AdaletauzefBankacılık ve SigortacılıkBorçlar HukukuÇalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileriİktisatKamu YönetimiMaliyeUluslar Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Borçlar Hukuku Vize 2021 Deneme Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisi bir ön sözleşmedir?

#2. Kanunda sayılmış belirli nispi hakların taşınmaz üzerinde sonradan hak kazanan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilmesi için bu hakların topu kütüğünde ne şekilde bir işleme tabi tutulması gerekir?

#3. Aşağıdaki durumların hangisinde sözleşmenin konusunda yanılma nedeniyle sözleşmenin iptali mümkündür?

#4. Aşağıdakilerden hangisinde sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre iade talep edilebilir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi hakimin borç ilişkisine müdahale etmesine yol açar?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#6. Aşağıdaki durumlardan hangisinde nispi muvazaa söz konusudur?

#7. Aşağıdakilerden hangisinde bir sözleşme kurulmuştur?

#8. A ile B’nin bisikletin satımı hususunda anlaşmış olmaları halinde ne tür bir borç söz konusudur?

#9. Aşağıdakilerden hangisi “zorunlu masrafı” doğru tanımlar?

#10. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#11. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#12. Yanılma kendi kusurundan ileri gelen taraf sözleşmeyi iptal etmişse aşağıdaki hukuki sonuçlardan hangisi doğar

#13. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı bir hukuki işlemdir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi iptal edilebilirlik nedenidir?

#15. Şekil şartına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#16. A, evinin önündeki kuruyan otları yakmak isterken çıkan yangın komşusu B’nin evinin yanmasına ve B’nin yaralanmasına neden olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi B’nin tazminini isteyebileceği zarar kalemlerinden biri değildir?

#17. Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. Sebepsiz zenginleşmeden doğan alacak hangi süre içerisinde zaman aşımına uğrar?

#19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#20. A. Arkadaşı B’ye evini kiraya vermesi için temsil yetkisi vermiş ancak daha sonra bu yetkiyi geri almıştır. B ise bu arada C ile kira sözleşmesi yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#21. B’ye ait dükkanda kumaşlara bakarken B’nin bir top kumaşı üstüne düşürmesiyle yaralanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi B’nin tazminat talep etme kalemleri arasında yer almaz?

#22. Hayatının kurtulması için ameliyat edilmesi zorunluluğu bulunan kimseden rıza alınamıyorsa rıza alınmadan ameliyat yapılabilmesi hangi hukuka uygunluk sebebi kapsamında mümkündür?

#23. Aşağıdaki işlemlerden hangisi temsil olunanın temsilciye “özel temsil yetkisi” vermesini gerektiren işlemlerden biri değildir?

#24. Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan prensiplerden biri değildir?

#25. Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

#26. Kiracı A kira sözleşmesini feshetmiş ancak G bankasından ödeme talimatını geri almadığı için üç ay boyunca toplam 3.000 TL. ev sahibi G’ye ödeme yapılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#27. Aşağıdaki sözleşmelerden hangisinin geçerliliği kanunen şekil şartına bağlanmıştır?

#28. Haksız fiil nedeniyle tazminat davası açma hakkının zaman aşımı süresine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#29. Sözleşme yapmak ve böylece karşı edim borçlanmak şartıyla kamuya sunulan hizmetlerden yararlanan kişi gerçekte böyle bir sözleşme yapmak istemeksizin karşılıksız olarak bu hizmetten yararlanmış olsa bile bu kişinin dürüstlük kuralı uyarınca aldığı hizmetin bedelini borçlanmış sayılması hangi teori nedeniyle mümkündür?

#30. Bir haciz kararını uygulayan icra memurunun fiilinin hukuka uygunluğu aşağıdakilerden hangisinin kapsamında değerlendirilir?

Auzef, Anadolu Aöf, Ata Aöf Deneme Sınavları, çıkmış Sorular.

TESTi BiTiR, PUANINI GÖR

SONUÇ

-
Share your score!
Tweet your score!
Share to other

HD Quiz powered by harmonic design

Borçlar Hukuku Vize 2021 Deneme Sınavı

Auzef Borçlar Hukuku Vize Soruları

telegram adalet Auzef Adalet

Borçlar Hukuku Vize 2021

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: