Dış Ticaret İşlemleri Vize Soruları

Dış Ticaret İşlemleri Vize Soruları

Kambiyo Ve Dış Ticaret Hakkında Genel Bilgiler

Başka ülkelerde üretilmiş malların ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına ne denir?

a) İthalat
b) İhracat
c) Nakliyat
d) Sigorta
e) Hiçbiri

Cevap : a) İthalat

Banknot şeklindeki yabancı paraya ne denir?

a) Döviz
b) Kıymetli Evrak
c) Efektif
d) Kıymetli Maden
e) DTH

Cevap : c) Efektif

Hangisi 32 Sayılı kararda tanımlanan kıymetli madenlerden biridir?

a) Bakır
b) Platin
c) Titanyum
d) Alüminyum
e) Çelik

Cevap : b) Platin

lolonolo.com

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde aracılık faaliyetinde bulunmak üzere sermaye piyasası kurulundan yetki belgesi almış kurumlara ne denir?

a) Banka
b) Yetkili Müessese
c) Aracı kuruluş
d) Döviz büfesi
e) Takasbank

Cevap : c) Aracı kuruluş

Türk parası konvertıble değildir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : b) Yanlış

Bir birim yerli paranın yabancı para karşısındaki değerine ne denir?

a) Çapraz kur
b) Parite
c) Kur
d) DTH
e) Mevduat

Cevap : c) Kur

Gümrüğe gelen malların gümrük vergi, resim ve harçlarının ödenerek gümrükten çekilmesine ne denir?

a) İthalat
b) İhracat
c) Fiili İthalat
d) Fiili İhracat
e) İthalatçı

Cevap : c) Fiili İthalat

lolonolo.com

Türkiye’nin 2015 yılı Dış ticaret hacmi yaklaşık kaç milyar dolardır?

a) 100
b) 200
c) 250
d) 350
e) 400

Cevap : d) 350

Aramızda şifre bağlantısı olan bankacılık işlemleri için anlaşmalar yaptığımız yurt içi ve yurt dışı bankalara ne denir?

a) Ortak
b) Banka
c) Hesap Muhabiri
d) Muhabir Banka
e) Yetkili Müessese

Cevap : d) Muhabir Banka

32 Sayılı karar hangi yıl yürürlüğe girmiştir?

a) 1923
b) 1930
c) 1960
d) 1989
e) 2002

Cevap : d) 1989

lolonolo.com

Dış Ticaret İşlemleri Vize Soruları

Dış Ticaret Hakkında Genel Bilgiler

Uluslararası ticaret işlemlerinde taraflardan kaynaklanan risk türü aşağıdakilerden hangisidir?

a) Politik Risk
b) Ticari Risk
c) Kur Riski
d) Kredi Riski
e) Faiz Riski

Cevap : b) Ticari Risk

Alım-Satım sözleşmesinde satıcı anlaşmaya varılan şartlarda malı üretip, teslim edeceğini buna karşılık alıcının da anlaşılan şekilde ve sürede mal bedelini ödeyeceğini taahhüt eder.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

Dış ticarette hangisi anlaşmazlıkların çözüm yollarından biri değildir?

a) Dostane çözüm
b) Uzlaşma
c) Yargı Yoluna Gitme
d) Uluslararası Tahkim
e) Danıştay

Cevap : e) Danıştay

Hangisi iç mevzuat kaynaklarından biri değildir?

a) 1567 Sayılı TPKK
b) 32 Sayılı Karar
c) Gümrük Mevzuatı
d) Borçlar Kanunu
e) Bakanlık Tebliğ ve Yönetmelikleri

Cevap : d) Borçlar Kanunu

lolonolo.com

Bankalar ithalat ve ihracatta kambiyo takibi yaparlar.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : b) Yanlış

Milletler arası ticaret odası hangi yıl kurulmuştur?

a) 1919
b) 1929
c) 1945
d) 1962
e) 1980

Cevap : a) 1919

Vesikalı krediler için yeknesak teamülleri içeren ICC Broşürü hangisidir?

a) ICC 325
b) URC 522
c) URDG 758
d) UCP 600
e) URR 725

Cevap : d) UCP 600

ICC 715 dış ticaretteki hangi alanı düzenler?

a) Bankalar arası rambursmanlar
b) Teminat mektupları
c) Teslim şekilleri
d)Tahsiller için yeknesak kurallar
e)Hiçbiri

Cevap : c) Teslim şekilleri

Alıcı ve satıcının iradesi dışında gelişen savaş, iç savaş, ihtilal, grev vb. risklere ne denir?

a) Faiz Riski
b) Kur Riski
c) Ticari Risk
d) Politik Riski
e) Kredi Riski

Cevap : d) Politik Riski

lolonolo.com

Alıcı ve satıcı arasında taşınacak malın karşılaşacağı risklerin güvencesine ilişkin yaptırılacak sözleşmelere ne denir?

a) Banka Kredi Sözleşmesi
b) Taşıma sözleşmesi
c) Alım satım sözleşmesi
d) Sigorta sözleşmesi
e) Hiçbiri

Cevap : b) Taşıma sözleşmesi

Dış Ticaret İşlemleri Vize Soruları

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (ıncoterms 2010)

Incoterms 2010 da toplam kaç adet teslim şekli vardır?

a) 10
b) 11
c) 12
d) 13
e) 14

Cevap : b) 11

Incoterms hangi sözleşmelere uygulanır?

a) Taşıma
b) Satış
c) Sigorta
d) Hizmet
e) Banka Kredi Sözleşmeleri

Cevap : b) Satış

lolonolo.com

Satıcı açısından en avantajlı teslim şekli hangisidir?

a) FCA
b) CPT
c) CİP
d) EXW
e) DAT

Cevap : d) EXW

FCA – belirlenen yerde taşımacıya teslim şeklinde aşağıdaki yükümlülüklerden hangisi satıcıya aittir?

a) Yükleme
b) Navlun
c) Gümrük çıkış işlemleri
d) Boşaltma
e) Sigorta

Cevap : c) Gümrük çıkış işlemleri

CPT- Navlun …….’ e kadar ödenmiş teslim şeklinde sigorta, boşaltma ve gümrük giriş işlemleri kime aittir?

a) Alıcıya
b) Bankaya
c) Taşıma Şirketine
d) Satıcıya
e) Hiçbirine

Cevap : a) Alıcıya

CIP navlun ve sigorta bedeli ödenmiş teslim şeklinde boşaltma ve gümrük giriş işlemleri kime aittir?

a) Alıcıya
b) Bankaya
c) Taşıma Şirketine
d) Satıcıya
e) Hiçbirine

Cevap : a) Alıcıya

lolonolo.com

CIP navlun ve sigorta bedeli ödenmiş teslim şekli denizyolu ve iç suyolu taşımacılığında kullanılabilen bir teslim şeklidir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : b) Yanlış

DAT terminalde teslim klozunda tüm taşıma risk ve masraflar satıcıya aittir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

DAT terminalde teslim karayolu, havayolu, demiryolu, çok araçlı taşımacılık türlerinden herhangi birinde kullanılabilen bir teslim şeklidir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu ve iç su yolu taşımacılığında kullanılabilen bir teslim şeklidir?

a) EXW
b) FCA
c) DAT
d) CIP
e) Hiçbiri

Cevap : e) Hiçbiri

lolonolo.com

Dış Ticaret İşlemleri Vize Soruları

Dış Ticarette Teslim Şekilleri (Incoterms 2010)

DAP belirlenen yerde teslim klozunda gümrük çıkış işlemleri, yükleme, navlun ve sigorta kime aittir?

a) Alıcıya
b) Bankaya
c) Taşıma Şirketine
d) Satıcıya
e) Hiçbirine

Cevap : d) Satıcıya

Alıcı açısından en avantajlı teslim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

a) CIF
b) FOB
c) FAS
d) EXW
e) DDP

Cevap : e) DDP

Aşağıdaki teslim şekillerinden hangisi deniz ve iç su yollarında yapılacak taşımacılıkta kullanılamaz?

a) FAS
b) FOB
c) FCA
d) CFR
e) CIF

Cevap : c) FCA

lolonolo.com

FAS teslim şeklinde gümrük çıkış işlemleri dışındaki yükleme, navlun, sigorta, boşaltma ve gümrük giriş işlemleri alıcıya aittir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

FAS teslim şekli karayolu, havayolu ve demir yolu taşımacılığında kullanılabilir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : b) Yanlış

FOB teslim şekli malların varış limanında gemi güvertesinde teslim edileceğini ifade eder.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

FOB teslim şekli sadece deniz ve iç su yollarında kullanılan bir teslim şeklidir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

lolonolo.com

CFR teslim şeklinde gümrük çıkış işlemleri, yükleme ve navlun satıcıya aittir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

CIF teslim şeklinde boşaltma ve gümrük giriş işlemleri alıcıya aittir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

CIF teslim şekli tüm taşıma türlerinde kullanılabilir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : b) Yanlış

lolonolo.com

Dış Ticaret İşlemleri Vize Soruları

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Anlaşma safhasında bir teklif name niteliğinde malın özelliklerini, birim fiyatını vb. içeren ve satıcı tarafından alıcıya gönderilen belgeye ne ad verilir?

a) Teklif Name
b)Fatura
c) Navlun Faturası
d) Proforma Fatura
e) İrsaliye

Cevap : d) Proforma Fatura

Ticari fatura malın mülkiyetini temsil eden kıymetli bir evraktır.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : b) Yanlış

Çeki listesinde belirtilen bilgilere mal fiyatları ve mal değerleri de dahil edilerek düzenlenirse elde edilen yeni belgeye ne ad verilir?

a) Koli Listesi
b) Gözetim Belgesi
c) Spesifikasyon Belgesi
d) Ekspertiz Raporu
e) Hiçbiri

Cevap : c) Spesifikasyon Belgesi

İhraç edilecek malların, ihracattan önce veya sevk sırasında ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını belirten belgeye ne ad verilir?

a) Koli Listesi
b) Gözetim Belgesi
c) Spesifikasyon Belgesi
d) Ekspertiz Raporu
e) Hiçbiri

Cevap : b) Gözetim Belgesi

lolonolo.com

Ticari faturada belirtilen malın brüt ve net ağırlığının bağımsız bir üçüncü kişi ya da kuruluş tarafından beyan edildiği belgeye ne ad verilir?

a) Koli Listesi
b) Çeki Listesi
c) Ekspertiz Raporu
d) Gözetim Belgesi
e) Hiçbiri

Cevap : b) Çeki Listesi

Deniz konşimentosu malın mülkiyetini temsil ettiğinden ciro edilerek malın el değiştirmesini sağlar.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

Nama yazılı konşimentolar kredili işlemlerde bankalarca kabul edilmez.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

lolonolo.com

Hamiline yazılı konşimentolar elinde bulunduran tarafa malların sahiplik hakkını verir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

İhraç veya ithal mallarının fiyat, miktar, kalite, bileşim katkı oranı, ticari teamül gibi hususlarda, gümrük idarelerince tereddüde düşülen durumlarda, bu idarelere verilen raporlara ne ad verilir?

a) İmalatçının Analiz Belgesi
b) Gözetiim Belgesi
c) Ekspertiz Raporu
d) Spesifikasyon Belgesi
e) Çeki Listesi

Cevap : c) Ekspertiz Raporu

Navlun için satış faturasından ayrı olarak bağımsız bir fatura düzenlenebilir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

lolonolo.com

Dış Ticaret İşlemleri Vize Soruları

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Malın taşınmak üzere teslim alındığını gösteren konşimentoya ne ad verilir?

a) Yükleme konşimentosu
b) Temiz konşimento
c) Nama yazılı Konşimento
d) Tesellüm Konşimentosu
e) Hiçbiri

Cevap : d) Tesellüm Konşimentosu

Aşağıdakilerden hangisi konşimentoyu düzenleyebilir?

a) Gemi Kaptanı
b) Satıcı
c) Banka yetkilisi
d) Alıcının temsilcisi
e) Hiçbirisi

Cevap : a) Gemi Kaptanı

Taşımacının yükleme esnasında tespit ettiği kusurlu mal yada ambalajları adetleriyle birlikte üzerine not düştüğü konşimentolara ne ad verilir?

a) Temiz Konşimento
b) Kirli Konşimento
c) Bayat Konşimento
d)Kısa Konşimento
e) Tek Konşimento

Cevap : a) Temiz Konşimento

lolonolo.com

İhraç edilecek mal için geminin bir kısmının veya tamamının bir sefer veya bir süre için kiralanmasına imkan veren konşimentoya ne ad verilir?

a) Kısa Konşimento
b) Charter Party (Navlun Sözleşmesine Dayalı) Konşimento
c) Tek Konşimento
d) Kombine Nakliyat Konşimentosu
e) Konteynır Konşimentosu

Cevap : b) Charter Party (Navlun Sözleşmesine Dayalı) Konşimento

Deniz taşımasının öncesinde veya sonrasında karayolu taşıması olması durumunda düzenlenen konşimentolara ne ad verilir?

a) Kısa Konşimento
b) Charter Party (Navlun Sözleşmesine Dayalı) Konşimento
c) Tek Konşimento
d) Kombine Nakliyat Konşimentosu
e) Konteynır Konşimentosu

Cevap : c) Tek Konşimento

Kaptan makbuzu malları temsil etmediği için mallar üzerinde tasarruf yetkisi vermez.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

lolonolo.com

Havayolu taşıma belgesi kıymetli evrak niteliğinde değildir, ciro edilemez.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

Hamule Senedi kıymetli evrak niteliğinde değildir, ciro edilemez.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

Demiryolu ile yapılan taşımacılıkta tanzim edilen belgeye ne ad verilir?

a) Hamule Senedi
b) Posta Makbuzu
c) Demiryolu Nakliyat Belgesi
d) Raylı Taşıma Belgesi
e) Nakliyeci Makbuzu

Cevap : a) Hamule Senedi

lolonolo.com

Akreditiflerde yüklenme tarihinden itibaren kaç gün içinde bankaya ibraz edilmeyen konşimentolar, Bayat Konşimento olarak nitelendirlir.

a) 2
b) 5
c) 14
d) 21
e) 30

Cevap : d) 21

Dış Ticaret İşlemleri Vize Soruları

Dış Ticarette Kullanılan Belgeler

Nakliyeci Makbuzu kıymetli evrak niteliğinde değildir, ciro edilemez.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

Taşıyıcının teslim alındı belgesi (FCR) kıymetli evrak niteliğinde olan ve malın mülkiyetini temsil eden bir belgedir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : b) Yanlış

Aşağıdaki taşıma belgelerinden hangisi malın mülkiyetini temsil eder?

a) Hamule senedi
b) Posta makbuzu
c) Konşimento
d) Havayolu Taşıma Belgesi
e) Karma Nakliyat Belgesi

Cevap : e) Karma Nakliyat Belgesi

Sigorta edilmiş malların tamamen kaybolması halinde zararın karşılandığı, kısmi hasar ve kayıp durumunda zararın telafi edilmediği sigorta kavramına ne ad verilir?

a) Muafiyet
b) Tam Ziya
c) Eksik Sigorta
d) Flotan Sigorta Poliçesi
e)Sigorta Sertifikası

Cevap : b) Tam Ziya

lolonolo.com

Dış ticarette mallar CIF/CIP değerinin 50% fazlasıyla sigortalanır, böylece bir hasar anında sigortadan mal bedelinin daha fazlası tazmin edilebilir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : b) Yanlış

ATR dolaşım belgesi Türkiye ile Ortadoğu ülkeleri arasında, gümrük muafiyetlerinden yararlanmak amacı ile düzenlenen bir belgedir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : b) Yanlış

İhraç konusu eşyanın hangi ülke kaynaklı olduğunu gösteren belgeye ne ad verilir?

a) Sıhhat Şahadetnamesi
b) Helal Belgesi
c) Menşei Şahadetnamesi
d) Uygunluk Belgesi
e) Hiçbiri

Cevap : c) Menşei Şahadetnamesi

Borçlunun alacaklısına hitaben düzenlediği ödeme vaadinden ibaret kambiyo senedine ne ad verilir?

a) Senet
b) Poliçe
c) Bono
d) Çek
e) Ciranta

Cevap : c) Bono

Teslim emri banka emrindeki bir malın kısmen ya da tamamen alıcıya teslim edilmesi için antrepo sorumlusuna hitaben yazılan teslim talimatıdır.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : a) Doğru

lolonolo.com

Antrepo makbuzu ciro yoluyla devredilebilir.

a) Doğru
b) Yanlış

Cevap : b) Yanlış

Dış Ticaret İşlemleri Vize Soruları Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Açık Öğretim
Telegram bankacılık e sigortacılık Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: