Borçlar Hukuku Vize 2021 Deneme Sınavı

#1. Şekil şartına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#2. A. Arkadaşı B’ye evini kiraya vermesi için temsil yetkisi vermiş ancak daha sonra bu yetkiyi geri almıştır. B ise bu arada C ile kira sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#3. Haksız fiil nedeniyle tazminat davası açma hakkının zaman aşımı süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#4. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir hukuki işlemdir?

#5. Aşağıdakilerden hangisinde bir sözleşme kurulmuştur?

#6. Kiracı A kira sözleşmesini feshetmiş ancak G bankasından ödeme talimatını geri almadığı için üç ay boyunca toplam 3.000 TL. ev sahibi G’ye ödeme yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#7. A, evinin önündeki kuruyan otları yakmak isterken çıkan yangın komşusu B’nin evinin yanmasına ve B’nin yaralanmasına neden olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi B’nin tazminini isteyebileceği zarar kalemlerinden biri değildir?

#8. Aşağıdaki işlemlerden hangisi temsil olunanın temsilciye “özel temsil yetkisi” vermesini gerektiren işlemlerden biri değildir?

#9. Bir haciz kararını uygulayan icra memurunun fiilinin hukuka uygunluğu aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

#10. Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#11. Aşağıdakilerden hangisi hakimin borç ilişkisine müdahale etmesine yol açar?

#12. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?

#13. Sözleşme yapmak ve böylece karşı edim borçlanmak şartıyla kamuya sunulan hizmetlerden yararlanan kişi gerçekte böyle bir sözleşme yapmak istemeksizin karşılıksız olarak bu hizmetten yararlanmış olsa bile bu kişinin dürüstlük kuralı uyarınca aldığı hizmetin bedelini borçlanmış sayılması hangi teori nedeniyle mümkündür?

#14. A ile B’nin bisikletin satımı hususunda anlaşmış olmaları halinde ne tür bir borç söz konusudur?

#15. Aşağıdakilerden hangisi iptal edilebilirlik nedenidir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi bir ön sözleşmedir?

#17. Kanunda sayılmış belirli nispi hakların taşınmaz üzerinde sonradan hak kazanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilmesi için bu hakların topu kütüğünde ne şekilde bir işleme tabi tutulması gerekir?

#18. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#19. Yanılma kendi kusurundan ileri gelen taraf sözleşmeyi iptal etmişse aşağıdaki hukuki sonuçlardan hangisi doğar

#20. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan prensiplerden biri değildir?

#21. Aşağıdaki durumların hangisinde sözleşmenin konusunda yanılma nedeniyle sözleşmenin iptali mümkündür?

#22. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinin geçerliliği kanunen şekil şartına bağlanmıştır?

#23. Aşağıdakilerden hangisi “zorunlu masrafı” doğru tanımlar?

#24. Hayatının kurtulması için ameliyat edilmesi zorunluluğu bulunan kimseden rıza alınamıyorsa rıza alınmadan ameliyat yapılabilmesi hangi hukuka uygunluk sebebi kapsamında mümkündür?

#25. Aşağıdaki durumlardan hangisinde nispi muvazaa söz konusudur?

#26. Aşağıdakilerden hangisinde sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade talep edilebilir?

#27. Sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hangi süre içerisinde zaman aşımına uğrar?

#28. B’ye ait dükkanda kumaşlara bakarken B’nin bir top kumaşı üstüne düşürmesiyle yaralanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi B’nin tazminat talep etme kalemleri arasında yer almaz?

#29. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#30. Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

[the_ad id=”25878″]

Borçlar Hukuku Vize 2021 Deneme Sınavı

Auzef Borçlar Hukuku Vize Soruları

telegram adalet Auzef Adalet

Borçlar Hukuku Vize 2021

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: