Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -1

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -1

#1. Kredi analizi ile firmanın geçmişten gelen performansını değerlendirildiği gibi, …………….. ve bunu etkileyebilecek unsurlar da değerlendirilir.

#2. Güvenilir bankaların kontrgarantisi ile verilen krediler, güvencesi para, mevduat, devlet tahvili, hazine bonosu olan krediler ……………. bir incelemeye tabi tutulmayabilir.

#3. Hangisi kredinin tanımına dahildir?

#4. Firmaların gelirlerinin çok önemli bölümü ……………… doğar.

#5. Bir firmada öz sermayenin iki fonksiyonu vardır. Öz sermaye, iktisadi değerlerin elde edilmesi için kaynak sağladığı gibi, firmanın …………….. için de bir güvence oluşturur.

#6. Kredi talebinde bulunan kişi ve kuruluşlarla, mevcut müşterilerin kredi değerliliği konusunda karara ulaşabilmek için gerekli ve ilgili görülen çeşitli bilgi ve etmenlerin değerlendirilmesi ve kredi riskinin yönetilmesi faaliyetlerine ………..……… denir.

#7. Yapılan araştırmalar ; firmaların başarısızlığında, kredilerin vadelerinde ödenmemesinde en önemli etkenin, firmalardaki ………………… olduğunu ortaya koymuştur.

#8. Firmanın zarar etmesi ya da düşük kar etmesi, finansman gereksinimini ……………. .

#9. Uygulamada, bazı bankalarda analistler kredibilite hakkında görüş belirtirken, bazılarında ise ……………….

#10. ……………………. günümüzde kredi analizinde dikkate alınacak faktörler arasında yer alır.

#11. Niteliklerine göre krediler; nakdi krediler ve ……………… krediler olarak sınıflandırılır.

#12. İzleyen kredi analizi, …………….. sonra yapılmaktadır.

#13. Kredinin verildiği tarih ile geri döndüğü tarih arasında para değerinin değişmesi ile uğranılacak kayıplar …………… riskidir.

#14. Teminatlarına göre kredilerin sınıflandırılmasında hangi kredi türü yer almaz?

#15. Kredi analizi kredi riski ölçülmesi ve yönetilmesi, hatta kriz yönetimini ve ………..…… sorunlarının çözümünü de kapsar.

#16. Ekonomik yaşamda bankaların en önemli işlevi, tüketim ve yatırım harcamalarında kullanılmayan …………….., ekonomik koşullara göre değişen bir bedel (faiz) ödeyerek toplamaları ve bu kaynakları belirli bir vade sonunda geri almak üzere bir bedel karşılığı(faiz) kullandırmalarıdır.

#17.  ………………………… kredinin geri ödenmeme riskini doğuran nedenlerdendir?

#18. İyi bir müşteri, bankalarca kendisine yapılan …………….. yerine getirmeye açık olmalı ve özellikle bankaların finansman konusundaki tecrübelerinden yararlanmaya gayret göstermelidir.

#19. Kredinin açılmasından ……….,…. kredi analizinin tam olarak yapılmasının yerinde olacağı kuşkusuzdur.

#20. Kısa süreli, güvencesi …………. değerlerden oluşan kredilerin, …………. incelenmesine gerek yoktur.

#21. Bankalarda zamanlama açısından bu iki tür …………..….. yöntemi, kredi kullanımından önce ve olaydan sonra analizi, birleştirilebilir karma şekilde uygulanabilir.

#22. Kredi analizinde müşteri değerlendirmesinde, mali faktörler olarak, kredi talep edenin ………….. ile ……….. incelenir.

#23. Her kredi enflasyon riski yanında, ………………….. riski taşır.

#24. Özellikle iş hacimleri …………….. hareketlerin etkisi altında bulunan firmaların, faaliyetlerinin canlı olduğu dönemlerde finansman ihtiyaçları azalmakta, stokların satıldığı ve alacakların tahsil edildiği dönemlerde artmaktadır.

#25. Firmanın hızla büyümekte oluşu, ilave ………..…. ihtiyacı doğurur.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -1

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  2021 Vize Deneme Sınavı -1

Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Açık Öğretim Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: