Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 2021 Final Deneme Sınavı

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 2021 Final Deneme Sınavı

#1. Aşağıdakilerden hangisi stok yönetimi uygulamaları arasında yer almamaktadır? I. Malzeme planlama ve kontrol II. Tam zamanında üretim III. Sağlık hizmeti sunumu

#2. Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yönetimi ile belirlenmektedir? I. Stok miktarı II. Teslimat miktarı III. Alım fiyatı

#3. Aşağıdakilerden hangisi stoklanan mamul tipine göre kullanılan depo türleri arasında yer almaktadır? I. Ev eşyası depoları II. Mini depolar III. Ticari ürün depoları

#4. Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda ihale sorgulama ekranı sorgu kriteri arasında yer almaktadır? I. Yaklaşık maliyet II. İhale tarihi III. İhale durum

#5. Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda ihale sorgulama ekranı sorgu kriteri arasında yer almamaktadır? I. Yaklaşık maliyet II. İhale tarihi III. İhale durum

#6. Aşağıdakilerden hangisi kamuya ait sağlık hizmet sunucusu olan hastanelerin hedefleri arasında yer almaktadır? I. Yüksek kar elde etmek II. Hastaların sağlık durumlarını geliştirmek için hizmet sunmak III. Teknoloji geliştirmek

#7. Aşağıdakilerden hangisi ilgili alımlara ilişkin Yaklaşık maliyeti hazırlamakla görevli kişiler arasında yer almaktadır? I. Muayene komisyonu II. Yaklaşık maliyet komisyonu III. İhale komisyonu

#8. Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda ihale kararında yapılmakta olan işlemler arasında yer almaktadır? I. Tahakkuk II. Birim fiyat teklif cetveli III. İhaleye girecek firmalar

#9. Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda sözleşme hazırlama ekranında doldurulması gereken zorunlu alanlar arasında yer almaktadır? I. İhale adı II. Kesin teminat tutarı III. Geçici teminat tutarı

#10. Aşağıdakilerden hangisi ilgili alımlara ilişkin yaklaşık maliyeti hazırlamakla görevli kişiler arasında yer almamaktadır? I. Muayene komisyonu II. Yaklaşık maliyet komisyonu III. İhale komisyon

#11. Aşağıdakilerden hangisi sözleşme eki belgesinde bulunması gereken bilgiler arasında yer almamaktadır? I. Sözleşme bedeli II. Yaklaşık maliyet komisyon üyeleri III. Sözleşme damga vergisi tutarı

#12. 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre avans verildikten sonra ne kadar sürede kapatılması zorunludur?

#13. Aşağıdakilerden hangisi Döner sermaye işletmesi web sayfasından ilan edilmekte olan ihaleye ilişkin olarak yayınlanması gereken bilgiler yer almaktadır? I. İhale yaklaşık maliyeti II. İhale saati ve günü III. İhale usulü

#14. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe yetkilisi mutemedini tanımlamaktadır?

#15. Aşağıdakilerden hangisi Satın alma otomasyonunda avans kredi işlemleri ekranında hangi bilgi yer almamaktadır? I. Fatura tarihi II. Mutemed adı soyadı III. İstek yapan birim

#16. Aşağıdakilerden hangisi Döner sermaye işletmesi web sayfasından ilan edilmekte olan ihaleye ilişkin olarak yayınlanmaması gereken bilgiler yer almaktadır? I. İhale yaklaşık maliyeti II. İhale saati ve günü III. İhale usulü

#17. Sözleşme bedeli 600.000TL olan bir alıma ait yüklenicinin vermesi gereken kesin teminat tutarı kaç TL olmalıdır?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 2021 Final Deneme Sınavı

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 2021 Final Deneme Sınavı

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: