Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı Ünite-1

#1. İlk olarak yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak ve çocukların olumsuzlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#2. High Scope Yaklaşımı'nda etkinliklerin gerçekleştirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Yapma aşaması
NOT: Etkinliklerin planlama aşamasında çocuklar hangi etkinlik köşesinde hangi materyallerle nasıl bir şey yapacağına ve bunu kimlerle yapacağına karar verir. Daha sonra bu kararını arkadaşları ve öğretmeni ile paylaşır. Yapma aşaması bu planın gerçekleştirildiği aşamadır.

#3. Aşağıdakilerden hangisi Head Start Yaklaşımı'n amaçlarındandır?

#4. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde aile katılımı oldukça önemlidir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi Head Start programın genel hedeflerinden biri değildir?

Cevap : B) Çocuklara sadece eğitim sağlayacak fırsatlar yaratmak
NOT: Head Start programı genel hedefleri şöyledir:
1. Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek
2. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayan aileleri desteklemek
3. Çocuklara eğitim, sağlık ve beslenme ihityaçlarını sağlayacak fırsatlar yaratmak
4. Çocukları ve ailelerini uygun sosyal destek sağlayan kurumlarla bir araya getirmek
5. Aile katılımını içeren iyi hazırlanmış eğitim programları oluşturmak

#6. "Eğitimin amacı, çocuğun gelişimini engelleyen eski ve katı kurallar ile geleneksel eğitim yöntemlerinin oluşturduğu duvarları ortadan kaldırılmaktır." Yukarıda verilen bilgi hangi yaklaşımın amacıdır?

#7. Aşağıdakilerden hangisi Regio Emilia Yaklaşımında öğretmenin rolüyle ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap : A) Öğretmenler, sadece çocukların diyaloglarının yazılı kaydını tutar.
NOT: Regio Emilia yaklaşımında öğretmenler, çocuğa saygı duyan, çocuğu derinlemesine gözlemleyen ve çocukların işlerini kolaylaştıran kişilerdir. Öğretmenler çocukları dikkatlice dinleyen, gözlemleyen ve belgeleyen bir araştırmacı gibidir. Öğretmenler, öğrencilerin projelerini nasıl planladığını ve sürdürdüğünü bilmek için çocukları yakından incelerler. Çocukların konuşmalarının ve diyaloglarının yazılı kaydını tutar, çocukların videolarını çeker, çocukların projelerini fotoğraflandırırlar. Aynı zamanda çocukların keşfini teşvik eden bir rehber rolü üstlenirler.

#8. Aşağıdakilerden hangisi Proje tabanlı eğitim programının aşamalarından biri değildir?

Cevap : D) Projeyi kuramsallaştırma
NOT: Proje tabanlı eğitim programı projeye başlama, projeyi geliştirme ve uygulama ile projeyi sonlandırma aşamalarından oluşmaktadır.

#9. 1919 yılında Avusturyalı bilim insanı Rudolf Steiner tarafından geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi Waldorf Yaklaşımında öğretmenin rolü ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı Ünite-1

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı Ünite-1

1- İlk olarak yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak ve çocukların olumsuzlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Regio Emilia Yaklaşımı
B) Waldorf Yaklaşımı
C) Bank Street Yaklaşımı
D) Head Start Yaklaşımı
E) High Scope Yaklaşımı

Cevap : E) High Scope Yaklaşımı

2- High Scope Yaklaşımı’nda etkinliklerin gerçekleştirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Süreç aşaması
B) Değerlendirme aşaması
C) Yapma aşaması
D) Planlama aşaması

Cevap : C) Yapma aşaması
NOT: Etkinliklerin planlama aşamasında çocuklar hangi etkinlik köşesinde hangi materyallerle nasıl bir şey yapacağına ve bunu kimlerle yapacağına karar verir. Daha sonra bu kararını arkadaşları ve öğretmeni ile paylaşır. Yapma aşaması bu planın gerçekleştirildiği aşamadır.

3- Aşağıdakilerden hangisi Head Start Yaklaşımı’n amaçlarındandır?

A) Okulda öğrenilen bilginin anlamlı olması ve çocukların hayatıyla ilişkilendirilmesi oldukça önemlidir.
B) Çocuğun gelişimini engelleyen eski ve katı kurallar ile geleneksel eğitim yöntemlerinin oluşturduğu duvarları ortadan kaldırılmaktır.
C) İlk olarak yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini azaltmak ve çocukların olumsuzlukların
üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
D) Ailelerin ve çocukların sosyal yeterliliklerini arttırarak yaşamı boyunca karşılaşacağı
her durumun üstesinden gelebilmesi amaçlanmaktadır.

Cevap : D) Ailelerin ve çocukların sosyal yeterliliklerini arttırarak yaşamı boyunca karşılaşacağı her durumun üstesinden gelebilmesi amaçlanmaktadır.

4- Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde aile katılımı oldukça önemlidir?

A) Head Start Yaklaşımı
B) Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
C) Waldorf Yaklaşımı
D) Bank Street Yaklaşımı
E) High Scope Yaklaşımı

Cevap : A) Head Start Yaklaşımı

5- Aşağıdakilerden hangisi Head Start programın genel hedeflerinden biri değildir?

A) Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek
B) Çocuklara sadece eğitim sağlayacak fırsatlar yaratmak
C) Çocukları ve ailelerini uygun sosyal destek sağlayan kurumlarla bir araya getirmek
D) Çocukların ihtiyaçlarını karşılayan aileleri desteklemek
E) Aile katılımını içeren iyi hazırlanmış eğitim programları oluşturmak

Cevap : B) Çocuklara sadece eğitim sağlayacak fırsatlar yaratmak
NOT: Head Start programı genel hedefleri şöyledir:
1. Çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek
2. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayan aileleri desteklemek
3. Çocuklara eğitim, sağlık ve beslenme ihityaçlarını sağlayacak fırsatlar yaratmak
4. Çocukları ve ailelerini uygun sosyal destek sağlayan kurumlarla bir araya getirmek
5. Aile katılımını içeren iyi hazırlanmış eğitim programları oluşturmak

6- “Eğitimin amacı, çocuğun gelişimini engelleyen eski ve katı kurallar ile geleneksel eğitim yöntemlerinin oluşturduğu duvarları ortadan kaldırılmaktır.”
Yukarıda verilen bilgi hangi yaklaşımın amacıdır?

A) Waldorf Yaklaşımı
B) Bank Street Yaklaşımı
C) Regio Emilia Yaklaşımı
D) Head Start Yaklaşımı

Cevap : C) Regio Emilia Yaklaşımı

7- Aşağıdakilerden hangisi Regio Emilia Yaklaşımında öğretmenin rolüyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Öğretmenler, sadece çocukların diyaloglarının yazılı kaydını tutar.
B) Öğretmenler, çocuğa saygı duyan, çocuğu derinlemesine gözlemleyen kişilerdir.
C) Öğretmenler, öğrencilerin projelerini nasıl planladığını ve sürdürdüğünü bilmek için çocukları yakından incelerler.
D) Öğretmenler çocukları dikkatlice dinleyen, gözlemleyen ve belgeleyen bir araştırmacı gibidir.

Cevap : A) Öğretmenler, sadece çocukların diyaloglarının yazılı kaydını tutar.
NOT: Regio Emilia yaklaşımında öğretmenler, çocuğa saygı duyan, çocuğu derinlemesine gözlemleyen ve çocukların işlerini kolaylaştıran kişilerdir. Öğretmenler çocukları dikkatlice dinleyen, gözlemleyen ve belgeleyen bir araştırmacı gibidir. Öğretmenler, öğrencilerin projelerini nasıl planladığını ve sürdürdüğünü bilmek için çocukları yakından incelerler. Çocukların konuşmalarının ve diyaloglarının yazılı kaydını tutar, çocukların videolarını çeker, çocukların projelerini fotoğraflandırırlar. Aynı zamanda çocukların keşfini teşvik eden bir rehber rolü üstlenirler.

8- Aşağıdakilerden hangisi Proje tabanlı eğitim programının aşamalarından biri değildir?

A) Projeyi geliştirme
B) Projeyi uygulama
C) Projeyi sonuçlandırma
D) Projeyi kuramsallaştırma
E) Projeye başlama

Cevap : D) Projeyi kuramsallaştırma
NOT: Proje tabanlı eğitim programı projeye başlama, projeyi geliştirme ve uygulama ile projeyi sonlandırma aşamalarından oluşmaktadır.

9- 1919 yılında Avusturyalı bilim insanı Rudolf Steiner tarafından geliştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Head Start Yaklaşımı
B) Waldorf Yaklaşımı
C) Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
D) Regio Emilia Yaklaşımı
E) Bank Street Yaklaşımı

Cevap : B) Waldorf Yaklaşımı

10- Aşağıdakilerden hangisi Waldorf Yaklaşımında öğretmenin rolü ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Bu yaklaşımda ahşap, kumaş, kozalak gibi doğal materyallerden oluşan oyuncaklar kullanılır.
B) Öğretmenin müdahalelerde bulunması oldukça önemlidir.
C) Çocukların rahat bir şekilde oynamasına önem verilir.
D) Öğretmenler genellikle çocuklar için kolaylaştırıcı bir destek sunarlar.

Cevap : B) Öğretmenin müdahalelerde bulunması oldukça önemlidir.

11- “Haftanın belli günleri boyama, ekmek yapma gibi belli işler gerçekleştirilir. Bayram ve kutlama günleri, festivaller yıl içerisinde belli zaman dilimlerinde geliştiren etkinliklerdir.”
Yukarıda verilen etkinlikler hangi yaklaşımda gerçekleşir?

A) Bank Street Yaklaşımı
B) Head Start Yaklaşımı
C) Regio Emilia Yaklaşımı
D) Waldorf Yaklaşımı

Cevap : D) Waldorf Yaklaşımı

12- Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi gelişimsel etkileşimsel yaklaşım olarakta bilinmektedir?

A) Waldorf Yaklaşımı
B) Head Start Yaklaşımı
C) Regio Emilia Yaklaşımı
D) Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
E) Bank Street Yaklaşımı

Cevap : E) Bank Street Yaklaşımı
NOT: Araştırmacılar gelişim ve etkileşim kavramının merkeze alındıklarından dolayı günümüzde bu yaklaşım, gelişimsel etkileşimsel yaklaşım olarak bilinmektedir. Bu yaklaşımın oluşmasında, John Dewey ve Lucy Sprague Mitchell, Harriet Johnson, Caroline Pratt ve Susan Isaacs gibi eğitimcilerin rolünün yanı sıra, Anna Freud, Erik Erikson, Heinz Werner, Jean Piaget ve Kurt Lewin gibi gelişim teorisyenlerinin de etkisi vardır. Bu nedenle Bank Street temelde bütüncül yaklaşıma dayanmaktadır.

13- Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde etkinlikler genel olarak planla-yap-değerlendir şeklindedir?

A) Head Start Yaklaşımı
B) Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
C) High Scope Yaklaşımı
D) Bank Street Yaklaşımı

Cevap : C) High Scope Yaklaşımı

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı Ünite-1

1. High Scope yaklaşımı ile ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir?

A) Öğretmenin rolü, çocukları etkin öğrenme için cesaretlendirmektir ve değerlendirme günlük olayların kayıt altına alınması ile yapılır.
B) Programın çıkış noktası aile eğitimidir.
C) Eğitim ortamında bulunan materyaller etiketlenir.
D) Ortam, çocukların rahat edebileceği ve çekici olan materyallerle döşenmiştir.
E) Program “etkin öğrenme” kavramını temel alır.

Cevap : B) Programın çıkış noktası aile eğitimidir.

2. Sınıfta doğal malzemeler ve oyuncakların bulunduğu, çevrede bulunan artık materyallerden, günlük yaşamda kullanılan gerçek materyallerden ve kaynak kişilerden yararlanılan, doğa eğitimine önem veren ve okuldaki öğretmenlerle yönetim arasında hiyerarşik bir farkın olmadığı eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bank Street
B) High Scope
C) Waldorf
D) Montessori
E) Regio Emilia

Cevap : C) Waldorf

3. Hiçbir çocuk geride kalmasın sloganıyla yola çıkan; ebeveyn eğitim ve katılımı, özel gereksinimi olan çocuklar için yapılan özel aktiviteler ve çember zamanı gibi uygulamalarla ülkemizde uygulanan okul öncesi eğitim programı ile benzer özelliklere sahip eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Bank Street
B) High Scope
C) Montessori
D) Head Start
E) Regio Emilia

Cevap : D) Head Start

4. Programın diyaloglarla pekiştirilmesi, öğrenci merkezli eğitim ortamını yaratılması, okul içi koordinasyon ruhuyla çalışılması bu yaklaşımın hedefleri arasındadır. Okulda öğrenilen bilgilerin anlamlı ve çocukların hayatıyla ilişkili olması önemsenir. Ayda bir kez ailelerden biri okula kahvaltıya davet edilerek çocuklarla birlikte hikaye okuma, müzik, sanat vb. etkinliklere katılırlar. Özellikleri verilen eğitim yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Head Start
B) Bank Street
C) Montessori
D) Regio Emilia
E) Waldorf

Cevap : B) Bank Street

5. High Scope Yaklaşımı ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir?

A) Etkinlikler genel olarak planla-yap-değerlendir şeklinde gerçekleşmektedir.
B) Öğretmenler en az haftada bir gün ebeveynlere ziyaret gerçekleştirir.
C) Okulda bir tek giyinme alanı vardır ve bu alan ortak meydanda bulunur.
D) Çocuğun değerlendirmesi genellikle gözlem kayıtları ile yapılmaktadır.
E) Çocuklar materyallerle ne yapacağını, nasıl yapacağını ve hangi materyali kullanacağına kendileri karar verirler.

Cevap : C) Okulda bir tek giyinme alanı vardır ve bu alan ortak meydanda bulunur.

6. Aşağıdakilerden hangisi Head Start yaklaşımının hedeflerinden biri değildir?

A) Çocuklara sağlık ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamak
B) Programa ailelerin katılımını sağlamak
C) Aileleri desteklemek
D) Çocukların gelişimini desteklemek
E) Sosyal destek kuruluşlarına yardım etmek

Cevap : E) Sosyal destek kuruluşlarına yardım etmek

7. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında, çocukların öğrendiklerini dramatik sunumlar ve konuşmalarla anlatması ve raporlarının sunulması aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Projeyi planlama
B) Projeye başlama
C) Projeyi geliştirme
D) Projeyi uygulama
E) Projeyi sonuçlandırma

Cevap : E) Projeyi sonuçlandırma

8. Regio Emilia Yaklaşımı ile ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi doğru değildir?

A) Değerlendirmede standart testler kullanılmaktadır.
B) Günlük program projelerle gerçekleştirilmektedir.
C) Öğretmen araştırmacı rolündedir.
D) Çocukların duygu ve düşüncelerini sanatsal yollarla ifade etmeleri önemlidir.
E) Eğitimin amacı, çocuğun gelişimini engelleyen duvarları ortadan kaldırılmaktır.

Cevap : A) Değerlendirmede standart testler kullanılmaktadır.

9. Waldorf yaklaşımında günlük etkinlikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Çember zamanı
B) Açık havada oyun
C) Sabah toplantısı
D) Yemek zamanı
E) Hikâye zamanı

Cevap : A) Çember zamanı

10. Aşağıdakilerden hangisi Bank Street yaklaşımının ilkelerinden biri değildir?

A) Çevre ile aktif bir şekilde ilişki kurmak önemlidir.
B) Gelişimsel ilerlemede istikrar ve istikrarsızlık bir aradadır.
C) Benlik duygusu, deneyimlerle oluşur.
D) Gelişim düz bir çizgide gerçekleşir.
E) Eğitim çocukların yeni anlayışlar geliştirmesini sağlar.

Cevap : D) Gelişim düz bir çizgide gerçekleşir.
NOT: Bank Street Yaklaşımın 6 ilkesi bu yaklaşımı anlamak için önemlidir. Bunlar:
1. Bu yaklaşıma göre gelişim bir çiçeğin açması gibi azdan çoğa doğru basit bir yol değildir. Gelişim, bir kişinin deneyimi düzenleme ve dünyayla baş etme biçimindeki değişiklikleri içerir.
2. Bireyler asla gelişim için düz bir çizgide sabit bir noktada değillerdir, ancak bu durum çeşitli olanaklar dahilinde gelişirler.
3. Gelişimsel ilerleme, büyük bir istikrar ve istikrarsızlık içerir. Eğitimcinin temel görevlerinden biri, bir çocuğun yeni anlayışları pekiştirmesine yardım etmek ile büyümeyi teşvik edecek zorluklar sunmak arasında bir denge sağlamaktır.
4. Çevre ile aktif bir şekilde ilişki kurma ve deneyimi anlamlandırma insanoğlunun içinde vardır.
5. Çocuğun benlik duygusu, diğer insanlarla ve nesnelerle olan deneyimlerden oluşur; benlik bilgisi, kişinin kendini tekrar eden farkındalığına ve etkileşim içinde kendini sınamaya dayanır.
6. Büyüme ve olgunlaşma kendi içinde ve başkalarıyla çatışmayı içerir. Gelişim için çatışma gereklidir.

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı Ünite-1

Auzef Çocuk Gelişimi Önlisans Açık Öğretim telegram çocuk gelişimi

Erken Çocukluk Eğitiminde Montessori Yaklaşımı Ünite-1

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: