İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final – 1

#1. Aşağıdakilerden hangisi travmanın duygusal belirtileri arasındandır?

Cevap : A) Başkalarından kaçınma

NOT: Travmanın duygusal belirtileri şunları içerir:
– İnkar, sarsılma veya güvensizlik
– Endişe veya korku
– Başkalarından kaçınma
– Hissiz veya kopuk hissetmek
– Öfke, asabiyet, ruh hali çalkantıları
– Kafa karışıklığı, yoğunlaşmakta güçlük çekme
– Suçluluk, kendini suçlama, utanç
– Umutsuz veya üzgün hissetme

#2. Yaşlıların karşılaştığı belli başlı sosyal sorunlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Cevap : D) Yardımcı kişi ve kurumların olması

NOT: Yaşlıların karşılaştığı belli başlı sosyal sorunlar:
-Yalnız yaşama
-Eşini kaybetme
-Aileden ya da arkadaşlardan ayrılma
-İşten ya da evden ayrılma
-Fizksel engel, hareket güçlülüğü
-Yardımcı kişi ve kurumların olmaması
-Gelir yetersizliği
-Bağımlılık
-Sosyal izolasyon
-Ruhsal problemler (Depresyon veya bunama)
-İlaç kullanımı

#3. Aşağıdakilerden hangisi geç yetişkinliğin gelişimsel basamaklarından biri değildir?

Cevap : C) Aile ve arkadaşlık bağlarının kopması.

NOT: Geç Yetişkinliğin Gelişimsel Basamakları:
1. Emeklilik ve gelir düşüşü.
2. Emeklilikte eşle beraber yaşamak.
3. Kişinin yaşıtlarıyla yakınlaşması veya yaşlılarla bağ kurması.
4. Aile ve arkadaşlık bağlarının sürdürülmesi.
5. Sosyal ve yurttaşlık sorumlulukların devam ettirilmesi.
6. Hastalık ve eşin/arkadaşların ölümü ile baş etmek.
7. Geç yetişkinliğin farklı basamaklarında uygun yaşam koşullarını bulmak.
8. Fiziksel güç ve sağlıktaki değişimlere adapte olmak ve bedensel kaygıların üstesinden gelmek.
9. Kişisel değerlerin, benlik kavramının ve kişisel kıymetin yeni olaylar ışığında yeniden değerlendirilmesi.
10. Ölümün geleceğini kabul etmek.

#4. Aşağıdakilerden hangisinde yaşlılara yönelik kötü muamelelerinden olan kişisel hakları ihlal etmek ile ilgili doğru bir ifadedir?

#5. Yaşlılıkta cinsel tepkinin, cinsel olarak aktif olmak ile sürdürülebileceğini iddia eden teori aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : D) Etkinlik Teorisi
NOT: Etkinlik teorisi, insanların fiziksel ve zihinsel olarak aktif kaldıklarında başarılı biçimde yaşlanacaklarını iddia eder. Bu teorinin bileşenleri detaylı olarak daha önce anlatılmıştı. Bileşenlerden birisi, yaşlılıkta cinsel tepkinin, cinsel olarak aktif olmak ile sürdürülebileceğini iddia eder.

#6. Zekanın, hafızanın, farkındalığın ve vücut işlevlerini kontrol yetisinin giderek gerilemesine neden olan dejeneratif beyin hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi bakımevi istismarının işaretlerinden biridir?

Cevap : B) İçe kapanma

NOT: Bakımevi istismarının işaretleri şunları içerir:
-Kemik kırıkları, iç kanama, yatak yaraları, aşırı doz ilaç, kafa yaralanmaları, kötü beslenme, morluklar ve eklem çıkıkları dahil fiziksel yaralar.
-Kötü beslenme, zayıf hijyen, kirli yataklar, su kaybı ve tehlikeli ve sağlıksız yaşam koşulları dahil ihmal işaretleri.
-İçe kapanma, ajitasyon, kaygı ya da korku, sık ağlama ve bakım elemanlarıyla gergin ilişkiler gibi duygusal ya da davranışsal değişiklikler.

#8. Aşağıdakilerden hangisinde travma tedavisinde bulunmaz?

Cevap : A) Travmayla ilintili hapsedilmiş enerjilerin dolması
NOT: Travma tedavisi şunları içerir:
– Travma hatıralarını ve hislerini işleme
– Travmayla ilintili hapsedilmiş duygu/enerjilerin boşaltılması
– Güçlü duyguların nasıl kontrol edileceğinin öğrenilmesi
– Diğer insanlara güvenin oluşturulması

#9. “Cinsel ve duygusal gereksinimlerini tatmin etmek için öncelikli olarak aynı cinsiyetten insanlardan hoşlanan bir kişi”dir. Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

#10. 1883’te, dünyanın ilk modern sosyal güvenlik sistemi için 65 yaşı yaşlılık kriteri olarak belirleyen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : C) Almanya

NOT: 1883’te, Almanya dünyanın ilk modern sosyal güvenlik sistemi için 65 yaşı yaşlılık kriteri olarak belirledi. 1935’te Sosyal Güvenlik Yasası geçtiğinde, Amerika Birleşik Devletleri de Almanya modelini takip ederek 65 yaşı emeklilik haklarından yararlanmak için uygun yaş olarak belirledi.

#11. “Dini ve manevi inançları sosyal hizmet müfredatına eklemenin hedefi farklı dinlerin ve öğretilerin olduğu geniş bir bilgi yelpazesi sunmak ve öğrencilerin anlayış ve hassasiyetlerini geliştirmektir.” Yukarıda verilen açıklamayı söyleyen kimdir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi eş(c)inselliği açıklamaya girişen biyolojik kuramlardan biri değildir?

Cevap : E) Psikolojik etmenler
NOT: Eş(c)inselliği açıklamaya girişen biyolojik kuramlar, üç başlık altında toplanabilir: genetik, anatomik (beyin) ve hormonal. Bunlar eş(c)inselliğe, bireylerin üzerinde hiçbir denetiminin olmadığı fizyolojik etmenlerin neden olduğu fikri üzerine temellenir.

#13. Neugarten ve Weinstein toplumumuzda 5 temel büyük ebeveynlik tarzını belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Cevap : A) Yakın tarz
NOT: Neugarten ve Weinstein (1964) toplumumuzda 5 temel büyük ebeveynlik tarzını belirlemiştir. Eğlenceli tarz, torunların oyun arkadaşıdır ve iki tarafın da tadını çıkardığı bir ilişki vardır. Uzak tarz, torunlarla periyodik olarak, sıklıkla doğum günlerinde ve bayramlarda iletişime geçer ancak hayatlarıyla pek ilgilenmez. Vekil ebeveyn tarz, genellikle iki ebeveyn de çalıştığı için veya anne bekar olduğu ve çalıştığı için bakımla ilgili oldukça fazla sorumluluk alır. Resmi tarz, torunun bütün bakımla ilgili sorumluluklarını ebeveynlere bırakır ve torunuyla ilişkisini özel hediyeler almak ve zaman zaman bakıcılık yapmak ile sınırlandırır. Ailevi bilgelik havuzu ise otoriter bir role bürünür ve bütün özel kaynak ve yeteneklerini kullanır.

#14. Travmatik bir olaydan çok sonra korku ve ilgili belirtilerin yaşanmaya devam ettiği bir endişe rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?

#15. Yaşlanma sürecine ne denir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi Kübler-Ross Modeliyle ilgili evrelerden biri değildir?

Cevap : C) Suçluluk
NOT: Kübler-Ross Modeli
Bu model yasın beş evresini anlatır:
1. Evre Bir: İnkar.
2. Evre İki: Öfke.
3. Evre Üç: Pazarlık.
4. Evre Dört: Depresyon.
5. Evre Beş: Kabullenme.

#17. Aşağıdakilerden hangisi Erik Erikson'un geç yetişkinlikle ilgili psikolojik gelişim dönemindendir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi Westberg’in Yas Süreci Modeliyle ilgili değildir?

Cevap : B) Sakin

NOT: Westberg’in Yas Süreci Modeli:
-Şok ve İnkar.
-Duyguların patlak vermesi.
-Öfke
-Hastalık
-Panik
-Suçluluk
-Depresyon ve Yalnızlık
-Yeniden Başlamada Zorluklar.
-Umut
-Gerçekliği Doğrulama.

#19. Yaşlı insanların tıbbi bakım ve tedavisi alanında uzmanlaşmış doktorlara ne denir?

#20. Bir kültürde yaşlılar için yüksek statünün öngörülmesi için beş etmen tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

Cevap : D) Kültür, kolektivist olmaktan çok bireycidir.

NOT: Bir kültürde yaşlılar için yüksek statünün öngörülmesi için beş etmen tanımlanmıştır (Santrock, 2009):
-Yaşlı kişiler değerli bilgilere sahip olarak tanınır.
-Yaşlılar önemli aile ve topluluk kaynaklarını denetim altında tutar.
-Kültür, bireyci olmaktan çok kolektivisttir.
-Genişletilmiş aile, kültürde yaygın aile düzenlemesidir ve yaşlılar genişletilmiş aileye entegre olmuştur.
-Yaşlı insanların, yararlı ve değer verilen işlevlere dahil olmasına, olabildiğince uzun bir süre, izin verilir ve yaşlılar cesaretlendirilir.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final – 1

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final - 1

1- Aşağıdakilerden hangisi eş(c)inselliği açıklamaya girişen biyolojik kuramlardan biri değildir?

A) Beyin İle İlgili etmenler
B) Hormonal Etkenler
C) Genetik Etmenler
D) Anatomik etmenler
E) Psikolojik etmenler

Cevap : E) Psikolojik etmenler
NOT: Eş(c)inselliği açıklamaya girişen biyolojik kuramlar, üç başlık altında toplanabilir: genetik, anatomik (beyin) ve hormonal. Bunlar eş(c)inselliğe, bireylerin üzerinde hiçbir denetiminin olmadığı fizyolojik etmenlerin neden olduğu fikri üzerine temellenir.

2- 1883’te, dünyanın ilk modern sosyal güvenlik sistemi için 65 yaşı yaşlılık kriteri olarak belirleyen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsviçre
B) ABD
C) Almanya
D) Hollanda

Cevap : C) Almanya
NOT: 1883’te, Almanya dünyanın ilk modern sosyal güvenlik sistemi için 65 yaşı yaşlılık kriteri olarak belirledi. 1935’te Sosyal Güvenlik Yasası geçtiğinde, Amerika Birleşik Devletleri de Almanya modelini takip ederek 65 yaşı emeklilik haklarından yararlanmak için uygun yaş olarak belirledi.

3- Yaşlı insanların tıbbi bakım ve tedavisi alanında uzmanlaşmış doktorlara ne denir?

A) Nörolog
B) Gerontolog
C) Otorinolarengolojist
D) Psikolog

Cevap : B) Gerontolog

4- Yaşlanma sürecine ne denir?

A) Stereotip
B) Homeostaz
C) Peridontal
D) Senesans

Cevap : D) Senesans

5- Zekanın, hafızanın, farkındalığın ve vücut işlevlerini kontrol yetisinin giderek gerilemesine neden olan dejeneratif beyin hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osteoporoz
B) Ensefalit
C) Hidrosefali
D) Sistik fibrosis
E) Alzheimer

Cevap : E) Alzheimer

6- Aşağıdakilerden hangisinde travma tedavisinde bulunmaz?

A) Travmayla ilintili hapsedilmiş enerjilerin dolması
B) Travma hatıralarını ve hislerini işleme
C) Güçlü duyguların nasıl kontrol edileceğinin öğrenilmesi
D) İnsanlara güvenin oluşturulması
E) Travmayla ilintili hapsedilmiş duyguların boşaltılması

Cevap : A) Travmayla ilintili hapsedilmiş enerjilerin dolması
NOT: Travma tedavisi şunları içerir:
– Travma hatıralarını ve hislerini işleme
– Travmayla ilintili hapsedilmiş duygu/enerjilerin boşaltılması
– Güçlü duyguların nasıl kontrol edileceğinin öğrenilmesi
– Diğer insanlara güvenin oluşturulması

7- Aşağıdakilerden hangisi geç yetişkinliğin gelişimsel basamaklarından biri değildir?

A) Kişinin yaşıtlarıyla yakınlaşması veya yaşlılarla bağ kurması.
B) Hastalık ve eşin/arkadaşların ölümü ile baş etmek.
C) Aile ve arkadaşlık bağlarının kopması.
D) Sosyal ve yurttaşlık sorumlulukların devam ettirilmesi.
E) Emeklilikte eşle beraber yaşamak.

Cevap : C) Aile ve arkadaşlık bağlarının kopması.
NOT: Geç Yetişkinliğin Gelişimsel Basamakları:
1. Emeklilik ve gelir düşüşü.
2. Emeklilikte eşle beraber yaşamak.
3. Kişinin yaşıtlarıyla yakınlaşması veya yaşlılarla bağ kurması.
4. Aile ve arkadaşlık bağlarının sürdürülmesi.
5. Sosyal ve yurttaşlık sorumlulukların devam ettirilmesi.
6. Hastalık ve eşin/arkadaşların ölümü ile baş etmek.
7. Geç yetişkinliğin farklı basamaklarında uygun yaşam koşullarını bulmak.
8. Fiziksel güç ve sağlıktaki değişimlere adapte olmak ve bedensel kaygıların üstesinden gelmek.
9. Kişisel değerlerin, benlik kavramının ve kişisel kıymetin yeni olaylar ışığında yeniden değerlendirilmesi.
10. Ölümün geleceğini kabul etmek.

8- Aşağıdakilerden hangisi Erik Erikson’un geç yetişkinlikle ilgili psikolojik gelişim dönemindendir?

A) Üretkenliğe karşı durgunluk
B) Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
C) Girişimciliğe karşı suçluluk duygusu
D) Bütünlüğe Karşı Umutsuzluk
E) Kimlik kazanmaya karşı kimlik karmaşası

Cevap : D) Bütünlüğe Karşı Umutsuzluk

9- “Dini ve manevi inançları sosyal hizmet müfredatına eklemenin hedefi farklı dinlerin ve öğretilerin olduğu geniş bir bilgi yelpazesi sunmak ve öğrencilerin anlayış ve hassasiyetlerini geliştirmektir.”
Yukarıda verilen açıklamayı söyleyen kimdir?

A) Ferrel
B) Schaefer
C) Henry
D) Furman

Cevap : D) Furman

10- Yaşlılıkta cinsel tepkinin, cinsel olarak aktif olmak ile sürdürülebileceğini iddia eden teori aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumun Kopuş Teorisi
B) Kopuş Teorisi
C) Sosyal yeniden inşa sendromu Teorisi
D) Etkinlik Teorisi

Cevap : D) Etkinlik Teorisi
NOT: Etkinlik teorisi, insanların fiziksel ve zihinsel olarak aktif kaldıklarında başarılı biçimde yaşlanacaklarını iddia eder. Bu teorinin bileşenleri detaylı olarak daha önce anlatılmıştı. Bileşenlerden birisi, yaşlılıkta cinsel tepkinin, cinsel olarak aktif olmak ile sürdürülebileceğini iddia eder.

11- Neugarten ve Weinstein toplumumuzda 5 temel büyük ebeveynlik tarzını belirlemiştir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Yakın tarz
B) Eğlenceli tarz
C) Uzak tarz
D) Vekil ebeveyn tarz
E) Resmi tarz

Cevap : A) Yakın tarz
NOT: Neugarten ve Weinstein (1964) toplumumuzda 5 temel büyük ebeveynlik tarzını belirlemiştir. Eğlenceli tarz, torunların oyun arkadaşıdır ve iki tarafın da tadını çıkardığı bir ilişki vardır. Uzak tarz, torunlarla periyodik olarak, sıklıkla doğum günlerinde ve bayramlarda iletişime geçer ancak hayatlarıyla pek ilgilenmez. Vekil ebeveyn tarz, genellikle iki ebeveyn de çalıştığı için veya anne bekar olduğu ve çalıştığı için bakımla ilgili oldukça fazla sorumluluk alır. Resmi tarz, torunun bütün bakımla ilgili sorumluluklarını ebeveynlere bırakır ve torunuyla ilişkisini özel hediyeler almak ve zaman zaman bakıcılık yapmak ile sınırlandırır. Ailevi bilgelik havuzu ise otoriter bir role bürünür ve bütün özel kaynak ve yeteneklerini kullanır.

12- Aşağıdakilerden hangisi Kübler-Ross Modeliyle ilgili evrelerden biri değildir?

A) Kabullenme
B) Pazarlık
C) Suçluluk
D) Depresyon
E) Öfke

Cevap : C) Suçluluk
NOT: Kübler-Ross Modeli
Bu model yasın beş evresini anlatır:
1. Evre Bir: İnkar.
2. Evre İki: Öfke.
3. Evre Üç: Pazarlık.
4. Evre Dört: Depresyon.
5. Evre Beş: Kabullenme.

13- Aşağıdakilerden hangisi Westberg’in Yas Süreci Modeliyle ilgili değildir?

A) Panik
B) Sakin
C) Suçluluk
D) Depresyon ve Yalnızlık
E) Umut

Cevap : B) Sakin
NOT: Westberg’in Yas Süreci Modeli:
-Şok ve İnkar.
-Duyguların patlak vermesi.
-Öfke
-Hastalık
-Panik
-Suçluluk
-Depresyon ve Yalnızlık
-Yeniden Başlamada Zorluklar.
-Umut
-Gerçekliği Doğrulama.

14- Bir kültürde yaşlılar için yüksek statünün öngörülmesi için beş etmen tanımlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Genişletilmiş aile, kültürde yaygın aile düzenlemesidir ve yaşlılar genişletilmiş aileye entegre olmuştur.
B) Yaşlı kişiler değerli bilgilere sahip olarak tanınır.
C) Yaşlılar önemli aile ve topluluk kaynaklarını denetim altında tutar.
D) Kültür, kolektivist olmaktan çok bireycidir.
E) Yaşlı insanların, yararlı ve değer verilen işlevlere dahil olmasına, olabildiğince uzun bir süre, izin verilir ve yaşlılar cesaretlendirilir.

Cevap : D) Kültür, kolektivist olmaktan çok bireycidir.
NOT: Bir kültürde yaşlılar için yüksek statünün öngörülmesi için beş etmen tanımlanmıştır (Santrock, 2009):
-Yaşlı kişiler değerli bilgilere sahip olarak tanınır.
-Yaşlılar önemli aile ve topluluk kaynaklarını denetim altında tutar.
-Kültür, bireyci olmaktan çok kolektivisttir.
-Genişletilmiş aile, kültürde yaygın aile düzenlemesidir ve yaşlılar genişletilmiş aileye entegre olmuştur.
-Yaşlı insanların, yararlı ve değer verilen işlevlere dahil olmasına, olabildiğince uzun bir süre, izin verilir ve yaşlılar cesaretlendirilir.

15- Aşağıdakilerden hangisinde yaşlılara yönelik kötü muamelelerinden olan kişisel hakları ihlal etmek ile ilgili doğru bir ifadedir?

A) Kurbanın menkul ve gayrimenkullerinin yasadışı ve uygunsuz sömürülmesi.
B) Yiyecek ya da sağlık bakımı vermek ya da kurbanı terk etmek gibi bakım verme sorumluluğunu kasıtlı olarak yerine getirmeme ya da bu sorumluğu reddetme.
C) Mahremiyet hakkı ve kişisel ve sağlığıyla ilgili kararlarını alma hakkı gibi yaşlı kişinin haklarının ihlali
D) Yaşlı kişiyle rızası olmaksızın cinsel temas.
E) Korkutma, aşağılama ve zarar vermekle tehdit etme gibi zihinsel acıların uygulanması.

Cevap : C) Mahremiyet hakkı ve kişisel ve sağlığıyla ilgili kararlarını alma hakkı gibi yaşlı kişinin haklarının ihlali

16- Aşağıdakilerden hangisi bakımevi istismarının işaretlerinden biridir?

A) Sağlıklı yaşam koşulları
B) İçe kapanma
C) İyi beslenme
D) Temiz yataklar

Cevap : B) İçe kapanma
NOT: Bakımevi istismarının işaretleri şunları içerir:
-Kemik kırıkları, iç kanama, yatak yaraları, aşırı doz ilaç, kafa yaralanmaları, kötü beslenme, morluklar ve eklem çıkıkları dahil fiziksel yaralar.
-Kötü beslenme, zayıf hijyen, kirli yataklar, su kaybı ve tehlikeli ve sağlıksız yaşam koşulları dahil ihmal işaretleri.
-İçe kapanma, ajitasyon, kaygı ya da korku, sık ağlama ve bakım elemanlarıyla gergin ilişkiler gibi duygusal ya da davranışsal değişiklikler.

17- Yaşlıların karşılaştığı belli başlı sosyal sorunlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Bağımlılık
B) Eşini kaybetme
C) İşten ya da evden ayrılma
D) Yardımcı kişi ve kurumların olması
E) Gelir yetersizliği

Cevap : D) Yardımcı kişi ve kurumların olması
NOT: Yaşlıların karşılaştığı belli başlı sosyal sorunlar:
-Yalnız yaşama
-Eşini kaybetme
-Aileden ya da arkadaşlardan ayrılma
-İşten ya da evden ayrılma
-Fizksel engel, hareket güçlülüğü
-Yardımcı kişi ve kurumların olmaması
-Gelir yetersizliği
-Bağımlılık
-Sosyal izolasyon
-Ruhsal problemler (Depresyon veya bunama)
-İlaç kullanımı

18- “Cinsel ve duygusal gereksinimlerini tatmin etmek için öncelikli olarak aynı cinsiyetten insanlardan hoşlanan bir kişi”dir.
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Homofobik
B) Stereotip
C) Eş(c)insellik
D) Senesans

Cevap : C) Eş(c)insellik

19- Aşağıdakilerden hangisi travmanın duygusal belirtileri arasındandır?

A) Başkalarından kaçınma
B) Hızlı kalp atışları
C) Kolayca ürkütülebilmek
D) Kas gerilmeleri
E) Tükenmişlik

Cevap : A) Başkalarından kaçınma
NOT: Travmanın duygusal belirtileri şunları içerir:
– İnkar, sarsılma veya güvensizlik
– Endişe veya korku
– Başkalarından kaçınma
– Hissiz veya kopuk hissetmek
– Öfke, asabiyet, ruh hali çalkantıları
– Kafa karışıklığı, yoğunlaşmakta güçlük çekme
– Suçluluk, kendini suçlama, utanç
– Umutsuz veya üzgün hissetme

20- Travmatik bir olaydan çok sonra korku ve ilgili belirtilerin yaşanmaya devam ettiği bir endişe rahatsızlığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akut stres rahatsızlığı
B) Post-travmatik stres bozukluğu
C) Episodik akut stres
D) Kronik stres

Cevap : B) Post-travmatik stres bozukluğu

 

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final – 1

Auzef İnsan Davranışı Ve Sosyal Çevre 2 Telegram Sosyal Hizmetler

İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 2 Final – 1

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: