Hava Trafik Kuralları Ve Hizmetleri 2021 Vize Soruları

Hava Trafik Kuralları Ve Hizmetleri 2021 Vize Soruları

Auzef Hava Trafik Kuralları Ve Hizmetleri 2021 Vize Soruları

1) Uçakların seviye bir pozisyon olarak birbirlerini tehlike teşkil etmemesi için çeşitli yönlendirmelerin yapılmasına ne ad verilir?

A) Çarpıştırma
B) Birleştirme
B) Ayırma
D) Karıştırma
E) Düzeltme

Cevap : B) Ayırma

2) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Pusula ucunun yerin manyetik etkisi dışındaki demir cisimlerden ya da çevredeki manyetik alandan etkilenmesi sonucu gösterdiği kuzeydir. CN ile gösterilmektedir.
B) Havacılık sektöründe kabul edilen kuzey manyetik kuzeydir
C) Gerçek kuzey kavramı RR ile gösterilmektedir
D) Pusula ucunun yerin manyetik etkisi altında kalması sonucunda gösterdiği kuzeye manyetik kuzey denir
E) Yeryüzü üzerindeki herhangi bir noktadan kuzey kutbuna çizilen çizgi gerçek kuzeyi gösterir

Cevap : C) Gerçek kuzey kavramı RR ile gösterilmektedir

3) Radyo seyrüsefer yardımcı cihazlarını kullanarak gerçekleştirilen seyrüsefere ne ad verilir?

A) Yıldızlar yardımı ile seyrüsefer
B) Harita okuma
C) Radyo seyrüsefer yöntemi
D) Kitabi seyrüsefer
E) Meteorolojik seyrüsefer

Cevap : C) Radyo seyrüsefer yöntemi

4) Trafiğin en yoğun olduğu saatlik ortalama hareket sayısının pist başına sırası ile 16 ile 25 arasında olduğu durumları ifade eden trafik yoğunluğuna ne ad verilir?

A) Yoğun
B) Hafif
C) Şiddetli
D) Ekstrem
E) Orta

Cevap : E) Orta

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Uçuş öncesinde kaptan pilot meteorolojik hadiseler hakkında bilgi edinmeli ve yakıt miktarını kontrol etmelidir
B) Havacılıkta kritik görev yapan personeller şüpheli madde kullanmış ise görevlendirilmelidir
C) Uçuş emniyeti ile ilgili kritik bir durum varsa kaptan pilot belirli kuralların dışına çıkabilir uçuş öncesinde kaptan pilot uçuşla ilgili tüm olasılıkları hesaplamalıdır.
D) Hava araçları uçurulurken diğer insanların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde uçurulmamalıdır
E) Acil bir durum olmadıkça tüm iniş kalkışlar rüzgâr içine yapılmalıdır

Cevap : B) Havacılıkta kritik görev yapan personeller şüpheli madde kullanmış ise görevlendirilmelidir

6)

I. FL 200 Üzerinde uçmak

II. Ses ötesi hızlarda uçmak

III. FL 100 altında uçmak

Yukardakilerden hangisi / hangileri ilgili hava trafik otoritesinden izin alınmadıkça görerek uçuş kurallarına aykırı bir faaliyet değildir?

A) I ve II
B) II ve III
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) Yalnız III

Cevap : A) I ve II

7) VOR İle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) VOR alet uçuşunda yaygın olarak kullanılan bir radyo seyrüsefer yardımcısıdır.
B) VOR sadece uçuş yönü hakkında bilgi verir
C) VOR Cihazının uçak bu bordosundaki teçhizatı basittir
D) VOR Sistemi uçağın hangi Radyal üzerinde olduğunu gösterir
E) VOR Bir yer istasyonu ve uçaklarda bundan bir alıcıdan oluşur

Cevap : B) VOR sadece uçuş yönü hakkında bilgi verir

8) Havacılıkta da bir yerden bir yere gidebilmek havada ……… Bulabilmek için seyrüsefer cihazları denilen sistemlere ihtiyaç vardır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Destinasyon
B) Bölge
C) Zaman
D) Hız
E) Yön

Cevap : E) Yön

9) …………. Metrenin altında veya gökyüzünün yarısından fazlasını kaplayan bulutların en alt tabakasının tabanının yeryüzü ve su yüzeyi üzerinden yüksekliği bunun tavanı olarak tanımlanmaktadır açıklamada yer alan boşla uygun gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6000
B) 3000
C) 1000
D) 7500
E) 10000

Cevap : A) 6000

10) Meydan civarında ve apronda uçakları birbiriyle ve manialarla emniyetli bir şekilde arındırarak trafik akışını sağlayan birime ne ad verilir?

A) Yaklaşma kontrol
B) Meydan kontrol
C) Ramp kontrol
D) Kontrol
E) Saha kontrol

Cevap : B) Meydan kontrol

Hava Trafik Kuralları Ve Hizmetleri 2021 Vize Soruları

11) Hava trafik kontrolörleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hava trafik kontrolörlük bölümü mezunu olmayanlara ilgili eğitimi SHGM verir
B) Bir hava trafik kontrolörü aynı anda birden fazla uçağa hizmet verebilir
C) İşe alınırken ve eğitim sırasında hava trafik kontrolörleri birçok aşamadan geçip çalışmaya başlarlar
D) Hava trafik kontrolörler lisanslarını SHGM verir
E) Hava trafik kontrolörü pilotlarla telsiz vasıtasıyla iletişim kurar

Cevap : A) Hava trafik kontrolörlük bölümü mezunu olmayanlara ilgili eğitimi SHGM verir

12) ………….’ da Seyrüsefer emniyetini sağlamak üzere kurulan çok uluslu bir organizasyondur. Türkiye Eurocontrole üyedir. Açıklamada yer alan boşla uygun gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa
B) Asya
C) Avustralya
D) Amerika
E) Afrika

Cevap : A) Avrupa

13) Hava sahamızı kullanarak geçen yani ülkemize iniş kalkış yapmayan uçaklara ………… Uçuşlar denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Regülasit
B) Lansit
C) Tırsit
D) Pasif
E) Transit

Cevap : E) Transit

14) Havaalanı trafik yoğunluğu kaça ayrılır?

A) 8
B) 1
C) 2
D) 11
E) 3

Cevap : E) 3

15) ICAO Yer gösterge kodu doküman ………………’da Tanımlanan kurallara göre belirlenen ve sabit havacılık istasyonuna verilen dört harfli kod grubudur. Açıklamada boş ya uygun gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7910
B) Tokyo sözleşmesi
C) Shy-22
D) Chicago konvansiyonu
E) 2920

Cevap : A) 7910

16) ILS Sistemlerinde RVR değeri 550 metreden karar verme yüksekliği 60 metreden büyük olan ILS kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kategori 4
B) Kategori 2
C) Kategori 1
D) Kategori 5
E) Kategori 3

Cevap : C) Kategori 1

17) ADF Ekipmanlarından; Directional Gyro Manyetik kuzeye göre yönünü. ADF Indicator ise NDB İstasyonunun ………… gösterir. Açıklamada boşa uygun gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzaklığını
B) Saatini
C) Kapasitesini
D) Mesafesini
E) Yönünü

Cevap : E) Yönünü

18) Aşağıdakilerden hangisi uçuş teorisine ilişkin kuvvetlerin oluşmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz?

A) Havva akışkanlığının yoğunluğu (p)
B) Hava akış hızı
C) Profil yüzeyinin şekli
D) Hava sahası uzunluğu
E) Kanat alanı (S)

Cevap : D) Hava sahası uzunluğu

19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Radyo seyrüsefer yardımcı cihazları hem bilgi alınması hem de bilginin ulaştırılmasını sağlarlar.
B) Radyo seyrüsefer cihazlarını kullanarak uçan hava araçları rotasında ilerlerken yerde kurulan hava trafik merkezlerinde de bu cihazlardan gelen verilerle hava araçları takip edilmekte hava araçları diğer hava araçlarından sema manialardan korunarak emniyetli bir şekilde gideceği yere kadar yönlendirilmektedir.
C) Radyo seyrüsefer yardımcı cihazlarında en önemli sınıflandırma kapasiteye göredir
D) Radyo Siri sefer yardımcıları genellikle vericinin (emitter-E) gönderdiği radyo elektromanyetik dalgalarını alıcı (receiver-R) tarafından alınması ve ses görüntü veya yazıya dönüştürmesi prensibiyle çalışırlar
E) Seyrüsefer cihazları havacılıkta emniyetli verimli ve etkili bir trafik yöntemi için vazgeçilmez sistemlerdir

Cevap : C) Radyo seyrüsefer yardımcı cihazlarında en önemli sınıflandırma kapasiteye göredir

20) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Havacılıkta yönler çok önemlidir
B) Doğu: E İle gösterilir açısı 90 derecedir
C) Yönleri normal hayatta adresleri cisimleri tarif etmek için kullanırız
D) Yön referans alınan belirli bir noktaya göre bulunan taraftır
E) Dört adet ana dokuz adet ara yön bulunmaktadır

Cevap : E) Dört adet ana dokuz adet ara yön bulunmaktadır

Hava Trafik Kuralları Ve Hizmetleri 2021 Vize Soruları

21) Aşağıdakilerden hangisi meydan kapasitesini etkileyen faktörler arasında yer almaz?

A) Pist sayısı
B) Pist rengi
C) Pist konfigürasyonu
D) Park yeri
E) Hızlı taksi çıkışları

Cevap : B) Pist rengi

22) Aşağıdakilerden hangisi uçuş teorisine ilişkin kuvvetlerin oluşmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz?

A) Hücum acısı (a)
B) Hava akışkanlığının yoğunluğu (p)
C) Kanat alanı (s)
D) Profil yüzeyinin şekli
E) Üretim merkezi

Cevap : E) Üretim merkezi

23) Trafiğin en yoğun olduğu saatlik ortalama hareket sayısının pist başına 26’dan fazla olduğu durumları ifade eden trafik yoğunluğuna ne ad verilir?

A) Ekstrem
B) Şiddetli
C) Yoğun
D) Hafif
E) Orta

Cevap : B) Şiddetli

24) Hava yolu taşımacılık faaliyetlerinde yolcu sayısının en yüksek olduğu……….’da Günün herhangi bir anında gökyüzünde yaklaşık 7000 hava aracının bulunduğu tahmin edilmektedir

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İzlanda
B) Romanya
C) Fransa
D) Amerika
E) İtalya

Cevap : D) Amerika

25) Yaklaşma kontrol hizmeti ………. Sahası denilen hava limanını merkez alıp belirli bir mesafeye göre önceden belirlenmiş ve yine irtifa olarak olduğu belli olan bir alanda verilen hava trafik kontrol hizmetidir. Açıklamada yer alan boşta uygun gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Radar
B) Rampa
C) ILS
D) Terminal
E) Marker

Cevap : D) Terminal

26) Hava aracının ……. Kumandalar kendisinde olsun ya da olmasın hava aracının kurallara uygun hareket etmesinden sorumludur.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Kaptan pilotu
B) Kabin amiri
C) İkinci pilotu
D) Kabin ekibi
E) Mühendisi

Cevap : A) Kaptan pilotu

27) 18 km yarıçaplı bir saha içerisinde iniş kalkış ve geçiş bölgesindeki hava araçlarına hizmet vermek için kullanılan radara ne ad verilir?

A) Birincil radar
B) Kuş radarı
C) İkincil radar
D) Havaalanı gözlem radarı
E) Doppler radarı

Cevap : D) Havaalanı gözlem radarı

28) I. Hava araçları ile radyo temasını ve/veya radar temasını kaybetmek

II. Hava araçlarının aprondaki ve yol kontroldeki hareketlerini yönlendirmek

III. Uçaklar arasında askeri ayırma minimumlarının muhafaza edilmesini sağlamak

IV. Piste veya pisten gerçekleştirilecek hareketleri kontrol etmek

Yukarıdakilerden hangisi hangileri hava trafik kontrolü görevleri arasında yer almaz?

A) I ve IV
B) Yalnız II
C) Yalnız I
D) I ve II
E) Yalnız III

Cevap : C) Yalnız I

29) ICAO Tarafından yapılan hava sahası sınıflandırmasında A B C D E Kontrollü hava sahaları sınıflandırmaları mevcut olup …………. Sınıfı hava sahasında sadece IFR (aletli) Uçuşlara izin verilmektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) C
B) D
C) E
D) A
E) B

Cevap : D) A

30) …………….. Sistemleri yön bilgisi yanında tek başına mesafe bilgisi de vermezler. …………… Cihazları çoğunlukla yer istasyonuna göre mesafe bilgisi veren DME Cihazları ile kullanılır. Açıklamada boşla uygun gelecek ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) VOR/DME
B) DME/ADF
C) VOR/VOR
D) DME/VOR
E) OMEGA/VOR

Cevap : C) VOR/VOR

Hava Trafik Kuralları Ve Hizmetleri 2021 Vize Soruları

31) Bir uçuş bilgi bölgesi yani hava sahasında (FIR) Uçan uçakların gerekli meteorolojik bilgileri, meydan bilgilerini, inilecek ya da kalkılacak meydandaki Meteoroloji şartları ya da uçuşa tehlike oluşturulabilecek durumları sağlayan hizmetlere ………. Denir

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İkaz hizmeti
B) Alarm hizmeti
C) Uçuş bilgi hizmeti
D) Bilgi kontrol hizmeti
E) Saha kontrol hizmeti

Cevap : C) Uçuş bilgi hizmeti

32)

I. Uçuşların güvenli ve verimli gerçekleşmesi için uçakları tasfiye etmek

II. Havadaki ve yerdeki hava taşıtlarının birbirleri ile çarpışmasını önlemek

III. Yerde meydan manevrası aslında hareket eden hava araçları ve diğer nesnelerin çarpışmasını önlemek

IV. Düzenli hızlı etkili bir trafik akışı sağlamak

Yukarıdakilerden hangisi hangileri hava trafik kontrol hizmetin amaçları arasında yer almaz?

A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) Yalnız 2
D) Yalnız 4
E) Yalnız 3

Cevap : A) Yalnız 1

33) S ile gösterilen güneyin acısı kaç derecedir?

A) 380
B) 360
C) 0
D) 270
E) 180

Cevap : E) 180

34)

I. A yer istasyonu 50 wattan az bir güce sahiptir

II. B Yer istasyonu 50 wattan 2000 Watta kadar bir güce sahiptir

III. C Yer istasyonu 2000 watt veya daha yüksek bir güce sahiptir

NBD Yardımcı cihazları ile ilgili ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Yalnız 2
B) Yalnız 1
C) Yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1,2,3

Cevap : E) 1,2,3

35) Bir pistin merkez hatta üzerindeki bir uçağın pilotunun pist yüze işaretlemelerini veya pistin şeklini ya da merkez hattını gösteren ışıkları görebileceği mesafe ……………

Olarak tanımlanmaktadır. Açıklamada boşuna uygun gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pist görüş mesafesi
B) Pisti yaklaşma mesafesi
C) Pist mesafesi
D) Pist alçalma mesafesi
E) Pist kalkış mesafesi

Cevap : A) Pist görüş mesafesi

36) LORAN, OMEGA gibi radyo seyrüsefer yardımcı cihazları hangi mesafede kullanılır?

A) 200 NM’den fazla
B) 100 NM’den fazla
C) 300 NM’den fazla
D) 250 NM’den fazla
E) 50 NM’den fazla

Cevap : C) 300 NM’den fazla

37) ATS Kısaltması aşağıdakilerden hangisini karşılar?

A) Hava trafik hizmetleri
B) Hava trafik yönetimi
C) Hava trafik akış yönetimi
D) Hava sahası yönetimi
E) Havacılık bilgi yayınları

Cevap : A) Hava trafik hizmetleri

38) İniş-Kalkış İçin gerekli olması durumları hariç şehirlerin kasabaların ve yerleşim bölgelerinin kalabalık alanları ve açık hava toplantılarının olduğu yerlerde hava aracı merkez olmak üzere……………. Metre yarıçaplı bir daire içerisindeki en yüksek manianın 1000 fit üzerinde VFR uçuş yapılmaz.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) 400
B) 200
C) 800
D) 1000
E) 600

Cevap : E) 600

40) istanbul Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçaklar ilk kalkışlarında 5000 feet irtifaya tırmanırlar. Kalkış yapan uçak……. Kontrol birimi ile temas kurduktan sonra trafiğin uygunluğuna göre kademeli olarak ya da kesintisiz olarak uçuş seviyesi FL230’a kadar tırmandırılıp bir sonraki sektör olan yol kontrol birimine devri gerçekleştirilir.

Açıklamada yer alan boşla uygun gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saha
B) Apron
C) Radar
D) Yaklaşma
E) Ramp

Cevap : D) Yaklaşma

Hava Trafik Kuralları Ve Hizmetleri 2021 Vize Soruları

41) Aşağıdakilerden hangisi seyrüsefer yöntemleri arasında yer almaz?

A) Hesabi seyrüsefer
B) Yıldızlar yardımı ile seyrüsefer
C) Harita okuma
D) Motor gücü seyrüsefer yöntemi
E) Radyo seyrüsefer yöntemi

Cevap : D) Motor gücü seyrüsefer yöntemi

42) …………. N İle gösterilir. Açısı 0° veya 360 derecedir. Yönlerde 0 ile 360 aynı yönlü göstermektedir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Batı
B) Kuzeydoğu
C) Güney
D) Kuzey
E) Doğu

Cevap : D) Kuzey

43) Aşağıdakilerden hangisi uçuş teorisine ilişkin kuvvetlerin oluşmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz?

A) Hava sahası uzunluğu
B) Profil yüzeyinin şekli
C) Hava akışkanlığının yoğunluğu (p)
D) Hava akış hızı
E) Kanat alanı (s)

Cevap : A) Hava sahası uzunluğu

44) “Peki neden slota ihtiyaç duyuluyor ve neden her gelen uçak istediği zaman inşa da kalkış yapamıyor?

Sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meydan
B) Düzenleme
C) Slot
D) Kapasite
E) Dağılım

Cevap : D) Kapasite

45) Uçağı etkileyen kuvvetler uçağın ağırlık merkezinde ( center of gravity) Bir araya gelmektedir. Bu nokta uçağın ………. Olarak kabul edilmektedir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Destinasyon noktası
B) Püf noktası
C) Varış noktası
D) Kalkış noktası
E) Denge noktası

Cevap : E) Denge noktası

45) Trafiğin en yoğun olduğu saatlik ortalama hareket sayısının pist başına 15’ten fazla olmadığı durumları ifade eden trafik yoğunluğuna ne ad verilir?

A) Ekstrem
B) Yoğun
C) Orta
D) Şiddetli
E) Hafif

Cevap : E) Hafif

46) Hava trafik kontrol hizmeti; Hava araçlarının ………… sahasında, apronda veya uçuşun herhangi bir safhasında birbirleriyle ve manialarla çarpışmalarını önlemek amacıyla verilen hava trafik hizmetidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) ramp
B) Hareket
C) Apron
D) Trafik
E) Manevra

Cevap : E) Manevra

47) Aşağıdakilerden hangisi uçuş teorisine ilişkin kuvvetlerin oluşmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz?

A) Kanat alanı (S)
B) Üretim merkezi
C) Hücum açısı
D) Profil yüzeyinin şekli
E) Hava akışkanlığının yoğunluğu

Cevap : B) Üretim merkezi

48) Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Altı adet ana, altı adet ara yön bulunmaktadır.
B) Yönleri, normal hayatta adresleri, cisimleri tarif etmek kullanırız.
C) Güneş her zaman batıdan batar.
D) Güneş her zaman doğudan doğar.
E) Yön; referans alınan belirli bir noktaya göre bulunan taraftır.

Cevap : A) Altı adet ana, altı adet ara yön bulunmaktadır.

49) Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi doğrudur?

A) hava trafik kontrol hizmeti (ATC) hava araçlarının çarpışmalarını önlemek hızlı ve düzenli hava trafik akışı sağlamak amacıyla verilen hava trafik hizmetidir.
B) Havacılık sektörünün gelişmesi ile birlikte hava trafik kontrolünün önemi gün geçtikçe artmaktadır.
C) hava trafik hizmeti veren görevlilere hava trafik kontrolörü (ATCO) denir.
D) hava trafik operasyonlarının emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi için dört gün yirmi dört saat faaliyet gösteren hava trafik kontrol birimleri uçuş operasyonlarında onları yönlendirmektedir.
E) Hava trafik kontrolörleri hava trafiğinin emniyetli hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesini sağlamakla yükümlüdür.

Cevap : D) hava trafik operasyonlarının emniyetli bir şekilde gerçekleştirilmesi için dört gün yirmi dört saat faaliyet gösteren hava trafik kontrol birimleri uçuş operasyonlarında onları yönlendirmektedir.

50) ……… sahası denilen havalimanını merkez alıp belirli bir mesafeye göre önceden belirlenmiş ve yine irtifa olarak hududu belli olan bir alanda verilen hava trafik kontrol hizmetidir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Harekât
B) Terminal
C) trafik
D) Sıralama
E)Park

Cevap : B) Terminal

Auzef Hava Trafik Kuralları Ve Hizmetleri telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: