Depo Tasarımı Ve Yönetimi 2021 Vize Soruları

Depo Tasarımı Ve Yönetimi 2021 Vize Soruları

Auzef Depo Tasarımı Ve Yönetimi 2021 Vize Soruları

Depo Tasarımı Ve Yönetimi 2021 Vize Soruları

1. Aşağıdaki raf sistemlerinin hangisinde FIFO (İlk giren-İlk çıkar) sistemi uygulanabilir?

A. Çift/İkili derinlikli raf sistemi
B. Blok İstifleme
C. Sırt sırta raf sistemi
D. İçene girebilir raf sistemi
E. Kızaklı raf sistemi

Cevap : C. Sırt sırta raf sistemi

2. Malzemenin depoya taşınması, istiflenmesi, nakliye aracına yüklenmesi gibi işlere ne ad verilir?

A. Elleçleme
B. Depolama
C. İstifleme
D. Paketleme
E. Nakliye

Cevap : A. Elleçleme

3. Depo yerleşim planı adımları gerçekleştirilirken depo operasyonlarındaki enerji tüketimini kontrol altında tutmak için hangi adımda dikkatli olunması gerekmektedir?

A. Malzeme yerleşim alanı, gerekli koridor ve ekipmanlarının belirlenmesi
B. Raf yerleşim düzeni
C. Malzeme yerleşim alanına yerleştirilecek olan malzemelerin belirlenmesi
D. Yerleşim planını kısıtlayan unsurların belirlenmesi
E. Sevk ve Mal Kabul alanının belirlenmesi

Cevap : E. Sevk ve Mal Kabul alanının belirlenmesi

4. Dondurma üreticisi bir firmanın yaz dönemindeki yoğun talebi karşılamak için ürünlerini önceden üretip stok olarak depoda saklanması firmaların hangi nedenle depoya gereksinim duyması örnek olarak gösterilebilir?

A. Mevsimsel talep
B. Mevsimsel üretim
C. Sürekli üretim
D. Fiyat sabitleme
E. Büyük miktarda üretim

Cevap : A. Mevsimsel talep

5. Aşağıdakilerden hangisi Lojistik Kavramı ile ilgili yanlış ifadedir?

A. Lojistik kavramı bir ürünün A ve B noktası arasında taşıması ile sınırlıdır.
B. Lojistik doğrudan veya dolaylı olarak günlük hayatımızda etkileşimde olduğumuz bir kavramdır.
C. Bir ürün müşterisine teslim edilinceye kadar birçok lojistik aktiviteden geçmektedir.
D. Lojistik planlama, depolama, taşıma ve dağıtım gibi faaliyetleri içermektedir.
E. Lojistik tedarik zinciri içerisindeki ürün, hizmet ve bilgi akışının sorunsuzca gerçekleşmesini sağlar.

Cevap : A. Lojistik kavramı bir ürünün A ve B noktası arasında taşıması ile sınırlıdır.

6. Aşı gibi özel şartlarda korunması gereken ürünlerin hangi tür depolarda saklanması gerekmektedir?

A. Soğuk hava deposu
B. Hastane deposu
C. Açık hava deposu
D. Sağlık ürünleri deposu
E. İklimlendirmeli depo

Cevap : A. Soğuk hava deposu

7. Bir depoda siparişlerin teslimatı ile ilgili yaşanan müşteri şikayetleri hangi depo karar sürecinde alınan yanlış kararlardan kaynaklanabilir?

A. Müşteri hizmeti
B. Taktiksel
C. Stratejik
D. Lojistik
E. Operasyonel

Cevap : E. Operasyonel

8. Yerleşim yerine göre depo sınıflandırılması düşünüldüğünde, ürünlerin kısa süreli olarak saklandığı depolar hangi depo türüne dahildir?

A. Geçici depolar
B. Merkezi depolar
C. Açık hava depoları
D. Bölgesel depolar
E. Transit depolar

Cevap : E. Transit depolar

9. Aşağıdakilerden hangisi Kule İstifleyici araçlar ile ilgili yanlıştır?

A. Operatör bu araçları kullanırken ürünlerin yerleştirme işlemlerini rahat gözlemleyebilir.
B. Çok dar koridorlu raf sistemleri için kullanımı uygundur.
C. Aynı anda birden fazla paleti elleçleyebilir.
D. Geniş manevra alanına ihtiyaç duyar.
E. Kısa mesafe taşıma için uygundur.

Cevap : D. Geniş manevra alanına ihtiyaç duyar.

10. Depo içerisinde ürünlerin yükleme, boşaltma, toplama, yerleştirme gibi depo operasyonlarında ürünlerin hareketlerini sağlarken kullanılan depo ekipmanlarının genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A. Sevkiyat sistemleri
B. Raf sistemleri
C. Mal kabul sistemleri
D. Elleçleme veya istifleme sistemleri
E. Taşıma sistemleri

Cevap : D. Elleçleme veya istifleme sistemleri

Depo Tasarımı Ve Yönetimi 2021 Vize Soruları

11. Bir depoda yerleşim planı yapılırken ilgili dönemde işlem hacmi en yoğun olan ürünler kapılara yakın yerlere yerleştiriliyorsa bu depo yerleşim alanı düzenleme yaklaşımlarından hangisi uygulanmaktadır?

A. Benzerlik yaklaşımı
B. Boyut yaklaşımı
C. Popülerlik yaklaşımı
D. Akıl tipi yerleşim düzeni yaklaşımı
E. Ürün özellikleri yaklaşımı

Cevap : C. Popülerlik yaklaşımı

12. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı depo yerleşim tipi için yanlıştır?

A. Barkod veya RFID etiket ve sipariş toplama teknolojilerinden destek gerektirir.
B. Bilgisayar programlarının gelişmesiyle yaygınlaşmıştır.
C. Taşıma mesafelerinin kısalmasına fayda sağlar.
D. Mal kabul ve sevkiyat operasyonlarının tek kapıdan yapılmasına imkân verir.
E. Sipariş sürelerinin kısalmasına fayda sağlar.

Cevap : D. Mal kabul ve sevkiyat operasyonlarının tek kapıdan yapılmasına imkân verir.

13. Depoların çok kat üzerinde planlanması aşağıdaki durumlardan hangisine neden olur?

A. Ürünlerin hareket süresi kısalır.
B. Depolama alanı yüzeysel olarak tek paçada genişler.
C. Elleçleme süresi kısalır.
D. Makine, işçilik, enerji gibi kısıtlı kaynakların kapasitesinden kaynaklı dar boğazlar ortaya çıkar.
E. Arazi yatırım maliyetleri yükselir.

Cevap : C. Elleçleme süresi kısalır.

14. Aşağıdaki depo çeşitlerinden hangisi mülkiyet biçimine göre depo sınıflandırmasından birisidir?

A. Merkezi depolar
B. Tamamlanmış ürün depoları
C. Özel depolar
D. Transit depolar
E. Dağıtım depoları

Cevap : C. Özel depolar

15. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçiminde kullanılan matematiksel yöntemlerden biridir?

A. Pareto analizi
B. Faktör analizi
C. Trend analizi
D. Hareketli ortamalar yöntemi
E. Delphi yöntemi

Cevap : B. Faktör analizi

16. Tehlikeli madde deposunda güvenlik önlemleri nedeniyle oksijensiz ortam sağlandığında aşağıdaki istifleme araçlarından hangisinin kullanılması mümkündür?

A. Forklift
B. Sipariş toplama aracı
C. Kule İstifleyici
D. Otomasyona dayalı malzeme istifleme aracı
E. Transpalet

Cevap : D. Otomasyona dayalı malzeme istifleme aracı

17. Alçak alanlarda ürünlerin kaldırılması, yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılan düşük maliyetli depo istifleme araçlarına ne ad verilir?

A. Yan yönlü toplama araçları
B. Sipariş toplama araçları
C. Kule istifleyiciler
D. Transpalet
E. Yüksek irtifa istifleme araçları

Cevap : D. Transpalet

18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi U-tipi yerleşim düzeni ile ilgili olarak yanlıştır?

A. Yüksek yatırım maliyeti gerektirmektedir.
B. Genellikle depolarda yaygın olarak kullanılan bir raf yerleşim düzenidir.
C. İş gücü kullanımı açısından operasyonel verimliliği arttırmaktadır.
D. U-tipi yerleşim düzeninde yük taşıma mesafeleri akış tipi raf yerleşim düzenine göre daha kısadır.
E. Mal kabul ve sevkiyat operasyonları aynı kapıdan yapılmaktadır.

Cevap : A. Yüksek yatırım maliyeti gerektirmektedir.

19. Çimento ürünü hangi tip depo istifleme türü ile depolanabilir?

A. Açık hava deposu
B. Konsol kollu
C. Karuzel
D. Blok istifleme
E. Tank / Silo

Cevap : E. Tank / Silo

20. Aşağıdakilerden hangisi depo yöneticisinin stratejik olarak depo taşıma ve istifleme araçlarının seçimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir?

A. Araçların son model olması
B. Araçların hızlı gitmesi
C. Araçların karbon emisyon miktarı ve gürültü sınırı
D. Araçların sürüş konforu
E. Araçların estetik görüntüsü

Cevap : C. Araçların karbon emisyon miktarı ve gürültü sınırı

Depo Tasarımı Ve Yönetimi 2021 Vize Soruları

21. Lojistik faaliyetler aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini destekler?

A. Müşteri memnuniyeti- Stok kontrolü- Ürün dizaynı
B. Müşteri memnuniyeti- Marka- Satış
C. Müşteri memnuniyeti- Kanal yönetimi- Marka
D. Müşteri memnuniyeti- Müşteri iletişimi- Satış
E. Müşteri memnuniyeti- Bütünleştirilmiş sistem- Kurumsal karlılık

Cevap : E. Müşteri memnuniyeti- Bütünleştirilmiş sistem- Kurumsal karlılık

22. Depo içerisinde malzeme dolaşımını en verimli şekilde gerçekleştirmek için depo yönetiminde aşağıdaki karar
süreçlerinden hangisi kritiktir?

A. Depo yer seçimi
B. Depo yerleşim düzeni planlama
C. Depo türü belirleme
D. Depo maliyet yönetimi
E. Depo performans ölçümü

Cevap : B. Depo yerleşim düzeni planlama

23. Otomasyon düzeyine göre depo türleri düşünüldüğünde, Covid-19 döneminde hangi tür depolara sahip olan firmalar bu süreçten daha az etkilenmiş olabilir?

A. Soğuk hava depoları
B. Düşük irtifalı depolar
C. Açık hava depoları
D. Otomatik depolar
E. İşlem hacmi yoğun depolar

Cevap : D. Otomatik depolar

24. Depo yerleşim planının esnek tasarlanması neden önemlidir?

A. Değişimlere hızlı ayak uydurabilmek için
B. Maliyetleri düşürmek için
C. Taşıma miktarlarını düşürmek için
D. Elleçleme süresini kısaltmak için
E. Arazi maliyetlerinden tasarruf elde etmek için

Cevap : D. Elleçleme süresini kısaltmak için

25. Hangi Antrepo depo türü genel antrepo türünden biri olup, ürünlerin sorumluluğu gümrük idarelerindedir?

A. F-tipi
B. B-tipi
C. C-tipi
D. A-tipi
E. D-tipi

Cevap : A. F-tipi

26. Aşağıdakilerden hangisi blok istifleme yönteminin en büyük avantajıdır?

A. FIFO (İlk giren-İlk çıkar) sistemine uygun olması
B. Tek tip ürünlerin istiflenebilmesi
C. Depolama alanı tasarrufu
D. Ekipman alternatiflerinin çok olması
E. Yatırım maliyeti gerektirmemesi

Cevap : E. Yatırım maliyeti gerektirmemesi

27. İthalat yapan bir firma henüz gümrük, vergi vb. ödemeleri tamamlanmamış ürünlerini hangi tür depoda saklamalıdır?

A. Lojistik depolar
B. Özel depolar
C. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait depolar
D. Antrepolar
E. Genel depolar

Cevap : D. Antrepolar

28. Aşağıdaki durumlardan hangisinde depo yöneticisinin blok istifleme yöntemini kullanması doğru bir karardır?

A. Ürünler ağırlıktan zara görebilecek hassas yapıda ise
B. Depo tavanı yüksek olduğunda
C. Ürünlerin büyük koliler halinde depolandığı alçak tavanlı bir hammadde deposunda
D. Depoda FIFO (İlk giren-İlk çıkar) sistemi uygulanıyorsa
E. Depoda çok sayıda SKU küçük paketler halinde depolandığında

Cevap : C. Ürünlerin büyük koliler halinde depolandığı alçak tavanlı bir hammadde deposunda

29. Aşağıdakilerden hangisi depoda istifleme araçlarının seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisidir?

A. Hepsi
B. Ürünün fiziksel özellikleri
C. Yatırım maliyeti
D. Raf sistemlerinin özellikleri
E. İşlem hacmi

Cevap : A. Hepsi

30. Aşağıdakilerden hangisi stratejik lojistik yönetiminin üç temel amacıdır?

A. Maliyet tasarrufu- Stok arttırımı- Hizmet iyileştirme
B. Maliyet tasarrufu- Stok yönetimi- Paketleme
C. Muhasebe kaydı- Sermaye azaltımı- Hizmet iyileştirme
D. Maliyet tasarrufu- Sermaye azaltımı- Hizmet iyileştirme
E. Maliyet tasarrufu- Sermaye arttırma- Depolama

Cevap : D. Maliyet tasarrufu- Sermaye azaltımı- Hizmet iyileştirme

Depo Tasarımı Ve Yönetimi 2021 Vize Soruları

31. Aşağıdakilerden hangisi depo yer seçimi kararlarının doğruluğunun firmalara sağladığı yararlardan biridir?

A. Ürün çeşitliliğini arttırır.
B. İşlem hacmini arttırır.
C. Elleçleme faaliyetlerinin verimliliği artar.
D. Pazara dahil olmayı kolaylaştırır.
E. Stok yönetimini kolaylaştırır.

Cevap : D. Pazara dahil olmayı kolaylaştırır.

32. Depo kuracağı bölgedeki su, elektrik, yol, ulaşım imkanlarını inceleyen firma hangi depo yer seçim kriterini ele almıştır?

A. Ulaşım
B. Arazi özellikleri
C. Altyapı imkanları
D. Döviz kurundaki değişim
E. Politik istikrar

Cevap : C. Altyapı imkanları

33. Tedarikçi seçim kararı hangi lojistik fonksiyonu kapsamında yer almaktadır?

A. Stok yönetimi
B. Taşıma
C. Elleçleme
D. Paketleme
E. Satın alma

Cevap : E. Satın alma

34. Aşağıdakilerden hangisi işletme fonksiyonlarına göre depo sınıflandırmalarından biridir?

A. Açık hava depoları
B. Gıda deposu
C. Dağıtım depoları
D. Antrepo
E. Hammadde depoları

Cevap : C. Dağıtım depoları

35. Aşağıdakilerden hangisi depolamaya ihtiyaç duyulmasının sebeplerinden biridir?

A. Yalın üretim
B. Bilişim teknolojileri
C. Kesikli üretim
D. Pazarlama faaliyetleri
E. Mevsimsel üretim

Cevap : E. Mevsimsel üretim

36. Aşağıdakilerden hangisi depo yerleşim alanı planlama yaklaşımlarından biri değildir?

A. Ürün özellikleri yaklaşımı
B. Popülerlik yaklaşımı
C. Boyut yaklaşımı
D. Benzerlik yaklaşımı
E. Satış miktarı yaklaşımı

Cevap : E. Satış miktarı yaklaşımı

37. Mülkiyet biçimine göre depo sınıflandırılması düşünüldüğünde devlet hastanesi üniversite adliye belediye gibi devlete ait kurum ve kuruluşlara ait depolar hangi depo türüne aittir?

A. Merkezi depolar
B. Devlet depoları
C. Genel depolar
D. Genel saklama depoları
E. Kamu kurum ve kuruluşlara ait depolar

Cevap : E. Kamu kurum ve kuruluşlara ait depolar

38. Aşağıdakilerden hangisi lojistik faaliyetlerinden biri değildir?

A. Paketleme
B. Stok yönetimi
C. İnsan kaynakları yönetimi
D. Depolama
E. Satın alma

Cevap : C. İnsan kaynakları yönetimi

39. İşletmeler lojistik faaliyetlerini düzenlerken hangi iki çelişen amaç arasındaki dengeyi korumalıdır?

A. Maliyet-çeviklik
B. Sürdürülebilirlik-maliyet
C. Verimlilik-maliyet
D. Küreselleşme-verimlilik
E. Yüksek kalite-düşük fiyat

Cevap : E. Yüksek kalite-düşük fiyat

40. Depo iş sürecinin optimum sürede tamamlanabilmesi için depo içi yerleşim düzeni planlanırken aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur?

A. Taşıma mesafelerinin minimizasyonu
B. Çok katlı depo alanı seçimi
C. Yaratıcı tip raf düzenleme
D. Yeni bir depo yeri seçimi
E. Geniş bir depolama alanı tercihi

Cevap : A. Taşıma mesafelerinin minimizasyonu

Depo Tasarımı Ve Yönetimi 2021 Vize Soruları

41. Aşağıdakilerden hangisi firmaların sahip oldukları depoları sınıflandırırken göz önüne aldıkları faktörlerden biri değildir?

A. Stok kontrol yönetimi
B. İçinde bulundukları sektör
C. Ürünün özellikleri
D. Ürünün kullanım amacı
E. İşlem hacmi

Cevap : D. Ürünün kullanım amacı

42. Aşağıdakilerden hangisi forklift istifleme aracı için doğrudur?

A. Dar koridorlu raf sistemleri için uygundur
B. Türkçe isim karşılığı olarak Taka ismi de kullanılmaktadır
C. Açık hava depolarında kullanılabilir
D. Hepsi
E. Sadece depo içerisindeki taşımalar için uygundur

Cevap : C. Açık hava depolarında kullanılabilir

43. Depo yerleşim planı hazırlanırken taşıyıcı kolonlar, asansör boşluğu, merdiven boşluğu, lavabo, yağmurlama sistemi kontrolleri, ısıtma ve soğutma sistemlerinin ve bazı durumlarda ofislerin yerlerinin belirlenmesi hangi nedenle önemlidir?

A. Depo yerleşimi planını kısıtlayan unsurlar olduğu için
B. Mal kabul alanını belirlemek için
C. Depo temizliğinde önemli olduğu için
D. Özel ilgi gerektirdiği için
E. Maliyetleri arttırdığı için

Cevap : A. Depo yerleşimi planını kısıtlayan unsurlar olduğu için

44. Hangi karar sürecinde alınabilecek yanlış bir karar diğer karar süreçlerini de negatif yönde etkiler?

A. Pazarlama
B. Stratejik
C. Genel yönetim
D. Operasyonel
E. Taktiksel

Cevap : B. Stratejik

45. Aşağıdakilerden hangisi ürünün hava koşullarından korunma derecesine göre depo türlerinden biridir?

A. Gıda depoları
B. Yarı mamul depoları
C. Tehlikeli madde depoları
D. Soğuk hava depoları
E. Genel saklama depoları

Cevap : D. Soğuk hava depoları

46. Et ürünleri üreten bir firma FIFO sistemini uygulayabilmek için hangi depo sistemini tercih etmelidir?

A. Kayar raf sistemi
B. Giydirme raf sistemi
C. Radyo kontrollü mekik
D. Karuzef raf sistemi
E. Askılı konveyör

Cevap : E. Askılı konveyör

47. İthalat yapan bir firma henüz gümrük, vergi vb. ödemeleri tamamlamamış ürünlerini hangi tür depoda
saklamalıdır?

A. Lojistik depolar
B. Özel depolar
C. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait depolar
D. Antrepolar
E. Genel depolar

Cevap : D. Antrepolar

48. Bir firma yeni pazarlarda faaliyet kararı üzerine Afrika’da yeni bir depo açmaya karar vermiştir. Bu deponun hangi ülkede kurulması gerektiğinin kararı hangi düzeydeki yer seçimi faktörleri ele alınarak karar verilmelidir?

A. Stratejik
B. Mini
C. Mikro
D. Makro
E. Hiçbiri

Cevap : A. Stratejik

Auzef Depo Tasarımı ve Yönetimi telegram - Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: