Çevre Sağlığı 2021 Final Soruları

Çevre Sağlığı 2021 Final Soruları

Çere Sağlığı 2021 Final Soruları

Çevre Sağlığı 2021 Final Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi sıvı atıklar sınıfı içinde yer almaz ?

Cevap :
Çöpler

Aşağıdakilerden hangisi tıbbi atık kaynaklarından biri değildir ?

Cevap :
Mutfak çöpleri

Aşağıdakilerin hangisi çevre

sağlığı tanımı içinde yer almaz ?Cevap :
İnsan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen biyolojik, sosyal ve kültürel etkenlerin saptanmasını amaçlar.

Troposfer yerden kaç km yüksekliğe kadar ulaşan atmosfer tabakasıdır?

A) 12 km
B) 35 km
C) 25 km
D) 20 km
E) 30 km

Cevap : A) 12 km

Ekoloji bilimiyle uğraşan bilim insanlarına ne ad verilir?

Cevap :
Ekolog

Aşağıdakilerden hangisi şebeke sistemi ile dağıtılan içme ve kullanma sularında müsaade edilen fekal koliform bakteri sayısıdır?Cevap :
0/100 mlt

Aşağıdakilerden hangisi çevre tanımı içinde yer almaz?

Cevap :
Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireyler

Kuyular en az kaç metre derinlikte olmalıdır?

Cevap :
6

Aşağıdakilerden hangisi katı atıklar sınıfı içinde yer almaz ?

Cevap :
İnsan idrarı

Aşağıdakilerden hangisi yapı dışı gürültü kaynaklarından biri değildir ?

Cevap :
Konuşma

Aşağıdakilerden hangisi mesleksel etkilenim ile ilgili sorulardan değildir ?

Cevap :
Ev kaç odalı?

Aşağıdakilerden hangisi binada sağlığı olumsuz etkileyebilecek faktörlerden biri değildir

Evin fiyatı

Aşağıdakilerden hangisi Mekanik vektör tanımı içinde yer almaz ?Cevap :
Etken değişme gösterir

Birkonutun sağlıksız olarak değerlendirilmesi için kişi başına düşen uyuma alanının kaçm 2 den az olması gerekir?

Cevap :
3.7

Klor ile dezenfekte edilen sulardan örnek alınacak ise su örneği şişesi hangi madde ile çalkalanmalıdır?Cevap :
1-2 damla sodyum-tiyo sülfat

EPA ve WHO’ya göre iç ortamda müsadele edilen

CO 2 değeri kaç ppm’dir?Cevap :
1000

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik vektör tanımı içinde yer almaz ?Cevap :
Etken değişme göstermez

Maksimum Gürültü Düzeyi 90 dB(A) olan bir yerde günde kaç saat bulunmaya müsaadeedilir?

Cevap :
8

Aşağıdakilerden hangisi yapı içi kirletici kaynaklarından biri değildir?

A) Yapı malzemeleri
B) Nemli halılar
C) Ev temizlik ürünleri
D) Mobilya
E) Sanayi kuruluşları

Cevap : E) Sanayi kuruluşları

Okullarda derslik kapıları kanat genişliği kaç m’den az olmamalıdır ?

Cevap :
1.00

Rusya Federasyonu Kyoto protokolünü hangi yıl onaylamıştır?

Cevap :
2005

Okullarda iki taraflı derslik olan koridorlarda koridor genişliği en az kaç m olmalıdır?

A) 5
B) 6
C) 7
D) 4
E) 3

Cevap : E) 3

İç ortamdaki kirleticilerden hangisi insan sağlığını en çok etkiler?

A) Sigara dumanı
B) Radon ( Rd )
C) Karbon oksitleri ( COx )
D) Polisiklik aromatik hidrokarbonlar ( PAH )
E) Azot oksitleri ( NOx )

Cevap : A) Sigara dumanı

Aşağıdaki hangi vektör kaynağı veba hastalığını bulaştırır?

A) Sivrisinek
B) Bit
C) Pire
D) Kene
E) Karasinek

Cevap : C) Pire

Çevre Sağlığı 2021 Final Soruları

Aşağıdakilerden hangisi şehir içi bölgelerde dış ortam hava kirlenmesi kaynaklarından biri değildir?

A) Çöp depolama alanları
B) Isınmada kullanılan yakıtlar
C) Sanayide kullanılan yakıtlar
D) Solvent içerikli vernik
E) Ulaşımdaki motorlu taşıtlar

Cevap : D) Solvent içerikli vernik

Bir iş yerinde günde “ 8” saat maruz kalınabilecek en yüksek gürültü düzeyi kaç dBA dır?

A) 105 dBA
B) 80 dBA
C) 85 dBA
D) 100 dBA
E) 90 dBA

Cevap : E) 90 dBA

Aşağıdaki hastalıklardan hangisi sivrisinekler aracılığıyla bulaşmaz?

A) Dang
B) Veba
C) Sıtma
D) Ensefalit
E) Sarı ateş

Cevap : B) Veba

Aşağıdakilerden hangisi hasta bina sendromunun özelliklerinden değildir?

A) Şikayetlerin çoğu yapıdan ayrıldıktan sonra devam ediyor.
B) Baş ağrısı,göz,burun ve boğazdan tahriş görülüyor.
C) Hırıltılı nefes alma,ses kısıklığı görülüyor.
D) Şikayetlerin çoğu yapıdan ayrıldıktan sonra azalıyor veya yok oluyor.
E) Belirtilerin nedeni tam olarak bilinmiyor.

Cevap : A) Şikayetlerin çoğu yapıdan ayrıldıktan sonra devam ediyor.

EPA ve WHO’ya göre iç ortamda müsadele edilen CO değeri kaç ppm’dir?Cevap :
9

Geçici konutlar veya çadır kamplarında yerleşim alanlarının oluşturulması sırasında kişi başına gerekli yüzey alanı kaç m2 dir?

A) 7
B) 4
C) 2
D) 3
E) 5

Cevap : D) 3

Aşağıdakilerden hangisi suyun insan vücudundaki işlevlerinden biri değildir ?Cevap :
Kandaki şeker düzeyini düşermek

Okullarda derslikler arası duvarların kalınlığı en az kaç cm olmalıdır?

A) 25
B) 20
C) 40
D) 15
E) 30

Cevap : B) 20

Aşağıdakilerden hangisi büyük miktarda atık üreten sağlık kuruluşlarından biri değildir ?Cevap :
Bakımevleri ve huzurevleri
İç ortam hava kirleticileri global ölçekte yüzde kaç DALYs’e neden olmaktadır?Cevap :
2.7

Aşağıdakilerden hangisi yapı içi kirletici kaynaklarından biri değildir?

A) Yapı malzemeleri
B) Nemli halılar
C) Ev temizlik ürünleri
D) Mobilya
E) Ulaşım gürültüleri

Cevap : E) Ulaşım gürültüleri

Bir iş yerinde günde “ 1 “ saat maruz kalınabilecek en yüksek gürültü düzeyi kaç dBA dır?

A) 99 dBA
B) 95 dBA
C) 100 dBA
D) 110 dBA
E) 105 dBA

Cevap : A) 99 dBA

Aşağıdakilerden hangisi aşındırıcı kimyasallardan değildir?

A) Alkaliler
B) Gürültü
C) Asitler
D) Klor
E) Amonyak

Cevap : B) Gürültü

İçinde yaşanılan her oda için en azından kaç m’lik bir yükseklik gerekir?

A) 4 mt
B) 2 mt
C) 6 mt
D) 3 mt
E) 5 mt

Cevap : B) 2 mt

NOT: Konutta ilk bulunan kişi için 14 m2 döşeme alanı gerekmektedir. Daha sonrakiler üye için 9, 3 m2 eklenmelidir. İçinde yaşanılan her oda için en azından 2 mt’lik bir yükseklik gerekir. Tek mutfaklı bir konutun birden fazla aile tarafından kullanılması mümkün değildir

Aşağıdakilerden hangisi doğal sera gazlarından biri değildir?

A) CO2
B) CH4
C) Su buharı
D) N2o
E) Tozlar

Cevap : E) Tozlar

Su buharı (H2O)
Karbondioksit (CO2)
Metan (CH4)
Nitröz Oksit (N2O)
Ozon (O3)
Kloroflorokarbonlar (CFC’ler)
Hidroflorokarbonlar (HCFC’leri ve HFC’leri içerir)

Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin sağlığa dolaylı etkilerinden biri değildir?

A) Kalp damar hastalıkları
B) İnsan gelişimine etkileri
C) Soğuk hava dalgaları
D) Su ile yayılan hastalıklar
E) Kanser

Cevap : C) Soğuk hava dalgaları

Aşağıdakilerden hangisi iklim sisteminde yaşanan değişikliğin nedenleri arasında değildir?

A) Enerji tüketiminin artması
B) Yerküre’nin ışınım dengesinin değişmesi
C) Enerji üretiminin artması
D) Ormanlık alanların artması
E) Nüfus artışı

Cevap : D) Ormanlık alanların artması

Aşağıdakilerden hangisi vektör tanımı içinde yer almaz?

A) Omurgasız eklem bacaklı hayvanlardır
B) Kemiricilerdir
C) Deri içinde hastalık etkenini bırakır
D) Hastalık etkenlerini ısırarak bulaştırmaz
E) Mukoza içine hastalık etkenini bırakır

Cevap : D) Hastalık etkenlerini ısırarak bulaştırmaz

Aşağıdaki hangi vektör kaynağı veba hastalığını bulaştırır?

A) Sivrisinek
B) Bit
C) Pire
D) Kene
E) Karasinek

Cevap : C) Pire

Aşağıdakilerden hangisi konut tanımı içinde yer almaz?

A) Sağlıksız yerlerdir
B) Dinlenme amacıyla kullanılabilir
C) Eğlence amacıyla kullanılabilir
D) Güvenlikli alanlardır
E) Çalışma amacıyla kullanılabilir

Cevap : A) Sağlıksız yerlerdir

Okul çevre sağlığı hizmetleri kapsamında derslik kapıları kanat genişliği kaç metreden az olmamalıdır ?

Cevap :
1.00

İnsan kulağının frekansa bağlı olarak en iyi duyduğu eğri hangisidir?

A) B ağırlık eğrisi
B) D ağırlık eğrisi
C) A ağırlık eğrisi
D) C ağırlık eğrisi
E) E ağırlık eğrisi

Cevap : C) A ağırlık eğrisi

EPA ve WHO’ya göre iç ortamda müsadele edilen asbest değeri kaç lif / cm3 tür?

A) 4
B) 1
C) 5
D) 3
E) 2

Cevap : B) 1

Çevre Sağlığı
Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik

https://www.facebook.com/groups/TibbiDokumantasyon/

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: