Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -1

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -1

#1. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde aracılık faaliyetinde bulunmak üzere sermaye piyasası kurulundan yetki belgesi almış kurumlara ne denir?

#2. FCA – belirlenen yerde taşımacıya teslim şeklinde aşağıdaki yükümlülüklerden hangisi satıcıya aittir?

#3. Vesikalı krediler için yeknesak teamülleri içeren ICC Broşürü hangisidir?

#4. Hangisi 32 Sayılı kararda tanımlanan kıymetli madenlerden biridir?

#5. Banknot şeklindeki yabancı paraya ne denir?

#6. Gümrüğe gelen malların gümrük vergi, resim ve harçlarının ödenerek gümrükten çekilmesine ne denir?

#7. 32 Sayılı karar hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

#8. ICC 715 dış ticaretteki hangi alanı düzenler?

#9. CPT- Navlun …….’ e kadar ödenmiş teslim şeklinde sigorta, boşaltma ve gümrük giriş işlemleri kime aittir?

#10. Alıcı ve satıcı arasında taşınacak malın karşılaşacağı risklerin güvencesine ilişkin yaptırılacak sözleşmelere ne denir?

#11. Alıcı ve satıcının iradesi dışında gelişen savaş, iç savaş, ihtilal, grev vb. risklere ne denir?

#12. Uluslararası ticaret işlemlerinde taraflardan kaynaklanan risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Incoterms 2010 da toplam kaç adet teslim şekli vardır?

#14. Satıcı açısından en avantajlı teslim şekli hangisidir?

#15. Incoterms hangi sözleşmelere uygulanır?

#16. Milletler arası ticaret odası hangi yıl kurulmuştur?

#17. Aramızda şifre bağlantısı olan bankacılık işlemleri için anlaşmalar yaptığımız yurt içi ve yurt dışı bankalara ne denir?

#18. Alım-Satım sözleşmesinde satıcı anlaşmaya varılan şartlarda malı üretip, teslim edeceğini buna karşılık alıcının da anlaşılan şekilde ve sürede mal bedelini ödeyeceğini taahhüt eder.

#19. Türkiye’nin 2015 yılı Dış ticaret hacmi yaklaşık kaç milyar dolardır?

#20. Hangisi iç mevzuat kaynaklarından biri değildir?

#21. Bankalar ithalat ve ihracatta kambiyo takibi yaparlar.

#22. Türk parası konvertıble değildir.

#23. Başka ülkelerde üretilmiş malların ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına ne denir?

#24. Bir birim yerli paranın yabancı para karşısındaki değerine ne denir?

#25. Dış ticarette hangisi anlaşmazlıkların çözüm yollarından biri değildir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -1

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -1 Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Açık Öğretim
Telegram bankacılık e sigortacılık Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: