Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -3

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -3

#1. Borçlunun alacaklısına hitaben düzenlediği ödeme vaadinden ibaret kambiyo senedine ne ad verilir?

#2. ATR dolaşım belgesi Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasında, gümrük muafiyetlerinden yararlanmak amacı ile düzenlenen bir belgedir.

#3. Antrepo makbuzu ciro yoluyla devredilebilir.

#4. Teslim emri banka emrindeki bir malın kısmen ya da tamamen alıcıya teslim edilmesi için antrepo sorumlusuna hitaben yazılan teslim talimatıdır.

#5. Demiryolu ile yapılan taşımacılıkta tanzim edilen belgeye ne ad verilir?

#6. Sigorta edilmiş malların tamamen kaybolması halinde zararın karşılandığı, kısmi hasar ve kayıp durumunda zararın telafi edilmediği sigorta kavramına ne ad verilir?

#7. İhraç edilecek mal için geminin bir kısmının veya tamamının bir sefer veya bir süre için kiralanmasına imkan veren konşimentoya ne ad verilir?

#8. Deniz taşımasının öncesinde veya sonrasında karayolu taşıması olması durumunda düzenlenen konşimentolara ne ad verilir?

#9. Havayolu taşıma belgesi kıymetli evrak niteliğinde değildir, ciro edilemez.

#10. Hamule Senedi kıymetli evrak niteliğinde değildir, ciro edilemez.

#11. Taşıyıcının teslim alındı belgesi (FCR) kıymetli evrak niteliğinde olan ve malın mülkiyetini temsil eden bir belgedir.

#12. Dış ticarette mallar CIF/CIP değerinin 50% fazlasıyla sigortalanır, böylece bir hasar anında sigortadan mal bedelinin daha fazlası tazmin edilebilir.

#13. Aşağıdaki taşıma belgelerinden hangisi malın mülkiyetini temsil eder?

#14. İhraç konusu eşyanın hangi ülke kaynaklı olduğunu gösteren belgeye ne ad verilir?

#15. Akreditiflerde yüklenme tarihinden itibaren kaç gün içinde bankaya ibraz edilmeyen konşimentolar, Bayat Konşimento olarak nitelendirlir.

#16. Nakliyeci Makbuzu kıymetli evrak niteliğinde değildir, ciro edilemez.

#17. Taşımacının yükleme esnasında tespit ettiği kusurlu mal yada ambalajları adetleriyle birlikte üzerine not düştüğü konşimentolara ne ad verilir?

#18. Malın taşınmak üzere teslim alındığını gösteren konşimentoya ne ad verilir?

#19. Aşağıdakilerden hangisi konşimentoyu düzenleyebilir?

#20. Kaptan makbuzu malları temsil etmediği için mallar üzerinde tasarruf yetkisi vermez.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -3

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -3 Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Açık Öğretim
Telegram bankacılık e sigortacılık Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: