Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -1

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -1

#1. Ekonomik yaşamda bankaların en önemli işlevi, tüketim ve yatırım harcamalarında kullanılmayan …………….., ekonomik koşullara göre değişen bir bedel (faiz) ödeyerek toplamaları ve bu kaynakları belirli bir vade sonunda geri almak üzere bir bedel karşılığı(faiz) kullandırmalarıdır.

#2. Kısa süreli, güvencesi …………. değerlerden oluşan kredilerin, …………. incelenmesine gerek yoktur.

#3. Hangisi kredinin tanımına dahildir?

#4. Bir firmada öz sermayenin iki fonksiyonu vardır. Öz sermaye, iktisadi değerlerin elde edilmesi için kaynak sağladığı gibi, firmanın …………….. için de bir güvence oluşturur.

#5. İyi bir müşteri, bankalarca kendisine yapılan …………….. yerine getirmeye açık olmalı ve özellikle bankaların finansman konusundaki tecrübelerinden yararlanmaya gayret göstermelidir.

#6. Firmanın hızla büyümekte oluşu, ilave ………..…. ihtiyacı doğurur.

#7. Yapılan araştırmalar ; firmaların başarısızlığında, kredilerin vadelerinde ödenmemesinde en önemli etkenin, firmalardaki ………………… olduğunu ortaya koymuştur.

#8. Uygulamada, bazı bankalarda analistler kredibilite hakkında görüş belirtirken, bazılarında ise ……………….

#9. Kredi analizi kredi riski ölçülmesi ve yönetilmesi, hatta kriz yönetimini ve ………..…… sorunlarının çözümünü de kapsar.

#10. Firmanın zarar etmesi ya da düşük kar etmesi, finansman gereksinimini ……………. .

#11. Güvenilir bankaların kontrgarantisi ile verilen krediler, güvencesi para, mevduat, devlet tahvili, hazine bonosu olan krediler ……………. bir incelemeye tabi tutulmayabilir.

#12. Kredi analizinde müşteri değerlendirmesinde, mali faktörler olarak, kredi talep edenin ………….. ile ……….. incelenir.

#13. Kredinin açılmasından ……….,…. kredi analizinin tam olarak yapılmasının yerinde olacağı kuşkusuzdur.

#14.  ………………………… kredinin geri ödenmeme riskini doğuran nedenlerdendir?

#15. Kredinin verildiği tarih ile geri döndüğü tarih arasında para değerinin değişmesi ile uğranılacak kayıplar …………… riskidir.

#16. Niteliklerine göre krediler; nakdi krediler ve ……………… krediler olarak sınıflandırılır.

#17. Kredi analizi ile firmanın geçmişten gelen performansını değerlendirildiği gibi, …………….. ve bunu etkileyebilecek unsurlar da değerlendirilir.

#18. Bankalarda zamanlama açısından bu iki tür …………..….. yöntemi, kredi kullanımından önce ve olaydan sonra analizi, birleştirilebilir karma şekilde uygulanabilir.

#19. ……………………. günümüzde kredi analizinde dikkate alınacak faktörler arasında yer alır.

#20. İzleyen kredi analizi, …………….. sonra yapılmaktadır.

#21. Teminatlarına göre kredilerin sınıflandırılmasında hangi kredi türü yer almaz?

#22. Kredi talebinde bulunan kişi ve kuruluşlarla, mevcut müşterilerin kredi değerliliği konusunda karara ulaşabilmek için gerekli ve ilgili görülen çeşitli bilgi ve etmenlerin değerlendirilmesi ve kredi riskinin yönetilmesi faaliyetlerine ………..……… denir.

#23. Firmaların gelirlerinin çok önemli bölümü ……………… doğar.

#24. Her kredi enflasyon riski yanında, ………………….. riski taşır.

#25. Özellikle iş hacimleri …………….. hareketlerin etkisi altında bulunan firmaların, faaliyetlerinin canlı olduğu dönemlerde finansman ihtiyaçları azalmakta, stokların satıldığı ve alacakların tahsil edildiği dönemlerde artmaktadır.

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Vize Deneme Sınavı -1

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi  2021 Vize Deneme Sınavı -1

Bankacılık Ve Sigortacılık Ön Lisans Açık Öğretim Bankacılık Ve Sigortacılık-facebook

Editor

Editör

error: Content is protected !!
%d blogcu bunu beğendi: