Hasar Yönetimi Final Soruları

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Yangın hasar ihbarı kaç gün içerisinde yapılmalıdır?

#2. Fırtına hasarlarında hangi şiddet(bofor) üzeri hasar ödenir?

#3. Yangın hasarında hangi belge istenmez?

#4. Fırtına hasarında hangi evrak istenmez?

#5. Sel hasarında hangi evrak istenmez?

#6. Hırsızlık hasarında hangi evrak istenmez?

#7. Cam hasarlarında hangi evraklar istenmez?

#8. Hangi teminat yangın paket poliçesinde yoktur?

#9. Sigorta şirketi hasarın tespitine yönelik eksper raporu ya da fatular şirkete iletildikten itibaren;……….içerisinde talebi değerlendirip hasar miktarı konusunda sigortalıyı bilgilendirmek ile yükümlüdür.

#10. Konut dışından gelen aşırı yağmur suyuna …….. denir?

Hasar Yönetimi Final Soruları

8. Yangın Hasarları

Auzef Hasar Yönetimi Final Soruları

1) Yangın hasar ihbarı kaç gün içerisinde yapılmalıdır?

A) 10
B) 7
C) 5
D) 3
E) 4

Cevap : C) 5

2) Fırtına hasarlarında hangi şiddet(bofor) üzeri hasar ödenir?

A) 10
B) 7
C) 9
D) 6
E) 8

Cevap : B) 7

3) Yangın hasarında hangi belge istenmez?

A) Yangın raporu
B) Tapu
C) Eksper raporu
D) Sigortalı adli sicil kaydı
E) Eksper raporu

Cevap : D) Sigortalı adli sicil kaydı

4) Fırtına hasarında hangi evrak istenmez?

A) Bulunamadı yazısı
B) Fırtına raporu
C) Eksper raporu
D) Tapu
E) Beyan

Cevap : A) Bulunamadı yazısı

5) Sel hasarında hangi evrak istenmez?

A) Beyan
B) Tapu
C) Kira kontratı
D) Meteoroloji raporu
E) Bulunamadı yazısı

Cevap : E) Bulunamadı yazısı

6) Hırsızlık hasarında hangi evrak istenmez?

A) Bulunamadı yazısı
B) Beyan
C) Zabıt
D) Eksper raporu
E) Meteoroloji raporu

Cevap : E) Meteoroloji raporu

7) Cam hasarlarında hangi evraklar istenmez?

A) Beyan
B) Fatura
C) Fotograf
D) Eksper raporu
E) Hasar öncesi fotograf

Cevap : E) Hasar öncesi fotograf

8) Hangi teminat yangın paket poliçesinde yoktur?

A) Yangın
B) Kasko
C) Fırtına
D) Sel
E) Dahili su

Cevap : B) Kasko

9) Sigorta şirketi hasarın tespitine yönelik eksper raporu ya da fatular şirkete iletildikten itibaren;……….içerisinde talebi değerlendirip hasar miktarı konusunda sigortalıyı bilgilendirmek ile yükümlüdür.

A) 10 Gün
B) 15 Gün
C) 30 Gün
D) 45 Gün
E) 60 Gün

Cevap : C) 30 Gün

10) Konut dışından gelen aşırı yağmur suyuna …….. denir?

A) Dahili su
B) Sel
C) Fırtına
D) Yağmur
E) Yıldırım

Cevap : B) Sel

Hasar Yönetimi Final Soruları

9. Nakliyat Hasarları

1) Nakliyat hasar ihbarı kaç günde yapılmalıdır?

A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E) 10

Cevap : C) 5

2) Taşıyıcıya protesto mektubu kaç günde gönderilmelidir?

A) 1
B) 3
C) 5
D) 7
E) 10

Cevap : B) 3

3) Lloyd’s acente ağı kaç yılında kurulmuştur?

A) 1811
B) 1911
C) 1711
D) 1919
E) 1819

Cevap : A) 1811

4) Sigorta konusu tekne veya emteanın tamamen hasara uğramasına ………. denir.

A) Avarya
B) Müşterek avarya
C) Tam ziya
D) Çatışma
E) Hükmi tam ziya

Cevap : C) Tam ziya

5) Sigorta konusunun ( tekne veya emtianın) tamamen tahrip olması, kaybolması veya bir daha elde etme olanağı bulunmaksızın sigortalının elinden çıkmasına ……….. denir.

A) Avarya
B) Müşterek avarya
C) Gerçek tam ziya
D) Hükmi tam ziya
E) Hiçbiri

Cevap : C) Gerçek tam ziya

6) Tekne ve/veya emtianın kurtarılması ya da tamiri için yapılacak masrafların toplamının; kurtarılacak kıymetin değerini aşması haline ………… denir.

A) Avarya
B) Müşterek avarya
C) Gerçek tam ziya
D) Hükmi tam ziya
E) Çarpışma

Cevap : D) Hükmi tam ziya

7) Müşterek bir deniz macerasına atılmış olan gemi, yük ile navlunu korumak maksadıyla, yapılan fedakarlıklara ……………… denir.

A) Avarya
B) Müşterek avarya
C) Gerçek tam ziya
D) Hükmi tam ziya
E) Müsademe

Cevap : B) Müşterek avarya

8) Müşterek avarya ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Ortak tehlike olmalı
B) Fedakarlık sonucu fayda sağlamalı
C) Karar verilmeli
D) Kabul edilebilir olmalı
E) Yurt içi sularda olması

Cevap : E) Yurt içi sularda olması

9) Hangisi gemilerin sorumluluk sigortasıdır?

A) P&I
B) Kıymet nakliyat sigortası
C) Nakliyat abonman
D) Yük nakliyat sigortası
E) Yeşil kart sigortası

Cevap : A) P&I

10) Nakliyat hasarında hangi evrak istenmez?

A) Abonman poliçe
B) Tapu
C) Fatura
D) İrsaliye
E) Ehliyet

Cevap : B) Tapu

Hasar Yönetimi Final Soruları

10. Mühendislik Hasarları

1) Hangisi mühendislik sigorta poliçesi değildir?

A) ECS
B) Makina Kırılması
C) İnşaat
D) Montaj
E) Araba

Cevap : E) Araba

2) Mühendislik hasar ihbarları kaç gün içerisinde verilmelidir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7

Cevap : D) 5

3) ……….. sigortası inşaat süresince ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır.

A) Montaj
B) İnşaat
C) ECS
D) Makina Kırılması
E) Makine Bozulması

Cevap : B) İnşaat

4) ……. sigortası; montaj süresince ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır.

A) Montaj
B) İnşaat
C) ECS
D) Makina Kırılması
E) Makine Bozulması

Cevap : A) Montaj

5) ………….. sigortası makine ve tesislerin ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır.

A) Montaj
B) İnşaat
C) ECS
D) Makine Kırılması
E) Yeraltı İnşaatı

Cevap : D) Makine Kırılması

6) ………… Sigortası elektronik cihazların boyunca ani ve beklenmedik hasarlara yönelik bir poliçedir. Poliçede belirtilen genel ve özel şartlar teminat dışı hallerde hasar ödemesi yapılmayacaktır.

A) Montaj
B) İnşaat
C) ECS
D) Makine Kırılması
E) Yeraltı İnşaatı

Cevap : C) ECS

7) İnşaat hasarlarında hangi evrak istenmez?

A) Proje
B) Beyan
C) Fatura
D) Eksper raporu
E) Personel Listesi

Cevap : E) Personel Listesi

8) Montaj hasarında hangi evrak istenmez?

A) Poliçe
B) Bulunmadı yazısı
C) Beyan
D) Eksper raporu
E) Fotoğraf

Cevap : B) Bulunmadı yazısı

9) ECS Hasarlarında hangi evrak istenmez?

A) İtfaiye raporu
B) Beyan
C) Poliçe
D) Eksper raporu
E) Servis raporu

Cevap : A) İtfaiye raporu

10) Faturalı makina kırılması hasarında hangi evrak istenmez?

A) Beyan
B) Servis raporu
C) Eksper raporu
D) Fatura
E) Fotoğraf

Cevap : C) Eksper raporu

Hasar Yönetimi Final Soruları

11. Ferdi Kaza Hasarları

1) Sigortalının bir kaza sonucu başına gelecek risklere karşı yapılan poliçe hangisidir?

A) Vefat
B) Ferdi Kaza
C) Hayat
D) Bireysel Emeklilik
E) Kasko

Cevap : B) Ferdi Kaza

2) Hangi haller kaza sayılmaz?

A) Zehirli gazların solunması
B) Yanık
C) Yılan sokması
D) Kuduz köpek ısırılması
E) İntihar

Cevap : E) İntihar

3) Hangi haller kaza sayılır?

A) Geçmişden gelen hastalık
B) Güneş çarpması
C) Sarhoşluk
D) Ruh sağlığı
E) Yanık

Cevap : E) Yanık

4) Ferdi Kaza sigortasında hangi haller teminata dahildir?

A) Motorsiklet
B) Spor müsabakaları
C) Havada yolcu dışı olmak
D) Sabotaj
E) Trafik Kazası

Cevap : E) Trafik Kazası

5) İki gözün tamamen kaybı maluliyet oranı % kaçtır?

A) 100
B) 40
C) 50
D) 80
E) 60

Cevap : A) 100

6) Bir bacağın dizden yukarı tamamen kaybı maluliyet oranı % kaçtır?

A) 40
B) 60
C) 80
D) 50
E) 100

Cevap : D) 50

7) Kalçanın tamamen hareket kaybı maluliyet oranı % kaçtır?

A) 40
B) 80
C) 30
D) 50
E) 25

Cevap : C) 30

8) Sigortalı kaç gün içerisinde hasar ihbarı yapmalıdır?

A) 15
B) 5
C) 25
D) 10
E) 7

Cevap : B) 5

9) Hasar sonrası hangi evraklar istenmez?

A) Kaza zabıtı
B) Beyan
C) Doktor raporu
D) Fatura
E) Ehliyet

Cevap : E) Ehliyet

10) Kaza sonrası hangi evrak istenmez?

A) Kaza zabıtı
B) Fotoğraf
C) Doktor raporu
D) Fatura
E) Beyan

Cevap : B) Fotoğraf

Hasar Yönetimi Final Soruları

12. Hasar Takip Merkezi (hatmer)

1) Hayat, Trafik, Özel Sağlık, Kasko poliçelerine ait veriler ……… de topalanmaktadır.

A) SBM
B) TRAMER
C) HAYMER
D) HATMER
E) SAGMER

Cevap : A) SBM

2) Trafik, kasko ve diğer zorunlu sigortaların; poliçe kayıt, poliçe iptal, poliçe zeyil, hasar ödenen, hasar muallak kayıtlarını tutan bir birimdir. Bu veriler sigortalılar, sigorta şirketleri ve sigortacılık resmi kurumlarının kullanımına açıktır. Raporlama aşamasında veriler şirketler ile paylaşan birim hangisidir?

A) SBM
B) TRAMER
C) HAYMER
D) HATMER
E) SAGMER

Cevap : B) TRAMER

3) Hayat Sigortaları bilgi merkezi hangisidir?

A) SBM
B) TRAMER
C) HAYMER
D) HATMER
E) SAGMER

Cevap : C) HAYMER

4) Hasar takip merkezi hangisidir?

A) SBM
B) TRAMER
C) HAYMER
D) HATMER
E) SAGMER

Cevap : D) HATMER

5) Sağlık Sigortaları Bilgi merkezi hangisidir?

A) SBM
B) TRAMER
C) HAYMER
D) HATMER
E) SAGMER

Cevap : E) SAGMER

6) SBM Koordinasyon komitesi kaç üyeden oluşur?

A) 6
B) 7
C) 5
D) 3
E) 4

Cevap : C) 5

7) Eksper atama ve rapor işlemleri hangi birim tarafından yapılır?

A) SBM
B) TRAMER
C) HAYMER
D) HATMER
E) SAGMER

Cevap : D) HATMER

8) Sigorta sahtekarlıkları hangi birim tarafından tutulur?

A) SBM
B) TRAMER
C) HAYMER
D) HATMER
E) SAGMER

Cevap : D) HATMER

9) Aşağıdakilerden hangisi SBM nin alt birimi değildir?

A) TRAMER
B) SAGMER
C) HATMER
D) HAYMER
E) KTT

Cevap : E) KTT

10) Ferdi kaza sigorta istatistik ve verileri nerede tutulur?

A) TRAMER
B) SAGMER
C) HATMER
D) HAYMER
E) SBM

Cevap : D) HAYMER

Hasar Yönetimi Final Soruları

13. Hasar Ve Reasürans

1) Sigorta şirketleri verdikleri teminatları sigortalatmasına ya da kendi üzerinde tuttukları riski sigortasına………….. denir.

A) Zeyil
B) Poliçe
C) Reasürans
D) Tecdit
E) Genel şart

Cevap : C) Reasürans

2) Hangisi Reasürans’ın faydalarından değildir?

A) Riskin paylaşımı
B) İş kabul kapasitesinin arttırılması
C) İş esnekliği artması
D) Mali yapının desteklenmesi
E) Lisanı geliştirir

Cevap : E) Lisanı geliştirir

3) Aşağıdakilerden hangisi reasürans’ın faydalarından değildir?

A) Riskin paylaşımı
B) İş esnekliği artması
C) Mali yapı desteği
D) Prim geliri paylaşımı
E) İş kabul kolaylığı

Cevap : D) Prim geliri paylaşımı

4) Sigorta şirketinin(sedan) kendi üzerinde tuttuğu kısmı için yapılan bir anlaşmaya .…………… denir.

A) Exess of Loss
B) İhtiyari
C) Kotpar
D) Stop Loss
E) Trete

Cevap : A) Exess of Loss

5) ………….anlaşmasında belirlenen orana/limite kadar ödeme alınacak olup limiti aşan kısım sigorta şirketinin (sedan) üzerinde kalacaktır.

A) Exess of Loss
B) İhtiyari
C) Kotpar
D) Stop Loss
E) Trete

Cevap : D) Stop Loss

6) Sigorta şirketlerinin yaptıkları yıllık anlaşma ile tüm poliçe teminatlarında aynı (%) oranın devir edildiği yöntemdir. Aynı oran poliçe primi ve gerçekleşen hasar için de geçerlidir. Buna……….. denir.

A) Exess of Loss
B) İhtiyari
C) Kotpar
D) Stop Loss
E) Trete

Cevap : C) Kotpar

7) Sigorta şirketlerinin yıllık anlaşmalar dışında ihtiyaca paralel olarak yaptıkları anlaşmalardır. Buna……….. denir.

A) Exess of Loss
B) İhtiyari
C) Kotpar
D) Stop Loss
E) Trete

Cevap : B) İhtiyari

8) Riskin devredildiği ve primin payı nispetinde aktarıldığı kurum hangisidir?

A) Acente
B) Sigortalı
C) Reasürör
D) Banka
E) Broker

Cevap : C) Reasürör

9) Aşağıdakilerden hangisi reasürans’ın faydalarından değildir?

A) Riskin paylaşımı
B) İş esnekliği artması
C) Mali yapı desteği
D) Hasarın sorumluluğu üzerinde tutmak
E) İş kabul kolaylığı

Cevap : D) Hasarın sorumluluğu üzerinde tutmak

10) ……….. sigorta şirketinin üzerinde tuttuğu riski (hasar&prim) devir alan bir iş ortağıdır.

A) Acente
B) Sigortalı
C) Banka
D) Broker
E) Reasürör

Cevap : E) Reasürör

Hasar Yönetimi Final Soruları

14. Sigorta Sahtekârlıkları

1) Poliçe teminat bedelinin, “sigortalanan riskin piyasa rayiç değerinden” yüksek olması durumuna ………….. sigorta denir.

A) Aşkın sigorta
B) Bilgi gizlenmesi
C) Yolsuzluk
D) Uydurma hasar beyanı
E) Tespit hatası

Cevap : A) Aşkın sigorta

2) Aşağıdakilerden hangisi sigorta yolsuzluğu sayılmaz?

A) Aşkın sigorta
B) Bilgi gizleme
C) Uydurma beyan
D) Hasar sonrası poliçe
E) Hatalı rapor

Cevap : E) Hatalı rapor

3) Sigortalının sigorta şirketinden menfaat sağlamak maksadı ile bilinçli olarak meydana getirdiği hasarlara nedir?

A) Bilgi gizleme
B) Abartma
C) Kasıtlı hasar
D) Uydurma
E) Vade dışı

Cevap : C) Kasıtlı hasar

4) İşin uzmanına veya kendisine yakın birisine yaptırılan; Kundaklama ve su baskınları gibi hasar yolsuzluğuna ne denir?

A) 3.Şahıs
B) Abartma
C) Vade dışı
D) Bilgi gizleme
E) Uydurma beyan

Cevap : A) 3.Şahıs

5) Yanlış beyan vererek hasar sonrası fazla tazminat alma durumuna nedir?

A) Vade dışı
B) Abartma
C) Bilgi gizleme
D) Yanlış bilgi
E) Uydurma

Cevap : D) Yanlış bilgi

6) Aşağıdakilerden hangisi sigorta yolsuzluğu değildir?

A) Vade dışı
B) Abartma
C) Hatalı bilgi
D) Yanlış beyan
E) Hatalı matematiksel hesap

Cevap : E) Hatalı matematiksel hesap

7) Sigorta yolsuzluğunda en önemli etki nedir?

A) Eğitim
B) Gelir durumu
C) Yaşanan çevre
D) Eğitim
E) Sosyal hayat

Cevap : C) Yaşanan çevre

8) Pek çok Avrupa ülkesinde ödenen hasarın yaklaşık % sinin yolsuzluk olduğu tahmin edilmektedir.

A) 20
B) 30
C) 10
D) 25
E) 5

Cevap : C) 10

9) Toplumdaki sigorta şirketinden fazla para alma sebeplerinden biri değildir?

A) Sigorta bilincinin olmaması
B) Sosyo ekonomik durum
C) Yaşanan çevre
D) Ekomik güç
E) Merak

Cevap : E) Merak

10) Sigorta bireylerin hasar durumunda zararlarını ………… karşılama ihtiyacından doğmuştur?

A) Birlikte
B) Kamu ile
C) Bireysel
D) Tek başına
E) Devlet ile

Cevap : A) Birlikte

bankacilik ve sigortacilik Telegram bankacılık e sigortacılık

 

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: