Okul Öncesi Eğitim Programları-1 2021 Vize Deneme-2

Okul Öncesi Eğitim Programları-1 2021 Vize Deneme-2

#1. "İyi ve kötü sağlığı, sağlık ve sağlıksız besinleri ve bir durumun güvenli olup olmadığını ayırt etme" becerisini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim programı öncelikle hangi gelişim alanına yönelik olarak geliştirilmiş olabilir?

#2. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitim programının cevap aradığı "ne zaman öğrenilmeli?" sorusuna cevap arayan yaklaşımlardandır?

#3. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme sürecini etkileyen çocukla ilgili faktörlerden değildir?

#4. I. iç ve dış mekanlarda motor beceri gerektiren oyun fırsatı sunmak II. Taklidi hareketler yapılmasını engellemek amacıyla hareketlere model olmamak III. Psikomotor beceriler için mekan ve materyal sunmak IV. Psikomotor becerilere yönelik planlı etkinlikler düzenlemek V. Psikomotor becerilere yönelik yapılandırılmamış doğal oyun faaliyetleri sunmak Yukarıdakilerden hangisi/hangileri psikomotor gelişim alanına yönelik hazırlanan programlarda eğitimcilerin rollerindendir?

#5. Okul öncesinde hangi Alana yönelik geliştirilen program , sınıf ortamında çocuk –çocuk ,öğretmen – çocuk ve öğretmen –grup ilişkisinin düzenlenmesini içerir?

#6. Okul servisine binmek için erkenden sokağa çıkan Ali‟ye annesi”servis daha gelmedi mi?”diyebir soru sormuş ve Ali‟den “Hayır gelmedi daha geç”yanıtını almıştır. Örnek olay göz önüne alındığında Ali‟nin hangi dil sisteminde yanlış yaptığı söylenebilir?

#7. Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel gelişime yönelik hazırlanan fen ve doğa programlarında geliştirilmesi hedeflenen temel bilimsel süreç becerilerden değildir?

NOT: Fen ve doğa programlarında hem içerik hem de süreç önemlidir. Fen ve doğa programında çocukların gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflandırma, ölçme ve iletişim becerileri gibi bilimsel süreç becerileri kazanmalarına fırsat sunulur.

#8. Aşağıdakilerden hangisi uzlaşmaya dayalı programın tüm boyutları doğru olarak yer almaktadır?

#9. Aşağıdakilerden hangisi program geliştirme döngüsü doğrultusunda sıralamayla verilmiştir?

#10. Aşağıdakilerden hangisi, bilişsel gelişime yönelik hazırlanan matematik programlarında geliştirilmesi hedeflenen becerilerden değildir?

#11. "Bireysel farklılıklar, özel gereksinim, kültür ve dil çeşitliliğinin önemini vurgulayan; çocuklara kendi öğrenme stillerinde ve öğrenmelerine izin veren programdır" Yukarıda tanımlanan program türü aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?

#12. I. Sınıf yönetimin nasıl sağlanacağı II. Özel gereksinimli çocuklar için neler yapılacağı III. İç ve dış mekanlarda öğrenme ortamlarının nasıl düzenleneceği IV. Ne tür materyal ve ekipmanların seçileceği Yukarıdakilerden hangisi/hangileri okul öncesi eğitim programının planlama yaptığı konulardandır?

#13. Dokuz aylık bir bebeğin “amba” sözcüğünün sadece yoldan geçen arabalara bakarken kullanıldığını. ama “amba”sözcüğünü duran arabalara araba resimlerine yada içinde bulunduğu arabaya karşı kullanmadığını gözlemlemiştir. Örnek olayı aşağıdakilerden hangi dil olayıyla açıklanır?

#14. ......................çocuğun duyguları tanıma , ifade etme ve yönetme ve başkalarının duygularını anlama ve bunlara cevap verme yeteneğini ...yukarıdaki boşluğa uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi, psikomotor alana yönelik hazırlanan bir program kapsamında çevre/ortam düzenleme ilkelerinden değildir?

#16. Dil de insanların diğer davranışlarında olduğu gibi uyaran-tepki mekanizması ile öğrenilmektedir. Yukarıdaki görüşü hangi dil edinim kuramı ile açıklamak mümkündür?

#17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve duygusal gelişimi destekleyen öğrenme ortamlarının özelliklerinden değildir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi sosyal-duygusal gelişime yönelik hazırlanan programlarda duygusal becerilerle ilgili hedeflerdendir?

#19. Eğitim programlarında "bireyleri niçin eğitiyoruz?" sorusunu cevaplayan öge aşağıdakilerden hangisidir?

#20. 1.her gelişi düzeyindeki çocuklar kendin serbestçe ifade etmelidir. 2. Etkinlik esnasında diğer çocukların dikkatini dağıtmamak için yanlızca öğretmen konuşmalıdır 3.Çocuklar başkalaıyla anlaşılır şekilde konuşmak için teşvik edilmelidir. 4.Çocukların herhangi bir sözcüğü yanlış söylemeleri durumunda onları aynen tekrar etmek uygun olacaktır 5.Çocukların kendi gelişimleri ile uygun olacak şekilde tam bir cümle ile konuşmaları için teşvik Edilmelidir.Konuşma gelişim çocuğun sözel dil kullanmasını teşvik eden etkinlikler aracılığıyla desteklenmektedir. Buna göre konuşma becerilerinin desteklenmesi için yukarıdakilerden kaç tanesinin yapılması uygun olacaktır?

#21. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi sanat programlarının tasarlanmasında doğru bir yaklaşımı ifade eder?

#22. Sosyal duygusal gelişime yönelik hazırlanan programlarda, sosyal becerilerin gelişimi açısından, öğretmenlerin en sık başvurduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

#23. Dil ve düşüncenin birlikte kabul eden bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

#24. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitim kurumlarında eğitimcilerin rol ve görevlerinden biri değildir?

#25. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor gelişime yönelik hazırlanan programda eğitimcinin temel rollerinden değildir?

#26. Tematik program yaklaşımı, temel olarak, program veya çocukların ilgileri temel alınarak öğretmen tarafından seçilen veya ögrenciler tarafından öğrenme başlıklarının belli tema etrafında programın planlanmasıdır. Tematik yaklaşıma ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#27. Çocukların karalama yaparken bütün vücutlarını kullandıkları sanatsal gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?

#28. Aşağıdakilerden hangisi psikomotor alana yönelik hazırlanan programlarda dikkat edilmesi gereken temel ilkelerdendir?

#29. Okuryazarlığın beş genel evresine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

#30. Etkinlik ve ders planlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

#31. Aşağıdakilerden hangisi 0-8 yaş çocuklarına yönelik geliştirilen sanat programlarında göz önünde bulundurulan ilkelerden değildir?

#32. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel gelişime yönelik hazırlanan programda eğitimcilerin rol ve görevlerinden değildir?

#33. Eda yumuşak tüylü oyuncaklara ilgi duymakta ve sürekli elinde tutma ve taşıma, eliyle tüylerini okşama ve sarılma eğilimi gösterir. Aşağıdakilerden hangisi duyusal bütünlemeye göre Eda‟nın sergilediği duygusal örüntüdür?

#34. Aşağıdakilerden hangisi önyargı karşıtı program geliştirirken çocuklarda kültürel farkındalık oluşturup farklılıklara saygı uyandırmak için başvurulan stratejilerden değildir?

#35. Dört yaşındaki çocukların çizimlerinde perspektif özelliği arayan bir öğretmen okul öncesi sanat programlarının hangi ilkesini ihlal etmiş olur?

#36. Aşağıdakilerden hangisi sosyal duygusal gelişime yönelik hazırlanan programda eğitimcilerin planlama yaptığı hususlardan değildir?

#37. Bir öğretmen sınıfa, çeşitli boyutlarda mıknatıslar, demir, bakır ve alüminyum materyaller getirmiştir. Çocukların bu materyalleri incelemelerini ve keşfetmelerini teşvik etmek uzere materyalleri büyük grup zamanında tanıtmıştır. Buna göre, bu öğretmen, fen ve doğa programı kapsamında öncelikle hangi alana yönelik program geliştirmektedir?

#38. Aşağıdakilerden hangisi erken çocukluk eğitimcilerinin program geliştirme sürecinde uyması gereken etik ilkelerden değildir?

#39. Hangisi çocuk merkezli programda gözlenmesi beklenemez?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

Tebrikler geçtiniz

Tekrar deneyiniz

HD Quiz powered by harmonic design

Okul Öncesi Eğitim Programları-1 2021 Vize Deneme-2

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: