İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre – 2 Vize Soruları-1

TESTE BAŞLA

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre – 2 Vize Soruları-1

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 Vize Deneme Sınavı-1

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre – 2 Vize Soruları

1- Aşağıdakilerden hangisi genç yetişkinlik döneminde bedensel gelişimi ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A) Görevlerin en hızlı nasıl başarılacağı konusunda en yüksek performans hızına yaklaşık olarak 30 yaşında erişilir.
B) Azami kas gücüne 35 ve 40 yaşlar arasında erişilir.
C) Görme, duyma ve diğer duyuların en keskin olduğu dönem genç yetişkinliktir.
D) Genç yetişkinlik fiziksel gelişimin doruğa ulaştığı zamandır.

Cevap : B) Azami kas gücüne 35 ve 40 yaşlar arasında erişilir.

2- “Orta yaşlı yetişkinler bütünleştirici bir biçimde düşünmeye eğilimlidir.” ifadesindeki bütünleştirici bir biçimde düşünme kavramı aşağıdaki hangi seçenekte açıklanmıştır?

A) Gençlerin hatalarına dikkat çekmeyi ve doğru yolda ilerlemeleri için rehber olmaktır.
B) Edindikleri bilgiyi yakın çevrelerindeki insanların da onayından geçirmeleridir.
C) Çalışırken iş birliğine daha yatkın olduklarıdır.
D) Sosyal ve ekonomik değişimlere hızla ayak uydurmaktır.
E) Gördüklerini, okuduklarını ya da duyduklarını kişisel ve psikolojik anlamı bağlamında yorumlamalarıdır.

Cevap : E) Gördüklerini, okuduklarını ya da duyduklarını kişisel ve psikolojik anlamı bağlamında yorumlamalarıdır.

3- Aşağıdakilerden hangisi özünde bir aile ağacı olan Genogram tekniğinin temel amacıdır?

A) Aile sisteminin dış çevreden kaynaklanan sorunlarını makro-sistemin etkisi bağlamında incelemektir.
B) Aile sisteminde sorunlu duygusal ve davranışsal örüntüleri kuşaklar arası bir bağlamda incelemektir.
C) Müracaatçıya, müracaatçının aile yaşamının ve söz konusu ailenin gruplarla, arkadaşlarla,
örgütlerle, diğer ailelerle ve bireylerle ilişkisinin doğasının, bütüncül ya da ekolojik görünümünü elde etmesine yardım etmektir.
D) Aile sistemi içinde çiftlerin ebeveynlik rollerini yerine getirirken oluşan çatışmaların giderilmesine yardım etmektir.
E) Aile içinde yaşadıkları stresle başa çıkmasına yardımcı olmaktır.

Cevap : B) Aile sisteminde sorunlu duygusal ve davranışsal örüntüleri kuşaklar arası bir bağlamda incelemektir.
NOT: Bir genogram, müracaatçının sorunlarının kökenin incelemenin, ailenin en az üç kuşağının şemasını çıkararak, grafik çizmeyi içeren bir yoldur. Müracaatçı ve uzman aile genogramını birlikte inşa eder. Genogram özünde bir aile ağacıdır. Murray Bowen bu tekniğin ilk geliştiricisidir (Kerr & Bowen, 1988). Genogram, uzman ve aile üyeler için, sorunlu duygusal ve davranışsal örüntüler kuşaklar arası bir bağlamda incelemek için yararlı bir araçtır.

4- -Aşağıdakilerden hangisi duygusal bağımlı insanların özellikleri arasında sayılmaz?

A) Duygusal bağımlı birçok birey, bozuk yapılı ailelerde büyür.
B) Bazı duygusal bağımlı insanlar en az madde bağımlısı kadar işlevsiz olabilirler.
C) Bağımlının yarattığı günlük tramvayı obsesif bir biçimde kontrol etme eğilimine sahiptirler.
D) Bağımlılık ile yaşamak aşırı biçimde bakıcılığı tetikler ve kişi kendi ihtiyaçlarını, öz saygısını ve gergin ilişkilerini bastırabilir.
E) Madde bağımlısı bağımlılığını bırakmayı başarırsa duygusal bağımlı tedaviye ihtiyaç duymadan işlevsiz ve bozuk davranışları düzelir.

Cevap : E) Madde bağımlısı bağımlılığını bırakmayı başarırsa duygusal bağımlı tedaviye ihtiyaç duymadan işlevsiz ve bozuk davranışları düzelir.

5- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal refah üzerine “Kurumsal Yaklaşım”ın savunduğu görüşlerden biri değildir?

A) İşlerin başka ülkelerde yaptırılması bu ülkede bazılarının işini kaybetmesine neden olur.
B) İstihdam olanaklarının yokluğundan dolayı, bazıları işsizdir bazıları da düşük nitelikli işlere sahiptir.
C) Toplumsal refah, tutumlu bir şekilde kullanılması gereken sadece geçici bir işlev olmalıdır.
Uzatılmış toplumsal refah yardımının alıcıların kalıcı olarak bağımlı hâle gelmesine neden olur
D) İktisadi durgunluk, bazılarının işini kaybetmesine neden olur.
E) Düşük kaliteli okul sistemi, bazılarının iktisadi potansiyellerine tam olarak erişmesine izin vermez.

Cevap : C) Toplumsal refah, tutumlu bir şekilde kullanılması gereken sadece geçici bir işlev olmalıdır.
Uzatılmış toplumsal refah yardımının alıcıların kalıcı olarak bağımlı hâle gelmesine neden olur.
NOT: Toplumsal refah üzerine kurumsal yaklaşım insanların büyük ölçüde denetimlerinin dışındaki nedenlerden dolayı yoksul olduğunu savunur. Aşağıdakiler bu görüşün sergilenmesidir:
-İstihdam olanaklarının yokluğundan dolayı, bazıları işsizdir bazıları da düşük nitelikli işlere sahiptir.
-Irksal ayrımcılık ve cinsiyetçilik bazı beyaz olmayanların ve kadınların iktisadi potansiyellerine tam olarak erişmesine izin vermez.
-İktisadi durgunluk bazılarının işini kaybetmesine neden olur.
-İşlerin başka ülkelerde yaptırılması bu ülkede bazılarının işini kaybetmesine neden olur.
-Depremler, fırtınalar, yangınlar ve hortumlar gibi doğal felaketler bazılarının evlerini ve sahip olduklarını yitirmesine neden olur.
-Düşük kaliteli okul sistemi bazılarının iktisadi potansiyellerine tam olarak erişmesine izin vermez.
-Bazıları mali kaynaklarının büyük bir kısmını, yolsuzluklar ve şirket dolandırıcılıklarının sonucu olarak kaybeder.

6- Çatışma hâlinde olduğunuz bir kişinin yerine kendinizi koymayı ve diğer kişinin düşündüklerinden ve söylediklerinden anladığınızı ifade etmeyi içerir. Bu stratejide ifadeyi yargılayıcı olmayan bir tarzda yansıtmak ve diğer kişinin fikirlerinin ya da duygularının özünü kavramak esastır.
Yukarıdaki paragrafta kişiler arası çatışmanın çözümüne yönelik stratejilerin hangisinden söz edilmektedir?

A) Girmesine izin verme
B) Girişkenlik
C) Sorun çözme yaklaşımı
D) Empati
E) Araştırma

Cevap : D) Empati

7- I. Olası alternatif çözümler oluştur.
II. En kabul edilebilir çözüme karar ver.
III. Her iki taraf da diğerinin çıkarlarının ve kaygılarının meşruluğunu reddeder.
IV. Her iki tarafın da gereksinimlerini tanımla ve betimle.
Yukarıda verilenlerden hangileri sorun çözme yaklaşımında yer alır?

A) I ve IV
B) I, II, IV
C) II, III, IV
D) I ve III
E) Yalnız III

Cevap : B) I, II, IV
NOT: Sorun çözme yaklaşımında altı adım yer alır:
1. Her iki tarafın da gereksinimlerini tanımla ve betimle.
2. Olası alternatif çözümler oluştur.
3. Alternatif çözümlerin erdemlerin ve yetersizliklerini değerlendir.
4. En kabul edilebilir çözüme karar ver.
5. Çözümü uygulamak için yollar üzerinde çalış.
6. İleri bir tarihte çözümün ne kadar iyi işlediğini değerlendir.

8- Edward Hall’ın günlük karşılıklı etkileşimlerimizde belirlediğimiz “mahremiyet alanı” mesafesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A) 120 santimetreden 3,5 metreye kadar olan mesafe
B) 40 santimetreden 120 santimetreye kadar olan mesafe
C) 75 santimetreden 120 santimetreye kadar olan mesafe
D) Kişinin 60 santimetre veya daha uzağında olan mesafe
E) Deri yüzeyinden 40 santimetre uzağa kadar olan mesafe

Cevap : E) Deri yüzeyinden 40 santimetre uzağa kadar olan mesafe

9- Bu aşama bebeklikle üç yaş arasında meydana gelir. Ebeveynler, ebeveynlik davranışlarını çocuğun düzeyine göre uyarlarken sık sık ayarlamalar yapmak zorundadır.
Yukarıdaki ifade ebeveynliğin gelişimsel sürecindeki aşamalardan hangisini anlatmaktadır?

A) Çözülme
B) Balayı
C) Bileşme
D) Plato
E) Bekleyiş

Cevap : D) Plato

10- Psikiyatrinin İlerlemesi Grubu [The Group for the Advancement of Psychatry] ebeveynliği gelişimsel bir süreç olarak görür ve dört aşamada tanımlar. Aşağıdakilerden hangisi bu aşamalardan biri değildir?

A) Plato
B) Bekleyiş
C) Balayı
D) Çözülme
E) Bileşmek

Cevap : E) Bileşmek
NOT: Psikiyatrinin İlerlemesi Grubu [The Group for the Advancement of Psychatry] ebeveynliği gelişimsel bir süreç olarak görür ve dört aşamada tanımlar. Bunlar:
-Bekleyiş
-Balayı
-Plato
-Çözülme

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre – 2 Vize Soruları

11- Uyuşturucu maddeye, belirli bir süre ağır kullanımın sonucu olarak duyulan yoğun istek ve ihtiyaca hangi isim verilir?

A) Uyuşturucu bağımlılığı
B) Tolerans
C) Alışkanlık
D) Madde kullanımı
E) Psikolojik ihtiyaç

Cevap : A) Uyuşturucu bağımlılığı

12- Aşağıdakilerden hangisi Anabolik Steroidlerin kadın kullanıcılarda oluşan rahatsızlıklardan biri değildir?

A) Saçlara parlaklık verir
B) Gö(ğ)üsler küçülür
C) Ses kalıcı olarak kalınlaşır
D) Saçlar dökülür

Cevap : A) Saçlara parlaklık verir

13- Aşağıdakilerden hangisi “ben mesajı”nın tanımı açısından doğru bir ifadedir?

A) Göndericinin, alıcının onu nasıl etkilediği konusunda nasıl hissettiğinin suçlayıcı olmayan bir mesajıdır.
B) Yönlendirici ve tavsiye verici bir yönü olan mesajdır.
C) Kişinin gereksinimlerine saygı gösterme ve çatışmayı yapıcı bir biçimde ele alma konusunda
karşıdakine güvenmediğini aktaran mesajdır.
D) Çoğu zaman iki kişi arasındaki süregiden bir mücadelenin sonucudur.
E) Açık iletişimi engelleme eğilimi olan mesajdır.

Cevap : A) Göndericinin, alıcının onu nasıl etkilediği konusunda nasıl hissettiğinin suçlayıcı olmayan bir mesajıdır.

14- Aşağıdakilerden hangisi Meme kanseri şüphesinde yapılan taramalardan biri değildir?

A) Biyopsi
B) Biyomikroskop
C) Mamografi (meme röntgen)
D) Manyetk rezonanslı görüntüleme (MRI)

Cevap : B) Biyomikroskop

15- Aşağıdakilerden hangisi meme kanserine yakalanma riskini azaltan faktörlerden biridir?

A) Kadının ilk çocuğuna 30 yaşından sonra sahip olmasıdır.
B) Kadının 55 yaşından sonra menopoza girmesidir.
C) Kadınların 12 yaşından önce regl olmaya başlamasıdır.
D) Menopozun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için östrojen ve progesterone birlikte uzun
süreli kullanılmasıdır.
E) Kadının 30 yaşından önce birden fazla çocuk doğurması ve emzirmesidir.

Cevap : E) Kadının 30 yaşından önce birden fazla çocuk doğurması ve emzirmesidir.

16- Aşağıdakilerden hangisi karma ailelerde yaşanan sorunlar ve yapılması gereken düzenlemeler açısından doğru bir ifade değildir?

A) Çocuklar, artık evde olmayan bir biyolojik ebeveynle ve üvey bir ebeveynle yeni ilişkiler kurmalıdır.
B) Çocuklar üvey kardeşlerle ilişkiler kurmalıdır.
C) Üvey ebeveynler üvey çocuklarla ilişki kurmakta acele etmelidir. Böylece birbirlerini kısa zamanda tanıyıp sevebilir.
D) Hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından deneyimlenen ve sevmekten ve güvenmekten korkmalarına neden olabilecek, kayıplardan (boşanma ya da ölüm sonucu) doğan stresle baş etmelidir.
E) Partnerlerden biri ya da her ikisi birden, biyolojik olarak ebeveynleri başkası olan çocukları büyütmeye uyum sağlanmalıdır.

Cevap : C) Üvey ebeveynler üvey çocuklarla ilişki kurmakta acele etmelidir. Böylece birbirlerini kısa zamanda tanıyıp sevebilir.

17- Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “uyuşturucu istismarı”nın tanımı yapılmıştır?

A) Depresyondaki bireyin vücut fonksiyonlarını ve aktivitelerini yavaşlatan antidepresanlardır.
B) Yaşayan bir organizmanın fonksiyonlarını veya yapısını değiştiren herhangi bir maddedir.
C) Bir uyuşturucunun düzenli veya aşırı kullanımının sonuçlarının diğer insanlarla ilişkileri tehlikeye attığı, bireyin sağlığı için tehdit oluşturduğu yahut toplumun kendisini bütün olarak tehklikeye soktuğu durumlardır.
D) Kokain, alkol vb. uyuşturucuların 18 yaşın altındaki kişilerce kullanılmasıdır.
E) Bireyin davranışlarını dramatik ölçüde etkileyen ve hayatında ciddi sonuçlar doğuran ilaçların genel adıdır.

Cevap : C) Bir uyuşturucunun düzenli veya aşırı kullanımının sonuçlarının diğer insanlarla ilişkileri tehlikeye attığı, bireyin sağlığı için tehdit oluşturduğu yahut toplumun kendisini bütün olarak tehklikeye soktuğu durumlardır.

18- Ebeveynliğin gelişim sürecinde “çözülme aşaması” aşağıdaki seçeneklerden hangisinde açıklanmıştır?

A) Bu aşama, bebek beklemekte olan ebeveynlerin çocuklarını nasıl büyüteceklerini, yaşamlarının nasıl değişeceğini ve ebeveynliğin anlamı üzerine düşündükleri hamilelik sırasında meydana gelir.
B) Bu aşama ilk çocuğun doğumundan sonra meydana gelir ve birkaç ay sürer. Bu aşamada ebeveynler ve çocuk arasında bağlar kurulurken aile üyeleri birbirleriyle ilişkili olarak yeni roller öğrenir.
C) Bu aşamada ebeveynler, kendilerini ebeveynlerinin çocukları olarak görmek yerine, çocuklarının ebeveynleri olarak görme sürecine başlarlar.
D) Bu aşamada ebeveynler, ebeveynlik davranışlarını çocuğun düzeyine göre uyarlarken sık sık ayarlamalar yapmak zorundadır.
E) Bu aşama çocuk ilişkiyi serbest bıraktığında (örneğin, çocuk evlendiğinde) meydana gelir. Bu durumda ebeveynler de davranışlarını değiştirmelidir. Bu aşamada ilişki ebeveyn çocuk ilişkisinden iki yetişkin arasındaki ilişkiye dönüşür.

Cevap : E) Bu aşama çocuk ilişkiyi serbest bıraktığında (örneğin, çocuk evlendiğinde) meydana gelir. Bu durumda ebeveynler de davranışlarını değiştirmelidir. Bu aşamada ilişki ebeveyn çocuk ilişkisinden iki yetişkin arasındaki ilişkiye dönüşür.

19- Aşağıdakilerden hangisi evliliğin yararları arasında sayılmaz?

A) Çocukların boşanması hâlinde sığınabilecekleri ve tekrar geri dönebilecekleri bir sığınak görevi görür.
B) Nüfusun düzenli bir biçimde yenilenmesini sağlar.
C) Çocukların yetiştirilmesi ve toplumsallaştırılmasını sağlar.
D) Cinsel etkinlik için erişilebilir ve düzenlenmiş bir çıkış sunar.
E) Partnerlerin, şefkat, arkadaşlık, onaylanma, cesaretlendirme ve başarı için destekleme gibi duygusal gereksinimlerini karşılar.

Cevap : A) Çocukların boşanması hâlinde sığınabilecekleri ve tekrar geri dönebilecekleri bir sığınak görevi
görür.

20- Aşağıdakilerden hangisi “aile normları” kavramının tanımıdır?

A) Aile grubu içinde uygun davranış olarak kabul edilen kurallardır.
B) Süregelen düzenin korunması durumudur.
C) Toplumda bireyin hak ve görevleriyle birlikte sahip olduğu konumdur.
D) Güçlü yanlara odaklanmaya yönelimdir.
E) Kadınlar ve erkekler arasındaki farklılıkların, biyolojik olarak belirlenmiş bazı gerçeklere
dayandığını vurgulayan kavramdır.

Cevap : A) Aile grubu içinde uygun davranış olarak kabul edilen kurallardır.

21- Aşağıdakilerden hangisi yoksulların kendi işlevsizliklerinden dolayı yoksul olduğu görüşünü savunan muhafazakâr yaklaşımın savunduğu görüşlerden biri değildir?

A) Bazıları tembeldir.
B) Bazılarının bakabileceklerinden daha çok çocuğu vardır.
C) Ayrımcılık ve cinsiyetçilik bazı etnik grupları ve kadınların iktisadi potansiyellerine tam olarak
erişmesine izin vermez.
D) Bazıları oldukça düşük IQ’ya sahiptir.
E) Bazıları kredi kartına borçlanarak gereksiz birçok şey satın almak gibi, kötü kararlar verir.

Cevap : C) Ayrımcılık ve cinsiyetçilik bazı etnik grupları ve kadınların iktisadi potansiyellerine tam olarak erişmesine izin vermez.
NOT: Toplumsal refaha tortusal (artık) yaklaşımı insanların kendi işlevsizliklerinden dolayı
yoksul olduğu görüşünü savunur. Aşağıdakiler bu görüşün sergilenmesidir:
-Bazıları tembeldir.
-Bazıları kred kartına borçlanarak gereksiz birçok şey satın almak gibi, kötü kararlar verir.
-Bazılarının bakabileceklerinden daha çok çocuğu vardır.
-Bazıları alkol ve uyuşturucu bağımlısı oldukları için çalışamaz.
-Bazıları oldukça düşük IQ’ya sahiptir.
-Bazı yeni yetmeler eğitimlerini tamamlayamadan çocuk sahibi olur, bu da iş fırsatlarını etkiler.

22- Sosyal hizmetler dâhil birçok alanda, her bir çalışan tarafından hizmet verilen vakalara uygulanabilir. Her bir başvurucu için hedefler, ardından bu hedefleri karşılamak için görevler belirlenebilir ve bu görevlerin tamamlanması için bitiş tarihleri belirlenir. Her vaka için başarı düzeyi daha ileriki bir tarihte (çoğu zaman vaka kapandığında), belirtilen hedeflerin hangilerine erişildiği ölçüsünde belirlenir. Bu yaklaşımının benimsenmesi stratejik planlama ve bütçelendirme (SPB) olarak adlandırılır; 1990’larda popüler hâle gelmiştir ve hâlâ yaygın olarak kullanılır.
Yukarıdaki paragrafta örgüt yönetiminde hangi yaklaşım anlatılmaktadır?

A) Toplam Kalite Yönetimi
B) İnsan İlişkileri Yaklaşımı
C) Kuram Y Yaklaşımı
D) Eşit Sorumluluk Yaklaşımı
E) Hedef Odaklı Yaklaşım

Cevap : E) Hedef Odaklı Yaklaşım

23- Felsefeci Edward Spranger (1928) birçok insanın eninde sonunda altı değer yöneliminden birine bel bağlayacağına inanır. Aşağıdakilerden hangisi bu altı değer yöneliminden biri değildir?

A) Toplumsal
B) Uygulamalı
C) İktsadi
D) Dini
E) Kuramsal

Cevap : B) Uygulamalı
NOT: Felsefeci Edward Spranger (1928) birçok insanın eninde sonunda altı değer yöneliminden birine bel
bağlayacağına inanır. Her ne kadar bir kişinin altı yönelimini hepsini içeren değerlere sahip olması olasıysa
da her kişi karar alma süreçlerinden bir türüne doğru ağırlığını vermeye eğlimlidir. Bu altı değer
yönelimi şunlardır:
1.Kuramsal
2.İktsadi
3.Estetik
4.Toplumsal
5.Siyasi
6.Dini

24- Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu türlerinden “uyarıcılar” kategorisinde yer almaz?

A) Kafein
B) Amfetaminler
C) Alkol
D) Amil nitrat (popper)
E) Kokain ve crack

Cevap : C) Alkol
NOT: Uyarıcılar bireyin aktivite seviyesini veya etkinliğini geçici olarak arttıran maddelerdir. Kafein, amfetaminler, kokain, crack, amil nitrat ve butil nitrat bu gruba dahildir.

25- Aşağıdakilerden hangisi tütün kulanımıyla ilgili oluşan rahatsızlıklardan biridir?

A) AIDS
B) Siroz
C) Endişe
D) Amfizem

Cevap : D) Amfizem

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 Telegram Sosyal Hizmetler

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre – 2 Vize Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: