Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -2

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -2

#1. Deniz konşimentosu malın mülkiyetini temsil ettiğinden ciro edilerek malın el değiştirmesini sağlar.

#2. CIP navlun ve sigorta bedeli ödenmiş teslim şeklinde boşaltma ve gümrük giriş işlemleri kime aittir?

#3. FAS teslim şeklinde gümrük çıkış işlemleri dışındaki yükleme, navlun, sigorta, boşaltma ve gümrük giriş işlemleri alıcıya aittir.

#4. DAP belirlenen yerde teslim klozunda gümrük çıkış işlemleri, yükleme, navlun ve sigorta kime aittir?

#5. Alıcı açısından en avantajlı teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#6. Ticari faturada belirtilen malın brüt ve net ağırlığının bağımsız bir üçüncü kişi ya da kuruluş tarafından beyan edildiği belgeye ne ad verilir?

#7. FOB teslim şekli malların varış limanında gemi güvertesinde teslim edileceğini ifade eder.

#8. Aşağıdaki teslim şekillerinden hangisi deniz ve iç su yollarında yapılacak taşımacılıkta kullanılamaz?

#9. Anlaşma safhasında bir teklif name niteliğinde malın özelliklerini, birim fiyatını vb. içeren ve satıcı tarafından alıcıya gönderilen belgeye ne ad verilir?

#10. Nama yazılı konşimentolar kredili işlemlerde bankalarca kabul edilmez.

#11. DAT terminalde teslim karayolu, havayolu, demiryolu, çok araçlı taşımacılık türlerinden herhangi birinde kullanılabilen bir teslim şeklidir.

#12. CFR teslim şeklinde gümrük çıkış işlemleri, yükleme ve navlun satıcıya aittir.

#13. İhraç edilecek malların, ihracattan önce veya sevk sırasında ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını belirten belgeye ne ad verilir?

#14. CIF teslim şekli tüm taşıma türlerinde kullanılabilir.

#15. Hamiline yazılı konşimentolar elinde bulunduran tarafa malların sahiplik hakkını verir.

#16. FOB teslim şekli sadece deniz ve iç su yollarında kullanılan bir teslim şeklidir.

#17. Ticari fatura malın mülkiyetini temsil eden kıymetli bir evraktır.

#18. DAT terminalde teslim klozunda tüm taşıma risk ve masraflar satıcıya aittir.

#19. Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu ve iç su yolu taşımacılığında kullanılabilen bir teslim şeklidir?

#20. İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi hususlarda, gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, bu idarelere verilen raporlara ne ad verilir?

#21. Navlun için satış faturasından ayrı olarak bağımsız bir fatura düzenlenebilir.

#22. CIF teslim şeklinde boşaltma ve gümrük giriş işlemleri alıcıya aittir.

#23. FAS teslim şekli karayolu, havayolu ve demir yolu taşımacılığında kullanılabilir.

#24. Çeki listesinde belirtilen bilgilere mal fiyatları ve mal değerleri de dahil edilerek düzenlenirse elde edilen yeni belgeye ne ad verilir?

#25. CIP navlun ve sigorta bedeli ödenmiş teslim şekli denizyolu ve iç suyolu taşımacılığında kullanılabilen bir teslim şeklidir.

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -2

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -2 Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Açık Öğretim
Telegram bankacılık e sigortacılık Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: