Patojenlere Giriş 2021 Vize Soruları

Patojenlere Giriş 2021 Vize Soruları

Auzef Patojenlere Giriş 2021 Vize Soruları

1. Tüm memeli ve kanatlılarda T lenfositlerinin gelişimi ve değişimini sağlayan lenfoid organı hangisidir ?

Cevap : TİMUS

2. Aşağıdakilerden hangisi viral hastalıklarda koruma kontrolünün amacı ve hedefi değildir ?

Cevap : HASTALIKLARI ERADİKE ETMEK

3. Aşağıdakilerden hangisi epidemiyolojinin tanımını ifade etmektedir ?

Cevap : HASTALIKLARIN SIKLIĞI, DAĞILIMI,OLUŞUMU VB. İNCELEYEN BİLİM DALIDIR.

4. ADCC mekanizması ile öldürme hangi hücre tarafından gerçekleşmektedir ?

Cevap : NK

5.1600′ lü yılların sonunda 200 defadan fazla büyütebilen mercek ile canlılar dünyasını keşfeden mikrobiyolojinin kurucusu olarak kabul edilen bilim adamı kimdir ?

Cevap : ANTONY VAN LEEUWENHOEK

6.Stationer ve Süspanse hücre kültürleri hakkında aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır ?

Cevap : SUSPANSE KÜLTÜRLERDE VİRÜS ÜRETİLMEZLER

7. Prionlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap : TEK TİP NÜKLEİK ASİT İÇERİR.

8. Bakteriyel RNA hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap : ÇİFT İPLİKÇİKLİDİR.

9. Aşağıdakilerden hangisi hastalık kontrol programlarını oluşturan adımlardan birisidir ?

Cevap : HEPSİ

10. I- Ökaryot hücreler >5 um. prokaryot hücreler 0.5-3.0 um büyüklüğündedir.
II- Her iki hücrede mitokondriye sahiptir.
III- Her ikisinde de üreme seksüel ve aseksüel yol ile olur.
IV- Solunum ökaryotlarda mitokontride, prokaryotlarda sitoplazmik zarda gerçekleşir.
Yukarıdakilerden hangileri ökaryot hücre ile prokaryot hücreleri arasındaki farklardandır ?

Cevap : I-IV

11. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların vücutta yayılma yollarından biridir ?

Cevap : SİNİR YOLU İLE YAYILMA

12. Virüsler canlı hücre dışında hangi formda bulunabilir ?

Cevap : İNERT PARTİKÜL

13. Karanlık saha mikroskobu aşağıdakilerden hangisini incelemek için kullanılır
?

Cevap : SPİROKETLERİ

14. Laboratuvar sonuçları teyit edilmesi gerekirse örnekler nereye gönderilir ?

Cevap : ÜNİVERSİTE HASTANELERİ

15. Parazitlere karşı oluşan reaksiyonlarda ve alerjik reaksiyonlarda görev alan en önemli immunoglobulin sınıfı hangisidir ?

Cevap : IgE

16. Soğuk üreyen bakteri ?

Cevap : PSİKROFİL

17. ”Bazı cisimler kısa dalga boyuna sahip ultraviyole ışınlarını absorbe ederek sadece özel ışık filtreleriyle görülebilen daha büyük dalga boyuna sahip ışınlar yayarlar.” Bu çalışma prensibi aşağıdaki mikroskoplardan hangisi için geçerlidir ?

Cevap : FLUORESANS MİKROSKOP

18. Aşağıdakilerden hangisi antikor sentezleyen hücredir ?

Cevap : PLAZMA HÜCRESİ

19. Kapsid ve zarfın fonksiyonları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap : ZARF NÜKLEİK ASİDİ NÜKLEAZ ENZİMLERİNDEN KORUR.

20. Bakterilerin hastalıklara neden olduğunu ilk kez hangi bilim adamı ispatlamıştır ?

Cevap : ROBERT KOCH

21. Aşağıdakilerden hangisi bir RNA türü değildir ?

Cevap : SEKUNDER

22. Aşağıdakilerden hangisi Sürevayns’ın bir parçası değildir ?

Cevap : TANI

23. İlk elektron mikroskobu icadı ?

Cevap : 1933

24. Aşağıdakilerden hangisi doğal dirence eşittir ?

Cevap : YAPISAL SAVUNMA

25. Aşağıdakilerden hangisi salgın hastalıktan şüphelendirmez ?

Cevap : TEK TÜK GÖRÜLEN ÖLÜMLER.

26. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin dış elemanlarından biri değildir ?

Cevap : RİBOZOM

27. Spesifik bağışıklık için aşağıda yazılanlardan hangisi yanlıştır ?

Cevap : SPESİFİK İMMUN YAPIT AŞAMALARI…

28. Ökaryotlar ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir ?

Cevap : MAVİ-YEŞİL ALGLER ÖRNEK VERİLEBİLİR.

29. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların vücuda giriş yollarından biri değildir ?

Cevap : KONJENİTAL YOLLA

30. Solunum yolu infeksiyonu semptomları olan bir hayvandan hangi klinik materyal laboratuvara viral tanı amacıyla gönderilmez ?

Cevap : UROGENITAL BÖLGE SVABI

31. Elektron mikroskobu ile ilgili olarak aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır?

Cevap : İNCELENEN ÖRNEKLERDE HANGİ VİRUSUN OLDUĞU KARARI VERİLEBİLİR.

32. Bir hastalıktan ölen hayvanların tüm hasta hayvanlara oranına ne ad verilir ?

Cevap : MORTALİTE

33. Laboratuvara gelen doku ve organ parçalarından direkt viral antijen incelenmesi prrensibine dayalı aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılmaz ?

Cevap : AVİTİN BİOTİN

34. Viral hastalıkların tanısı için hayvanlardan alınan klinik materyallerin laboratuvarlara gönderilmesinde dikkat edilmesi gerekli kurallar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

Cevap : HİÇBİRİ

35. Aşağıdakilerden hangisi bir mutant türü değildir ?

Cevap : ROTASYON

36. Aşağıdakilerden hangisi virüsleri diğer mikroorganizmalardan ayıran özelliklerden biri değildir ?

Cevap : VİRÜSLERDE HEM DNA HEM RNA BULUNUR.

Patojenlere Giriş 2021 Vize Soruları

#1. Aşağıdaki bulaşma şekillerinden hangisi doğumdan sonraki dönemde gerçekleşir?

#2. Etkenin hastalık oluşturma derecesini aşağıdakilerden hangisi gösterir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi direkt bulaşmada geçerli bir yol değildir?

#4. “Bir popülasyonda hiç görülmeyen bir enfeksiyon ortaya çıktığı zaman, o popülasyonun % 5’i de etkilense ya da % 50’si de etkilense bir ……..’dir” ifadesini doğruşekilde tamamlayan cevap aşağıdakilerden hangisidir?

#5. Enfeksiyonun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Aşağıdaki hangi epidemiyolojik oran “belirli bir zaman kesitinde hastalık olgularının miktarını” belirtir?

#7. Epidemiyolojinin elde edilen verilerinin matematiksel ve istatiksel veriler ile değerlendirilmesini içeren bölümü hangisidir?

#8. Endirekt bulaşmada rol oynayan cansız aracılara ne ad verilir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların vücuttan çıkış yollarından biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Share your score!
Tweet your score!

HD Quiz powered by harmonic design

Patojenlere Giriş Telegram Laborant Ve Veteriner Sağlık

Patojenlere Giriş 2021 Vize Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: