Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

#1. Sosyal Güvenlik Kurumunca Genel Sağlık Sigortası kapsamında finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmeti hangisidir?

#2. Hangisi katılım payı alınmayacak sağlık hizmetleri arasında yer alır?

#3. Katılım payı alınacak sağlık hizmetleri arasına hangisi girmez?

#4. Katılım payı alınmayacak kişiler arasına hangisi girmez?

#5. Sağlık hizmetleri için alınan katılım payı sabit bir ücret olmayıp her yıl arttırılır. Bu artış için hangi Kanunda belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınır?

#6. Katılım payı tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumu için hangisi önemsizdir?

#7. Hangi basamakta verilen sağlık hizmetlerine ulaşılabilirlik kolaydır?

#8. Uzman tıp ve sağlık personelinin yer aldığı farklı büyüklükteki hastanelerin tedavi amaçlı verdiği hizmetler hangisinde gerçekleşir?

#9. Sevk zinciri uygulamasına örnek olarak verilen aşağıdaki örneklerden hangisi doğrudur?

#10. Hangi ifade yanlıştır?

Segem Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2

SEGEM, Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-2
telegram SEGEM
SEGEM FACEBOOK, Reasürans Uygulamaları Deneme Sınavı-1 Google Play Android Uygulama

Segem Play Google Uygulama

Sağlık Sigortacılığı Deneme Sınavı-1

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: