Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2021 Vize Deneme Sınavı

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2021 Vize Deneme Sınavı

#1. Sevgiye dayalı ve hoşgörülü ailelerle ilgili hangisi yanlıştır?

#2. Aşağıdakilerden hangisi özel gereksinim kapsamında değerlendirilemez?

#3. Aşağıdaki yaygın ebeveyn tutumlarından hangisi psikolojik dayanıklılıkla ilişkilidir?

#4. Hangisi bağlanmayı etkileyebilecek faktörlerden biri değildir?

#5. Okul çağında koruyucu ruh sağlığıyla ilgili yapılan bir ankette hangisinin değerlendirilmesi gereklidir?

#6. Erken çocukluk dönemi hangi beceri ve tutumların kazanılması açısından hassas dönem değildir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı çocuk gelişimi açısından gebelik dönemindeki koruyucu faktörler arasında yer almaz?

#8. Özgüvenle ilgili hangisi yanlıştır?

#9. Psikiyatrik bozukluklar ve davranışsal problemlerle ilgili hangisi söylenemez?

#10. Aşağıdakilerden hangisi tedavi edilmemiş dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun erişkinlik dönemindeki sonuçları arasında yer alır?

#11. Tepkisel bağlanma bozukluğu ile ilgili hangisi söylenemez?

#12. Aşağıdaki bağlanma türlerinden hangisi çocukluk ve erişkinlik dönemindeki psikiyatrik bozukluklarla ilişkili bulunmuştur? I. Güvenli bağlanma II. Kaçınan bağlanma III. Anksiyöz / kararsız bağlanma IV. Dezorganize bağlanma

#13. “ Marshmallow Testi” ile ilgili hangisi söylenemez?

#14. Yaygın ebeveyn tutumlarıyla ilgili hangisi doğrudur?

#15. Gebelik dönemine etki eden aşağıdaki faktörlerden hangisi anne-bebek arasındaki bağlanmayı olumsuz etkilemez?

#16. Güvenli bağlanmayla ilgili hangisi söylenemez?

#17. Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkmasında önemli faktörlerden biri değildir?

#18. Hangisi erken çocukluk döneminde kural ve sınır eğitiminde ebeveynlere yönelik önerilerden değildir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu ruh sağlığı açısından okul çağı döneminde kazanılması beklenen beceri ve tutumlardan değildir?

#20. Koruyucu ruh sağlığı bağlamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#21. Emzirmeyle ilgili hangisi söylenmez?

#22. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi erken çocukluk döneminde empati becerisinin kazanılamamış olmasıyla ilişkilidir?

#23. 5 yaşındaki Mehmet sokakta oyun oynarken arkadaşının attığı bir top başına isabet ediyor. Tam arkadaşına bağırıp saldıracağı sırada arkadaşı üzülerek kendisinden özür diliyor. Mehmet de daha dikkatli davranacağı konusunda arkadaşından söz alıyor ve oyuna kaldıkları yerden devam ediyorlar. Bu olayda hangi tutum ve becerilerden bahsetmek mümkündür?

#24. Bağlanmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

#25. Gebelik döneminde beslenme önerileriyle ilgili hangisi söylenemez?

#26. Koruyucu ruh sağlığı ile ilgili hangi eşleştirme yanlıştır?

#27. Hangisi 0-2 yaş döneminde bağlanmaya ilişkin ebeveynlere yönelik tavsiyelerden değildir?

#28. Empatiyle ilgili önermelerden hangisi doğru değildir?

#29. Kritik dönem ve hassas dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#30. Gebelik döneminde sinir sistemi gelişimiyle ilgili hangisi yanlıştır?

#31. Aşağıdakilerden hangisi özgül öğrenme bozukluğu için doğru değildir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi gebelik dönemindeki depresyonun olumsuz sonuçlarından biri değildir?

#33. Okul çağının genel özellikleri ile ilgili hangisi söylenemez?

#34. Aşağıdakilerden hangisi bağlanmayla ilgili doğru değildir?

#35. Özel gereksinimli çocuklarla ilgili hangisi doğru değildir?

#36. Erken çocukluk dönemiyle ilgili hangisi doğru değildir?

#37. Aşağıdakilerden hangisinin ruh sağlığı açısından değiştirilebilir / önlenebilir risk faktörlerinden biri olduğu söylenemez?

#38. Aşağıdakilerden hangisi güvensiz bağlanmanın sonuçlarından biri değildir?

#39. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuyla ilgili hangisi söylenemez?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2021 Vize Deneme Sınavı

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2021 Vize Deneme Sınavı

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Koruyucu Ruh Sağlığı ve Dayanıklılık 2021 Vize Deneme Sınavı

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: