Özel Eğitime Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı -1

Özel Eğitime Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı -1

#1. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliğin destek türlerine göre sınıflamalarından biri değildir?

#2. Aşağıda yer alanlardan hangisi özel gereksinimli olma nedenlerinden değildir?

#3. Aşağıdakilerden hangisi 07/07/2018 tarihinde yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan bireylerin tanımında yer alan özelliklerinden biridir?

#4. Zihinsel yetersizliği olan çocuk sahibi ebeveynlerin aşırı koruyucu tutumları ve toplumun rahatsız edici tepkilerinden kaçınmak istemeleri çocukların özellikle hangi gelişim alanının önünde bir engeldir?

#5. Aşağıdakilerden hangisi dünden bugüne zihinsel yetersizliği ifade etmek için kullanılan kavramlardan biri değildir?

#6. “Bebeğin ters gelmesi, kordon dolanması, doğumdaki güçlükler nedeniyle beynin oksijensiz kalması” olarak sıralanan faktörler özel gereksinime yol açan hangi faktörlerdendir?

#7. Zihinsel yetersizliği olan çocukların gelişimlerinin birbirinden oldukça farklı olmasının temel sebebi nedir?

#8. Aşağıdakilerden hangisi “en az sınırlandırıcı ortam” dır?

#9. Zihinsel yetersizliğe sahip Ali kendisine sunulan özel eğitim hizmetleri ile okuma yazma öğrenmiş ve garsonluk eğitimi almıştır. Ancak restoran ve diğer işletme sahipleri olumsuz tutumları sebebiyle Ali’yi işe almamışlardır. Bu durumda yaşanan hangi kavrama örnektir?

#10. Zihinsel yetersizlikten şüphelenilen bir bebekte fiziksel-motor gelişim alanında aşağıdakilerden hangi beceri öncelikle izlenmelidir?

#11. Aşağıdakilerden hangisi hizmetin verildiği yere göre bakım hizmetlerdendir?

#12. “Eğitim performansı açısından akranlarından belirgin seviyede farklılık gösteren, gelişim seviyesi ve bireysel özellikleri bakımından akranlarından farklı olan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan program ve özel olarak yetiştirilmiş personellerle birey için en uygun olabilecek ortamda verilen eğitimdir” olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

#13. Aşağıdakilerin hangisi Amerikan Zihinsel ve Gelişimsel Yetersizlik Derneğinin zihinsel yetersizlik tanımı içerisinde yer alan unsurlardan biri değildir?

#14. Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon türlerinden biri değildir?

#15. Aşağıdakilerden hangisi zedelenme kavramına örnektir?

#16. Aşağıda verilen bakım hizmetlerinden hangisi özel gereksinimli bireylere sunulan “kişisel bakım” hizmetlerinden değildir?

#17. “Bir çocuğun ailesi ve akranlarıyla en fazla birlikte olabileceği ve aynı zamanda eğitim gereksinimlerinin en iyi şekilde karşılanabileceği ortam” ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi ifade edilmektedir?

#18. Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliğin doğum öncesi nedenlerinden biri değildir?

#19. Ülkemizde zihinsel yetersizliği tanılamak için aşağıdakilerden hangisi daha belirleyici olmaktadır?

#20. Aşağıdakilerden hangisi özel eğitimin ilkelerinden değildir?

TESTi BiTiR

Doğru / Toplam Soru

HD Quiz powered by harmonic design

Özel Eğitime Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı -1

Özel Eğitime Giriş 2021 Vize Deneme Sınavı -1

Auzef Çocuk Gelişimi
telegram çocuk gelişimi

Editor

Editör

%d blogcu bunu beğendi: