Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 2021 Final

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 2021 Final

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 2021 Final

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 2021 Final

1- Aşağıdakilerden hangisi tedarik zinciri yönetimi ile belirlenmektedir?
I. Stok miktarı
II. Teslimat miktarı
III. Alım fiyatı

A) I,II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : C) I ve II

2- Aşağıdakilerden hangisi kamuya ait sağlık hizmet sunucusu olan hastanelerin hedefleri arasında yer almaktadır?
I. Yüksek kar elde etmek
II. Hastaların sağlık durumlarını geliştirmek
için hizmet sunmak
III. Teknoloji geliştirmek

A) Yalnız II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) Yalnız I

Cevap : A) Yalnız II

3- Aşağıdakilerden hangisi Döner sermaye işletmesi web sayfasından ilan edilmekte olan ihaleye ilişkin olarak yayınlanması gereken bilgiler yer almaktadır?
I. İhale yaklaşık maliyeti
II. İhale saati ve günü
III. İhale usulü

A) I ve II
B) I, II ve III
C) Yalnız I
D) II ve III
E) I ve II

Cevap : D) II ve III

4- Aşağıdakilerden hangisi ilgili alımlara ilişkin Yaklaşık maliyeti hazırlamakla görevli kişiler arasında yer almaktadır?
I. Muayene komisyonu
II. Yaklaşık maliyet komisyonu
III. İhale komisyonu

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I, II ve III
D) II ve III
E) Yalnız II

Cevap : E) Yalnız II

5- Aşağıdakilerden hangisi Döner sermaye işletmesi web sayfasından ilan edilmekte olan ihaleye ilişkin olarak yayınlanmaması gereken bilgiler yer almaktadır?
I. İhale yaklaşık maliyeti
II. İhale saati ve günü
III. İhale usulü

A) I ve II
B) I, II ve III
C) I ve II
D) II ve III
E) Yalnız I

Cevap : E) Yalnız I

6- Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda ihale sorgulama ekranı sorgu kriteri arasında yer almamaktadır?
I. Yaklaşık maliyet
II. İhale tarihi
III. İhale durum

A) I ve II
B) I ve III
C) Yalnız I
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap : C) Yalnız I

7- Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda sözleşme hazırlama ekranında doldurulması gereken zorunlu alanlar arasında yer almaktadır?
I. İhale adı
II. Kesin teminat tutarı
III. Geçici teminat tutarı

A) I, II ve III
B) I ve III
C) I ve II
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : C) I ve II

8- Aşağıdakilerden hangisi Satın alma otomasyonunda avans kredi işlemleri ekranında hangi bilgi yer almamaktadır?
I. Fatura tarihi
II. Mutemed adı soyadı
III. İstek yapan birim

A) Yalnız III
B) II ve III
C) Yalnız II
D) I, II ve III
E) Yalnız I

Cevap : D) I, II ve III

9- 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununa göre avans verildikten sonra ne kadar sürede kapatılması zorunludur?

A) 15 gün
B) 30 gün
C) 60 gün
D) 90 gün
E) 120 gün

Cevap : B) 30 gün

10- Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda ihale kararında yapılmakta olan işlemler arasında yer almaktadır?
I. Tahakkuk
II. Birim fiyat teklif cetveli
III. İhaleye girecek firmalar

A) I ve II
B) Yalnız I
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Cevap : D) II ve III

11- Aşağıdakilerden hangisi ilgili alımlara ilişkin yaklaşık maliyeti hazırlamakla görevli kişiler arasında yer almamaktadır?
I. Muayene komisyonu
II. Yaklaşık maliyet komisyonu
III. İhale komisyon

A) I ve III
B) Yalnız I
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I ve II

Cevap : A) I ve III

12- Aşağıdakilerden hangisi satın alma otomasyonunda ihale sorgulama ekranı sorgu kriteri arasında yer almaktadır?
I. Yaklaşık maliyet
II. İhale tarihi
III. İhale durum

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız I
E) I ve III

Cevap : B) II ve III

13- Aşağıdakilerden hangisi sözleşme eki belgesinde bulunması gereken bilgiler arasında yer almamaktadır?
I. Sözleşme bedeli
II. Yaklaşık maliyet komisyon üyeleri
III. Sözleşme damga vergisi tutarı

A) I, II ve III
B) I ve II
C) Yalnız II
D) Yalnız I
E) II ve III

Cevap : C) Yalnız II

14- Sözleşme bedeli 600.000TL olan bir alıma ait yüklenicinin vermesi gereken kesin teminat tutarı kaç TL olmalıdır?

A) 12.000TL
B) 24.000TL
C) 18.000TL
D) 36.000TL
E) 30.000TL

Cevap : D) 36.000TL

15- Aşağıdakilerden hangisi stoklanan mamul tipine göre kullanılan depo türleri arasında yer almaktadır?
I. Ev eşyası depoları
II. Mini depolar
III. Ticari ürün depoları

A) I ve III
B) I, II ve III
C) Yalnız I
D) I ve II
E) II ve III

Cevap : B) I, II ve III

16- Aşağıdakilerden hangisi stok yönetimi uygulamaları arasında yer almamaktadır?
I. Malzeme planlama ve kontrol
II. Tam zamanında üretim
III. Sağlık hizmeti sunumu

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I, II ve III
D) Yalnız III
E) Yalnız II

Cevap : D) Yalnız III

17- Aşağıdakilerden hangisi muhasebe yetkilisi mutemedini tanımlamaktadır?

Cevap : Muhasebe yetkilisi adına ve hesabına para ve parayla ifade edilebilen değerleri geçici olarak almaya, muhafaza etmeye, vermeye, göndermeye yetkili ve bu işlemler ile ilgili olarak doğrudan muhasebe yetkilisine karşı sorumlu olan kamu görevlileri

Satın Alma ve Malzeme Yönetimi 2021 Final

Auzef Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Telegram Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: