz?

#19. Hasar yönetim sisteminde ne tür kontroller yapılmaz?

#20. Hasar sürecinde hangisi yoktur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Sınavı geçen eksper adayı ne kadar sürde staja başlamalıdır?

#22. Eksperlik staj süresi kaç aydır ?

#23. Hangisi eksperin özelliklerinden değildir?

#24. Hangisi eksperin özelliklerinden değildir?

#25. Hangi branşda eksper ruhsatı yoktur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Hangi brançda eksper ruhsatı yoktur?

#27. Eksper atama takip sistemi nedir?

#28. Sigortalı tarafından atanan eksper bu görevi ne kadar sürede kabul etmek zorundadır ?

#29. Hangisi eksperin özelliklerinden değildir?

#30. Hangi branşda eksper ruhsatı yoktur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Kasko hasarlarında hangi evrak istenir?

#32. Trafik hasarlarında hangi evrak istenir?

#33. Tamirat bedeli sigortalı aracın hasar tarihindeki değerini üzerinde ya da sigortalanan araç onarılamaz ise; sigortalı kıymet ………. uğramış sayılır.

#34. Sigortalı bir kaza sonrasında Sigorta Şirketinin ……….. giderek cebinden para ödemeden aracını tamir ettirebilir.

#35. Çalınan araç bulunamazsa kaç gün sonra bulunamadı yazısı istenir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#36. Ferdi kaza hasarlarında hangi evrak istenmez?

#37. Trafik maddi hasarlarında hangi evrak istenmez?

#38. 13.02.2011 tarihli 6111 Sayılı torba kanunun 59 maddesince yapılmış olan düzenleme çerçevesinde tedavi giderleri ……….. tarafından karşılanmaktadır.

#39. Kasko çalınma hasarlarında hangi evrak istenir?

#40. Kasko çalınma hasarlarında hangi evrak önemlidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#41. Kaza tepit tutanağının kısaltılmış ismi hangisidir?

#42. KTT ne zaman kullanılmaz?

#43. KTT hangi kusur oranlarına göre kullanılabilir?

#44. KTT hazırlanılıken hangi ülke uygulmasından faydalanılmamıştır?

#45. KTT hazırlanırken Trafik Kanunun hangi maddesi’den faydalanılmıştır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#46. KTT hazırlanırken Trafik Yönetmeliğinin hangi maddesi’den faydalanılmıştır?

#47. KTT hangi durumlarda kullanılır?

#48. Kazaya karışan araçların kendi aralarında tuttukları ve kusur oranında uzlaştıkları tutanağa ne denir?

#49. Kaza sonucu tespit edilen kusur oranları nerede saklanır?

#50. KTT tutabilmek için ilk şart nedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#51. Araç, konut, iş yerleri vb. verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen teminata……. denir.

#52. Araçlara verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen teminata……. denir.

#53. Konutlara verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen teminata……. denir

#54. İş yerlerine verilen ve ilave prim alınarak poliçelere eklenen teminata……. denir.

#55. Aşağıdakilerden hangisi konutlara verilen asistans hizmeti değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#56. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerine verilen asistans hizmeti değildir?

#57. Aşağıdakilerden hangisi otolara verilen asistans hizmeti değildir?

#58. Aşağıdakilerden hangisi otolara verilen asistans hizmeti değildir?

#59. Aşağıdakilerden hangisi konutlara verilen asistans hizmeti değildir?

#60. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerine verilen asistans hizmeti değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#61. Küçük limitli hasarların kasko poliçesinden ücretsiz olarak yapılmasına …………….. denir.

#62. Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

#63. Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

#64. Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

#65. Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#66. Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmetidir?

#67. Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmetidir?

#68. Aşağıdakilerden mini onarım ile ilgili hangisi doğru değildir?

#69. Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

#70. Aşağıdakilerden hangisi mini onarım hizmeti değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SEGEM Hasar Yönetimi Deneme Sınavı-1

SEGEM
telegram SEGEM
SEGEM FACEBOOK, Hasar Yönetimi Deneme Sınavı-1 Segem Play Google Uygulama

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: