SEGEMSigorta Teknik Personel

Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-1

Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-1

#1. Reasüransın ilk uygulama alanı hangi sigorta branşıdır?

#2. İlk reasürans tretesinin tarihi nedir?

#3. 1863 yılında ilk reasürans şirketi hangi ülkede kurulmuştur?

#4. Ülkemizde kurulan ilk reasürans şirketi hangisidir?

#5. 1927 yılında kabul edilen kanunda reasürans ne olarak tanımlanmaktadır?  

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. -Sigortalanabilir menfaat prensibi -Azami iyi niyet prensibi -Tazminat prensibi -Yakın sebep presibi Yukarıdakilerden kaç tanesi reasürans anlaşmalarının temel prensiplerindendir?

#7. Sigorta yaptırabilme hakkı olarak da bilinen prensip aşağıdakilerden hangisidir?

#8. Sigortalı sigorta konusunun “esaslı hususlarını” sigortacısına bildirirken rizikoya ilişkin aynı esaslı hususları sigortacı da reasürörüne bildirmek zorundadır. Yukarıdaki cümle hangi prensibi açıklamaktadır?

#9. Türk Ticaret Kanunu’nun 1401. maddesindeki sigortanın tanımına göre sigortacının, bir prim karşılığında diğer bir kimsenin para ile ölçülebilen bir menfaatini halele uğratan bir tehlikenin meydana gelmesi halinde onu tazminle yükümlü olması sigorta sözleşmelerinin hangi özelliğidir?

#10. Sigorta bedelinin sigorta değerine yakın olması gerekliliğini hangi prensip ifade eder?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Sigortacının üzerine aldığı sorumluluğun bir kısmını veya tümünü bir başka sigortacıya veya reasürans şirketine devretmesine ne ad verilir?

#12. Reasüransa olan ihtiyacın başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

#13. “Tıpkı sigortacıdan teminat satın alan sigortalı gibi sigortacı da reasürörlerinden ……………….. satın almaktadır.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelebilir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi reasüransın fonksiyonlarından değildir?

#15. 100.000 TL bedelindeki bir riskin %25’ini bir reasürans şirketine devreden bir sigorta şirketi ve reasürans şirketi riskin gerçekleşmesi durumunda sırayla ne kadar tazminat öder?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. Uygulamada ilk defa karşımıza çıkan reasürans türü aşağıdakilerden hangisidir?

#17. İhtiyari reasüransta “ihtiyari” sözcüğü bu reasüransı, …………… esasına dayalı olan bölüşmeli reasüranstan ayırmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#18. “İhtiyari reasüransta ihtiyari sözcüğü …………… için geçerlidir.” Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

#19. Reasüransta aşağıdaki bilgilerden hangisi gerekli değildir?

#20. İhtiyari reasüransın kabulü halinde hazırlanıp sedan şirkete verilen belge aşağıdakilerden hangisidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. Hiçbir istisna olmadan şirketin kestiği her poliçeden reasüröre de hissesi kadar devredilen, reasürörün de kabul etmek zorunda olduğu reasürans anlaşması türü hangisidir?

#22. Bir kot-par tretesinde sedan şirketin sorumluluğu %18 ise reasürör şirketin sorumluluğu ne kadardır?

#23. Azami limiti 10 milyon TL olan bir poliçede, kot-par tretesine göre sedanın saklama payı %10, A Reasürans şirketinin payı %25, B reasürans şirketinin payı %25 ve C reasürans şirketinin payı %40’tır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#24. Bir kot-par tretesinde sedan ve reasürörün saklama payları %50-%50 ise ve sedan şirketin sorumluluğu 1,5 milyon TL ise poliçenin azami limiti nedir?

#25. Kot-par anlaşmasında sorumluluk, prim ve hasar, taraflar arasında tretede öngörülen …………….. göre paylaşılmaktadır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmektedir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. En yaygın reasürans metodu aşağıdakilerden hangisidir?

#27. Sedan şirketin mali gücüne ve teknik anlayışına dayanarak rizikoların ağırlığına göre tespit ettiği saklama payına ne ad verilir?

#28. Tretenin azami kapasitesi sedanın saklama payına eşit meblağların “…….” adedi ile ölçülür. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangileri gelebilir? I. Plen II. Dilim III. Line

#29. Bir tretede saklama payı 500.000 TL ve dilim adedi 10 ise trete kapasitesi ne kadardır?

#30. “En az hasar ihtimali bulunan rizikoların saklama payı …………… ve de en yüksek hasar ihtimali bulunan rizikoların saklama payı da …………….. olarak tespit edilir.” Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi ikisi gelmelidir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#31. Sedan için ihtiyari olmasına rağmen reasürör için zorunlu olan reasürans türü hangisidir?

#32. I. Sedanın reasüröre devir zorunluluğu yoktur II. Reasürör devredilen reasüransı kabul etmek zorundadır III. Günümüz reasürans uygulamasında çok sık kullanılır Open Cover anlaşmalar için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

#33. Reasürör ve sedanların Open Cover anlaşmalara bakış açısı aşağıdakilerin hangisindeki gibidir?

#34. Kot-par tretesinde genellikle bir yıllık süre içinde kesilen her bir poliçede sedanın üzerinde tuttuğu oran ………. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

#35. I. İş kapasitesini artırır II. Sedanın konservasyonundaki prim artışını sağlar III. Sedanın mali bünyesini kuvvetlendirir Yukarıdakilerden hangileri kot-par ve eksedan karışımı bir reasürans anlaşmasının faydalarındandır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

SEGEM Reasürans uygulamaları Deneme Sınavı-1

SEGEM
telegram SEGEM
SEGEM FACEBOOK, Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-1 Segem Play Google Uygulama

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: