Ekosistem Coğrafyası 2021 Vize Deneme Sınavı

Ekosistem Coğrafyası 2021 Vize Deneme Sınavı

#1. Ekoloji, bilimsel gelişime bağlı olarak farklı bilim dallarının desteği ile çeşitli uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu uzmanlık alanı yer almaz?

#2. “Yaşam ortamlarının çeşitliliği” aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi çeşitliliğin farklı bir boyutuna işaret etmez?

#4. Birbiri ile karşılıklı fayda sağlayarak sürdürülen ilişki aşağıdaki hangi kelime ile belirtilir?

#5. Allelopati aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

#6. Topraktaki hayvansal ve bitkisel atıklara bağlı bulunan azot, bunların mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılmasıyla nitrat ve amonyum halinde açığa çıkar. Bu süreci aşağıdakilerden hangisi karşılar?

#7. Aşağıdakilerden hangisi megaçeşitlilik ülkesi değildir?

#8. Tropiklerde odunsu gövdeye sahip, kökleri toprakta olan sarılıcı bitkilere genel olarak hangi ad verilir?

#9. 1990’lı yıllardan itibaren günümüze kadar aşağıdakilerden hangisinde en fazla yeni bitki türü keşfedilmiştir?

#10. Ekolojik süksesyon aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?

#11. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#12. Malaryanın görüldüğü ve ölüme neden olduğu yerlerde aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekmektedir?

#13. Ekotoplar arasında geçiş özelliği gösteren ekosistem, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

#14. Düşük sıcaklıkların gelişmeyi engellemesi halinde bazı hayvanlarda uyku durumu söz konusu olur. Aşağıdakilerden hangisiyle bu durum belirtilir?

#15. Bitki ve hayvanların ölü dokularını parçalayarak beslenen organizmalar aşağıdakilerden hangisidir?

#16. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#17. Bazı organizmalar varlıklarını sürdürebilmek için başka organizmalar ile birlikte yaşarlar. Organizmalardan biri kendine yarar sağlarken, diğerinin yarar veya zarar görmediği yaşam biçimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak yer almaktadır?

#18. Coğrafî olarak ayrı popülasyonlar ile tek bir popülasyonun bireyleri arasındaki çeşitliliği kapsayan tür içi çeşitlilik aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

#19. Mega çeşitlilik ülkelerinin ortak özelliği, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

#20. Dünyanın en büyük mercan resifleri nerede yer alır?

#21. Türkiye’nin kuzeyindeki ormanlarda yayılış gösteren kayın ağacı ile güneyinde Amanos dağlarında görülen kayın ağacının genetik özellikleri farklıdır. Aşağıdakilerden hangisi genetik çeşitliliğe yol açan unsurlardan biri değildir?

#22. XIX. Yüzyılda Batıda ekolojik düşüncenin gelişmesinde Alexander von Humboldt’un payı büyüktür. Onun vizyonu aşağıdaki hangi seçenekte gerçeğe yakın olarak gösterilmiştir?

#23. Bir bölgedeki tüm tür çeşitlerinin belli bir alandaki türlere oranı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

#24. Ekosistemlerin gelişim ve değişim süreçleri süksesyon olarak tanımlanmaktadır. Clements 1900’lü yılların başında süksesyonu tetikleyen süreçler üzerinde durmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu süreçlerden biri değildir?

#25. Ekolojik mekân birimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

#26. Kasırga, yangın, böcek istilası vb gibi bozucu bir etken sonucunda ortaya çıkan orman açıklıklarında, önceki bitki türlerinin yerine yenilerinin gelmesine ne ad verilir?

#27. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#28. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi biyoçeşitliliği derinden etkileyen olaylardan biri değildir?

#29. Yeryüzünde endemikler bakımından olağanüstü zengin olan ve aynı zamanda büyük ölçüde yaşam alanlarının tahribi tehlikesiyle karşı karşıya kalan alanlar sıcak noktalar olarak kabul edilir. Günümüzde sıcak nokta olarak tanımlanan alanların sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

#30. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#31. Bazı hayvanlar yüksek sıcaklık, kuraklık ve besin azlığına yaz aylarında, bir yaz durgunluğu geçirerek tepki verirler. Bu durum aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle belirtilir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi alfa çeşitliliğini ifade eder?

#33. Ortaçağ’da yaşamış bilim insanlarından hangisi tıbbi ekoloji kavramı üzerinde durmuştur?

#34. İç Anadolu Bölgesinde Tuz Gölü ekosistemini aşağıdakilerden hangisi ile belirtirsiniz?

#35. Krebs’in ekolojik niş kavramı esas alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

#36. Aşağıdakilerden hangisi pasif dağılışa örnek değildir?

#37. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzünde tür çeşitliliğinin dağılışını doğru olarak ifade etmez?

#38. İnsan faaliyetlerinin doğa üzerindeki etkileri ve yarattığı değişimleri açık olarak ortaya koyan ve bazılarınca Amerika’nın ilk çevrecisi kabul edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

#39. Anakarada yer alan türlerin, bir süre sonra yeni oluşan bir volkanik adada görülmesi, aşağıdakilerden hangisine örnektir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Ekosistem Coğrafyası 2021 Vize Deneme Sınavı

Ekosistem Coğrafyası 2021 Vize Deneme Sınavı

Auzef Coğrafya Telegram Coğrafya

Ekosistem Coğrafyası 2021 Vize Deneme Sınavı

Editor

Editör

You cannot copy content of this page - LOLONOLO
%d blogcu bunu beğendi: