Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final Deneme Sınavı

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final Deneme Sınavı

#1. Devlet hastanesinde çalışan bir hekimin gerçekleştirdiği tıbbi işlemler için haricen hastadan menfaat temin etmesi .................... Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#3. Kişisel verilerin otomatik işlemden geçirilme sürecinde bireylerin korunması hakkında sözleşmesinde yer almayan ilke hangisidir?

#4. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütünün 'sağlık' tanımıdır?

#5. Aşağıdakilerden hangisi hekim yükümlülükleri arasında sayılamaz?

#6. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#7. Aşağıdakilerden hangisi organ nakli kanununun kapsamı dışındadır?

#8. İcapçı hastaneye yaralı olarak gelen hastaya müdahale etmeyen hekimin işlediği suç...........suçudur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#9. Okuldan kaytarmak isteyen öğrenciye tıbbi endikasyon olmadığı halde bir hafta rapor veren hekimin işlediği suçaşağıdakilerden hangisidir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#11. Aşağıdaki hangi organlar vasiyet yoluyla bağışlanabilir?

#12. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#13. Özel hastanelerde meydana gelen zararların giderimi için nerede dava açılır ?

#14. Tedavi yükümlülüğü bakımından hangisi doğru değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından biri değildir?

#16. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

#17. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#18. Aşağıdakilerden hangisi 18 yaşını doldurmuş ve mümeyyiz olan bir vericiden organ ve doku alınabilmesi için gerekli şartlardan biridir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırı bir tıbbi müdahaledir?

#21. Aşağıdakilerden hangisi ölüden organ nakliyle ilgili olarak verilen yanlış bir bilgidir?

#22. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından biri değildir?

#23. Yaşayan kişilerden organ ve doku nakli ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#24. Aşağıdakilerden hangisi hasta haklarından biri değildir?

#25. İdarenin sağlık hizmetinin yürütülmesi ile ilgili zarara sebep olmaması için nelere dikkat etmesi gereklidir?

#26. Aşağıdakilerden hangisi hastanın aydınlatılması gereken kanular arasında değildir?

#27. Aşağıdakilerden hangisi,hekim yükümlülükleri arasında sayılamaz?

#28. Kast ve taksir suçun........... Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

#29. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk şartlarından biridir?

#30. Aşağıda sıralanan hekimlerin hangisinin görev başında işledikleri suçların soruşturma usulü dğerlerinden farklıdır?

#31. Güvenlik hakkının tanımı nedir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi kayıtların tutulmasında önem verilmesi gerekli durumlardır?

#33. Muvafakat verme yeteneği olmayan bir kimseden rejeneratif dokular alınabilirmi ?

#34. Kamu hastanelerinde meydana gelen zararların giderimi için nerede dava açılır?

#35. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?

#36. Kişisel verilerin otomatik işlemden geçirilme sürecinde bireylerin korunması hakkında sözleşmesinde yer almayan ilke hangisidir?

#37. Aşağıdakilerden hangisi, hekim yükümlülükleri arasında sayılamaz?

#38. Aşağıdakilerden hangisi özel hastaneler yönetmeliğinde talebi halinde hastaya ücretsiz olarak verilecek belgelerden biri değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final Soruları

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final Deneme Sınavı

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Hukuku Ve Mevzuatı 2021 Final Soruları

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: