Afetler Coğrafyası 2021 Vize

Afetler Coğrafyası 2021 Vize

Afetler Coğrafyası 2021 Vize

1- Yağış şeklini, şiddetini ve süresini belirlemek suretiyle taşkınların oluşmasında etkili olur.
Yukarıda verilen bilgi aşağıda taşkının oluşmasında etkili olan faktörlerden hangisini açıklar?

A) İnsan
B) Volkanizma
C) Jeomorfolojik özellikler
D) İklim
E) Hidrolojik özellikler

Cevap : D) İklim

2- Bir ana kaya veya düşük derecede pekişmiş zeminin bir noktadan veya kütle ağırlık merkezinin altındaki eksenden yamaç boyunca ileriye doğru hareketini ifade eder.
Yukarıda açıklanan heyelan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kayma
B) Akma
C) Düşme
D) Devrilme
E) Sürünme

Cevap : D) Devrilme

3– Geçtiği yerlerde yapılara daha çok zarar verir.
– Bazaltik lavlar en tehlikeli olanıdır.
– Volkan kaynağından 10 km uzağa yayılma kapasitesi vardır.
Yukarıda özellikleri verilen volkanik tehlike türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Proklastik akıntı
B) Lav akmaları
C) Deprem
D) Kül ve tefra düşmeleri
E) Volkanik gazlar

Cevap : B) Lav akmaları

4- 19. yüzyıl ortalarından günümüze yerel, bölgesel ve dünya genelinde belirlenen tsunamilerin okyanus ve denizlere göre dağılımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Ege Denizi %40
B) Atlas Okyanusu % 30
C) Büyük Okyanus %59
D) Hint Okyanusu %60
E) Akdeniz % 5

Cevap : C) Büyük Okyanus %59

5- Aşağıdakilerden hangisi yer yüzeyinin soyularak tüketilmesine neden olan ayrışma ve erozyon süreçlerinin ortak işlevini tanımlar?

A) Ayrışma
B) Denüdasyon
C) Kayaç döngüsü
D) Taşınma
E) Erozyon

Cevap : B) Denüdasyon

6- Zemin, kaya ya da bunların karışımından oluşan doğal bir malzemenin bir yüzey üzerinde aşağıya ve dışarıya doğru hissedilebilir bir şekilde hareket etmesine denir.
Yukarıda açıklanan heyelan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşme
B) Sürünme
C) Akma
D) Kayma
E) Devrilme

Cevap : D) Kayma

7- Karışık püskürmeli volkanların eş anlamlı olarak kullanılan tanımlaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cürüf konisi
B) Tüf konisi
C) Strato volkan
D) İgnimbirit
E) Tüf halkası

Cevap : C) Strato volkan

8- Aşağıdakilerden hangisi Taşkın Frekans Analizinde kullanılan yöntemlerden birisidir?

A) IDW
B) Log Pearson Tip III
C) Kriging
D) Nearest Neighbour
E) TIN

Cevap : B) Log Pearson Tip III

9- “Toplumun tehlikelerle karşı karşıya kalma ihtimali” aşağıdaki tanımlamalardan hangisiyle açıklanabilir?

A) Risk altındaki öğeler
B) Risk
C) Tehlike
D) Zarar görebilirlik
E) Afet

Cevap : B) Risk

10- Aşağıdakilerden hangisi akarsu taşkınların oluşmasında etkili olan faktörlerden değildir?

A) İklim
B) Yanal atımlı fay
C) Hidrolojik özellikler
D) Havza morfometrisi
E) Litolojik özellikler

Cevap : B) Yanal atımlı fay

11- Eğrilmiş ağaç gövdeleri, bükülmüş çit sırıkları, telgraf direkleri, toprak üzerinde birikmiş taşlar, kırılmış ya da yer değiştirmiş istinat duvarları ve temeller, yerlerini değiştirmiş kara ve demir yolları vb. olaylar karakteristik belirtilerdir.
Yukarıda özellikleri verilen heyelan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürünme
B) Düşme
C) Devrilme
D) Akma
E) Kayma

Cevap : A) Sürünme

12- Yukarıda bir afetin yüzeyde yaptığı tahribat ve bölgenin öncesi ve sonrasındaki durumu uydu görüntüsüyle verilmiştir. Buna göre bu etkiyi gösteren afet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salgın hastalık
B) Deprem
C) Tsunami
D) Erozyon
E) Kütle hareketi

Cevap : C) Tsunami

13- Aşağıdakilerden hangisi lav akıntılarının ya da domların patlama ile ya da yerçekimine bağlı olarak çökmesini içeren depolardan biridir?

A) Sünger taşı deposu
B) Blok ve kül deposu
C) Andezit deposu
D) Cüruf deposu
E) İgnimbirit deposu

Cevap : A) Sünger taşı deposu

14- Volkan türleri ve çıkış özellikleri afete karşı önlem alınmasında önemlidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bazik lav volkanlarının bilinmesi gereken bir özelliği olamaz?

A) Vizkozitesi yüksektir.
B) Bazik lavlar akıcıdır.
C) Volkan kaynağından 10 km uzağa ulaşabilirler.
D) Akış hızları eğili bir yamaçta saatte 50 km hıza ulaşabilir.
E) Bazik lavlar kolay yayılırlar.

Cevap : A) Vizkozitesi yüksektir.

15- Bazı faktörler insan topluluğunu afetler karşısında zarara açık hale getirirler. Aşağıdakilerden hangisi bu faktörlerden biri değildir?

A) Yoksulluk
B) Tehlike
C) Hızlı kentleşme
D) Bilinç ve bilgi eksikliği
E) Artan nüfus yoğunluğu

Cevap : B) Tehlike

16- Deniz, göl ve vadi kenarlarındaki dik falez ve yamaçlardan, mağara tavanlarından ya da sivri dağ doruklarından çoğu zaman büyük ya da küçük kaya parçalarının düştüğü görülür.
Yukarıda açıklanan heyelan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşme
B) Kayma
C) Devrilme
D) Akma
E) Sürünme

Cevap : A) Düşme

Afetler Coğrafyası 2021 Vize

17- Tsunaminin meydana geldiği bir alanda alınabilecek birtakım önlemler vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir?

A) Radyo ve televizyondaki uyarıların dinlenmesi
B) İlk dalgadan sonra geri dönmek
C) Kıyıdan iç kesimlere ilerlemek
D) Yüksek alanlara çıkmak
E) Araçlar trafik yoğunluğu yaşanabileceğinden dolayı araçların kullanılmaması

Cevap : B) İlk dalgadan sonra geri dönmek

18- Aşağıdakilerden hangisi afetin tanımlayıcı özelliklerinden biridir?

A) Ekolojik dengede bozulma olmaz.
B) İnsan, mal ve çevresel kayıplar meydana getirmez.
C) Olağan yaşamı etkilemez.
D) Dış yardıma gereksinim duyulur.
E) Sonuçlar, yerel toplumun yanıt verme ve uyum kapasitesini aşmaz.

Cevap : D) Dış yardıma gereksinim duyulur.

19- Aşağıdakilerden hangisi depremlerin ikincil olarak oluşturduğu afetlerden değildir?

A) Çökme
B) Taşkın
C) Sıvılaşma
D) Tsunami
E) Heyelan

Cevap : B) Taşkın

20- Aşağıdakilerden hangisi bazik lav volkanı tiplerinden biri değildir?

A) Lav diski
B) Kümülo dom
C) Lav tepesi
D) Lav konisi
E) Lav kalkanı
Soruyu Boş Bıra

Cevap : B) Kümülo dom

21- Aşağıdakilerden hangisi volkanların oluşturduğu birincil düzey tehlikelerden değildir?

A) Lav akıntıları
B) Volkanik gaz çıkışları
C) Kül ve tefra düşmeleri
D) Tsunami
E) Piroklastik akıntı

Cevap : D) Tsunami

22- Birden fazla sayıda makaslama yüzeyi boyunca gelişen ve çoğunlukla serbest yüzeyler boyunca yer değiştirerek yayılan kütle hareketidir.
Yukarıda açıklanan heyelan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akma
B) Kayma
C) Sürünme
D) Düşme
E) Devrilme

Cevap : A) Akma

23- * Hareketin hızı, yamaç eğimi ve malzemenin su içeriği ile orantılıdır.
* Rotasyonel ve düzlemsel olarak iki türü vardır.
* Zemin, kaya veya bunların karşımından oluşan doğal bir malzemede meydana gelebilir.
Yukarıda özellikleri verilen heyelan türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Düşme
B) Kayma
C) Yanal yayılma
D) Sürünme
E) Devrilme

Cevap : B) Kayma

24- Aşağıdakilerden hangisi Tsunaminin görüldüğü ülkelerden birisi olamaz?

A) Japonya
B) Yunanistan
C) Türkiye
D) Hindistan
E) Finlandiya

Cevap : C) Türkiye

25- – Volkanik patlamalardaki ölümlerin %70’den fazlasının nedenidir.
– “Parlayan bulutlar” ismi verilir.
– Kaya parçaları, lav partikülleri ve sıcak gazların oluşturduğu küllerin karışımından oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen Volkanik tehlike türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Piroklastik akıntı
B) Lav akmaları
C) Tsünami
D) Kül ve tefra düşmeleri
E) Volkanik gazlar

Cevap : A) Piroklastik akıntı

26- Aşağıdakilerden hangisi doğal tehlike örneği değildir?

A) Tsunami
B) Volkanik patlama
C) Deprem
D) Akarsu taşkını
E) Nükleer patlama

Cevap : E) Nükleer patlama

27- Mekaniksel denüdasyon oranının en fazla olduğu kıta aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Güney Amerika
B) Kuzey Amerika
C) Avrupa
D) Okyanusya
E) Afrika

Cevap : D) Okyanusya

Afetler Coğrafyası 2021 Vize

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: