Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -2

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -2

#1. Ticari faturada belirtilen malın brüt ve net ağırlığının bağımsız bir üçüncü kişi ya da kuruluş tarafından beyan edildiği belgeye ne ad verilir?

#2. FAS teslim şeklinde gümrük çıkış işlemleri dışındaki yükleme, navlun, sigorta, boşaltma ve gümrük giriş işlemleri alıcıya aittir.

#3. FAS teslim şekli karayolu, havayolu ve demir yolu taşımacılığında kullanılabilir.

#4. Ticari fatura malın mülkiyetini temsil eden kıymetli bir evraktır.

#5. CIF teslim şekli tüm taşıma türlerinde kullanılabilir.

#6. DAT terminalde teslim karayolu, havayolu, demiryolu, çok araçlı taşımacılık türlerinden herhangi birinde kullanılabilen bir teslim şeklidir.

#7. Hamiline yazılı konşimentolar elinde bulunduran tarafa malların sahiplik hakkını verir.

#8. Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu ve iç su yolu taşımacılığında kullanılabilen bir teslim şeklidir?

#9. CIP navlun ve sigorta bedeli ödenmiş teslim şekli denizyolu ve iç suyolu taşımacılığında kullanılabilen bir teslim şeklidir.

#10. Nama yazılı konşimentolar kredili işlemlerde bankalarca kabul edilmez.

#11. FOB teslim şekli malların varış limanında gemi güvertesinde teslim edileceğini ifade eder.

#12. Aşağıdaki teslim şekillerinden hangisi deniz ve iç su yollarında yapılacak taşımacılıkta kullanılamaz?

#13. İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi hususlarda, gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, bu idarelere verilen raporlara ne ad verilir?

#14. CIF teslim şeklinde boşaltma ve gümrük giriş işlemleri alıcıya aittir.

#15. Çeki listesinde belirtilen bilgilere mal fiyatları ve mal değerleri de dahil edilerek düzenlenirse elde edilen yeni belgeye ne ad verilir?

#16. Deniz konşimentosu malın mülkiyetini temsil ettiğinden ciro edilerek malın el değiştirmesini sağlar.

#17. FOB teslim şekli sadece deniz ve iç su yollarında kullanılan bir teslim şeklidir.

#18. CFR teslim şeklinde gümrük çıkış işlemleri, yükleme ve navlun satıcıya aittir.

#19. DAT terminalde teslim klozunda tüm taşıma risk ve masraflar satıcıya aittir.

#20. CIP navlun ve sigorta bedeli ödenmiş teslim şeklinde boşaltma ve gümrük giriş işlemleri kime aittir?

#21. Anlaşma safhasında bir teklif name niteliğinde malın özelliklerini, birim fiyatını vb. içeren ve satıcı tarafından alıcıya gönderilen belgeye ne ad verilir?

#22. DAP belirlenen yerde teslim klozunda gümrük çıkış işlemleri, yükleme, navlun ve sigorta kime aittir?

#23. İhraç edilecek malların, ihracattan önce veya sevk sırasında ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını belirten belgeye ne ad verilir?

#24. Alıcı açısından en avantajlı teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

#25. Navlun için satış faturasından ayrı olarak bağımsız bir fatura düzenlenebilir.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -2

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -2 Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Açık Öğretim
Telegram bankacılık e sigortacılık Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: