Girişimcilik 2020 Vize Soruları

Girişimcilik 2020 Vize Soruları

Auzef Girişimcilik 2020 Vize Soruları

1) Ücret artışı, terfi, prim verme, takdir, tanınma gibi uygulamalar liderin güç kaynaklarından hangisini temsil etmektedir?

Cevap : e) Ödüllendirme gücü

2) Aşağıdakilerden hangisi bilişimci girişimciliğin doğru formülasyonudur?

Cevap : b) Bilişimci girişimcilik = Yetenek x Güdülenme x Bilişim

3) Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin teknik becerileri arasında yer almaktadır?

Cevap : e) Örgütleme

4) Girişimciliğin tanımı ilk kez hangi dönemde ve kim tarafından yapılmıştır?

Cevap : e) 18.yüzyılda Richard Cantillon tarafından

5) Literatürde girişimcilik ve çevre konuları hangi yıl itibarı ile birlikte ele alınmaya başlanmıştır?

Cevap : a) 1980

6) Engellilere yönelik sosyal politika geliştirme ve bunları hayata geçirme konusunda yaptığı faaliyetlerle tanınan sosyal girişim örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : e) AYDER ve Düşler Akademisi

7) Amerika’da girişimciliğin bilimsel temellerinin oluşturulmasında öncülük eden mühendis kimdir?

Cevap : e) Frederick W. Taylor

8) Aşağıdakilerden hangisi genel olarak sosyal girişimcilerde görülen özelliklerden biri değildir?

a) Pragmatik zekaya sahiptirler
b) Bir neden ya da misyon için kendilerini sorumlu hissederler
c) Bağımsız kişilik yapıları vardır
d) Ekonomik problemlere odaklanırlar
e) Enerjik ve ısrarcı yapıları vardır

Cevap : d) Ekonomik problemlere odaklanırlar

9) Aşağıdakilerden hangisi hizmetin temel özelliklerinden biri değildir?

a) Hizmet üretiminde talep edenin dolaylı katkısı bulunmaktadır
b) Hizmetin üretimi ve tüketimi eş zamanlıdır
c) Hizmet standarttır
d) Hizmet, üretenden ayrılamaz
e) Hizmet, genellikle insanlar tarafından üretilir

Cevap : c) Hizmet standarttır

10) Bugünkü anlamda özel sektörde girişimcilik anlayışı hangi süreçle ortaya çıkmıştır?

Cevap : e) Sanayi Devrimi

11) Aşağıda belirtilen özellikler arasından hangisi girişimcinin temel özellikleri arasında yer almamaktadır?

a) Kendine güven duymak
b) Yenilikçi fikirlere açık olma
c) Başarısızlığa rağmen vazgeçmeme
d) Risk üstlenip iyi bir şekilde yönetmek

Cevap : e) Çoğu zaman plansız hareket etmek

12) ‘’Kişinin potansiyelinin ortaya çıkması, farkındalık yaratması ‘’, Abraham Maslow’un ihtiyaçlar Hiyerarşisi’nde hangi kategori içerisinde değerlendirilmektedir?

Cevap : a) Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

13) ‘’Bir devlet adamının şık giysilere ihtiyaç duyması ‘’ hangi tür ihtiyaç etkeni içerisinde değerlendirilmelidir?

Cevap : a) Meslek ve statü etkeni

14) Atık malzemelerden yaratıcı ve sürdürülebilir ürünler ortaya çıkarmaya çalışan kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : b) Çöp(m)adam

15) Esprili, enerjik, coşkulu, adaletli ya da sevecen olmak gibi özellikler liderin güç—— —— etmektedir?

Cevap : e) Liderin kişiliği

16) Osmanlı’da 1913 yılında yerli üretimi arttırmaya yönelik yürürlüğe konan kanun aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : d) Teşvik-i sanayi kanunu

17) Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliği etkileyen iç faktörler arasında yer almaktadır?

Cevap : e) Ekogirişimcinin özellikleri–

18) Aşağıdakilerden hangisi ‘’girişim’’ in özelliklerinden biri değildir?

Cevap : a) Girişim, hukuki ve finansal bir birimdir

b) Girişim, ücret karşılığında satmak üzere mal veya hizmet üretir ya da fonlar sağlar
c) Girişimin amacı, kazanç ve fayda sağlamaktır.
d) Girişim, insan ve materyalden oluşan bir örgüttür ve bu örgüt devamlılık gösterir
e) Girişimin üç temel işlevi; üretim, tüketim ve mübadeledir. ——– (üretim satış, fondur)

Cevap : e) Girişimin üç temel işlevi; üretim, tüketim ve mübadeledir. ——– (üretim satış, fondur)

19) Aşağıdakilerden hangisi örgütsel yaratıcılıkta var olan tutum ve davranışlardan biri olarak kabul edilemez?

Cevap : b) Kavram oluşturma

20) Uyarı, kınama, ücret kesintisi, terfi düşürme, işten çıkarma gibi uygulamalar liderin güç kaynaklarından hangisini temsil etmektedir?

Cevap : c) Cezalandırma gücü

Auzef Girişimcilik Telegram Sosyoloji
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin teknik becerileri arasında yer almaktadır?

Cevap : Risk almak

Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişimciliğin piyasaya olan katkılarından biri değildir?

Cevap : Sosyal girişimler, aile bağlarının güçlenmesine neden olur

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel kamu kuruluşlarının özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Risk alma ve proaktif hareket etmenin kolay olması

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşmenin ilk yıllarında yaşanan gelişmeler arasında değildir?

Cevap : Çalışma koşullarının sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi

Aşağıdakilerden hangisi ‘’girişim’’ in özelliklerinden biri değildir?

Cevap : Girişimin üç temel işlevi; üretim, tüketim ve mübadeledir.

Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Halk arasında zanaatkar ve küçük işletme sahipleri girişimci olarak adlandırılmaktadır.

İlk ticari kapitalizm olarak kabul edilen hangi akım ile birlikte büyük sanayi kuruluşları oluşmaya başlamıştır?

Cevap : Merkantalizm

Aşağıdakilerden hangisi sosyal girişimciliğin piyasaya olan katkılarından biri değildir?

Cevap : Sosyal girişimler, aile bağlarının güçlenmesine neden olurlar.

Günümüz özel sektör girişimcilik anlayışı, hangi dönem ile başlayan bir süreçle ortaya çıkmıştır.

Cevap : Sanayi devrimi

Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliğe örnek bir uygulama olarak gösterilemez?

Cevap : Emisyonların arttırılması

Aşağıdakilerden hangisi ekogirişimciliğin oluşmasını sağlayan ana etkendir?

Cevap : Doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi

———— girişimcilikte, pazardaki potansiyel olanakların kullanması ve buna göre yatırımlara girişilmesi ön plana çıkmaktadır.’’ Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Cevap : Fırsatçı

Aşağıdakilerden hangisi genel olarak özel sektörün çalışma koşulları arasında yer almamaktadır?

Cevap : b) Özel sektörde kaynakların etkin kullanımından ziyade iş sonuçları önemlidir.

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: