Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -3

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -3

#1. Taşıyıcının teslim alındı belgesi (FCR) kıymetli evrak niteliğinde olan ve malın mülkiyetini temsil eden bir belgedir.

#2. Malın taşınmak üzere teslim alındığını gösteren konşimentoya ne ad verilir?

#3. Havayolu taşıma belgesi kıymetli evrak niteliğinde değildir, ciro edilemez.

#4. Dış ticarette mallar CIF/CIP değerinin 50% fazlasıyla sigortalanır, böylece bir hasar anında sigortadan mal bedelinin daha fazlası tazmin edilebilir.

#5. Taşımacının yükleme esnasında tespit ettiği kusurlu mal yada ambalajları adetleriyle birlikte üzerine not düştüğü konşimentolara ne ad verilir?

#6. ATR dolaşım belgesi Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasında, gümrük muafiyetlerinden yararlanmak amacı ile düzenlenen bir belgedir.

#7. Aşağıdaki taşıma belgelerinden hangisi malın mülkiyetini temsil eder?

#8. Aşağıdakilerden hangisi konşimentoyu düzenleyebilir?

#9. Nakliyeci Makbuzu kıymetli evrak niteliğinde değildir, ciro edilemez.

#10. Demiryolu ile yapılan taşımacılıkta tanzim edilen belgeye ne ad verilir?

#11. Teslim emri banka emrindeki bir malın kısmen ya da tamamen alıcıya teslim edilmesi için antrepo sorumlusuna hitaben yazılan teslim talimatıdır.

#12. Borçlunun alacaklısına hitaben düzenlediği ödeme vaadinden ibaret kambiyo senedine ne ad verilir?

#13. Hamule Senedi kıymetli evrak niteliğinde değildir, ciro edilemez.

#14. Akreditiflerde yüklenme tarihinden itibaren kaç gün içinde bankaya ibraz edilmeyen konşimentolar, Bayat Konşimento olarak nitelendirlir.

#15. Kaptan makbuzu malları temsil etmediği için mallar üzerinde tasarruf yetkisi vermez.

#16. İhraç konusu eşyanın hangi ülke kaynaklı olduğunu gösteren belgeye ne ad verilir?

#17. Deniz taşımasının öncesinde veya sonrasında karayolu taşıması olması durumunda düzenlenen konşimentolara ne ad verilir?

#18. Sigorta edilmiş malların tamamen kaybolması halinde zararın karşılandığı, kısmi hasar ve kayıp durumunda zararın telafi edilmediği sigorta kavramına ne ad verilir?

#19. Antrepo makbuzu ciro yoluyla devredilebilir.

#20. İhraç edilecek mal için geminin bir kısmının veya tamamının bir sefer veya bir süre için kiralanmasına imkan veren konşimentoya ne ad verilir?

TESTi BiTiR

Results

HD Quiz powered by harmonic design

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -3

Dış Ticaret İşlemleri Vize Deneme Sınavı -3 Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Açık Öğretim
Telegram bankacılık e sigortacılık Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: