Genel Muhasebe 2020 Vize Soruları

Genel Muhasebe 2020 Vize Soruları

Genel Muhasebe 2020 Vize Soruları

1-İşverenlerin çalışanlarına ödedikleri aylıkları gösterdikleri resmi belgeye ne denmektedir?

Cevap : Ücret bordrosu

2-Bir yılda normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan varlıklara ne ad verilir?

Cevap : Duran varlık

3-Muhtemel zararların kayda alınması muhasebenin hangi temel kavramının bir gereğidir?

Cevap : İhtiyatlılık kavramı

4-Demirbaşlar hesabı hangi hesap grubunda yer alır?

Cevap : Maddi duran varlıklar

5-268 Birikmiş Amortismanlar hesabı hangi hesap gruunda yer alır?

Cevap : Maddi olmayan duran varlıklar

6-Tek düzen hesap planının oluşturulmasıyla amaçlanan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere ulaştırılmasında kolay..

7-Varlık hesaplarına ilk kayıt ve artışlar hesabın hangi tarafına kaydedilir?

Cevap : borcuna

8-Aşağıdakilerden hangisi Türk ticaret kanununda sayılan belgelerden biri değildir?

Cevap : Fatura

9-ilk madde ve malzeme ticari mallar mamüller gibi hesaplar bilançonun hangi hesap grubunda yer alır?

Cevap : Stoklar

10-Aşağıdakilerden hangisi duran varlıklar grubu içerisinde yer alır?

Cevap : Maddi duran varlıklar

11-Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin tanımında yer almaz?

Cevap : Bilgilendirme

12- İlk olarak çift taraflı kayıt yöntemi kim tarafından kullanılmaya başlamıştır?

Cevap : Luca Pacioli

13-Aşağıdakilerden hangisi mali duran varlılar grubu içerinde yer almaz?

Cevap : Birikmiş amortismanlar

14- Aşağıdakilerden hangisi işlemlerin günlük olarak tarih sırasına göre kayıt edildiği defterdir?

Cevap : Yevmiye defteri

15- Aşağıdakilerden hangisi amortisman ayırma yöntemlerinden biridir?

Cevap : Azalan bakiyeler yöntemi

16- işletme tarafından ciro edilen çekler hangi hesaba ve ne şekilde kaydedilir?

Cevap : Verilen çek ve ödeme emirleri hesabının alacak tarafına

17-Vadesi bir yılın altında olan ve bir yıl içinde paraya çevirebilen veya kullanılabilen varlıklar aşağıdak,lerden hangisidir?

Cevap : Dönem varlıklar

18- İşletmelerin üçüncü kişilere olan bir yıl veya işletmesinin normal faaliyet dönemi sonunda ödenecek borç ve taahhütlerin işlendiği hesapların yer aldığı hesap grubu?

Cevap : Kısa vaadeli yabancı kaynaklar

19- Ücret bordrosunu muhasebeleştirirken işverenden ve işçiden kesilen sigorta pirimleri hangi hesapta muhasebeleştirilir?

Cevap : Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

20-Aşağıdakilerden kıymetli evraklardan hangisinde üç taraf vardır?

Cevap : poliçe

21- İş verenlerin çalışanlarına ödedikleri….?

Cevap : aylık Ücret bordrosu

22-Vadesi 1 yıl olan 1 yıl içerisinde paraya çevrilebilen veya kullanılabilen mali hesaplar hangileridir?

Cevap : Dönen varlıklar

23-Muhasebenin tanımı nedir?

Cevap : Mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş bir şekilde kaydeden sınıflandıran özetleyen raporlayan ve bu raporları analiz edip yorumlayan bilim dalıdır.

24-Muhasebenin ilk kullanıldığı tarih ilk kimin kullandığı?

Cevap : Mö 5000 yılı babil ,mısır ,eski yunan ,roma ,eski avrupa, ortaçağ

34-Muhasebenin depozite niteliği için kullanılan hesap?

Cevap : 126 verilen depozito ve teminatlar

25-Tempel ek mali tablolar nelerdir?

Cevap : Nakit akış tablosu,kar dağıtım tablosu,öz kaynak değişim tablosu

26-Aynı nitelikleri isimleri üzerinde topladığı çizelgeye ne ad verilir?

Cevap : Hesap

27-Muhasebecilik mesleği ilk hangi yılda örgütlü hale geldi?

Cevap : 13.06.1989

28-İşverenlerin çalışanlarına ödedikleri aylık gösteren resmi belge?

Cevap : Bondro

29-Birikmiş Anortismanlar hesabı hangi hesap grubunda yer alır?

Cevap : Maddi duran varlıklar

30-Tek düzen hesap planının oluşturulmasıyla amaçlanan hangisidir?

Cevap : Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere ulaştırılmasında kolaylık sağlanması

31-Dönem karı ve vergi ve diğer yasal yükümlülük karışıklıları hesabının bilanço hesabın aktarılmasında kullanılan hesap hangisidir?

Cevap : 370 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıklarını

32-Kasada yapılan ödemeler için düzenlenen hangisidir?

Cevap : Kasa hediye fişi

33-Aşağıdakilerden hangisi bilançoda varlık ifade eder?

Cevap : Alacaklar+duran varlıklar+dönen varlıklar

34- 691 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları hesabının bilanço hesabına aktarılmasında kullanılan hesap aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : 370 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları

35-Aşağıdakilerden hangisi ek mali tablolardan biri değildir?

Cevap : Fon Akım Tablosu

Genel Muhasebe 2020 Vize Soruları

Auzef Adalet
telegram adalet

Genel Muhasebe 2020 Vize Soruları

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: