Refah Devleti Analizi Final Deneme Sınavı

#1. Küreselleşmeyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi kâr gütmeyen kuruluşları nitelemek üzere literatürde kullanılan diğer kavramlardan biri değildir?

#3. Yerel yönetimlerin sosyal refah hizmetlerinin sunumunda artan payıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

#4. Demografik yapının krizi ve nüfusun yaşlanması sorunuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#5. Küreselleşmeyle birlikte yaşanan değişimlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

#6. Aşağıdakilerden hangisi “refah karması” ile ilgili yanlış bir bilgidir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi refah devletinin krizden çıkma arayışları arasında gösterilemez?

#8. Belirli bir coğrafi alanda birlikte yaşayan bireylerin bir arada bulunmalarından kaynaklanan ve en çok gereksinim duydukları ortak hizmetleri sağlamak amacıyla kurulan ve bu hizmetleri sağlamak için örgütlenen kamu tüzel kişileri olarak tanımlanan kurumsal yapı aşağıdakilerden hangisidir?

#9. Aşağıdakilerden hangisi refah devletinin gelişmesinde önemli bir payı olan bazı uluslararası kuruluşların uluslararası belgelerinin arasında yer almaz?

#10. Aşağıdakilerden hangisi devletin üzerindeki sosyal sorumlulukların azaltılmasına yönelik arayışlardan birisi değildir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi kâr gütmeyen kuruluşların sosyal refahın sunumunda yer alması ya da almaması gereği ile ilgili tartışmalar arasında yer almamaktadır?

#12. Aşağıdakilerden hangisi neo-liberal politikalara geçişle birlikte gündeme gelen oluşumlardan/gelişmelerden biri değildir?

#13. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte iş piyasalarında yaşanan değişmelerden biri olarak gösterilemez?

#14. Aşağıdakilerden hangisi “refah karması” olarak ifade edilen ve sosyal refah hizmetlerinin sunumunda gittikçe artan bir paya sahip olan çeşitli refah sağlayıcıları arasında yer almaz?

#15. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte geleneksel aile yapısının bozulmasıyla ilgili doğru bir bilgi değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah hizmetlerinin özel sektör eliyle sunulması anlayışına yönelik eleştirilerden birisi değildir?

#17. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme sürecinde etkin rol oynayan kuruluşlar arasında gösterilemez?

#18. Refah devletinin “Altın Çağı” olarak bilinen 1945-1975 döneminde istihdama ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#19. Refah devletinin “Altın Çağı” olarak bilinen 1945-1975 dönemine ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi 1945-1975 döneminde refah devletlerinde yaşanan gelişmelerden biri değildir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi sosyal refah hizmetlerinin özel kesime devrine (özelleştirilmesine) ilişkin arayışlarla ilgili doğru bir bilgi değildir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi refah devletini bunalıma sürükleyen nedenlerden olan refah hizmetlerinin artma sebeplerinden biri değildir?

#23. 1970 sonrasında yaşanan ve refah devletinin ekonomik, politik ve ideolojik çerçevesini önemli bir şekilde değiştiren gelişmelerden hangisinin refah devletine etkisi diğerlerinden farklı olmuştur?

#24. Küreselleşmenin yoğunlaştığı 1975 sonrası dönemle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#25. Aşağıdakilerden hangisi “kâr gütmeyen kuruluşlar” olarak nitelendirilen organizasyonların ortak özelliklerinden biri değildir?

#26. Kâr gütmeyen kuruluşların tarihsel gelişim süreciyle alakalı olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

#27. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte yaşanan değişimlerle ilgili olarak doğru bir bilgi değildir?

#28. Aşağıdakilerden hangisi refah sağlayıcıları arasında yer alan “sivil sektör” kapsamında değerlendirilemez?

#29. Özel sektörün sosyal refahın sağlamasındaki rolüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#30. Keynesyen refah devletinden neo-liberal refah anlayışına geçişle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#31. Aşağıdakilerden hangisi refah devletine yönelik yapılan eleştirilerden biri değildir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi kâr gütmeyen kuruluşların diğer refah sağlayıcı kuruluşlara göre sahip olduğu avantajlar arasında yer almaz?

#33. Aşağıdakilerden hangisi refah devlerinin bunalımını doğuran faktörlerden biri değildir?

#34. 1975 sonrasında refah devletlerinde yaşanan finansal krizlerin nedenleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#35. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyle birlikte sosyal politikanın niteliğinde yaşanan değişimlerden biri olarak nitelendirilemez?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Refah Devleti Analizi Final Deneme Sınavı

Refah Devleti Analizi Final Deneme Sınavı
Refah Devleti Analizi Final Deneme Sınavı

Refah Devleti Analizi Final Soruları

Sosyal Hizmetler Ön Lisans e Lisans Tamamlama Telegram Sosyal Hizmetler

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: